Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Stryker - SYK CFD

  297.67
  0.53%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.29
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Stryker Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 296.1
  Άνοιγμα* 294.26
  Μεταβολή 1 έτους* 26.43%
  Εύρος ημέρας* 294.26 - 298.13
  Εύρος 52 εβδ. 223.91-306.93
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.43M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 33.72M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 111.56B
  Αναλογία P/E 43.55
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 379.90M
  Έσοδα 19.89B
  EPS 6.74
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.02159
  Beta 0.94
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 29, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 297.67 3.57 1.21% 294.10 298.39 293.26
  Nov 30, 2023 296.10 3.71 1.27% 292.39 296.24 290.52
  Nov 29, 2023 294.19 1.29 0.44% 292.90 295.96 291.25
  Nov 28, 2023 291.84 0.27 0.09% 291.57 292.69 289.34
  Nov 27, 2023 293.86 1.59 0.54% 292.27 294.24 290.86
  Nov 24, 2023 293.56 0.73 0.25% 292.83 294.56 291.56
  Nov 22, 2023 293.84 -0.25 -0.09% 294.09 296.20 292.71
  Nov 21, 2023 293.57 4.45 1.54% 289.12 293.73 286.83
  Nov 20, 2023 289.12 2.83 0.99% 286.29 290.34 285.42
  Nov 17, 2023 288.14 -1.04 -0.36% 289.18 292.46 286.18
  Nov 16, 2023 291.43 9.66 3.43% 281.77 292.63 281.77
  Nov 15, 2023 283.47 2.41 0.86% 281.06 287.55 281.06
  Nov 14, 2023 282.75 -2.65 -0.93% 285.40 287.77 282.46
  Nov 13, 2023 281.64 6.11 2.22% 275.53 284.99 275.52
  Nov 10, 2023 273.46 2.48 0.92% 270.98 275.10 266.20
  Nov 9, 2023 270.63 -5.32 -1.93% 275.95 275.98 270.17
  Nov 8, 2023 274.68 -0.80 -0.29% 275.48 277.95 273.57
  Nov 7, 2023 274.86 -1.04 -0.38% 275.90 277.18 272.91
  Nov 6, 2023 276.78 1.24 0.45% 275.54 279.14 274.83
  Nov 3, 2023 276.14 7.24 2.69% 268.90 276.78 267.06

  Stryker Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, January 29, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:05

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Stryker Corp Earnings Release
  Q4 2023 Stryker Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 18449 17108 14351 14884 13601
  Έσοδα 18449 17108 14351 14884 13601
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6812 6107 5241 5150 4636
  Ακαθάριστο Εισόδημα 11637 11001 9110 9734 8965
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 15608 14520 12128 12171 11064
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6035 5748 4755 4984 4614
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1230 1133 984 971 862
  Depreciation / Amortization 627 619 472 464 417
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 904 913 676 602 535
  Λειτουργικά Έσοδα 2841 2588 2223 2713 2537
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -243 -269 -213 -125 -139
  Άλλο, Καθαρό 85 -38 -56 -26 -42
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2683 2281 1954 2562 2356
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2358 1994 1599 2083 1994
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2358 1994 1599 2083 1994
  Καθαρά Κέρδη 2358 1994 1599 2083 3553
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2358 1994 1599 2083 1994
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2358 1994 1599 2083 3553
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2358 1994 1599 2083 3553
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 382.2 382.3 380.3 379.9 380.3
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 6.16954 5.2158 4.20458 5.48302 5.24323
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.835 2.585 2.93 2.08 1.88
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 8.70748 7.93618 6.03997 6.74914 10.7915
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 1559
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 4996 4778 5202 4479 4493
  Έσοδα 4996 4778 5202 4479 4493
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1806 1760 1939 1677 1657
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3190 3018 3263 2802 2836
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4031 4043 4388 3671 3721
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1651 1699 1593 1484 1457
  Έρευνα & Ανάπτυξη 319 311 284 317 323
  Depreciation / Amortization 161 161 158 159 160
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 94 112 414 34 124
  Λειτουργικά Έσοδα 965 735 814 808 772
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 11 14 33 26 20
  Άλλο, Καθαρό -77 -70 -86 -18 -72
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 899 679 761 816 720
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 738 592 563 816 656
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 738 592 563 816 656
  Καθαρά Κέρδη 738 592 563 816 656
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 738 592 563 816 656
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 738 592 563 816 656
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 738 592 563 816 656
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 383.9 383.2 382.2 381.8 382.2
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.92238 1.54489 1.47305 2.13724 1.71638
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.75 0.75 0.75 0.695 0.695
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.04741 1.78497 2.41497 2.61655 2.11669
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10275 10017 9707 11058 9733
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1928 3019 3024 4425 3699
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1844 2944 2943 4337 3616
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 84 75 81 88 83
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3565 3022 2701 2893 2332
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3565 3022 2701 2893 2332
  Συνολικό Απόθεμα 3995 3314 3494 2980 2955
  Προπληρωθέντα Εξοδα 787 662 488 760 704
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 43
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 36884 34631 34330 30167 27229
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3443 3252 3175 2951 2291
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 6278 5917 5605 5098 4277
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2835 -2665 -2430 -2147 -1986
  Υπεραξία, Καθαρό 14880 12918 12778 9069 8563
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4885 4840 5554 4227 4163
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3401 3604 3116 2862 2479
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6303 4549 5041 4400 4807
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1413 1129 810 675 646
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3123 2958 3026 2482 2418
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1191 7 761 859 1373
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 576 455 444 384 370
  Σύνολο Οφειλών 20268 19754 21246 17360 15499
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 11857 12472 13230 10231 8486
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 11857 12472 13230 10231 8486
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2108 2733 2975 2729 2206
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16616 14877 13084 12807 11730
  Κοινή Μετοχή 38 38 38 37 37
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2034 1890 1741 1628 1559
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 14765 13480 12462 11748 10765
  Unrealized Gain (Loss) -1 0 -3 -3 -4
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -220 -531 -1154 -603 -627
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 36884 34631 34330 30167 27229
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 378.7 377.5 376.1 374.5 374.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11045 10151 10155 10275 9318
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1936 1478 1757 1928 1497
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1860 1401 1671 1844 1420
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 76 77 86 84 77
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3276 3261 3215 3565 3103
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3276 3261 3215 3565 3103
  Συνολικό Απόθεμα 4883 4593 4333 3995 3883
  Προπληρωθέντα Εξοδα 950 819 850 787 835
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 38042 37409 36830 36884 35983
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3597 3563 3526 3443 3254
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 6646 6568 6459 6278 5990
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3049 -3005 -2933 -2835 -2736
  Υπεραξία, Καθαρό 15138 15172 14849 14880 14993
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4731 4917 4779 4885 5053
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3531 3606 3521 3401 3365
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 7458 6584 5866 6303 4571
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1296 1326 1366 1413 1213
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3162 2878 2640 3123 2844
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2308 1798 1204 1191 8
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 692 582 656 576 506
  Σύνολο Οφειλών 20137 20048 19935 20268 19520
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10382 11149 11857 11857 12751
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 10382 11149 11857 11857 12751
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2297 2315 2212 2108 2198
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 17905 17361 16895 16616 16463
  Κοινή Μετοχή 38 38 38 38 38
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2183 2127 2090 2034 2028
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 15933 15526 15072 14765 14486
  Unrealized Gain (Loss) -1 -1 -1 -1 -1
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -248 -329 -304 -220 -88
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 38042 37409 36830 36884 35983
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 379.9 379.8 379.6 378.7 378.4
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2358 1994 1599 2083 3553
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2624 3263 3277 2191 2610
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 371 371 340 314 306
  Amortization 627 619 472 464 417
  Deferred Taxes 58 -237 48 126 -1582
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 435 804 422 386 158
  Cash Taxes Paid 505 622 323 457 539
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 324 325 304 286 248
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1225 -288 396 -1182 -242
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2924 -859 -4701 -1455 -2857
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -588 -525 -487 -649 -572
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2336 -334 -4214 -806 -2285
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -749 -2365 -11 3 1329
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -170 -262 -137 -205 -124
  Total Cash Dividends Paid -1051 -950 -863 -778 -703
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 0 -307 -300
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 472 -1153 989 1293 2456
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -51 -38 41 -18 -8
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1100 1 -1394 721 1074
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 592 2358 1795 979 323
  Cash From Operating Activities 445 2624 1621 732 203
  Cash From Operating Activities 96 371 276 185 92
  Amortization 161 627 469 310 150
  Non-Cash Items 76 435 184 137 90
  Changes in Working Capital -480 -1225 -1103 -879 -452
  Cash From Investing Activities -132 -2924 -2762 -2834 -2682
  Capital Expenditures -130 -588 -400 -262 -119
  Other Investing Cash Flow Items, Total -2 -2336 -2362 -2572 -2563
  Cash From Financing Activities -481 -749 -303 240 993
  Financing Cash Flow Items -95 -170 -137 -107 -75
  Total Cash Dividends Paid -284 -1051 -788 -525 -262
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -102 472 622 872 1330
  Foreign Exchange Effects -5 -51 -80 -38
  Net Change in Cash -173 -1100 -1524 -1900 -1486
  Issuance (Retirement) of Stock, Net
  Deferred Taxes 58
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.9974 30372530 234509 2023-06-30 LOW
  Brown (John W) Individual Investor 5.281 20056245 20056245 2023-02-28
  Greenleaf Trust Bank and Trust 5.1181 19437334 137074 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.2535 16153911 518586 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.7901 14393817 340114 2023-06-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 3.7796 14354003 -1672417 2023-06-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 3.7406 14206000 -1951500 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 3.1144 11827769 -2030099 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6154 6135106 181068 2023-06-30 LOW
  Fundsmith LLP Investment Advisor 1.4513 5511645 13332 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.4482 5499872 -198717 2023-06-30 LOW
  Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1101 4215914 18873 2023-06-30 LOW
  Stryker (Ronda E) Individual Investor 1.1079 4207743 705 2023-05-10 LOW
  Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 1.0085 3830207 93332 2023-06-30 LOW
  First Western Trust Bank Investment Advisor 0.9924 3768761 81 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8361 3175316 254146 2022-12-31 LOW
  Walter Scott & Partners Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7493 2845550 -12142 2023-09-30 LOW
  Jensen Investment Management Inc. Investment Advisor 0.6795 2580599 30335 2023-06-30 LOW
  Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 0.6777 2573609 311784 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6533 2481218 45203 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Stryker Company profile

  Σχετικά με την Stryker

  Η Stryker Corporation (Stryker) είναι εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας. Η εταιρεία προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς της ιατρικής και χειρουργικής, της νευροτεχνολογίας, της ορθοπεδικής και της σπονδυλικής στήλης που συμβάλλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών και των νοσοκομείων. Τα προϊόντα της πωλούνται σε περίπου 75 χώρες μέσω θυγατρικών και υποκαταστημάτων που ανήκουν στην Εταιρεία, καθώς και μέσω τρίτων αντιπροσώπων και διανομέων. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν χειρουργικό εξοπλισμό και συστήματα χειρουργικής πλοήγησης, ενδοσκοπικά συστήματα και συστήματα επικοινωνίας, προϊόντα χειρισμού ασθενών, ιατρικό εξοπλισμό επειγόντων περιστατικών και προϊόντα εντατικής θεραπείας μιας χρήσης, νευροχειρουργικές και νευροαγγειακές συσκευές, εμφυτεύματα που χρησιμοποιούνται σε επεμβάσεις αντικατάστασης αρθρώσεων και τραυμάτων, τεχνολογία Mako Robotic-Arm Assisted, συσκευές σπονδυλικής στήλης, καθώς και άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες. Οι επιχειρηματικοί της τομείς περιλαμβάνουν τους τομείς MedSurg and Neurotechnology και Orthopaedics and Spine. Οι θυγατρικές της περιλαμβάνουν τις Alcott Indemnity Company, Arrinex, Inc., Berchtold Corporation και BioMimetic Therapeutics, LLC.

  Industry: Medical Devices & Implants

  2825 Airview Blvd
  KALAMAZOO
  MICHIGAN 49002
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου