Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Spruce Biosciences, Inc. - SPRB CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Spruce Biosciences Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 0.95-3.57
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 290.28K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.21M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 96.58M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 39.75M
Έσοδα 1.96M
EPS -1.86
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Spruce Biosciences, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Friday, June 9, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:30

Χώρα

US

Γεγονός

Spruce Biosciences Inc at Jefferies Healthcare Conference
Spruce Biosciences Inc at Jefferies Healthcare Conference

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, August 8, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:05

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Spruce Biosciences Inc Earnings Release
Q2 2023 Spruce Biosciences Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, November 8, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

21:01

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Spruce Biosciences Inc Earnings Release
Q3 2023 Spruce Biosciences Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 47.283 42.066 29.416 13.107 9.972
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 12.085 11.368 5.562 2.29 1.569
Έρευνα & Ανάπτυξη 35.198 30.698 23.854 10.817 8.403
Λειτουργικά Έσοδα -47.283 -42.066 -29.416 -13.107 -9.972
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.42 -0.345 -0.323 -0.065 0
Άλλο, Καθαρό 1.523 0.119 0.2 0.084 0.114
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -46.18 -42.292 -29.539 -13.088 -9.858
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -46.18 -42.292 -29.539 -13.088 -9.858
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -46.18 -42.292 -29.539 -13.088 -9.858
Καθαρά Κέρδη -46.18 -42.292 -29.539 -13.088 -9.858
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -46.18 -42.292 -29.539 -13.088 -9.858
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -46.18 -42.292 -29.539 -13.088 -9.858
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -46.18 -42.292 -29.539 -13.088 -9.858
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 23.5271 23.3614 22.2636 22.2636 22.2636
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.96284 -1.81034 -1.32678 -0.58787 -0.44279
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.96284 -1.81034 -1.32678 -0.58787 -0.44279
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 1.964 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 15.163 12.11 11.557 11.882 11.733
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.451 3.271 2.766 2.822 3.225
Έρευνα & Ανάπτυξη 11.712 8.839 8.791 9.06 8.508
Λειτουργικά Έσοδα -13.199 -12.11 -11.557 -11.882 -11.733
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.131 -0.129 -0.11 -0.094 -0.087
Άλλο, Καθαρό 0.539 1.095 0.266 0.104 0.058
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -12.791 -11.144 -11.401 -11.872 -11.762
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -12.791 -11.144 -11.401 -11.872 -11.762
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -12.791 -11.144 -11.401 -11.872 -11.762
Καθαρά Κέρδη -12.791 -11.144 -11.401 -11.872 -11.762
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -12.791 -11.144 -11.401 -11.872 -11.762
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -12.791 -11.144 -11.401 -11.872 -11.762
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -12.791 -11.144 -11.401 -11.872 -11.762
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 31.9002 23.5615 23.5602 23.4936 23.4923
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.40097 -0.47297 -0.48391 -0.50533 -0.50067
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.40097 -0.47297 -0.48391 -0.50533 -0.50067
Έσοδα 1.964
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 83.608 91.895 160.397 4.652 4.773
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 79.077 88.969 157.15 3.924 4.112
Μετρητά & Ισοδύναμα 24.487 42.748 157.15 3.924 4.112
Prepaid Expenses 3.32 2.53 2.971 0.215 0.411
Other Current Assets, Total 1.211 0.396 0.276 0.513 0.25
Total Assets 85.648 126.486 162.883 4.692 4.775
Other Long Term Assets, Total 0.64 0.48 0.693 0.04 0.002
Total Current Liabilities 12.447 8.871 9.763 4.303 2.705
Accounts Payable 1.426 2.823 3.628 1.878 2.3
Accrued Expenses 9.399 6.048 3.581 1.173 0.405
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.622 0 2.554 1.252 0
Total Liabilities 17.162 15.115 13.456 7.516 2.705
Total Long Term Debt 3.293 4.878 1.922 3.193 0
Long Term Debt 3.293 4.878 1.922 3.193 0
Other Liabilities, Total 1.422 1.366 1.771 0.02 0
Total Equity 68.486 111.371 149.427 -2.824 2.07
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 27.813 19.872
Common Stock 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 218.354 214.685 210.266 0.664 0.411
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -149.313 -103.133 -60.841 -31.302 -18.214
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 85.648 126.486 162.883 4.692 4.775
Total Common Shares Outstanding 23.601 23.4929 23.2604 22.2636 22.2636
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.4 1.652 1.793
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 54.59 46.221
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1.543
Accumulated Depreciation, Total -0.031
Long Term Investments 0 32.459
Other Equity, Total -0.558 -0.184
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 137.236 83.608 93.186 96.506 95.096
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 118.585 79.077 90.4 93.295 91.348
Μετρητά & Ισοδύναμα 73.926 24.487 21.649 47.21 23.343
Prepaid Expenses 3.398 3.32 2.786 2.821 3.423
Other Current Assets, Total 0.253 1.211 0.39 0.325
Total Assets 139.114 85.648 95.298 104.515 114.988
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.353 1.4 1.229 1.441 1.528
Other Long Term Assets, Total 0.525 0.64 0.883 0.763 0.763
Total Current Liabilities 22.995 12.447 12.001 10.102 8.969
Accounts Payable 3.448 1.426 2.181 1.445 1.109
Accrued Expenses 8.72 9.399 8.604 7.846 7.455
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.622 1.622 1.216 0.811 0.405
Total Liabilities 31.117 17.162 16.823 15.394 14.745
Total Long Term Debt 2.901 3.293 3.685 4.077 4.485
Long Term Debt 2.901 3.293 3.685 4.077 4.485
Other Liabilities, Total 5.221 1.422 1.137 1.215 1.291
Total Equity 107.997 68.486 78.475 89.121 100.243
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0
Common Stock 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003
Additional Paid-In Capital 270.285 218.354 217.514 216.731 215.828
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -162.104 -149.313 -138.169 -126.768 -114.895
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 139.114 85.648 95.298 104.515 114.988
Total Common Shares Outstanding 39.7461 23.601 23.5602 23.5602 23.4929
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 44.659 54.59 68.751 46.085 68.005
Long Term Investments 0 0 5.805 17.601
Other Equity, Total -0.188 -0.558 -0.873 -0.845 -0.693
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1.49 1.568
Accumulated Depreciation, Total -0.049 -0.04
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 15
Accounts Receivable - Trade, Net 15
Other Current Liabilities, Total 9.205
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -46.18 -42.292 -29.539 -13.088 -9.858
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -41.683 -35.877 -27.519 -12.617 -8.57
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.074 0.068 0.036 0.012 0.001
Μη Χρηματικά Στοιχεία 3.291 4.392 0.821 0.196 0.101
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.266 0.207 0.192 0.02 0
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1.132 1.955 1.163 0.263 1.186
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 23.692 -79.168 -0.074 -0.004 0
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.008 -0.093 -0.074 -0.004 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.241 0.643 181.035 12.433 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.078 0.462 183.939 7.941 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0.22 0 4.492 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -18.232 -114.402 153.442 -0.188 -8.57
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.319 -0.039 -2.904
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 23.7 -79.075
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -12.791 -46.18 -35.036 -23.635 -11.762
Cash From Operating Activities -11.79 -41.683 -29.945 -21.367 -11.826
Cash From Operating Activities 0.019 0.074 0.05 0.027 0.021
Non-Cash Items 0.937 3.291 3.188 2.32 1.279
Cash Interest Paid 0.266 0.18 0.11 0.053
Changes in Working Capital 0.045 1.132 1.853 -0.079 -1.364
Cash From Investing Activities 10.484 23.692 9.123 26.016 -7.491
Capital Expenditures -0.008 -0.008 -0.006 0
Cash From Financing Activities 50.529 -0.241 -0.277 -0.187 -0.088
Issuance (Retirement) of Stock, Net 53.616 0.078 0.04 0.04 0.002
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.405 0 0 0 0
Net Change in Cash 49.223 -18.232 -21.099 4.462 -19.405
Other Investing Cash Flow Items, Total 10.484 23.7 9.131 26.022 -7.491
Financing Cash Flow Items -2.682 -0.319 -0.317 -0.227 -0.09
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Novo Holdings A/S Venture Capital 16.9132 6722336 0 2023-03-31 LOW
Armistice Capital LLC Hedge Fund 9.8827 3928000 3928000 2023-03-31 HIGH
HealthCap AB Venture Capital 7.4916 2977621 0 2023-03-27 LOW
RiverVest Venture Partners, LLC Venture Capital 7.3876 2936281 788000 2023-03-31 LOW
Abingworth Management Limited Venture Capital 7.2875 2896518 0 2023-03-31 LOW
Rock Springs Capital Management LP Hedge Fund 6.8639 2728125 1105436 2023-03-31 LOW
5AM Ventures Venture Capital 5.9478 2364000 0 2023-03-31 MED
Omega Fund Management, LLC Investment Advisor 5.4371 2161022 0 2023-03-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 4.2737 1698618 -48773 2023-03-31 HIGH
Aisling Capital Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 3.033 1205511 0 2023-03-31 LOW
Alyeska Investment Group, L.P. Hedge Fund 2.516 1000000 1000000 2023-03-31 LOW
Verition Fund Management LLC Hedge Fund 2.4201 961899 961899 2023-03-31 HIGH
AIGH Capital Management, LLC. Private Equity 2.0967 833376 833376 2023-03-31 MED
Sands Capital Ventures LLC Hedge Fund 1.9801 787007 0 2023-03-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.5318 608845 461349 2023-03-31 HIGH
Heights Capital Management, Inc. Investment Advisor 1.1875 472000 472000 2023-03-31 LOW
Dafna Capital Management, LLC Hedge Fund 0.785 312000 312000 2023-03-31 LOW
Worth Venture Partners, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.6809 270624 270624 2023-03-31 HIGH
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6204 246578 121465 2023-03-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.5051 200765 200765 2023-03-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Spruce Biosciences, Inc. Company profile

Σχετικά με την Spruce Biosciences, Inc.

Η Spruce Biosciences, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία προχωρημένου σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορία θεραπειών για σπάνιες ενδοκρινικές διαταραχές. Το υποψήφιο προϊόν ανάπτυξης της Εταιρείας, το tildacerfont, είναι μια μη στεροειδής θεραπεία που προσφέρει έλεγχο της νόσου σε ασθενείς που πάσχουν από συγγενή υπερπλασία των επινεφριδίων (CAH). Το tildacerfont είναι ένας ισχυρός και εκλεκτικός, μη στεροειδής, από του στόματος, μικρομοριακός ανταγωνιστής του υποδοχέα 1 της κορτικοτροπίνης-εκλυτικής ορμόνης (CRF1), ο οποίος αποτελεί ρυθμιστή της παραγωγής της αδρενοκορτικοτροπικής ορμόνης (ACTH). Το CAHmelia-203 της, είναι μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή κλινική δοκιμή Φάσης IIb σε ενήλικες ασθενείς με CAH με φτωχό έλεγχο της νόσου. Το CAHmelia-204, είναι μια δεύτερη κλινική δοκιμή Φάσης IIb σε ενήλικες ασθενείς με CAH με καλό έλεγχο της νόσου που επικεντρώνεται στη μείωση των γλυκοκορτικοειδών. Έχει επίσης διεξαγάγει δύο κλινικές δοκιμές Φάσης IIa του tildacerfont σε ενήλικες ασθενείς με CAH υπό σταθερή θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

611 Gateway Boulevard, Suite 740
SOUTH SAN FRANCISCO
CALIFORNIA 94080
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.50 Price
+2.870% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00471

Gold

1,937.16 Price
-0.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,716.15 Price
+0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

72.45 Price
-0.940% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0146%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0073%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου