Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Splunk Inc. - SPLK CFD

  156.02
  0.01%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Friday at 21:00

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.11
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 156.01
  Άνοιγμα* 155.98
  Μεταβολή 1 έτους* 52.47%
  Εύρος ημέρας* 155.98 - 156.06
  Εύρος 52 εβδ. 65.00-150.79
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.81M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 54.15M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 12.75B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 162.71M
  Έσοδα 3.04B
  EPS -6.22
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.39
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 30, 2022

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 29, 2024 156.01 0.15 0.10% 155.86 156.19 155.86
  Feb 28, 2024 156.07 0.65 0.42% 155.42 156.10 155.42
  Feb 27, 2024 155.53 0.06 0.04% 155.47 155.62 155.21
  Feb 26, 2024 155.48 0.09 0.06% 155.39 155.63 155.39
  Feb 23, 2024 155.32 -0.14 -0.09% 155.46 155.72 155.32
  Feb 22, 2024 155.57 0.05 0.03% 155.52 155.78 155.30
  Feb 21, 2024 155.40 0.10 0.06% 155.30 155.44 155.30
  Feb 20, 2024 155.34 0.13 0.08% 155.21 155.42 155.21
  Feb 16, 2024 155.10 -0.13 -0.08% 155.23 155.41 155.05
  Feb 15, 2024 155.18 0.54 0.35% 154.64 155.41 154.44
  Feb 14, 2024 154.35 -0.14 -0.09% 154.49 154.54 154.33
  Feb 13, 2024 154.43 0.67 0.44% 153.76 154.80 153.76
  Feb 12, 2024 154.08 0.64 0.42% 153.44 154.76 153.44
  Feb 9, 2024 154.18 -0.03 -0.02% 154.21 154.54 154.10
  Feb 8, 2024 154.07 0.66 0.43% 153.41 154.37 153.41
  Feb 7, 2024 153.33 0.10 0.07% 153.23 153.61 153.23
  Feb 6, 2024 153.15 0.07 0.05% 153.08 153.47 152.50
  Feb 5, 2024 153.00 -0.30 -0.20% 153.30 153.36 152.91
  Feb 2, 2024 153.33 0.28 0.18% 153.05 153.43 153.05
  Feb 1, 2024 153.30 0.16 0.10% 153.14 153.56 152.88

  Splunk Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 3653.71 2673.66 2229.39 2358.93 1803.01
  Έσοδα 3653.71 2673.66 2229.39 2358.93 1803.01
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 815.995 733.969 547.105 429.788 344.676
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2837.71 1939.69 1682.28 1929.14 1458.33
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3889.21 3820.49 3009.57 2646.06 2054.18
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2076.05 2001.75 1648.43 1582.15 1243.5
  Έρευνα & Ανάπτυξη 997.17 1029.57 785.145 619.103 440.928
  Depreciation / Amortization 17.77 9.021 3.781
  Λειτουργικά Έσοδα -235.506 -1146.83 -780.186 -287.137 -251.173
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -20.625 -172.015 -109.226 -42.107 -10.505
  Άλλο, Καθαρό -9.32 -1.939 -11.636 -2.407 -1.513
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -265.451 -1320.78 -901.048 -331.651 -263.191
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -277.862 -1339.1 -907.98 -336.668 -275.577
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -277.862 -1339.1 -907.98 -336.668 -275.577
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Καθαρά Κέρδη -277.862 -1339.1 -907.98 -336.668 -275.577
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -277.862 -1339.1 -907.98 -336.668 -275.577
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -277.862 -1339.1 -907.98 -336.668 -275.577
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -277.862 -1339.1 -907.98 -336.668 -275.577
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 162.376 161.628 159.744 151.949 145.707
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.71123 -8.28506 -5.68397 -2.21566 -1.89131
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.71123 -8.06306 -5.61836 -2.19 -1.79629
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 55.2 11.124 6 21.3
  Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
  Συνολικά έσοδα 1251.1 929.769 798.753 674.081 901.119
  Έσοδα 1251.1 929.769 798.753 674.081 901.119
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 205.283 201.765 206.791 202.156 190.366
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1045.82 728.004 591.962 471.925 710.753
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 985.034 949.561 988.851 965.768 979.805
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 536.724 506.401 525.003 507.921 531.917
  Έρευνα & Ανάπτυξη 243.027 241.395 257.057 255.691 257.522
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
  Λειτουργικά Έσοδα 266.071 -19.792 -190.098 -291.687 -78.686
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.252 -4.528 -8.058 -9.291 -50.463
  Άλλο, Καθαρό -1.772 -3.945 -3.613 0.01 -2.273
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 265.551 -28.265 -201.769 -300.968 -131.422
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 268.792 -32.62 -209.712 -304.322 -140.823
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 268.792 -32.62 -209.712 -304.322 -140.823
  Καθαρά Κέρδη 268.792 -32.62 -209.712 -304.322 -140.823
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 268.792 -32.62 -209.712 -304.322 -140.823
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 268.792 -32.62 -209.712 -304.322 -140.823
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 268.792 -32.62 -209.712 -304.322 -140.823
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 164.29 163.044 161.787 160.339 159.09
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.63608 -0.20007 -1.29622 -1.89799 -0.88518
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.63608 -0.20007 -1.29622 -1.89799 -0.88518
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3870.68 3276.89 3272.38 2822.81 3378.46
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2006.93 1715.03 1858.91 1755.16 2757.39
  Μετρητά & Ισοδύναμα 690.587 1428.69 1771.06 778.653 1876.17
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1316.35 286.337 87.847 976.508 881.22
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1572.6 1306.67 1114.2 838.743 469.658
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1572.6 1306.67 1114.2 838.743 469.658
  Προπληρωθέντα Εξοδα 174.388 152.871 162.939 129.839 73.197
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 116.758 102.322 136.331 99.072 78.223
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6343.92 5790.88 5868.49 5439.47 4500.24
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 295.521 354.098 539.076 424.014 158.276
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 491.025 507.64 664.817 547.511 260.073
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -195.504 -153.542 -125.741 -123.497 -101.797
  Υπεραξία, Καθαρό 1416.92 1401.63 1334.89 1292.84 503.388
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 119.588 164.769 206.153 238.415 91.622
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 41.7 46.431 13.728 35.37 110.588
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 285.224 304.373 155.059 157.083 257.906
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3035.67 2098.74 1524.75 1312.3 1045.14
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 15.299 59.206 9.319 18.938 20.418
  Δεδουλευμένα Έξοδα 587.03 654.931 484.945 463.981 351.702
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1657.69 1384.6 1030.48 829.377 673.018
  Σύνολο Οφειλών 6454.44 5568.1 4274.48 3440.04 2979.79
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3099.29 3137.73 2302.64 1714.63 1634.47
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 317.705 331.631 447.098 413.116 300.174
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -110.513 222.771 1594.01 1999.43 1520.46
  Κοινή Μετοχή 0.171 0.167 0.163 0.157 0.149
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4671.78 5032.35 4063.89 3566.05 2754.86
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -3786.74 -3808.55 -2469.45 -1561.47 -1232.04
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -6.363 -1.199 -0.592 -5.312 -2.506
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6343.92 5790.88 5868.49 5439.47 4500.24
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 164.834 160.045 163.147 157.788 149.167
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3099.29 3137.73 2302.64 1714.63 1634.47
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 314.286 242.689 347.202 468.934
  Treasury Stock - Common -989.362 -1000
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 775.656
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1.772
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3743.72 3619.59 3870.68 2960.46 2830.45
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2448.99 2462.94 2006.93 1757.22 1743.39
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1523.46 801.457 690.587 832.929 747.883
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 925.526 1661.48 1316.35 924.296 995.51
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 974.202 774.062 1572.6 976.58 820.115
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 974.202 774.062 1572.6 976.58 820.115
  Προπληρωθέντα Εξοδα 202.987 270.3 174.388 115.238 157.458
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 117.542 112.289 116.758 111.414 109.487
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6076.92 5966.11 6343.92 5251.35 5209.56
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 285.646 289.628 295.521 301.853 328.828
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 450.56 494.955 491.025 486.73 502.224
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -164.914 -205.327 -195.504 -184.877 -173.396
  Υπεραξία, Καθαρό 1416.92 1416.92 1416.92 1401.63 1401.63
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 91.699 105.404 119.588 122.734 136.672
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 41.587 43.85 41.7 41.325 50.06
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 212.049 203.561 314.286 164.792 176.134
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 285.302 287.154 285.224 258.556 285.781
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2703.51 2719.42 3035.67 2434.53 1733.1
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 26.214 14.842 15.299 18.433 82.835
  Δεδουλευμένα Έξοδα 508.377 456.42 587.03 452.894 494.337
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1392.46 1472.13 1657.69 1187.97 1155.93
  Σύνολο Οφειλών 6115.91 6122.11 6454.44 5820.99 5893.53
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3102.93 3100.94 3099.29 3097.31 3870.15
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3102.93 3100.94 3099.29 3097.31 3870.15
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 309.47 301.742 319.477 289.153 290.28
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -38.99 -155.996 -110.513 -569.648 -683.974
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
  Κοινή Μετοχή 0.174 0.172 0.171 0.17 0.17
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4993.64 4818.49 4671.78 4496.94 4346.5
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -4046.4 -3983.16 -3786.74 -4055.53 -4022.91
  Treasury Stock - Common -984.689 -988.032 -989.362 -1000 -1000
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.716 -3.467 -6.363 -11.226 -7.74
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6076.92 5966.11 6343.92 5251.35 5209.56
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 167.651 165.565 164.834 163.472 162.709
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 776.456 776.032 775.656 775.233
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -277.862 -1339.1 -907.98 -336.668 -275.577
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 449.63 128.048 -190.862 -287.636 296.454
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 99.47 99.145 93.666 67.661 52.43
  Deferred Taxes -2.695 -0.579 -3.59 -6.12 -4.064
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 917.173 1139.36 860.914 722.354 543.073
  Cash Taxes Paid 17.131 5.401 9.76 17.413 6.639
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 42.111 24.9 29.654 15.761 8.183
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -286.456 229.223 -233.872 -734.863 -19.408
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1070.16 -333.752 797.19 -707.981 -779.278
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -22.402 -20.032 -51.709 -103.708 -23.16
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1047.76 -313.72 848.899 -604.273 -756.118
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -117.574 -136.669 382.882 -100.234 1813.43
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -119.031 -121.019 -198.206 -103.777 -291.302
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1.457 -997.57 3.473 3.543 1.953
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 981.92 577.615 0 2102.77
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0 0 3.201 -1.661 -0.383
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -738.104 -342.373 992.411 -1097.51 1330.22
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line -196.42 -277.862 -546.654 -514.034 -304.322
  Cash From Operating Activities 491.767 449.63 173.642 124.719 143.347
  Cash From Operating Activities 24.677 99.47 73.446 47.952 23.321
  Deferred Taxes -0.484 -2.695 -1.434 -1.02 -0.648
  Non-Cash Items 212.984 917.173 695.988 469.009 240.525
  Cash Taxes Paid 1.285 17.131 10.692 6.751 2.758
  Cash Interest Paid 0 42.111 24.452 17.659 6.793
  Changes in Working Capital 451.01 -286.456 -47.704 122.812 184.471
  Cash From Investing Activities -342.734 -1070.16 -655.9 -730.641 -692.584
  Capital Expenditures -5.42 -22.402 -15.035 -11.64 -5.62
  Other Investing Cash Flow Items, Total -337.314 -1047.76 -640.865 -719.001 -686.964
  Cash From Financing Activities -38.163 -117.574 -113.504 -74.886 -65.444
  Financing Cash Flow Items -38.25 -119.031 -114.902 -76.018 -66.394
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.087 1.457 1.398 1.132 0.95
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0
  Foreign Exchange Effects 0
  Net Change in Cash 110.87 -738.104 -595.762 -680.808 -614.681
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.6798 16312427 139498 2023-06-30 LOW
  Hellman & Friedman LLC Private Equity 7.5954 12799822 0 2023-09-20 LOW
  PRIMECAP Management Company Investment Advisor 6.6166 11150318 19090 2023-06-30
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.5811 7720174 352015 2023-06-30 LOW
  Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5548 5990586 -19610 2023-06-30 LOW
  ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.5553 4306156 -167419 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.538 4277011 79533 2023-06-30 LOW
  Starboard Value LP Hedge Fund 2.4139 4068000 -515000 2023-06-30 MED
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.3552 3969073 56505 2023-06-30 LOW
  First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 1.4178 2389291 172800 2023-06-30 MED
  Fidelity International Investment Advisor 1.407 2371038 1463964 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3535 2280992 73534 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3178 2220705 18517 2023-06-30 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.3053 2199787 38616 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2792 2155686 64426 2023-06-30 LOW
  Whale Rock Capital Management LLC Hedge Fund 0.9621 1621313 -272110 2023-06-30 HIGH
  Credit Suisse Funds AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.9342 1574337 -83437 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.9238 1556846 91914 2023-06-30 HIGH
  Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9057 1526329 302313 2023-06-30 LOW
  UBS Asset Management (Switzerland) Investment Advisor 0.8931 1505067 -28456 2023-03-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Software (NEC)

  270 Brannan Street
  SAN FRANCISCO
  CALIFORNIA 94107
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0482%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου