Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Spero Therapeutics, Inc. - SPRO CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 0.68-9.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 716.06K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 9.44M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 71.45M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 51.78M
Έσοδα 8.81M
EPS -3.11
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.89
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 30, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Spero Therapeutics, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 18.256 9.33 18.147 3.966 1.979
Έσοδα 18.256 9.33 18.147 3.966 1.979
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 106.227 88.443 81.363 46.772 43.709
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 41.701 21.44 15.588 12.887 10.84
Έρευνα & Ανάπτυξη 64.526 67.003 65.775 33.885 32.869
Λειτουργικά Έσοδα -87.971 -79.113 -63.216 -42.806 -41.73
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.39 0.401 1.551 0 1.541
Άλλο, Καθαρό -0.395 0.432 0.74 1.144 0.303
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -89.756 -78.28 -60.925 -41.662 -39.886
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -89.756 -78.28 -60.925 -41.662 -39.886
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 1.143
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -89.756 -78.28 -60.925 -41.662 -38.743
Καθαρά Κέρδη -89.756 -78.28 -60.925 -41.662 -38.743
Total Adjustments to Net Income 0 -0.549 0 -7.354
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -89.756 -78.829 -60.925 -41.662 -46.097
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -89.756 -78.829 -60.925 -41.662 -46.097
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -89.756 -78.829 -60.925 -41.662 -46.097
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 30.8958 22.3861 18.1605 16.0018 14.3692
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.90512 -3.52133 -3.3548 -2.60358 -3.20805
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.90512 -3.52133 -3.3548 -2.60358 -3.20805
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 2.069 2.744 3.064 5.148 7.3
Έσοδα 2.069 2.744 3.064 5.148 7.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 32.276 30.246 25.588 23.69 26.703
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 15.305 13.021 11.152 9.229 8.299
Έρευνα & Ανάπτυξη 16.971 17.225 14.436 14.461 18.404
Λειτουργικά Έσοδα -30.207 -27.502 -22.524 -18.542 -19.403
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.609 -1.66 0.09 0.082 0.098
Άλλο, Καθαρό -0.013 -0.078 -0.087 -0.112 -0.118
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -32.829 -29.24 -22.521 -18.572 -19.423
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -32.829 -29.24 -22.521 -18.572 -19.423
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -32.829 -29.24 -22.521 -18.572 -19.423
Καθαρά Κέρδη -32.829 -29.24 -22.521 -18.572 -19.423
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -32.829 -29.24 -22.521 -18.572 -19.423
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -32.829 -29.24 -22.521 -18.572 -19.423
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -32.829 -29.24 -22.521 -18.572 -19.423
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 32.6067 32.3311 32.1325 29.6754 29.4142
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.00682 -0.90439 -0.70088 -0.62584 -0.66033
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.00682 -0.90439 -0.70088 -0.62584 -0.66033
Total Adjustments to Net Income 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 157.872 139.145 95.414 124.219 92.059
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 146.402 126.906 82.045 115.443 87.288
Μετρητά & Ισοδύναμα 112.584 85.209 29.73 34.08 87.288
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.641 6.176 8.546 1.298 2.943
Prepaid Expenses 8.829 6.063 4.823 7.478 1.828
Total Assets 171.072 153.451 106.103 129.006 93.479
Property/Plant/Equipment, Total - Net 7.556 8.783 7.148 2.893 1.164
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 10.436 11.059 8.663 3.72 1.807
Accumulated Depreciation, Total -2.88 -2.276 -1.515 -0.827 -0.643
Note Receivable - Long Term 0 0.311 0.021 0.233 0
Other Long Term Assets, Total 5.644 5.212 3.52 1.661 0.256
Total Current Liabilities 18.67 14.343 26.663 12.318 8.157
Accounts Payable 1.101 1.155 4.147 3.603 3.47
Accrued Expenses 15.712 13.188 22.516 8.263 4.321
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1.857 0 0.452 0.366
Total Liabilities 82.783 21.411 31.529 13.506 8.877
Total Long Term Debt 48.414 0 0 0 0
Minority Interest 0.355 0.355
Other Liabilities, Total 15.699 7.068 4.866 0.833 0.365
Total Equity 88.289 132.04 74.574 115.5 84.602
Redeemable Preferred Stock 0 0
Common Stock 0.032 0.029 0.019 0.017 0.014
Additional Paid-In Capital 455.719 409.722 273.966 254.013 181.428
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -367.463 -277.707 -199.427 -138.502 -96.84
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 171.072 153.451 106.103 129.006 93.479
Total Common Shares Outstanding 32.3937 29.2603 19.1907 17.206 14.3692
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 33.818 41.697 52.315 81.363
Other Equity, Total -0.002 -0.007 0.016 -0.028
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.003 0.003
Total Preferred Shares Outstanding 3.21815 3.21829
Long Term Debt 48.414
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 132.704 157.872 131.769 106.316 129.492
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 121.966 146.402 123.417 99.218 115.676
Μετρητά & Ισοδύναμα 72.111 112.584 112.859 71.562 77.042
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 49.855 33.818 10.558 27.656 38.634
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.991 2.641 2.584 2.197 8.622
Prepaid Expenses 8.747 8.829 5.768 4.901 5.194
Total Assets 145.83 171.072 144.691 119.594 143.44
Property/Plant/Equipment, Total - Net 7.197 7.556 7.71 8.067 8.425
Note Receivable - Long Term 0 0 0 0.311
Other Long Term Assets, Total 5.929 5.644 5.212 5.211 5.212
Total Current Liabilities 69.199 18.67 17.258 12.826 17.763
Accounts Payable 4.78 1.101 3.161 1.632 3.825
Accrued Expenses 10.429 15.712 12.398 10.015 13.938
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 83.357 82.783 32.796 29.342 24.594
Total Long Term Debt 0 48.414 0 0 0
Other Liabilities, Total 14.158 15.699 15.538 16.516 6.831
Total Equity 62.473 88.289 111.895 90.252 118.846
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Common Stock 0.033 0.032 0.032 0.03 0.03
Additional Paid-In Capital 462.735 455.719 450.085 405.923 415.946
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -400.292 -367.463 -338.223 -315.702 -297.13
Other Equity, Total -0.006 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 145.83 171.072 144.691 119.594 143.44
Total Common Shares Outstanding 32.7556 32.3937 32.2203 29.6992 29.6639
Total Preferred Shares Outstanding 3.21815 3.21815 3.21815 3.21815 3.21815
Other Current Liabilities, Total 53.99 1.857 1.699 1.179
Long Term Debt 0 48.414
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -89.756 -78.28 -60.925 -41.662 -39.886
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -64.347 -85.872 -50.02 -39.625 -39.111
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.646 0.761 0.75 0.409 0.363
Μη Χρηματικά Στοιχεία 11.901 5.111 3.376 2.699 -0.031
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 12.862 -13.464 6.779 -1.071 0.443
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 7.672 10.47 29.53 -83.156 -0.027
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.157 -0.314 -2.436 -0.027
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 84.05 130.881 16.14 69.523 116.111
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 47.232 -0.953 -0.158 -1.312 -4.749
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 36.818 131.834 16.298 70.835 120.86
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 27.375 55.479 -4.35 -53.258 76.973
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 7.672 10.627 29.844 -80.72
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -32.829 -89.756 -60.516 -37.995 -19.423
Cash From Operating Activities -28.223 -64.347 -36.998 -32.046 -15.479
Cash From Operating Activities 0.189 0.646 0.455 0.307 0.159
Non-Cash Items 6.117 11.901 7.327 4.708 2.253
Changes in Working Capital -1.7 12.862 15.736 0.934 1.532
Cash From Investing Activities -16.064 7.672 30.947 13.922 3.003
Other Investing Cash Flow Items, Total -16.064 7.672 30.947 13.922 3.003
Cash From Financing Activities 3.814 84.05 33.701 4.477 4.309
Financing Cash Flow Items 0 47.232 -0.411 -0.146 -0.037
Issuance (Retirement) of Stock, Net 3.814 36.818 34.112 4.623 4.346
Net Change in Cash -40.473 27.375 27.65 -13.647 -8.167
Capital Expenditures 0 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
GSK plc Corporation 17.7507 9190606 7450000 2022-11-14 MED
Anson Funds Management LP. Hedge Fund 5.8321 3019608 1545736 2022-12-31 HIGH
Atlas Venture Venture Capital 4.651 2408128 0 2022-12-31 LOW
Pfizer Inc Corporation 4.5626 2362348 0 2022-07-20 MED
AWM Investment Company, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5116 1300400 -1000000 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0364 1054388 665 2022-12-31 LOW
Alphabet, Inc. Venture Capital 1.7189 889979 0 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.6927 876398 188002 2022-12-31 HIGH
Murchinson Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4731 762700 0 2022-12-31 HIGH
Rock Springs Capital Management LP Hedge Fund 1.2931 669533 -101177 2022-12-31 LOW
Mahadevia (Ankit) Individual Investor 1.1307 585445 519628 2023-02-03 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.9252 479031 -187473 2022-12-31 LOW
Hamed (Kamal) Individual Investor 0.9193 475957 265957 2023-02-01 MED
Novo Holdings A/S Venture Capital 0.9056 468902 0 2022-12-31 LOW
XTX Markets LLC Investment Advisor 0.6697 346734 346734 2022-12-31 HIGH
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.6623 342900 128200 2022-12-31 HIGH
Keutzer (Timothy) Individual Investor 0.6318 327144 262563 2023-02-02 LOW
Joseph (Tamara) Individual Investor 0.627 324644 262563 2023-02-02 LOW
Oasis Management Company Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5562 288000 0 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4969 257284 -32974 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Spero Therapeutics, Inc. Company profile

Σχετικά με την Spero Therapeutics, Inc.

Η Spero Therapeutics, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στον εντοπισμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση νέων θεραπειών για βακτηριακές λοιμώξεις MDR. Το κύριο υποψήφιο προϊόν της, η τεμπιπενέμη HBr (tebipenem pivoxil hydrobromide), αναπτύσσεται ως το από του στόματος αντιβιοτικό καρβαπενέμης για χρήση σε περίπλοκες λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (cUTI) και οξεία πυελονεφρίτιδα (AP). Αναπτύσσει επίσης το SPR720 ως νέο υποψήφιο προϊόν θεραπείας από το στόμα για τη θεραπεία σπάνιας, ορφανής πνευμονικής νόσου που προκαλείται από λοιμώξεις από μη φυματιώδη μυκοβακτηρίδια (NTM). Η Εταιρεία διαθέτει επίσης ένα υποψήφιο προϊόν πολυμυξίνης νέας γενιάς που χορηγείται ενδοφλεβίως, το SPR206, το οποίο αναπτύχθηκε από την πλατφόρμα δυναμοποιητών της και το οποίο αναπτύσσεται για τη θεραπεία αρνητικών κατά Gram λοιμώξεων MDR στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

675 Massachusetts Ave Ste 14
CAMBRIDGE
MASSACHUSETTS 02139-3309
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,567.80 Price
-1.370% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.43 Price
-13.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00371

BTC/USD

27,448.55 Price
-2.650% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,969.99 Price
+1.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου