Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Steel Connect - STCN CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 0.97-1.53
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 99.70K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.31M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 66.26M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 60.78M
Έσοδα 206.74M
EPS -0.09
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.35
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jun 12, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Steel Connect Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 613.766 782.813 819.83 645.258 436.62
Έσοδα 613.766 782.813 819.83 645.258 436.62
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 484.153 619.854 667.085 543.999 400.255
Ακαθάριστο Εισόδημα 129.613 162.959 152.745 101.259 36.365
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 626.597 749.56 840.536 653.564 456.381
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 94.771 103.261 144.078 101.701 54.159
Depreciation / Amortization 20.258 27.255 30.446 20.285 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 27.415 -0.81 -1.073 -12.421 1.967
Λειτουργικά Έσοδα -12.831 33.253 -20.706 -8.306 -19.761
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -33.032 -33.018 -41.086 -26.274 -4.521
Άλλο, Καθαρό 3.083 0.398 -0.307 -0.708 -0.127
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -42.78 0.633 -62.099 -35.288 -24.409
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -44.391 -5.284 -66.769 35.914 -27.105
Equity In Affiliates 0 0.042 0.801 1.278
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -44.391 -5.284 -66.727 36.715 -25.827
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Καθαρά Κέρδη -44.391 -5.284 -66.727 36.715 -25.827
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -46.52 -7.413 -68.856 35.38 -25.827
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -46.52 -7.413 -68.856 35.38 -25.827
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -46.52 -7.413 -68.856 35.38 -25.827
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 62.142 61.644 61.18 81.899 55.134
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.74861 -0.12026 -1.12547 0.432 -0.46844
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.4229 -0.1288 -1.13215 0.33414 -0.44217
Total Adjustments to Net Income -2.129 -2.129 -2.129 -1.335
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Συνολικά έσοδα 51.548 98.675 125.413 136 49.434
Έσοδα 51.548 98.675 125.413 136 49.434
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 42.319 77.689 110.133 114.952 39.509
Ακαθάριστο Εισόδημα 9.229 20.986 15.28 21.048 9.925
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 51.517 98.054 136.32 145.589 51.948
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.08 19.509 21.703 24.698 12.739
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.118 0.856 0.302 1.757 -0.3
Λειτουργικά Έσοδα 0.031 0.621 -10.907 -9.589 -2.514
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.355 -2.105 -8.291 -6.041 -0.418
Άλλο, Καθαρό -0.049 0.054 0.019 3.511 -0.047
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1.337 -1.43 -19.179 -12.119 -2.979
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -9.695 -2.468 -19.494 -11.015 -9.294
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -9.695 -2.468 -19.494 -11.015 -9.294
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 39.895 -40.003 -18.335
Καθαρά Κέρδη 30.2 -42.471 -19.494 -11.015 -27.629
Total Adjustments to Net Income -0.537 -1.074 -0.537 -0.543 -0.519
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -10.232 -3.542 -20.031 -11.558 -9.813
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 29.663 -43.545 -20.031 -11.558 -28.148
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 29.663 -43.545 -20.031 -11.558 -28.148
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 59.853 59.907 60.307 62.874 62.263
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.17095 -0.05912 -0.33215 -0.18383 -0.15761
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.16967 -0.04984 -0.26053 -0.12716 -0.16074
Depreciation / Amortization 4.182 4.182
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 213.398 223.543 213.324 264.281 257.846
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 96.931 75.887 32.548 92.138 122.568
Μετρητά & Ισοδύναμα 96.931 75.887 32.548 92.138 110.67
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.898
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 69.805 93.072 112.141 99.254 81.45
Accounts Receivable - Trade, Net 69.805 93.072 112.141 99.254 81.45
Total Inventory 16.228 15.354 23.674 47.786 34.369
Prepaid Expenses 22.222 20.475 31.445 13.415 6.005
Other Current Assets, Total 8.212 18.755 13.516 11.688 13.454
Total Assets 676.381 759.172 731.563 827.05 281.298
Property/Plant/Equipment, Total - Net 109.698 135.818 91.268 106.632 18.555
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 260.963 268.001 201.805 200.237 134.457
Accumulated Depreciation, Total -151.265 -132.183 -110.537 -93.605 -115.902
Other Long Term Assets, Total 6.81 7.42 7.325 8.821 4.897
Total Current Liabilities 217.993 249.932 256.85 276.356 149.155
Accounts Payable 55.517 70.002 85.898 78.212 71.476
Accrued Expenses 130.783 139.086 126.967 107.308 56.966
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 6 0 0
Other Current Liabilities, Total 26.018 35.206 32.253 34.835 20.713
Total Liabilities 634.989 675.174 643.685 684.23 218.327
Total Long Term Debt 367.57 373.592 375.937 397.367 59.758
Long Term Debt 367.532 373.522 375.937 397.367 59.758
Other Liabilities, Total 49.426 51.65 10.898 10.507 9.414
Total Equity 41.392 83.998 87.878 142.82 62.971
Redeemable Preferred Stock 35.18 35.18 35.186 35.192 0
Common Stock 0.632 0.628 0.618 0.608 0.556
Additional Paid-In Capital 7478.64 7478.05 7477.33 7467.85 7457.05
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -7480.22 -7433.7 -7426.29 -7363.57 -7398.95
Other Equity, Total 7.162 3.843 0.938 2.553 4.313
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 676.381 759.172 731.563 827.05 281.298
Total Common Shares Outstanding 63.0995 62.7879 61.8059 60.7429 55.556
Goodwill, Net 231.47 257.128 257.128 254.352
Intangibles, Net 115.005 135.263 162.518 192.964
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5.675 5.638 5.732 56.001
Unrealized Gain (Loss) 0 0.096 0.181
Total Preferred Shares Outstanding 0.035 0.035 0.035 0.035
Capital Lease Obligations 0.038 0.07
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 115.594 178.581 199.359 213.398 218.465
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 49.914 64.646 81.33 96.931 97.582
Μετρητά & Ισοδύναμα 49.914 64.646 81.33 96.931 97.582
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 43.932 68.971 74.841 69.805 72.048
Accounts Receivable - Trade, Net 43.932 68.971 74.841 69.805 72.048
Total Inventory 9.837 19.428 18.166 16.228 15.673
Prepaid Expenses 4.331 19.901 18.491 22.222 24.765
Other Current Assets, Total 7.58 5.635 6.531 8.212 8.397
Total Assets 147.299 622.684 653.154 676.381 693.855
Property/Plant/Equipment, Total - Net 25.582 99.349 104.651 109.698 117.671
Goodwill, Net 231.47 231.47 231.47 231.47
Intangibles, Net 106.92 110.823 115.005 119.187
Other Long Term Assets, Total 6.123 6.364 6.851 6.81 7.062
Total Current Liabilities 92.162 567.309 216.069 217.993 219.843
Accounts Payable 32.355 57.33 51.92 55.517 56.757
Accrued Expenses 47.314 128.049 132.936 130.856 134.257
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 360.996 5.611 5.602 5.612
Other Current Liabilities, Total 12.493 20.934 25.602 26.018 23.217
Total Liabilities 121.546 624.244 631.405 634.989 639.091
Total Long Term Debt 10.572 10.143 366.512 367.532 368.588
Long Term Debt 10.572 10.143 366.512 367.532 368.588
Other Liabilities, Total 18.812 46.792 48.824 49.464 50.66
Total Equity 25.753 -1.56 21.749 41.392 54.764
Redeemable Preferred Stock 35.18 35.18 35.18 35.18 35.18
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.604 0.605 0.605 0.632 0.631
Additional Paid-In Capital 7479.19 7479.07 7478.85 7478.64 7478.49
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -7494.1 -7523.77 -7500.25 -7480.22 -7468.66
Other Equity, Total 4.886 7.347 7.36 7.162 9.124
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 147.299 622.684 653.154 676.381 693.855
Total Common Shares Outstanding 60.3988 60.4577 60.4376 63.0995 63.0964
Total Preferred Shares Outstanding 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -44.391 -5.284 -66.727 36.715 -25.827
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 23.067 71.624 20.849 10.002 -24.445
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 23.289 23.075 22.058 16.791 8.206
Amortization 20.258 27.255 30.446 20.285 0
Μη Χρηματικά Στοιχεία 43.233 -0.321 3.841 0.099 0.949
Cash Taxes Paid 3.151 4.991 5.451 2.567 2.5
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 29.347 32.799 38.525 24.642 3.783
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -19.322 26.899 29.668 14.906 -7.773
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3.326 -11.886 -14.478 -452.32 5.638
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.615 -12.07 -14.539 -18.423 -4.73
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.289 0.184 0.061 -433.897 10.368
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -9.837 -12.284 -63.812 421.879 -1.916
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.914 0 -1.334
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.004 0.019 0.015 35.008 0.018
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -7.712 -9.254 -61.698 389.348 -1.934
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.597 1.124 -0.321 0.141 0.603
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 10.501 48.578 -57.762 -20.298 -20.12
Deferred Taxes 1.563 -78.794
Total Cash Dividends Paid -2.129 -2.135 -2.129 -1.143
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Net income/Starting Line -12.271 -42.471 -19.494 -44.391 -33.376
Cash From Operating Activities -5.267 -23.169 -10.425 23.067 -4.963
Cash From Operating Activities 1.698 16.34 8.607 23.289 2.62
Non-Cash Items 7.436 8.752 4.544 43.233 36.481
Changes in Working Capital -2.13 -13.875 -8.264 -19.322 -10.688
Cash From Investing Activities -1.142 -7.189 -4.681 -3.326 -0.833
Capital Expenditures -1.142 -8.152 -4.742 -3.615 -0.902
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0.963 0.061 0.289 0.069
Cash From Financing Activities -1.652 -4.109 -2.055 -9.837 -1.634
Total Cash Dividends Paid -1.598 -1.073 -0.537 -2.129 -1.586
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0.004 0.004
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.054 -3.036 -1.518 -7.712 -0.052
Foreign Exchange Effects -0.774 -0.395 -0.121 0.597 0.746
Net Change in Cash -8.835 -34.862 -17.282 10.501 -6.684
Amortization 8.085 4.182 20.258
Financing Cash Flow Items 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Steel Partners LLC Investment Advisor 29.9133 18182705 0 2022-12-31 LOW
WF Asset corp Corporation 20.1409 12242535 12242535 2022-12-27
Gabelli Funds, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 6.3124 3836949 167004 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 3.1255 1899796 -214200 2022-12-31 HIGH
Lichtenstein (Warren G) Individual Investor 2.6849 1632032 18150 2023-01-01 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2357 1358958 -488068 2022-12-31 LOW
Howard (Jack L) Individual Investor 1.4655 890811 0 2022-11-15 LOW
Fenton (Jeffrey J) Individual Investor 0.8355 507839 18150 2023-01-01 LOW
Wald (Jeffrey S) Individual Investor 0.7902 480328 18150 2023-01-01 LOW
Kassan (Glen M) Individual Investor 0.7602 462083 18150 2023-01-01 LOW
Molland (Maria) Individual Investor 0.3711 225567 18150 2023-01-01 LOW
New Jersey Division of Investment Pension Fund 0.3455 210000 0 2022-12-31 LOW
Cowen Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.3183 193482 -23305 2022-12-31 MED
Simril Renata Individual Investor 0.3154 191741 18150 2023-01-01 LOW
Summit Trail Advisors, LLC Investment Advisor 0.279 169581 -5000 2022-12-31 MED
BKD Wealth Advisors, LLC Investment Advisor 0.2489 151272 18350 2022-12-31 LOW
Alpha Omega Wealth Management, LLC Investment Advisor 0.2188 132967 0 2022-12-31 LOW
DIXON HUGHES GOODMAN WEALTH ADVISORS LLC Investment Advisor 0.2187 132922 26200 2022-03-31 LOW
Cigogne Management S.A. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1874 113939 113939 2022-12-31 MED
Quinn Opportunity Partners LLC Hedge Fund 0.1481 90000 90000 2022-12-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Steel Connect Company profile

Σχετικά με την Steel Connect

Η Steel Connect, Inc. είναι μια διαφοροποιημένη εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της, ModusLink Corporation (ModusLink). Η ModusLink σχεδιάζει και εκτελεί στοιχεία στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού των πελατών της. Η εταιρεία παράγει και αδειοδοτεί μια λύση διαχείρισης δικαιωμάτων για την ενεργοποίηση, την παροχή, τη συνδρομή δικαιωμάτων και τη συλλογή δεδομένων από φυσικά αγαθά (συνδεδεμένα προϊόντα) και ψηφιακά προϊόντα. Η ModusLink είναι ένας ολοκληρωμένος παγκόσμιος πάροχος λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας και ηλεκτρονικού εμπορίου που εξυπηρετεί πελάτες σε αγορές όπως τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά, οι επικοινωνίες, η πληροφορική, οι ιατρικές συσκευές, το λογισμικό και το λιανικό εμπόριο. Η ModusLink διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο στρατηγικά τοποθετημένων εγκαταστάσεων σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων εγκαταστάσεων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Οι υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας της ModusLink είναι η συσκευασία, το kitting και η συναρμολόγηση, η εκπλήρωση, το ψηφιακό εμπόριο και η αντίστροφη εφοδιαστική. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν το άμεσο μάρκετινγκ και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Industry: IT Services & Consulting (NEC)

1601 Trapelo Road
Suite 170
02451

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,525.95 Price
-0.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.45 Price
+6.850% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00470

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου