Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Stepan Company - SCL CFD

99.70
0.75%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.67
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 100.47
Άνοιγμα* 99.42
Μεταβολή 1 έτους* -18.49%
Εύρος ημέρας* 98.44 - 99.74
Εύρος 52 εβδ. 91.64-116.72
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 104.43K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.65M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.15B
Αναλογία P/E 15.14
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 22.24M
Έσοδα 2.77B
EPS 6.38
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.51248
Beta 0.85
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 99.70 -0.08 -0.08% 99.78 99.97 98.31
Jun 28, 2022 100.47 -0.93 -0.92% 101.40 103.10 100.13
Jun 27, 2022 101.51 0.33 0.33% 101.18 102.98 100.70
Jun 24, 2022 101.87 3.97 4.06% 97.90 101.90 97.05
Jun 23, 2022 97.92 1.27 1.31% 96.65 98.13 96.18
Jun 22, 2022 97.56 2.16 2.26% 95.40 98.10 93.01
Jun 21, 2022 96.70 3.26 3.49% 93.44 97.65 93.43
Jun 17, 2022 95.54 -0.57 -0.59% 96.11 96.95 94.40
Jun 16, 2022 95.94 -0.80 -0.83% 96.74 97.95 95.31
Jun 15, 2022 100.11 -0.51 -0.51% 100.62 101.57 98.91
Jun 14, 2022 100.39 0.05 0.05% 100.34 101.62 99.03
Jun 13, 2022 101.51 -0.89 -0.87% 102.40 103.13 101.03
Jun 10, 2022 105.01 1.80 1.74% 103.21 106.27 103.20
Jun 9, 2022 107.88 -0.13 -0.12% 108.01 109.28 107.60
Jun 8, 2022 109.29 0.71 0.65% 108.58 110.35 108.35
Jun 7, 2022 111.19 1.71 1.56% 109.48 111.58 109.48
Jun 6, 2022 111.85 1.04 0.94% 110.81 112.77 110.81
Jun 3, 2022 110.90 -0.18 -0.16% 111.08 111.69 108.34
Jun 2, 2022 112.35 2.96 2.71% 109.39 112.56 109.39
Jun 1, 2022 109.95 -0.29 -0.26% 110.24 111.05 108.77

Stepan Company Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 2345.97 1869.75 1858.74 1993.86 1925.01
Έσοδα 2345.97 1869.75 1858.74 1993.86 1925.01
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1950.16 1486.14 1519.03 1654.51 1578.84
Ακαθάριστο Εισόδημα 395.81 383.613 339.714 339.349 346.167
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2174.21 1698.23 1731.48 1844.59 1770.17
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 152.092 142.905 139.533 135.562 129.705
Έρευνα & Ανάπτυξη 62.689 57.986 55.037 54.263 53.696
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.381 1.212 2.744 2.588 3.069
Other Operating Expenses, Total 6.895 9.988 15.14 -2.329 4.857
Λειτουργικά Έσοδα 171.753 171.522 127.26 149.265 154.84
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.077 0.782 -0.886 -10.281 -6.923
Άλλο, Καθαρό 0.861 -1.237 -1.045 -1.215 -1.035
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 172.537 171.067 125.899 137.769 146.882
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 137.895 127.656 103.101 110.73 111.066
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.091 -0.886 0.028 0.012 0.031
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 137.804 126.77 103.129 110.742 111.097
Καθαρά Κέρδη 137.804 126.77 103.129 111.117 100.774
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 137.804 126.77 103.129 110.742 111.097
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 137.804 126.77 103.129 111.117 100.774
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 137.804 126.77 103.129 111.117 100.774
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 23.287 23.256 23.316 23.325 23.377
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.91764 5.45107 4.4231 4.74778 4.75241
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.25 1.13 1.025 0.925 0.84
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.99935 5.48996 4.49946 4.83696 4.85168
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.375 -10.323
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0.57
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 675.276 610.027 602.688 595.511 537.74
Έσοδα 675.276 610.027 602.688 595.511 537.74
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 566.057 526.774 510.792 483.83 428.76
Ακαθάριστο Εισόδημα 109.219 83.253 91.896 111.681 108.98
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 611.93 590.03 562.475 538.854 483.826
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 36.849 38.372 37.614 38.964 37.142
Έρευνα & Ανάπτυξη 16.473 17.051 15.501 14.988 15.149
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.052 3.086 0.072 0.114 0.081
Other Operating Expenses, Total -7.501 4.747 -1.504 0.958 2.694
Λειτουργικά Έσοδα 63.346 19.997 40.213 56.657 53.914
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.348 1.252 -1.265 0.955 -1.019
Άλλο, Καθαρό 0.392 0.988 0.368 0.236 0.241
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 59.39 22.237 39.316 57.848 53.136
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 44.809 17.058 36.923 43.303 40.611
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.063 -0.003 -0.025 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 44.809 16.995 36.92 43.278 40.611
Καθαρά Κέρδη 44.809 16.995 36.92 43.278 40.611
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 44.809 16.995 36.92 43.278 40.611
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 44.809 16.995 36.92 43.278 40.611
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 44.809 16.995 36.92 43.278 40.611
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 23.167 23.251 23.219 23.345 23.33
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.93417 0.73094 1.59008 1.85384 1.74072
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.335 0.335 0.305 0.305 0.305
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.93587 0.83275 1.59299 1.8575 1.74337
Gain (Loss) on Sale of Assets 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 913.368 905.651 818.789 833.893 788.736
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 159.186 349.938 315.383 300.194 298.894
Μετρητά & Ισοδύναμα 159.186 349.938 315.383 300.194 298.894
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 419.542 301.318 276.841 280.025 293.541
Accounts Receivable - Trade, Net 419.542 301.318 276.841 280.025 293.541
Total Inventory 305.538 218.783 203.647 231.528 172.748
Other Current Assets, Total 29.102 35.612 22.918 22.146 23.553
Total Assets 2065.61 1752.34 1579.37 1514.61 1470.86
Property/Plant/Equipment, Total - Net 920.216 745.088 677.703 608.892 598.443
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2160.57 1935.07 1800.52 1666.79 1603.29
Accumulated Depreciation, Total -1240.35 -1189.98 -1122.82 -1057.9 -1004.84
Goodwill, Net 97.187 27.972 26.086 22.954 25.118
Intangibles, Net 60.784 24.068 15.352 14.244 18.538
Long Term Investments 34.495 30.652 28.227 25.082 28.27
Other Long Term Assets, Total 39.562 18.905 13.21 9.549 11.756
Total Current Liabilities 500.476 416.554 339.114 338.582 320.253
Accounts Payable 323.362 236.75 194.276 205.954 204.977
Accrued Expenses 136.396 141.947 121.267 95.57 92.776
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 40.718 37.857 23.571 37.058 22.5
Total Liabilities 991.419 765.643 687.584 707.189 730.765
Total Long Term Debt 322.862 160.812 198.532 239.022 268.299
Long Term Debt 322.862 160.812 198.532 239.022 268.299
Deferred Income Tax 12.491 20.745 23.391 24.961 10.962
Minority Interest 0 1.672 0.713 0.76 0.818
Other Liabilities, Total 155.59 165.86 125.834 103.864 130.433
Total Equity 1074.19 986.693 891.783 807.425 740.096
Common Stock 26.761 26.658 26.493 26.309 26.071
Additional Paid-In Capital 220.82 206.716 193.135 182.881 170.408
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1133.55 1023.83 922.464 837.107 721.741
Treasury Stock - Common -153.702 -133.629 -114.139 -97.389 -78.561
Other Equity, Total -153.236 -136.881 -136.17 -141.483 -99.563
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2065.61 1752.34 1579.37 1514.61 1470.86
Total Common Shares Outstanding 22.42 22.4728 22.5136 22.5056 22.5093
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1081.87 913.368 839.213 815.855 797.653
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 236.041 159.186 105.268 127.053 150.692
Μετρητά & Ισοδύναμα 236.041 159.186 105.268 127.053 150.692
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 504.474 419.542 413.576 391.73 380.649
Accounts Receivable - Trade, Net 504.474 419.542 413.576 391.73 380.649
Total Inventory 308.423 305.538 290.934 266.088 235.062
Other Current Assets, Total 32.933 29.102 29.435 30.984 31.25
Total Assets 2272.6 2065.61 1955.94 1887.31 1827.94
Property/Plant/Equipment, Total - Net 959.94 920.216 870.606 834.726 818.536
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2149.06 2090.96 2037.21 1991.39 1949.68
Accumulated Depreciation, Total -1256.48 -1240.35 -1237.81 -1226.61 -1203.3
Goodwill, Net 97.557 97.187 98.212 97.988 96.252
Intangibles, Net 58.77 60.784 62.8 65.461 66.813
Long Term Investments 29.169 34.495 32.542 32.576 30.212
Other Long Term Assets, Total 45.289 39.562 52.566 40.699 18.473
Total Current Liabilities 611.062 500.476 491.065 464.501 464.089
Accounts Payable 350.754 323.362 314.459 286.917 264.192
Accrued Expenses 120.954 136.396 128.95 135.232 112.372
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 139.354 40.718 47.656 42.352 87.525
Total Liabilities 1155.86 991.419 898.643 838.504 825.657
Total Long Term Debt 397.76 322.862 232.184 196.529 160.847
Long Term Debt 397.76 322.862 232.184 196.529 160.847
Deferred Income Tax 10.963 12.491 8.637 9.995 29.876
Minority Interest 0 1.721 1.715 1.664
Other Liabilities, Total 136.073 155.59 165.036 165.764 169.181
Total Equity 1116.74 1074.19 1057.3 1048.8 1002.28
Common Stock 26.814 26.761 26.753 26.752 26.726
Additional Paid-In Capital 224.5 220.82 217.015 213.969 209.471
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1170.85 1133.55 1124.07 1093.99 1057.58
Treasury Stock - Common -165.239 -153.702 -153.585 -147.494 -137.052
Other Equity, Total -140.183 -153.236 -156.953 -138.42 -154.442
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2272.6 2065.61 1955.94 1887.31 1827.94
Total Common Shares Outstanding 22.3638 22.42 22.4128 22.4655 22.5168
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 137.895 127.656 103.101 112.75 91.547
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 72.135 235.216 218.428 171.131 198.863
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 90.876 81.86 78.701 81.115 79.022
Deferred Taxes -33.605 -4.506 -5.016 10.864 0.55
Μη Χρηματικά Στοιχεία 18.48 19.993 22.297 12.096 12.687
Cash Taxes Paid 92.867 39.017 29.331 32.973 25.661
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 9.542 9.329 12.25 12.829 13.889
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -141.511 10.213 19.345 -45.694 15.057
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -376.829 -139.034 -112.667 -107.815 -82.683
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -197.985 -127.832 -105.572 -86.647 -78.613
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -178.844 -11.202 -7.095 -21.168 -4.07
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 117.333 -64.934 -90.494 -51.648 -50.497
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3.987 -3.631 -3.326 -4.785 -2.238
Total Cash Dividends Paid -28.083 -25.405 -23.097 -20.857 -18.907
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -15.6 -12.327 -10.147 -11.337 -2.63
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 165.003 -23.571 -53.924 -14.669 -26.722
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -3.391 3.307 -0.078 -10.368 7.468
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -190.752 34.555 15.189 1.3 73.151
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 44.809 137.895 120.837 83.914 40.611
Cash From Operating Activities -20.93 72.135 21.402 24.695 -11.698
Cash From Operating Activities 22.915 90.876 67.953 45.311 22.06
Deferred Taxes -2.545 -33.605 -51.542 -39.475 2.481
Non-Cash Items -1.026 18.48 7.859 6.329 4.659
Cash Taxes Paid 8.312 92.867 85.271 43.472 6.638
Cash Interest Paid 2.5 9.542 6.885 4.622 2.242
Changes in Working Capital -85.083 -141.511 -123.705 -71.384 -81.509
Cash From Investing Activities -57.132 -376.829 -306.037 -261.501 -223.756
Capital Expenditures -60.288 -197.985 -123.044 -78.371 -41.135
Other Investing Cash Flow Items, Total 3.156 -178.844 -182.993 -183.13 -182.621
Cash From Financing Activities 154.833 117.333 42.972 14.757 39.927
Financing Cash Flow Items -1.469 -3.987 -1.801 -1.92 -2.272
Total Cash Dividends Paid -7.513 -28.083 -20.572 -13.724 -6.861
Issuance (Retirement) of Stock, Net -9.821 -15.6 -15.882 -9.808 -0.608
Issuance (Retirement) of Debt, Net 173.636 165.003 81.227 40.209 49.668
Foreign Exchange Effects 0.084 -3.391 -3.007 -0.836 -3.719
Net Change in Cash 76.855 -190.752 -244.67 -222.885 -199.246
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 14.8468 3301940 30868 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.4792 2552970 29232 2022-12-31 LOW
Hightower Advisors, LLC Investment Advisor 8.9653 1993881 3193 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 8.3479 1856574 848 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.7663 1060029 25797 2022-12-31 LOW
Stepan (Frank Quinn Jr.) Individual Investor 2.937 653182 22007 2023-03-03 LOW
Westwood Management Corp. (Texas) Investment Advisor 2.4917 554144 5238 2022-12-31 MED
SouthernSun Asset Management, LLC Investment Advisor 1.7775 395321 -2391 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7333 385484 12574 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.2312 273823 7802 2022-12-31 LOW
Atlanta Capital Management Company, L.L.C. Investment Advisor 1.1653 259174 48986 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9555 212495 25617 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors Ireland Limited Investment Advisor 0.9539 212142 2532 2023-01-31 LOW
Stepan (Richard Finn) Individual Investor 0.9474 210694 -701 2023-03-06 LOW
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8969 199462 47102 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.896 199267 2741 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.8245 183365 -7139 2022-12-31 LOW
Personal Capital Advisors Corporation Investment Advisor 0.7906 175839 3597 2022-12-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7182 159738 -19835 2022-12-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.5877 130704 4155 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Stepan Company Company profile

Σχετικά με την Stepan Company

Η Stepan Company είναι παραγωγός και πωλητής ενδιάμεσων χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Τα επιφανειοδραστικά, τα πολυμερή και τα ειδικά προϊόντα. Ο τομέας των επιφανειοδραστικών ουσιών προσφέρει συστατικά για καταναλωτικά και βιομηχανικά προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης, όπως απορρυπαντικά για το πλύσιμο ρούχων, πιάτων, χαλιών, δαπέδων και τοίχων, καθώς και σαμπουάν και προϊόντα πλύσης σώματος. Άλλες εφαρμογές περιλαμβάνουν μαλακτικά υφασμάτων, μικροβιοκτόνες τεταρτοταγείς ενώσεις, απολυμαντικά, λιπαντικά συστατικά, γαλακτωματοποιητές για την εξάπλωση γεωργικών προϊόντων και βιομηχανικές εφαρμογές. Ο τομέας των πολυμερών περιλαμβάνει πολυόλες πολυουρεθάνης, πολυεστερικές ρητίνες και φθαλικό ανυδρίτη. Οι πολυόλες πολυουρεθάνης χρησιμοποιούνται στην κατασκευή άκαμπτου αφρού για θερμομόνωση στον κατασκευαστικό κλάδο. Ο τομέας των ειδικών προϊόντων περιλαμβάνει γεύσεις, γαλακτωματοποιητές και διαλυτοποιητές που χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα, αρώματα, συμπληρώματα διατροφής και φαρμακευτικές εφαρμογές.

Industry: Specialty Chemicals (NEC)

Edens & Winnetka Road
NORTHFIELD
ILLINOIS 60093
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.47 Price
-4.870% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00392

US100

12,736.90 Price
-0.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

28,274.60 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

69.02 Price
-0.660% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0026%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου