Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές STMicroelectronics NV - STMPA CFD

  44.47
  1.16%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.20
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022082 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022082%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.00014 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.00014%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο France
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  STMicroelectronics NV ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 43.96
  Άνοιγμα* 44.49
  Μεταβολή 1 έτους* 21.33%
  Εύρος ημέρας* 44.23 - 44.66
  Εύρος 52 εβδ. 32.76-50.46
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.51M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 34.72M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 38.12B
  Αναλογία P/E 10.11
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 903.87M
  Έσοδα 15.91B
  EPS 4.14
  Μέρισμα (Απόδοση %) 0.45708
  Beta 1.32
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 22, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 5, 2023 43.96 0.76 1.76% 43.20 44.25 43.15
  Dec 4, 2023 43.36 -0.36 -0.82% 43.72 43.91 43.22
  Dec 1, 2023 43.65 0.31 0.72% 43.34 44.09 43.27
  Nov 30, 2023 43.32 -0.30 -0.69% 43.62 44.21 43.27
  Nov 29, 2023 43.01 1.38 3.31% 41.63 43.29 41.62
  Nov 28, 2023 41.72 0.44 1.07% 41.28 41.82 41.24
  Nov 27, 2023 41.56 -0.05 -0.12% 41.61 41.97 41.40
  Nov 24, 2023 41.66 0.21 0.51% 41.45 41.72 41.29
  Nov 23, 2023 41.52 -0.03 -0.07% 41.55 41.60 41.25
  Nov 22, 2023 41.67 0.36 0.87% 41.31 41.98 41.27
  Nov 21, 2023 41.33 -0.94 -2.22% 42.27 42.48 41.26
  Nov 20, 2023 42.13 0.38 0.91% 41.75 42.17 41.72
  Nov 17, 2023 41.78 0.17 0.41% 41.61 42.10 41.61
  Nov 16, 2023 41.74 0.09 0.22% 41.65 42.18 41.61
  Nov 15, 2023 42.11 1.78 4.41% 40.33 42.29 40.33
  Nov 14, 2023 40.09 1.42 3.67% 38.67 40.42 38.46
  Nov 13, 2023 38.61 -0.36 -0.92% 38.97 39.04 38.27
  Nov 10, 2023 38.52 0.57 1.50% 37.95 38.62 37.62
  Nov 9, 2023 38.52 0.32 0.84% 38.20 38.60 37.94
  Nov 8, 2023 38.19 0.26 0.69% 37.93 38.45 37.76

  STMicroelectronics NV Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 16128 12761 10219 9556 9664
  Έσοδα 16128 12761 10219 9556 9664
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8720 7669 6705 6158 6078
  Ακαθάριστο Εισόδημα 7408 5092 3514 3398 3586
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11594 10309 8986 8521 8309
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1401 1296 1103 1079 1088
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1390 1333 1223 1165 1091
  Depreciation / Amortization 84 77 65 59 55
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 29 28 -34 16 27
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 144 64 155 178 21
  Other Operating Expenses, Total -174 -158 -231 -134 -51
  Λειτουργικά Έσοδα 4534 2452 1233 1035 1355
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 246 -435 -460 -571 357
  Άλλο, Καθαρό 66 7 23 46 48
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4846 2024 796 510 1760
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4329 1717 696 388 1635
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -6 -6 -2 -1 -6
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4323 1711 694 387 1629
  Καθαρά Κέρδη 4323 1711 694 387 1629
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4323 1711 694 387 1629
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4323 1711 694 387 1629
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4323 1711 694 387 1629
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 912.27 923.755 909.731 901.96 906.783
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.73873 1.85222 0.76286 0.42907 1.79646
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.24 0.24 0.24 0.168 0.24
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.89051 1.91375 0.91953 0.58174 1.84461
  Jul 2023 Dec 2022 Jul 2022 Dec 2021 Jul 2021
  Συνολικά έσοδα 8573 8745 7383 6753 6008
  Έσοδα 8573 8745 7383 6753 6008
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4394 4704 4016 3936 3732
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4179 4041 3367 2817 2276
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6269 6117 5477 5244 5065
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 827 722 706 675 644
  Έρευνα & Ανάπτυξη 927 685 762 648 739
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -9 -7 50 24 13
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 180 101 43 46 19
  Other Operating Expenses, Total -50 -88 -100 -85 -82
  Λειτουργικά Έσοδα 2304 2628 1906 1509 943
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -320 -76 322 -374 -61
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2076 2611 2235 1134 890
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1730 2383 1946 943 774
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -4 -5 -1 -3 -3
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1726 2378 1945 940 771
  Καθαρά Κέρδη 1726 2378 1945 940 771
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1726 2378 1945 940 771
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1726 2378 1945 940 771
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1726 2378 1945 940 771
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 907.519 914.208 910.333 938.909 908.602
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.90189 2.60116 2.13658 1.00116 0.84856
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.12 0.12 0.12 0.12
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.06718 2.70199 2.17771 1.04633 0.86483
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Άλλο, Καθαρό 92 59 7 -1 8
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9818 7834 7669 6274 5872
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4518 3516 3720 2734 2596
  Μετρητά 262 342 369 906 128
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2996 2883 2637 1691 2138
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1260 291 714 137 330
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2430 2174 1823 1667 1489
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1970 1759 1465 1380 1277
  Συνολικό Απόθεμα 2583 1978 1838 1693 1567
  Προπληρωθέντα Εξοδα 125 118 109 103 170
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 162 48 179 77 50
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 20987 16413 15306 12704 11803
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 8272 5778 4778 4219 3715
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 26513 23798 22943 20859 20009
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -18241 -18020 -18165 -16640 -16294
  Υπεραξία, Καθαρό 279 295 312 158 103
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1465 1407 1294 1191 1220
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 36 39 35 35 80
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 450 506 623 358 391
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 667 554 595 469 422
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4666 2965 3754 3108 2127
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2122 1582 1166 950 981
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1001 871 829 680 670
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 944 198 850 924 146
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 599 314 909 554 330
  Σύνολο Οφειλών 7547 6896 7056 5618 4741
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1878 2539 1963 1407 1758
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1687 2391 1821 1200 1758
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 139 48 63 49 15
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 64 64 58 68 65
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 800 1280 1218 986 776
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13440 9517 8250 7086 7062
  Κοινή Μετοχή 1157 1157 1157 1157 1157
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2283 2283 2272 2189 2185
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 8367 4539 3191 2751 2640
  Treasury Stock - Common -268 -200 -93 -328 -141
  ESOP Debt Guarantee 1589 1380 1160 987 838
  Unrealized Gain (Loss) -18 -4 -3 -1 -3
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 330 362 566 331 386
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 20987 16413 15306 12704 11803
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 903.866 906.518 905.415 891.435 898.305
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 191 148 142 207
  Jul 2023 Dec 2022 Jul 2022 Dec 2021 Jul 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10836 9818 8466 7834 8432
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4563 4518 3443 3516 4249
  Μετρητά 299 262 205 342 535
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2812 2996 2823 2883 3214
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1452 1260 415 291 500
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2848 2648 2702 2334 2214
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1984 1970 2074 1759 1571
  Συνολικό Απόθεμα 3047 2583 2316 1978 1967
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 203 69 5 6 2
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 22957 20987 18140 16413 16332
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9354 8272 6881 5778 5186
  Υπεραξία, Καθαρό 279 279 276 295 304
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1419 1465 1468 1407 1352
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 49 36 35 39 37
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1020 1117 1014 1060 1021
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5044 4666 3719 2965 4173
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1990 2122 1998 1582 1366
  Δεδουλευμένα Έξοδα 851 844 658 775 658
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 894 885 133 143 938
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1309 815 930 465 1211
  Σύνολο Οφειλών 8015 7547 7148 6896 7834
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1617 1687 2250 2391 2291
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1617 1687 2250 2391 2291
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 159 139 67 48 47
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 68 64 65 64 61
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1127 991 1047 1428 1262
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 14942 13440 10992 9517 8498
  Κοινή Μετοχή 1157 1157 1157 1157 1157
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2283 2283 2283 2283 2272
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 9675 8367 6043 4539 3640
  Treasury Stock - Common -241 -268 -149 -200 -300
  ESOP Debt Guarantee 1711 1589 1476 1380 1263
  Unrealized Gain (Loss) -23 -18 -5 -4 -4
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 380 330 187 362 470
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 22957 20987 18140 16413 16332
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 903.866 907.613 906.518 903.272
  Προπληρωθέντα Εξοδα 175
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 4329 1717 696 388 1635
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5579 3462 2458 2197 2113
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1509 1349 1262 1221 1071
  Deferred Taxes 0 20 -67 -10 50
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -63 571 578 714 -338
  Cash Taxes Paid 416 279 138 130 60
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 7 8 12 19 12
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -196 -195 -11 -116 -305
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -4979 -1865 -2339 -1457 -1498
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3978 -2274 -1654 -1535 -1599
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1001 409 -685 78 101
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -556 -1369 279 -386 -104
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -6 -6 -6 1 -4
  Total Cash Dividends Paid -212 -205 -168 -214 -216
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 8 -673 578 77 178
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -11 -9 1 -13 -4
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 33 219 399 341 507
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -346 -485 -125 -250 -62
  Dec 2022 Jul 2022 Dec 2021 Jul 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 4329 1946 1717 774 696
  Cash From Operating Activities 5579 2200 3462 1477 2458
  Cash From Operating Activities 1509 719 1349 663 1262
  Deferred Taxes 0 88 20 11 -67
  Non-Cash Items -63 -230 571 127 578
  Cash Taxes Paid 416 58 279 78 138
  Cash Interest Paid 7 4 8 4 12
  Changes in Working Capital -196 -323 -195 -98 -11
  Cash From Investing Activities -4979 -2007 -1865 -847 -2339
  Capital Expenditures -3978 -1867 -2274 -1049 -1654
  Other Investing Cash Flow Items, Total -1001 -140 409 202 -685
  Cash From Financing Activities -556 -385 -1369 117 279
  Financing Cash Flow Items -6 -6 -6
  Total Cash Dividends Paid -212 -103 -205 -90 -168
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -346 -173 -485 -313 -125
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 8 -109 -673 520 578
  Foreign Exchange Effects -11 -5 -9 -4 1
  Net Change in Cash 33 -197 219 743 399
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  STMicroelectronics Holding N.V. Holding Company 27.5112 250704754 103601 2022-12-31 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 7.2079 65684356 18260697 2022-12-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0693 18857067 52303 2023-09-30 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 1.7929 16338569 -2287349 2023-09-30 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.6687 15206820 701174 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.5658 14269103 -4064175 2022-12-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.411 12857811 -78808 2023-09-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.9904 9025483 -6876 2023-09-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.8714 7940741 -183255 2023-09-30 LOW
  DNCA Investments Investment Advisor 0.7787 7095793 -619874 2023-09-30 LOW
  BNP Paribas Asset Management France SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.7091 6461828 -58492 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5342 4867772 -2758 2023-09-30 LOW
  Oddo BHF Asset Management S.A.S Investment Advisor/Hedge Fund 0.4421 4028579 -19490 2023-09-30 LOW
  Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.4171 3800630 -162140 2023-09-30 LOW
  Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.4047 3687582 6405 2023-08-31 LOW
  Robeco Institutional Asset Management B.V. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4038 3679390 -242301 2023-09-30 LOW
  CPR Asset Management Investment Advisor 0.3524 3211338 215087 2023-08-31 MED
  Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.344 3134535 31347 2023-09-30 LOW
  DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.3377 3077556 3824 2023-09-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3371 3072297 -355 2023-08-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  STMicroelectronics Company profile

  Σχετικά με την STMicroelectronics NV

  Η STMicroelectronics N.V. είναι εταιρεία ημιαγωγών με έδρα την Ελβετία. Σχεδιάζει, αναπτύσσει, κατασκευάζει και εμπορεύεται μια σειρά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων διακριτών και τυποποιημένων βασικών εξαρτημάτων και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ειδικών εφαρμογών (ASIC) για αναλογικές, ψηφιακές και μικτού σήματος εφαρμογές. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Automotive and Discrete Group (ADG), Analog, MEMS and Sensors Group (AMS) και Microcontrollers and Digital ICs Group (MDG). Ο τομέας ADG περιλαμβάνει όλα τα ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (ICs) για την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και προϊόντα διακριτών τρανζίστορ και τρανζίστορ ισχύος. Ο τομέας AMS περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναλογικά ολοκληρωμένα κυκλώματα χαμηλής ισχύος για όλες τις αγορές, προϊόντα έξυπνης ισχύος, ελεγκτές οθόνης αφής, λύσεις συνδεσιμότητας χαμηλής ισχύος για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και προϊόντα μετατροπής ισχύος. Το τμήμα AMS περιλαμβάνει μικροελεγκτές γενικής χρήσης και ασφαλείς μικροελεγκτές, καθώς και μνήμες μνήμης Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory.

  Industry: Semiconductors (NEC)

  Schiphol Boulevard 265
  SCHIPHOL
  NOORD-HOLLAND 1118 BH
  NL

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0013%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου