Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Southwestern Energy - SWN CFD

5.108
2.82%
0.054
Χαμηλό: 4.869
Υψηλό: 5.158
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.054
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Southwestern Energy Co ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4.968
Άνοιγμα* 4.869
Μεταβολή 1 έτους* -46.55%
Εύρος ημέρας* 4.869 - 5.158
Εύρος 52 εβδ. 4.57-9.87
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 17.97M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 478.54M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.51B
Αναλογία P/E 0.86
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.10B
Έσοδα 14.18B
EPS 5.82
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.31
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 6, 2023 5.108 0.269 5.56% 4.839 5.158 4.839
Jun 5, 2023 4.968 -0.100 -1.97% 5.068 5.098 4.899
Jun 2, 2023 4.928 0.119 2.47% 4.809 5.038 4.779
Jun 1, 2023 4.709 0.000 0.00% 4.709 4.799 4.699
May 31, 2023 4.739 -0.060 -1.25% 4.799 4.869 4.699
May 30, 2023 4.819 -0.060 -1.23% 4.879 4.879 4.739
May 26, 2023 4.948 -0.150 -2.94% 5.098 5.108 4.948
May 25, 2023 5.058 -0.030 -0.59% 5.088 5.218 5.048
May 24, 2023 5.188 -0.010 -0.19% 5.198 5.268 5.138
May 23, 2023 5.208 -0.090 -1.70% 5.298 5.348 5.198
May 22, 2023 5.258 0.040 0.77% 5.218 5.308 5.158
May 19, 2023 5.338 -0.099 -1.82% 5.437 5.497 5.268
May 18, 2023 5.397 0.379 7.55% 5.018 5.427 4.988
May 17, 2023 5.038 -0.060 -1.18% 5.098 5.138 4.928
May 16, 2023 5.078 -0.100 -1.93% 5.178 5.238 5.058
May 15, 2023 5.178 0.180 3.60% 4.998 5.198 4.968
May 12, 2023 4.958 0.199 4.18% 4.759 4.968 4.649
May 11, 2023 4.689 0.010 0.21% 4.679 4.729 4.639
May 10, 2023 4.729 -0.030 -0.63% 4.759 4.769 4.649
May 9, 2023 4.759 0.080 1.71% 4.679 4.849 4.679

Southwestern Energy Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, August 2, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Southwestern Energy Co Earnings Release
Q2 2023 Southwestern Energy Co Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, October 25, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Southwestern Energy Co Earnings Release
Q3 2023 Southwestern Energy Co Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 15002 6667 2308 3038 3862
Έσοδα 15002 6667 2308 3038 3862
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4392 1957 946 1320 1229
Ακαθάριστο Εισόδημα 10610 4710 1362 1718 2633
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7662 4125 5144 2760 3082
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 439 270 176 228 298
Depreciation / Amortization 1174 546 357 471 560
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 41 182 2852 21 210
Other Operating Expenses, Total 1616 1170 813 720 785
Λειτουργικά Έσοδα 7340 2542 -2836 278 780
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5443 -2572 130 209 -242
Άλλο, Καθαρό 3 5 1 -7 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1900 -25 -2705 480 538
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1849 -25 -3112 891 537
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1849 -25 -3112 891 537
Καθαρά Κέρδη 1849 -25 -3112 891 537
Total Adjustments to Net Income 0 0 -2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1849 -25 -3112 891 535
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1849 -25 -3112 891 535
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1849 -25 -3112 891 535
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1113.18 789.658 573.89 540.383 576.643
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.661 -0.03166 -5.42265 1.64883 0.92778
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.69684 0.19882 -2.19241 1.67409 1.29128
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 2118 3380 4541 4138 2943
Έσοδα 2118 3380 4541 4138 2943
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 667 1026 1289 1215 862
Ακαθάριστο Εισόδημα 1451 2354 3252 2923 2081
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1531 1878 2127 2011 1646
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 114 121 117 100 101
Depreciation / Amortization 313 313 298 288 275
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 19 8 0 6 27
Other Operating Expenses, Total 418 410 423 402 381
Λειτουργικά Έσοδα 587 1502 2414 2127 1297
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1365 1405 -1953 -927 -3968
Άλλο, Καθαρό -1 4 0 -1 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1951 2911 461 1199 -2671
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1939 2901 450 1173 -2675
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1939 2901 450 1173 -2675
Καθαρά Κέρδη 1939 2901 450 1173 -2675
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1939 2901 450 1173 -2675
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1939 2901 450 1173 -2675
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1939 2901 450 1173 -2675
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1102.4 1111.62 1112.52 1118.24 1114.61
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.7589 2.6097 0.40449 1.04897 -2.39994
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.77602 2.61688 0.40449 1.05421 -2.3842
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1664 1413 671 679 956
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 50 28 13 5 201
Μετρητά & Ισοδύναμα 50 28
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1401 1160 368 345 581
Accounts Receivable - Trade, Net 1313 1085 350 284
Other Current Assets, Total 213 225 290 329 174
Total Assets 12926 11848 5160 6717 5797
Property/Plant/Equipment, Total - Net 11080 10125 4274 5426 4656
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 36467 34327 27947 25929 24705
Accumulated Depreciation, Total -25387 -24202 -23673 -20503 -20049
Other Long Term Assets, Total 144 267 167 556 185
Total Current Liabilities 3481 3052 1012 848 846
Accounts Payable 1835 1282 573 525 609
Accrued Expenses 128 117 100 85 52
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 206
Other Current Liabilities, Total 1518 1447 339 238 185
Total Liabilities 8602 9301 4663 3471 3435
Total Long Term Debt 4392 5201 3150 2242 2318
Long Term Debt 4392 5201 3150 2242 2318
Other Liabilities, Total 729 1048 501 381 271
Total Equity 4324 2547 497 3246 2362
Common Stock 12 12 7 6 6
Additional Paid-In Capital 7172 7150 5093 4726 4715
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2539 -4388 -4363 -1251 -2142
Treasury Stock - Common -327 -202 -202 -202 -181
Other Equity, Total 6 -25 -38 -33 -36
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 12926 11848 5160 6717 5797
Total Common Shares Outstanding 1099.93 1114.32 674.443 541.203 546.315
Total Preferred Shares Outstanding 1.725
Cash 13 5 32
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 169
Intangibles, Net 38 43 48 56
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1199 1664 2002 2004 1238
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3 50 11 50 21
Cash 11 50 21
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 667 1401 1763 1781 1071
Accounts Receivable - Trade, Net 567 1313 1656 1692 972
Other Current Assets, Total 529 213 228 173 146
Total Assets 12937 12926 13104 12932 11847
Property/Plant/Equipment, Total - Net 11433 11080 10923 10704 10401
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 37137 36467 35991 35474 34883
Accumulated Depreciation, Total -25704 -25387 -25068 -24770 -24482
Other Long Term Assets, Total 305 182 179 224 208
Total Current Liabilities 2166 3481 5451 5294 5670
Accounts Payable 1549 1835 1896 1801 1488
Accrued Expenses 70 128 86 136 93
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 5 5 5
Other Current Liabilities, Total 547 1518 3464 3352 4084
Total Liabilities 6683 8602 11690 11889 11966
Total Long Term Debt 3935 4392 4855 5081 4895
Long Term Debt 3935 4392 4855 5081 4895
Other Liabilities, Total 582 729 1384 1514 1401
Total Equity 6254 4324 1414 1043 -119
Common Stock 12 12 12 12 12
Additional Paid-In Capital 7178 7172 7169 7168 7159
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -600 -2539 -5440 -5890 -7063
Treasury Stock - Common -327 -327 -302 -222 -202
Other Equity, Total -9 6 -25 -25 -25
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 12937 12926 13104 12932 11847
Total Common Shares Outstanding 1101.27 1099.93 1103.51 1114.31 1116.1
Μετρητά & Ισοδύναμα 3 50
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1849 -25 -3112 891 537
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3154 1363 528 964 1223
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1174 546 357 471 560
Deferred Taxes 0 0 409 -409 0
Μη Χρηματικά Στοιχεία 7 1051 2951 -58 216
Cash Taxes Paid 41 0 -32 -52 6
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 161 106 75 58 135
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 124 -209 -77 69 -90
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2043 -2604 -881 -1045 359
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2115 -1032 -896 -1099 -1290
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 72 -1572 15 54 1649
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1089 1256 361 -115 -2297
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -18 -56 -14 -3 -12
Total Cash Dividends Paid 0 0 -27
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -118 0 152 -21 -180
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -953 1312 223 -91 -2078
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 22 15 8 -196 -715
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 1939 1849 -1052 -1502 -2675
Cash From Operating Activities 1137 3154 2196 1399 972
Cash From Operating Activities 313 1174 861 563 275
Deferred Taxes 12 0
Non-Cash Items -1500 7 2544 2527 3236
Changes in Working Capital 373 124 -157 -189 136
Cash From Investing Activities -670 -2043 -1608 -1049 -500
Capital Expenditures -670 -2115 -1623 -1050 -500
Other Investing Cash Flow Items, Total 72 15 1 0
Cash From Financing Activities -514 -1089 -605 -328 -479
Financing Cash Flow Items -4 -18 -18 -15 -4
Issuance (Retirement) of Debt, Net -510 -953 -494 -300 -475
Net Change in Cash -47 22 -17 22 -7
Issuance (Retirement) of Stock, Net -118 -93 -13
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.7154 118004914 1709938 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 8.2096 90409181 -794532 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.0925 45069135 415826 2023-03-31 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 2.8263 31125202 11740966 2023-03-31 LOW
Disciplined Growth Investors, Inc. Investment Advisor 2.6428 29103893 -1926063 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.3464 25840524 -53948527 2023-03-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 2.3168 25513925 9729900 2023-03-31 HIGH
Yorktown Partners, L.L.C. Private Equity 1.9341 21299272 0 2023-03-31 LOW
EnCap Investments L.P. Private Equity 1.924 21188048 0 2023-03-31
Kopernik Global Investors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.9092 21025014 5287850 2023-03-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.8846 20754291 20754291 2023-03-31 LOW
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.7364 19122607 1425216 2023-03-31 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5776 17373751 15759013 2023-03-31 LOW
Ridgemont Equity Partners Private Equity 1.5628 17211004 0 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4183 15619797 381854 2023-03-31 LOW
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.3753 15145465 -71011 2023-03-31 MED
Macquarie Investment Management Investment Advisor 1.2601 13876969 -87609 2023-03-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.1119 12245045 756966 2023-03-31 LOW
Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 1.0844 11942333 5562688 2023-03-31 HIGH
Adage Capital Management, L.P. Hedge Fund 0.9536 10502064 3900000 2023-03-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Southwestern Energy Company profile

Σχετικά με την Southwestern Energy

Η Southwestern Energy Company είναι μια ανεξάρτητη ενεργειακή εταιρεία. Η εταιρεία λειτουργεί μέσω δύο τομέων: Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο τομείς: Έρευνα και Παραγωγή (E&P) και Εμπορία. Δραστηριοποιείται στην έρευνα και παραγωγή φυσικού αερίου καθώς και συναφών υγρών φυσικού αερίου (NGL) και πετρελαίου στις βασικές της θέσεις στις λεκάνες φυσικού αερίου Appalachia και Haynesville στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μη συμβατικών ταμιευτήρων φυσικού αερίου που βρίσκονται στην Πενσυλβάνια, τη Δυτική Βιρτζίνια, το Οχάιο και τη Λουιζιάνα. Οι δραστηριότητές της στην Πενσυλβάνια, τη Δυτική Βιρτζίνια και το Οχάιο (Απαλάχια) επικεντρώνονται κυρίως στους μη συμβατικούς ταμιευτήρες φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων Marcellus Shale, Utica και Upper Devonian. Οι δραστηριότητές της στη Λουιζιάνα (Haynesville) επικεντρώνονται στους ταμιευτήρες φυσικού αερίου Haynesville και Bossier. Διαθέτει στόλο γεωτρύπανων και έχει μισθώσει ένα συγκρότημα άντλησης υπό πίεση συνολικής δυναμικότητας 51.000 ίππων μαζί με πρόσθετο υποστηρικτικό εξοπλισμό άντλησης.

Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

10000 Energy Drive
SPRING
TEXAS 77389
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

71.30 Price
-0.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0040%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,956.00 Price
-0.380% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.53 Price
+0.950% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00407

US100

14,525.50 Price
-0.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου