Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές StepStone Group Inc. - STEP CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

StepStone Group Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 19.83-32.12
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 242.15K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 6.14M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.37B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 109.26M
Έσοδα -59.86M
EPS -0.33
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.69344
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

StepStone Group Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, June 6, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

14:00

Χώρα

US

Γεγονός

StepStone Group Inc Investor Day
StepStone Group Inc Investor Day

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, June 14, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

StepStone Group Inc
StepStone Group Inc

Forecast

-

Previous

-

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

StepStone Group Inc
StepStone Group Inc

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, August 2, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q1 2024 StepStone Group Inc Earnings Release
Q1 2024 StepStone Group Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Thursday, September 14, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

17:00

Χώρα

US

Γεγονός

StepStone Group Inc Annual Shareholders Meeting
StepStone Group Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, November 1, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2024 StepStone Group Inc Earnings Release
Q2 2024 StepStone Group Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα -70.083 1374.02 793.057 450.664 259.716
Έσοδα -70.083 1374.02 793.057 450.664 259.716
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 79.846 404.111 246.04 109.659 31.478
Ακαθάριστο Εισόδημα -149.929 969.913 547.017 341.005 228.238
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα -67.077 913.163 459.547 294.667 189.847
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 426.988 294.946 208.007 178.008 150.469
Depreciation / Amortization 27 5.5 7 7.9
Λειτουργικά Έσοδα -3.006 460.861 333.51 155.997 69.869
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -46.343 16.885 4.119 -5.902 -8.076
Άλλο, Καθαρό 7.895 34.835 0.22 -1.355 -0.194
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -41.454 512.581 337.849 148.74 61.599
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -45.275 484.281 314.593 144.785 59.959
Δικαίωμα Μειοψηφίας 26.877 -290.396 -251.959 -144.785 -59.959
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -18.398 193.885 62.634 0 0
Καθαρά Κέρδη -18.398 193.885 62.634 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -18.398 193.885 62.634 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -18.398 193.885 62.634 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -18.398 193.885 62.634 0 0
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 61.8847 53.6003 33.2748 26.6125 26.6125
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.29729 3.61724 1.88233 0 0
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.8 0.44 0.07 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.25069 3.90984 2.01105 0.08047 0.06949
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -452.163 187.106
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.709
Other Operating Expenses, Total -119.039
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 175.338 -3.562 -156.391 -75.249 366.521
Έσοδα 175.338 -3.562 -156.391 -75.249 366.521
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 12.755 11.726 13.63 41.735 89.843
Ακαθάριστο Εισόδημα 162.583 -15.288 -170.021 -116.984 276.678
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 100.244 5.248 -104.151 -68.418 273.306
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 114.937 103.418 88.817 87.107 90.217
Depreciation / Amortization 10.9 10.9 10.9 11.1
Λειτουργικά Έσοδα 75.094 -8.81 -52.24 -6.831 93.215
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -11.969 -10.73 -21.613 -12.25 3.02
Άλλο, Καθαρό 4.38 5.253 -0.634 -1.104 19.607
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 67.505 -14.287 -74.487 -20.185 115.842
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 56.816 -13.555 -67.065 -21.471 103.607
Δικαίωμα Μειοψηφίας -28.015 6.617 37.844 10.431 -61.792
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 28.801 -6.938 -29.221 -11.04 41.815
Καθαρά Κέρδη 28.801 -6.938 -29.221 -11.04 41.815
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 28.801 -6.938 -29.221 -11.04 41.815
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 28.801 -6.938 -29.221 -11.04 41.815
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 28.801 -6.938 -29.221 -11.04 41.815
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 65.8314 62.1929 61.4078 61.1441 64.0455
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.4375 -0.11156 -0.47585 -0.18056 0.65289
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2 0.2 0.2 0.2 0.15
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.43892 -0.03526 -0.49702 -0.17418 0.6906
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -80.963 -88.921 -128.672 -153.607 82.146
Other Operating Expenses, Total 53.515 -31.875 -86.126 -54.553
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -2.7
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 128.562 116.386 179.886 89.939 40.622
Μετρητά & Ισοδύναμα 128.562 116.386 179.886 89.939 40.622
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2096.6 2868.61 936.093 495.648 325.599
Accounts Receivable - Trade, Net 44.45 34.141 32.096 25.121 24.27
Total Assets 3497.4 4188.12 1320.77 680.829 491.723
Property/Plant/Equipment, Total - Net 101.13 73.827 10.229 10.956 7.176
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 22.04 18.875 17.644 12.53
Accumulated Depreciation, Total -9.278 -8.646 -6.688 -5.354
Goodwill, Net 580.542 580.542 6.792 6.792 6.792
Intangibles, Net 354.645 398.126 5.491 8.83 13.857
Long Term Investments 145.782 107.045 74.379 53.386 86.657
Other Long Term Assets, Total 45.313 28.929 93.416 0.7 0.6
Other Assets, Total 44.832 14.664 14.486 14.578 10.42
Payable/Accrued 89.396 61.541 33.823 27.522 26.234
Accrued Expenses 1450.35 2021.02 499.834 260.922 165.655
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 205.424 199.355 113.522 3.574 1.52
Total Liabilities 2725.84 3370.5 1071.36 464.6 363.014
Total Long Term Debt 98.351 62.879 0 143.144 143.852
Long Term Debt 98.351 62.879 0 143.144 143.852
Deferred Income Tax 0.2 0.4
Minority Interest 881.75 1006.71 410.285 20.738 16.953
Other Liabilities, Total 0.566 19 13.9 8.5 8.4
Total Equity 771.567 817.625 249.408 216.229 128.709
Common Stock 0.109 0.109 0.095 216.051 128.426
Other Equity, Total 0.461 0.658 0.155 0.178 0.283
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3497.4 4188.12 1320.77 680.829 491.723
Total Common Shares Outstanding 62.8348 61.1413 38.4375 26.6125 26.6125
Additional Paid-In Capital 610.567 587.243 188.751
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 160.43 229.615 60.407
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 128.562 140.06 143.562 106.354 116.386
Μετρητά & Ισοδύναμα 128.562 140.06 143.562 106.354 116.386
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2096.6 2093.78 2228.3 2583.93 2868.61
Accounts Receivable - Trade, Net 44.45 42.769 34.344 34.892 34.141
Total Assets 3497.4 3503.14 3575.59 3906.18 4188.12
Goodwill, Net 580.542 580.542 580.542 580.542 580.542
Intangibles, Net 354.645 365.515 376.385 387.255 398.126
Long Term Investments 145.782 123.414 106.977 108.086 107.045
Other Long Term Assets, Total 45.313 50.216 40.421 32.505 28.929
Other Assets, Total 44.832 44.852 36.64 35.374 27.426
Payable/Accrued 89.396 64.659 63.577 55.389 61.541
Accrued Expenses 1450.35 1524.07 1590.58 1827.88 2021.02
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 205.424 201.352 196.41 195.743 199.355
Total Liabilities 2725.84 2751.43 2814.42 3106.38 3370.5
Total Long Term Debt 98.351 83.233 63.115 62.997 62.879
Long Term Debt 98.351 83.233 63.115 62.997 62.879
Minority Interest 881.75 858.467 879.93 949.575 1006.71
Other Liabilities, Total 0.566 19.647 20.8 14.8 19
Total Equity 771.567 751.716 761.179 799.8 817.625
Common Stock 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109
Additional Paid-In Capital 610.567 606.497 596.355 593.159 587.243
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 160.43 144.5 164.044 205.946 229.615
Other Equity, Total 0.461 0.61 0.671 0.586 0.658
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3497.4 3503.14 3575.59 3906.18 4188.12
Total Common Shares Outstanding 62.8348 62.7729 62.0614 61.3991 61.1413
Property/Plant/Equipment, Total - Net 101.13 104.767 62.768 72.134 61.065
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 484.281 314.593 144.785 59.959
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 214.281 149.299 65.93 51.451
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 26.977 5.495 7.078 7.885
Μη Χρηματικά Στοιχεία -294.566 -217.56 -162.278 -25.933
Cash Taxes Paid 11.688 3.413 2.776 1.742
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.829 3.491 9.355 9.489
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -8.627 30.858 76.345 9.54
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -210.241 -11.166 35.809 -61.891
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.103 -1.258 -0.837 -3.042
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -208.138 -9.908 36.646 -58.849
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -70.439 -45.306 -52.17 -55.522
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -108.519 -234.057 56.518 -54.022
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 65 -147 -1.5 -1.5
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.015 1.097 -0.252 0.288
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -66.414 93.924 49.317 -65.674
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -3.046 337.798 -107.188 0
Deferred Taxes 6.216 15.913
Total Cash Dividends Paid -23.874 -2.047
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -102.091 -88.536 -21.471 484.281
Cash From Operating Activities 151.699 145.714 57.482 214.281
Cash From Operating Activities 35.308 23.245 11.521 26.977
Deferred Taxes -18.624 -13.113 -2.82 6.216
Non-Cash Items 247.098 199.25 79.773 -294.566
Changes in Working Capital -9.992 24.868 -9.521 -8.627
Cash From Investing Activities -23.412 -17.312 -7.601 -210.241
Capital Expenditures -3.149 -2.095 -0.348 -2.103
Other Investing Cash Flow Items, Total -20.263 -15.217 -7.253 -208.138
Cash From Financing Activities -104.652 -102.849 -60.718 -70.439
Financing Cash Flow Items -87.292 -78.342 -48.498 -108.519
Total Cash Dividends Paid -37.36 -24.507 -12.22 -23.874
Issuance (Retirement) of Stock, Net -3.046
Issuance (Retirement) of Debt, Net 20 0 65
Foreign Exchange Effects -0.053 1.481 0.72 -0.015
Net Change in Cash 23.582 27.034 -10.117 -66.414
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Lim James Individual Investor 11.799 7413886 -399101 2022-07-19
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 8.7466 5495913 696286 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.0271 5043840 124733 2023-03-31 LOW
Newhall Charles Ashton Individual Investor 7.7565 4873769 0 2022-07-19
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 6.4179 4032694 228278 2023-03-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 5.879 3694081 -1284346 2023-03-31 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.087 3196388 124114 2023-03-31 LOW
Wasatch Global Investors Inc Investment Advisor/Hedge Fund 4.5724 2873061 -16832 2023-03-31 LOW
Fred Alger Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.9685 2493588 -275218 2023-03-31 MED
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.9582 2487134 -547253 2023-03-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 3.8439 2415300 0 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.6039 2264527 -38517 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.7937 1127070 99803 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6368 1028480 45843 2023-03-31 LOW
Westfield Capital Management Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3127 824858 28712 2023-03-31 MED
Schonfeld Strategic Advisors LLC Hedge Fund 1.3126 824800 176000 2023-03-31 HIGH
Weatherbie Capital, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.2454 782570 -1000 2023-03-31 MED
Federated Hermes Global Investment Management Corp. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1897 747544 -431565 2023-03-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.0805 678934 642590 2023-03-31 HIGH
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.9928 623800 0 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

StepStone Group Inc. Company profile

Σχετικά με την StepStone Group Inc.

Η StepStone Group Inc. είναι μια εταιρεία επενδύσεων στις ιδιωτικές αγορές. Επικεντρώνεται στην παροχή εξατομικευμένων επενδυτικών λύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών και δεδομένων στους πελάτες της. Συνεργάζεται με τους πελάτες της για την ανάπτυξη και τη δημιουργία χαρτοφυλακίων ιδιωτικών αγορών σχεδιασμένων για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων τους σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ιδιωτικών μετοχών, υποδομών, ιδιωτικού χρέους και ακινήτων. Τα χαρτοφυλάκιά της χρησιμοποιούν διάφορους τύπους συνεργατικών επενδυτικών στρατηγικών με διαχειριστές κεφαλαίων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων σε κεφάλαια, της απόκτησης μεριδίων σε υφιστάμενα κεφάλαια στη δευτερογενή αγορά και της επένδυσης απευθείας σε εταιρείες. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες δεδομένων της περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενη υποστήριξη της κατασκευής και του σχεδιασμού χαρτοφυλακίου- διακριτή ή βασισμένη σε έργα δέουσα επιμέλεια, συμβουλές και επενδυτικές συστάσεις, καθώς και επανεξέταση των υφιστάμενων επενδύσεων στις ιδιωτικές αγορές. Παρέχει επίσης στους πελάτες της εξατομικευμένα πακέτα αναφορών, συμπεριλαμβανομένων δεικτών αναφοράς επιδόσεων, καθώς και συναφείς δυνατότητες συμμόρφωσης, διοικητικές και φορολογικές δυνατότητες.

Industry: Wealth Management

450 Lexington Avenue
31St Floor
NEW YORK
NEW YORK 10017
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

14,341.10 Price
+0.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.48 Price
+0.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00370

Oil - Crude

72.48 Price
-0.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0154%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,946.53 Price
0.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου