Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Southern Cross Media - SXLau CFD

  0.9430
  1.61%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0140
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.9281
  Άνοιγμα* 0.8981
  Μεταβολή 1 έτους* -10.89%
  Εύρος ημέρας* 0.8981 - 0.963
  Εύρος 52 εβδ. 0.88-2.18
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.23M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 21.66M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 266.61M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 260.85M
  Έσοδα 519.68M
  EPS -0.58
  Μέρισμα (Απόδοση %) 8.64486
  Beta 2.80
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 5, 2024 0.9580 0.0050 0.52% 0.9530 0.9630 0.9430
  Mar 4, 2024 0.9530 0.0499 5.53% 0.9031 0.9580 0.8981
  Mar 3, 2024 0.9081 0.0100 1.11% 0.8981 0.9081 0.8981
  Mar 1, 2024 0.9281 0.0399 4.49% 0.8882 0.9430 0.8782
  Feb 29, 2024 0.8881 -0.0100 -1.11% 0.8981 0.9081 0.8732
  Feb 28, 2024 0.8981 -0.0649 -6.74% 0.9630 0.9630 0.8981
  Feb 27, 2024 0.9630 -0.0050 -0.52% 0.9680 0.9680 0.9480
  Feb 26, 2024 0.9680 -0.0150 -1.53% 0.9830 0.9830 0.9580
  Feb 25, 2024 0.9830 0.0000 0.00% 0.9830 0.9830 0.9830
  Feb 23, 2024 0.9830 0.0000 0.00% 0.9830 0.9880 0.9780
  Feb 22, 2024 0.9880 -0.0199 -1.97% 1.0079 1.0079 0.9780
  Feb 21, 2024 0.9979 -0.0100 -0.99% 1.0079 1.0179 0.9730
  Feb 20, 2024 1.0079 -0.0050 -0.49% 1.0129 1.0229 0.9979
  Feb 19, 2024 1.0179 -0.0050 -0.49% 1.0229 1.0229 1.0079
  Feb 18, 2024 1.0279 0.0300 3.01% 0.9979 1.0279 0.9979
  Feb 16, 2024 1.0229 0.0000 0.00% 1.0229 1.0279 1.0129
  Feb 15, 2024 1.0179 0.0100 0.99% 1.0079 1.0229 0.9730
  Feb 14, 2024 1.0079 0.0249 2.53% 0.9830 1.0079 0.9830
  Feb 13, 2024 0.9830 -0.0299 -2.95% 1.0129 1.0129 0.9630
  Feb 12, 2024 1.0129 0.0100 1.00% 1.0029 1.0129 0.9779

  Southern Cross Media Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 504.294 524.838 528.649 540.152 660.088
  Έσοδα 504.294 524.838 528.649 540.152 660.088
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 126.13 130.85 158.396 118.269 123.6
  Ακαθάριστο Εισόδημα 378.164 393.988 370.253 421.883 536.488
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 462.202 723.604 436.699 475.281 770.951
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 306.917 310.896 285.988 314.926 381.648
  Depreciation / Amortization 29.155 31.851 32.77 36.589 30.643
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 250.007 -40.455 5.497 225.837
  Λειτουργικά Έσοδα 42.092 -198.766 91.95 64.871 -110.863
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -16.103 -15.318 -21.178 -26.577 -18.612
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 27.253 -214.068 71.282 38.294 -129.475
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 19.109 -153.722 48.096 25.1 -91.395
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 19.109 -153.722 48.096 25.1 -91.395
  Καθαρά Κέρδη 19.109 -153.722 48.096 25.1 -91.395
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 19.109 -153.722 48.096 25.1 -91.395
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 19.109 -153.722 48.096 25.1 -91.395
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 19.109 -153.722 48.096 25.1 -91.395
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 250.483 263.681 264.922 141.872 108.205
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.07629 -0.58298 0.18155 0.17692 -0.84465
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.068 0.0925 0.05 0 0.55079
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.07275 0.03327 0.07721 0.14179 1.24247
  Other Operating Expenses, Total 0 9.223
  Gain (Loss) on Sale of Assets 1.264 0.016 0.51
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 245.535 258.759 265.188 259.65 270.152
  Έσοδα 245.535 258.759 265.188 259.65 270.152
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 62.659 63.471 66.12 64.73 97.312
  Ακαθάριστο Εισόδημα 182.876 195.288 199.068 194.92 172.84
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 230.375 231.827 495.955 227.649 236.525
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 152.977 153.94 161.971 148.925 127.436
  Depreciation / Amortization 14.739 14.416 16.146 15.705 16.881
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 251.718 -1.711 -5.104
  Λειτουργικά Έσοδα 15.16 26.932 -230.767 32.001 33.627
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8.753 -7.35 -7.402 -7.916 -9.689
  Gain (Loss) on Sale of Assets -0.056 1.32 -0.099 0.115 -0.162
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6.351 20.902 -238.268 24.2 23.776
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4.461 14.648 -170.525 16.803 15.608
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4.461 14.648 -170.525 16.803 15.608
  Καθαρά Κέρδη 4.461 14.648 -170.525 16.803 15.608
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4.461 14.648 -170.525 16.803 15.608
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4.461 14.648 -170.525 16.803 15.608
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4.461 14.648 -170.525 16.803 15.608
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 243.984 256.982 264.815 266.714 265.714
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01828 0.057 -0.64394 0.063 0.05874
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.022 0.046 0.0475 0.045 0.05
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01845 0.0534 -0.02584 0.05825 0.04653
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 112.908 153.818 174.107 360.927 176.711
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12.963 49.462 75.42 271.431 32.387
  Μετρητά 12.963 49.462 75.42 121.432 32.387
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 86.823 92.595 88.874 80.594 120.709
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 83.554 88.458 85.744 65.772 114.607
  Προπληρωθέντα Εξοδα 13.122 10.974 9.813 8.902 8.615
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1029.55 1071.32 1326.84 1547.74 1209.58
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 186.536 195.313 185.888 219.721 104.472
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 463.5 461.654 435.979 473.158 378.028
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -276.964 -266.341 -250.091 -253.437 -273.556
  Υπεραξία, Καθαρό 0 0 9.959 9.959 0
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 712.12 703.796 937.944 938.088 917.96
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 6.326 6.465 5.969 5.323 9.015
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.48 0.464 0.479 0.559 1.419
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 76.709 82.789 97.345 90.637 81.763
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 16.994 9.938 10.78 5.245 9.343
  Δεδουλευμένα Έξοδα 46.998 58.922 63.229 42.91 67.911
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 25 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 7.105 6.497 9.868 6.37 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5.612 7.432 13.468 11.112 4.509
  Σύνολο Οφειλών 594.396 610.917 684.322 959.644 775.459
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 240.179 247.265 230.326 503.284 323.524
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 117.243 126.943 127.225 376.703 323.524
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 122.936 120.322 103.101 126.581 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 187.132 187.749 259.701 264.096 259.537
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0.298 0.298
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 90.376 93.114 96.95 101.329 110.337
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 435.149 460.407 642.519 588.099 434.118
  Κοινή Μετοχή 1516.1 1537.4 1542.88 1540.57 1379.74
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1081.47 -1077.55 -821.854 -870.178 -862.943
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.515 0.553 -78.511 -82.292 -82.675
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1029.55 1071.32 1326.84 1547.74 1209.58
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 239.899 260.848 264.214 264.211 108.205
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.787 0 15
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 149.999
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11.175 11.468 12.495 13.166
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 112.908 146.946 153.818 164.825 174.107
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12.963 40.469 49.462 60.425 75.42
  Μετρητά 12.963 40.469 49.462 60.425 75.42
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 99.945 106.43 103.569 104.4 98.687
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 98.65 98.064 100.947 104.052 98.687
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1029.55 1060.16 1071.32 1332.5 1326.84
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 186.536 187.401 195.313 195.111 185.888
  Υπεραξία, Καθαρό 0 0 0 9.959 9.959
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 712.12 707.968 703.796 943.686 937.944
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 6.326 6.459 6.465 6.548 5.969
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 10.919 11.388 11.932 12.368 12.974
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 76.709 71.945 82.789 77.621 97.345
  Payable/Accrued 43.739 41.419 48.93 47.544 56.884
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 7.105 7.239 6.497 7.177 9.868
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 25.865 23.287 27.362 22.9 30.593
  Σύνολο Οφειλών 594.396 616.253 610.917 685.193 684.322
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 240.179 262.711 247.265 250.288 230.326
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 117.243 142.094 126.943 126.789 127.225
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 122.936 120.617 120.322 123.499 103.101
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 187.132 189.273 187.749 261.652 259.701
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 90.376 92.324 93.114 95.632 96.95
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 435.149 443.909 460.407 647.304 642.519
  Κοινή Μετοχή 1516.1 1518.48 1537.4 1542.88 1542.88
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1081.47 -1074.6 -1077.55 -817.738 -821.854
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.515 0.033 0.553 -77.842 -78.511
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1029.55 1060.16 1071.32 1332.5 1326.84
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 239.899 243.256 260.848 264.214 264.214
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.047 0.787
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.736
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 54.21 116.16 103.386 111.142 110.158
  Cash Receipts 563.782 548.547 644.85 714.967 718.923
  Cash Payments -488.932 -465.172 -534.429 -570.052 -574.794
  Cash Taxes Paid -20.78 -15.95 -18.308 -34.621 -34.777
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.14 48.735 11.273 0.848 0.806
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -30.348 -11.403 -42.913 -26.311 -12.731
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -29.895 -13.944 -17.205 -28.398 -24.944
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.453 2.541 -25.708 2.087 12.213
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -49.82 -300.768 178.571 -108.496 -90.353
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -11.253 -19.564 -29.724 -13.878 -20.545
  Total Cash Dividends Paid -25.1 0 -30.761 -59.599 -59.599
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -7.987 -281.204 70.478 -35.019 -10.209
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -25.958 -196.011 239.044 -23.665 7.074
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -5.48 0 168.578
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 19.921 54.21 16.178 116.16 80.701
  Cash Receipts 285.621 563.782 280.249 548.547 275.39
  Cash Payments -255.857 -488.932 -252.211 -465.172 -231.82
  Cash Taxes Paid -10.252 -20.78 -11.925 -15.95 -4.688
  Changes in Working Capital 0.409 0.14 0.065 48.735 41.819
  Cash From Investing Activities -4.17 -30.348 -9.205 -11.403 -2.371
  Capital Expenditures -7.891 -29.895 -8.729 -13.944 -4.483
  Other Investing Cash Flow Items, Total 3.721 -0.453 -0.476 2.541 2.112
  Cash From Financing Activities -24.744 -49.82 -21.968 -300.768 -113.2
  Financing Cash Flow Items -5.148 -11.253 -4.884 -19.564 -10.501
  Total Cash Dividends Paid -12.266 -25.1 -13.211 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 11.594 -7.987 -3.873 -281.204 -102.699
  Net Change in Cash -8.993 -25.958 -14.995 -196.011 -34.87
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -18.924 -5.48 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Allan Gray Australia Pty Ltd Investment Advisor 16.4365 39431083 0 2023-08-23 LOW
  Anchorage Capital Partners Pty Ltd. Private Equity 14.8 35505074 35505074 2023-10-18
  Gulgong Pty Ltd. Corporation 14.8 35505074 0 2023-08-23 LOW
  Ubique Asset Management Pty Ltd Investment Advisor 9.7446 23377246 0 2023-08-23 LOW
  First Sentier Investors Realindex Pty Ltd. Investment Advisor 3.8157 9153797 627484 2023-03-22 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5643 6151705 0 2023-09-30 LOW
  Investors Mutual Limited Investment Advisor 2.2596 5420789 -8782401 2023-06-20 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6031 3845822 0 2023-08-23 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 1.2086 2899387 -7110914 2022-08-18 LOW
  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Holding Company 1.1768 2823074 -1150329 2023-03-22 LOW
  Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 1.1263 2702012 242538 2022-08-18 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7597 1822572 12781 2022-12-31 LOW
  Harbot (John William) Individual Investor 0.6669 1600000 0 2023-08-23
  Tom Hadley Enterprises Pty. Ltd. Corporation 0.6253 1500000 1500000 2023-08-23 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.5964 1430780 23824 2023-09-30 LOW
  Netyard Pty. Ltd. Corporation 0.5211 1250000 710000 2023-08-23
  Birbal Investments Pty. Ltd. Corporation 0.4168 1000000 250000 2023-08-23 LOW
  Wearne Webber Capital Pty. Ltd. Corporation 0.4168 1000000 0 2023-08-23
  DWS Investment Management Americas, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3998 959034 0 2023-08-31 LOW
  Huntley (Anthony John) Individual Investor 0.3366 807500 807500 2023-08-23 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Broadcasting (NEC)

  Level 2
  70 Park Street
  SOUTH MELBOURNE
  VICTORIA 3205
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0264%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0483%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου