Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Sonoma Pharma - SNOA CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 1.00-4.25
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 11.27M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 38.65M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.12M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 3.11M
Έσοδα 12.51M
EPS -1.87
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.13
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Sonoma Pharma Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 12.825 16.658 18.97 17.928 18.629 12.628
Έσοδα 12.825 16.658 18.97 17.928 18.629 12.628
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7.157 9.348 10.09 9.806 11.847 8.417
Ακαθάριστο Εισόδημα 5.668 7.31 8.88 8.122 6.782 4.211
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 25.799 30.847 30.228 25.318 22.078 17.792
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 17.066 19.924 18.62 14.173 9.453 9.755
Έρευνα & Ανάπτυξη 1.576 1.575 1.518 1.339 0.555 0.125
Λειτουργικά Έσοδα -12.974 -14.189 -11.258 -7.39 -3.449 -5.164
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.019 0.218 0.157 0.034 0.004 -0.01
Άλλο, Καθαρό 0.018 -0.307 -0.239 0.24 -0.594 -0.394
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -12.937 -14.278 -11.34 -3.544 -3.902 -5.418
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -8.669 -14.328 -11.798 -3.573 -4.615 -5.086
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -8.669 -14.328 -11.798 -3.573 -4.615 -5.086
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 17.943 0.265 0.665 0
Καθαρά Κέρδη 9.274 -14.328 -11.798 -3.308 -3.95 -5.086
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -8.669 -14.328 -11.798 -3.573 -4.615 -5.086
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 9.274 -14.328 -11.798 -3.308 -3.95 -5.086
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 9.274 -14.328 -11.798 -3.308 -3.95 -5.086
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 0.46933 0.503 0.924 1.477 1.996 2.653
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -18.4711 -28.4851 -12.7684 -2.41909 -2.31212 -1.91708
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -18.4711 -28.4851 -12.7684 -3.99106 -2.28412 -2.07755
Gain (Loss) on Sale of Assets 3.572 0.137 0.15
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.223 -0.505
Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 2.157 3.684 3.744 2.902 2.298
Έσοδα 2.157 3.684 3.744 2.902 2.298
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.397 2.001 2.509 1.685 2.222
Ακαθάριστο Εισόδημα -0.24 1.683 1.235 1.217 0.076
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4.971 4.588 4.708 3.86 4.635
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.49 2.273 2.195 2.135 3.152
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.13 0.084 0.01 0.026 0.004
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.046 0.23 -0.006 0.014 -0.743
Λειτουργικά Έσοδα -2.814 -0.904 -0.964 -0.958 -2.337
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.002 -0.001 -0.004 0.003 -0.009
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0 0.15 0 0
Άλλο, Καθαρό 0.093 -0.193 0.723 0.011 -0.936
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.719 -1.098 -0.095 -0.944 -3.282
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.432 -1.098 -0.1 -0.944 -2.944
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.432 -1.098 -0.1 -0.944 -2.944
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.228 0 0 0 0
Καθαρά Κέρδη -3.66 -1.098 -0.1 -0.944 -2.944
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.432 -1.098 -0.1 -0.944 -2.944
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.66 -1.098 -0.1 -0.944 -2.944
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.66 -1.098 -0.1 -0.944 -2.944
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2.083 2.093 2.344 3.08 3.091
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.64762 -0.52461 -0.04266 -0.30649 -0.95244
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.66198 -0.41472 -0.08592 -0.30195 -1.10869
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 22.643 16.254 12.496 12.283 12.983 16.43
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17.461 10.066 3.689 3.691 4.22 7.396
Μετρητά & Ισοδύναμα 17.461 10.066 3.689 3.691 4.22 7.396
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.108 1.752 4.444 5.278 4.656 4.778
Accounts Receivable - Trade, Net 2.108 1.537 3.481 3.973 2.806 2.407
Total Inventory 2.221 2.865 3.409 2.181 2.53 2.663
Prepaid Expenses 0.616 1.332 0.731 0.951 1.368 1.375
Other Current Assets, Total 0.237 0.239 0.223 0.182 0.209 0.218
Total Assets 25.459 19.206 14.448 14.561 14.987 18.845
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.239 1.136 0.727 0.724 1.129 0.879
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4270 4.706 4.641 4.326 2.6 2.59
Accumulated Depreciation, Total -3031 -3.57 -3.914 -3.602 -1.471 -1.711
Other Long Term Assets, Total 1.577 1.816 1.225 1.554 0.875 1.536
Total Current Liabilities 3.288 3.261 3.591 4.729 4.078 5.819
Accounts Payable 1.255 1.272 1.255 2.067 1.769 1.641
Accrued Expenses -540.698 1.023 1.236 1.446 1.027 1.309
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0.688
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.197 0.377 0.463 0.481 0.596 0.12
Other Current Liabilities, Total 542.534 0.589 0.637 0.735 0.686 2.061
Total Liabilities 4.028 3.88 3.959 8.937 9.624 10.148
Total Long Term Debt 0.213 0.176 0.012 0 1.31 0
Long Term Debt 0.045 0.032 0.012 0 1.31 0
Capital Lease Obligations 0.168 0.144 0
Other Liabilities, Total 0.527 0.443 0.356 4.208 4.236 4.329
Total Equity 21.431 15.326 10.489 5.624 5.363 8.697
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 168.709 176.74 184.074 186.559 189.217 197.37
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -143.101 -157.44 -169.238 -175.327 -179.277 -184.363
Other Equity, Total -4.178 -3.975 -4.349 -5.61 -4.579 -4.312
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 25.459 19.206 14.448 14.561 14.987 18.845
Total Common Shares Outstanding 0.47659 0.68575 1.31634 1.77748 2.09291 3.10094
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12.983 12.157 18.021 17.699 16.43
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.22 2.811 8.392 8.529 7.396
Μετρητά & Ισοδύναμα 4.22 2.811 8.392 8.529 7.396
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.806 2.998 3.416 2.854 2.407
Accounts Receivable - Trade, Net 2.806 2.998 3.416 2.854 2.407
Total Inventory 2.53 2.62 2.482 2.879 2.663
Prepaid Expenses 3.218 3.509 3.519 3.226 3.746
Other Current Assets, Total 0.209 0.219 0.212 0.211 0.218
Total Assets 14.987 14.121 19.828 19.347 18.845
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.129 1.095 1.037 0.922 0.879
Other Long Term Assets, Total 0.875 0.869 0.77 0.726 1.536
Total Current Liabilities 4.078 5.233 4.078 3.875 5.819
Accounts Payable 1.769 1.831 1.876 1.583 1.641
Accrued Expenses 1.394 1.456 1.263 1.553 2.093
Notes Payable/Short Term Debt 0 0.397 0.199 0 0.688
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.596 1.31 0.587 0.587 0.12
Other Current Liabilities, Total 0.319 0.239 0.153 0.152 1.277
Total Liabilities 9.624 9.5 8.368 8.178 10.148
Total Long Term Debt 1.31 0 0 0 0
Long Term Debt 1.31 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 4.236 4.267 4.29 4.303 4.329
Total Equity 5.363 4.621 11.46 11.169 8.697
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002
Additional Paid-In Capital 189.217 189.266 196.438 197.156 197.37
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -179.277 -180.375 -180.475 -181.419 -184.363
Other Equity, Total -4.579 -4.272 -4.506 -4.571 -4.312
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 14.987 14.121 19.828 19.347 18.845
Total Common Shares Outstanding 2.09291 2.09291 3.00474 3.09934 3.10094
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -8.669 -14.328 -11.798 -2.946 -3.95 -5.086
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -8.167 -12.439 -11.717 -4.591 -3.378 -4.248
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.248 0.49 0.453 0.312 0.227 0.186
Μη Χρηματικά Στοιχεία 4.779 3.151 0.894 -0.398 -1.039 -1.873
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.003 0.04 0.033 0.016 0.012 0.024
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4.525 -1.752 -1.266 -1.559 1.384 3.354
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 18.224 -0.201 -0.131 3.644 0.388 -0.099
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.394 -0.187 -0.1 -0.206 -0.179 -0.137
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 18.618 -0.014 -0.031 3.85 0.567 0.038
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.032 5.24 5.492 1.029 3.308 7.396
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.098 5.52 5.97 1.376 2.287 7.77
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.13 -0.28 -0.478 -0.347 1.021 -0.374
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.033 0.005 -0.021 -0.08 0.211 0.127
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 9.992 -7.395 -6.377 0.002 0.529 3.176
Cash Taxes Paid 0.941 0.767
Deferred Taxes -0.829
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -3.95 -1.098 -1.198 -2.142 -5.086
Cash From Operating Activities -3.378 -1.223 -2.527 -2.853 -4.248
Cash From Operating Activities 0.227 0.048 0.1 0.137 0.186
Non-Cash Items -1.039 0.059 -0.609 -0.703 -1.873
Cash Interest Paid 0.012 0.004 0.008 0.012 0.024
Changes in Working Capital 1.384 -0.232 -0.82 -0.145 3.354
Cash From Investing Activities 0.388 -0.049 -0.038 -0.038 -0.099
Capital Expenditures -0.179 -0.049 -0.074 -0.075 -0.137
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.567 0 0.036 0.037 0.038
Cash From Financing Activities 3.308 -0.209 6.711 7.174 7.396
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2.287 0 7.108 7.77 7.77
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1.021 -0.199 -0.397 -0.596 -0.374
Foreign Exchange Effects 0.211 0.072 0.026 0.026 0.127
Net Change in Cash 0.529 -1.409 4.172 4.309 3.176
Financing Cash Flow Items -0.01
Deferred Taxes -0.829
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 2.4265 75367 -400 2022-09-30 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1873 36878 0 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0951 34014 0 2022-09-30 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.5914 18369 -7308 2022-09-30 HIGH
Birnbaum (Jay E) Individual Investor 0.1848 5739 0 2022-07-22 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.1773 5507 4837 2022-09-30 LOW
McLaughlin (Jerry G.) Individual Investor 0.1743 5414 0 2022-07-22 LOW
Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.1581 4911 4388 2022-09-30 HIGH
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1001 3110 3110 2022-10-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.0926 2875 0 2022-09-30 LOW
Thornton (Bruce) Individual Investor 0.0266 825 0 2022-07-22 LOW
U.S. Bancorp Asset Management, Inc. Investment Advisor 0.0161 500 0 2022-09-30 LOW
Advisor Group, Inc Investment Advisor 0.0053 166 0 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.0028 86 0 2022-09-30 LOW
Rockefeller Capital Management Investment Advisor 0.0025 77 0 2022-09-30 LOW
Allworth Financial, L.P. Investment Advisor 0.0021 65 0 2022-12-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.0014 44 -7382 2022-09-30 LOW
Gradient Investments LLC Investment Advisor 0.001 31 0 2022-12-31 MED
Wells Fargo Bank, N.A. Bank and Trust 0.0007 21 0 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.0001 2 -2 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Sonoma Pharma Company profile

Σχετικά με την Sonoma Pharma

Η Sonoma Pharmaceuticals, Inc. ασχολείται με την ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων υποχλωριώδους οξέος (HOCl) για μια σειρά εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας πληγών, της υγειονομικής περίθαλψης ζώων, της οφθαλμολογικής περίθαλψης, της στοματικής περίθαλψης και των δερματολογικών καταστάσεων. Οι προσφορές προϊόντων της Εταιρείας περιλαμβάνουν το αντιμικροβιακό καθαριστικό προσώπου Epicyn, το αντιμικροβιακό δερματικό σπρέι Levicyn, το αντιπυρετικό τζελ Levicyn, το αντιπυρετικό τζελ Levicyn, το τζελ διαχείρισης ουλών Celacyn και το τοπικό τζελ Sebuderm. Τα προϊόντα της στοχεύουν κυρίως στη θεραπεία της ακμής, τη διαχείριση των ουλών και την ατοπική δερματίτιδα. Διαθέτει επίσης προϊόντα διανομής στο γραφείο της, όπως το Lasercyn Dermal Spray, το Lasercyn Post Procedure Gel και το Regenacyn Advanced Scar Management. Η Εταιρεία πωλεί τα προϊόντα της είτε απευθείας είτε μέσω συνεργατών σε περίπου 54 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στις θυγατρικές της εταιρείες περιλαμβάνονται οι Aquamed Technologies, Inc., Oculus Technologies of Mexico, S.A. de C.V. και Sonoma Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Industry: Pharmaceuticals (NEC)

5445 Conestoga Court, Suite 150
BOULDER
COLORADO 80301
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.41 Price
-0.350% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00337

Natural Gas

2.43 Price
-1.660% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1145%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0801%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

73.49 Price
-3.600% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0216%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,363.65 Price
-0.700% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου