Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Abrdn plc - ABDN CFD

2.0230
0.3%
0.0120
Χαμηλό: 2.007
Υψηλό: 2.045
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0120
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022491 %
Charges from borrowed part ($-0.90)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022491%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.000573 %
Charges from borrowed part ($0.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.000573%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.029
Άνοιγμα* 2.027
Μεταβολή 1 έτους* -5.37%
Εύρος ημέρας* 2.007 - 2.045
Εύρος 52 εβδ. 1.31-2.37
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 7.45M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 129.30M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.07B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.00B
Έσοδα 1.54B
EPS -0.26
Μέρισμα (Απόδοση %) 7.18858
Beta 1.43
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 30, 2023 2.0290 -0.0330 -1.60% 2.0620 2.0620 2.0170
Mar 29, 2023 2.0820 0.0270 1.31% 2.0550 2.0940 2.0550
Mar 28, 2023 2.0620 0.0080 0.39% 2.0540 2.0710 2.0280
Mar 27, 2023 2.0470 0.0190 0.94% 2.0280 2.0630 2.0240
Mar 24, 2023 2.0200 -0.0430 -2.08% 2.0630 2.0630 1.9970
Mar 23, 2023 2.0880 -0.0030 -0.14% 2.0910 2.1020 2.0520
Mar 22, 2023 2.0920 -0.0090 -0.43% 2.1010 2.1130 2.0830
Mar 21, 2023 2.1030 0.1180 5.94% 1.9850 2.1080 1.9850
Mar 20, 2023 2.0440 0.0855 4.37% 1.9585 2.0640 1.9025
Mar 17, 2023 1.9875 -0.1255 -5.94% 2.1130 2.1250 1.9680
Mar 16, 2023 2.1030 0.1050 5.26% 1.9980 2.1145 1.9945
Mar 15, 2023 1.9830 -0.1550 -7.25% 2.1380 2.1420 1.9815
Mar 14, 2023 2.1640 0.0520 2.46% 2.1120 2.1680 2.0730
Mar 13, 2023 2.1120 -0.0595 -2.74% 2.1715 2.1885 2.0690
Mar 10, 2023 2.1905 0.0120 0.55% 2.1785 2.2085 2.1610
Mar 9, 2023 2.2415 -0.0590 -2.56% 2.3005 2.3355 2.2205
Mar 8, 2023 2.3185 0.0340 1.49% 2.2845 2.3305 2.2635
Mar 7, 2023 2.3315 0.0060 0.26% 2.3255 2.3645 2.3145
Mar 6, 2023 2.3615 0.0750 3.28% 2.2865 2.3645 2.2865
Mar 3, 2023 2.3125 0.0110 0.48% 2.3015 2.3245 2.2505

Abrdn plc Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1538 1685 1751 2451 1946
Έσοδα 1538 1685 1751 2451 1946
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 82 142 77 89 105
Ακαθάριστο Εισόδημα 1456 1543 1674 2362 1841
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2153 570 1078 2225 2818
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1209 1197 1177 1308 1365
Depreciation / Amortization 125 99 198 231 223
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 586 -1104 -449 174 1200
Other Operating Expenses, Total 75 423 -75
Λειτουργικά Έσοδα -615 1115 673 226 -872
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 165 17 85
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -615 1115 838 243 -787
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -549 995 853 215 -830
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -550 994 848 210 -835
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -15 56 1665
Καθαρά Κέρδη -550 994 833 266 830
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -550 994 848 210 -835
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -550 994 833 266 830
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -550 994 833 266 830
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2094 2159 2239 2406 2848
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.26266 0.4604 0.37874 0.08728 -0.29319
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.146 0.146 0.146 0.216 0.22643
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.05922 -0.09449 0.20188 0.15127 -0.01931
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 -1 -5 -5 -5
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 151 236
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 807 731 669 1016 1042
Έσοδα 807 731 669 1016 1042
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 47 35 142 46 39
Ακαθάριστο Εισόδημα 760 696 527 970 1003
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1260 744 -498 833 -287
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 645 566 568 670 681
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 495 91 -1142 50 -1109
Other Operating Expenses, Total -66 67 102
Λειτουργικά Έσοδα -453 -13 1167 183 1329
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 158 -307 -165 -70 7
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -295 -320 1002 113 1336
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -260 -289 893 102 1357
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 -1 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -261 -289 892 102 1357
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -15
Καθαρά Κέρδη -261 -289 892 102 1342
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -261 -289 892 102 1357
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -261 -289 892 102 1342
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -261 -289 892 102 1342
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2041 2147 2162 2156 2234
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.12788 -0.13461 0.41258 0.04731 0.60743
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.13621 -0.07173 -0.12118 0.03247 0.1316
Depreciation / Amortization 73 52
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1937 1557 1659 1140 10226
Μετρητά & Ισοδύναμα 1299 769 807 471 10226
Total Assets 11418 10478 11422 12517 198111
Property/Plant/Equipment, Total - Net 187 236 266 61 146
Intangibles, Net 373 416 707 872 9325
Long Term Investments 6020 5876 5133 5197 170837
Note Receivable - Long Term 690 638 579 714 1525
Other Long Term Assets, Total 1778 1628 2010 1940 2814
Other Assets, Total 2 2 20 23 3238
Accrued Expenses 377 408 469 492 576
Notes Payable/Short Term Debt 62 202 338 216 5175
Other Current Liabilities, Total 27 15 19 23 166
Total Liabilities 3568 3668 4858 5079 189507
Total Long Term Debt 869 887 923 1081 2253
Long Term Debt 644 638 655 1081 2253
Deferred Income Tax 165 66 87 100 367
Minority Interest 6 3 102 101 388
Other Liabilities, Total 2062 2087 2920 3066 180582
Total Equity 7850 6810 6564 7438 8604
Common Stock 305 306 327 353 364
Additional Paid-In Capital 640 640 640 640 639
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 6852 6033 5728 6504 7662
Treasury Stock - Common -171 -170 -134 -115 -61
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 11418 10478 11422 12517 198111
Total Common Shares Outstanding 2180.72 2194.12 2338.72 2529.41 2606.56
Cash 638 788 852 669
Prepaid Expenses 100 40 48 38
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 431 483 533 103
Accumulated Depreciation, Total -244 -247 -267 -42
Goodwill, Net 331 85 1000 2532
Unrealized Gain (Loss) 0 7
Other Equity, Total 224 1 3 49
Capital Lease Obligations 225 249 268
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1937 1373 1557 1824 1659
Μετρητά & Ισοδύναμα 1937 1373 1557 1824 1659
Total Assets 11418 10460 10478 9740 11422
Property/Plant/Equipment, Total - Net 187 208 236 254 266
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 325 406
Accumulated Depreciation, Total -189 -208
Intangibles, Net 373 425 416 494 1707
Long Term Investments 6020 4929 5876 4885 5133
Note Receivable - Long Term 690 1542 638 640 579
Other Long Term Assets, Total 1778 1600 1628 1495 2010
Other Assets, Total 102 134 42 63 68
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 27 22 15 18 19
Total Liabilities 3568 3770 3668 4159 4858
Total Long Term Debt 644 632 638 798 655
Long Term Debt 644 632 638 798 655
Deferred Income Tax 165 83 66 89 87
Minority Interest 6 3 3 3 102
Other Liabilities, Total 2726 3030 2946 3251 3995
Total Equity 7850 6690 6810 5581 6564
Common Stock 305 305 306 317 327
Additional Paid-In Capital 640 640 640 640 640
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 6869 5918 6034 4796 5731
Treasury Stock - Common -171 -173 -170 -172 -134
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 11418 10460 10478 9740 11422
Total Common Shares Outstanding 2180.72 2180.72 2194.12 2268.89 2338.72
Goodwill, Net 331 249 85 85
Other Equity, Total 207
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1115 838 243 -787 438
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 14 56 201 250 2194
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 39 46 47 20
Amortization 108 152 184 224
Μη Χρηματικά Στοιχεία -1231 -773 -106 919 569
Cash Taxes Paid 22 33 34 224 220
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 7 2 6 117 97
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -17 -207 -167 -126 1187
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 755 1014 1821 -5585 767
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -68 -25 -43 -156 -106
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 823 1039 1864 -5429 873
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -243 -1064 -1615 -3455 -1174
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -34 -30 -39 -117 -1217
Total Cash Dividends Paid -308 -484 -523 -639 -469
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -82 -415 -566 -1320 -52
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 181 -135 -487 -1379 564
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -9 5 -17 32 28
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 517 11 390 -8758 1815
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Net income/Starting Line 1115 113 838 -498 243
Cash From Operating Activities 14 -128 56 52 201
Non-Cash Items -1084 3 -575 556 125
Cash Taxes Paid 22 14 33 14 34
Cash Interest Paid 7 1 2 2 6
Changes in Working Capital -17 -244 -207 -6 -167
Cash From Investing Activities 755 243 1014 776 1821
Capital Expenditures -68 -64 -25 -9 -43
Other Investing Cash Flow Items, Total 823 307 1039 785 1864
Cash From Financing Activities -243 -260 -1064 -572 -1615
Financing Cash Flow Items -34 -14 -30 -11 -39
Total Cash Dividends Paid -308 -154 -484 -323 -523
Issuance (Retirement) of Stock, Net -82 -77 -415 -220 -566
Issuance (Retirement) of Debt, Net 181 -15 -135 -18 -487
Foreign Exchange Effects -9 -11 5 16 -17
Net Change in Cash 517 -156 11 272 390
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 9.8337 196860023 -6269064 2023-03-17 LOW
Silchester International Investors, L.L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.4699 109500722 0 2022-02-28 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 5.4529 109161748 4905373 2022-09-14 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5036 70137571 125527 2022-12-03 LOW
Standard Life Aberdeen Employee Benefit Trust Corporation 1.9797 39630532 1962851 2021-12-31 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3237 26499755 348844 2023-03-01 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.9071 18159851 -984165 2023-03-01 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7532 15078600 153949 2022-12-01 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.687 13753990 5300803 2023-03-01 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.678 13573243 1521600 2022-11-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6753 13518416 -1816365 2022-11-09 LOW
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5599 11207949 -468500 2022-11-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5253 10516724 1818363 2023-03-01 LOW
UBS Asset Management (UK) Ltd. Investment Advisor 0.505 10108664 398411 2022-12-03 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4686 9381398 -2945211 2022-12-03 LOW
BNP Paribas Asset Management France SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.4086 8180037 -456481 2023-02-28 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3217 6440074 807009 2022-11-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3087 6180517 -1057126 2022-11-26 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.301 6025262 0 2022-11-30 LOW
Northern Trust Global Investments Limited Investment Advisor 0.2572 5148941 355353 2022-11-26 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Investment Management & Fund Operators (NEC)

Investment House
1 George Street
EDINBURGH
EH2 2LL
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

28,637.05 Price
+1.620% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4044%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.3825%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου