Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Sligro Food Group N.V. - SLIGR CFD

  16.85
  1.4%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

  Mon - Fri: 07:00 - 15:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.12
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021388 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.06)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021388%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000834 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000834%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Netherlands
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 17.09
  Άνοιγμα* 17.07
  Μεταβολή 1 έτους* 13.72%
  Εύρος ημέρας* 16.65 - 17.07
  Εύρος 52 εβδ. 12.86-18.14
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 18.50K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 518.00K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 779.77M
  Αναλογία P/E 46.56
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 44.19M
  Έσοδα 2.76B
  EPS 0.38
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.12145
  Beta 1.47
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 16.85 -0.38 -2.21% 17.23 17.23 16.65
  Sep 21, 2023 17.09 -0.10 -0.58% 17.19 17.35 17.07
  Sep 20, 2023 17.51 0.22 1.27% 17.29 17.57 17.13
  Sep 19, 2023 17.53 -0.04 -0.23% 17.57 17.83 17.29
  Sep 18, 2023 17.27 -0.34 -1.93% 17.61 17.89 17.27
  Sep 15, 2023 17.93 0.26 1.47% 17.67 18.19 17.61
  Sep 14, 2023 17.67 -0.10 -0.56% 17.77 17.95 17.55
  Sep 13, 2023 17.91 -0.08 -0.44% 17.99 18.13 17.49
  Sep 12, 2023 17.87 -0.32 -1.76% 18.19 18.19 17.83
  Sep 11, 2023 17.67 0.10 0.57% 17.57 17.93 17.35
  Sep 8, 2023 17.49 -0.02 -0.11% 17.51 17.51 17.15
  Sep 7, 2023 17.49 -0.10 -0.57% 17.59 17.69 17.49
  Sep 6, 2023 17.49 -0.10 -0.57% 17.59 17.69 17.49
  Sep 5, 2023 17.51 -0.22 -1.24% 17.73 17.77 17.49
  Sep 4, 2023 17.53 -0.38 -2.12% 17.91 17.95 17.53
  Sep 1, 2023 17.93 0.32 1.82% 17.61 18.01 17.43
  Aug 31, 2023 17.59 0.32 1.85% 17.27 17.77 17.27
  Aug 30, 2023 17.57 0.10 0.57% 17.47 17.65 17.27
  Aug 29, 2023 17.57 0.18 1.04% 17.39 17.61 17.37
  Aug 28, 2023 17.39 0.16 0.93% 17.23 17.49 17.21

  Sligro Food Group N.V. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, October 19, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  05:30

  Χώρα

  NL

  Γεγονός

  Q3 2023 Sligro Food Group NV Trading Statement Release
  Q3 2023 Sligro Food Group NV Trading Statement Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:00

  Χώρα

  NL

  Γεγονός

  Sligro Food Group NV Capital Markets Day
  Sligro Food Group NV Capital Markets Day

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, January 4, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  06:30

  Χώρα

  NL

  Γεγονός

  Full Year 2023 Sligro Food Group NV Corporate Sales Release
  Full Year 2023 Sligro Food Group NV Corporate Sales Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, February 8, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:00

  Χώρα

  NL

  Γεγονός

  Full Year 2023 Sligro Food Group NV Earnings Press Conference
  Full Year 2023 Sligro Food Group NV Earnings Press Conference

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  NL

  Γεγονός

  Full Year 2023 Sligro Food Group NV Analyst Meeting (Dutch)
  Full Year 2023 Sligro Food Group NV Analyst Meeting (Dutch)

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 2483 1898 1946 2395 2346
  Έσοδα 2483 1898 1946 2395 2346
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1820 1400 1478 1811 1780
  Ακαθάριστο Εισόδημα 663 498 468 584 566
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2440 1873 2022 2351 2293
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 415 332 333 358 356
  Depreciation / Amortization 80 81 89 82 59
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -14 -30 37 -10 -9
  Other Operating Expenses, Total 139 90 85 110 107
  Λειτουργικά Έσοδα 43 25 -76 44 53
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0 1 -2 -2 7
  Άλλο, Καθαρό 0 0 -4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 43 26 -78 42 56
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 39 20 -70 34 46
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 39 20 -70 34 46
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -1 230
  Καθαρά Κέρδη 39 20 -70 33 276
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 39 20 -70 34 46
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 39 20 -70 33 276
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 39 20 -70 33 276
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 44.181 44.17 44.0252 44.1172 44.099
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.88273 0.4528 -1.59 0.77067 1.04311
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.4675 0 0 0.4675 1.19
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.59533 0.01132 -0.81771 0.58718 0.87547
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 1403 1354 1129 1110 788
  Έσοδα 1403 1354 1129 1110 788
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1032 995 825 801 599
  Ακαθάριστο Εισόδημα 371 359 304 309 189
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1399 1336 1104 1080 793
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 246 224 191 182 123
  Depreciation / Amortization 51 40 40 41 40
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 3 1 -4
  Other Operating Expenses, Total 70 74 48 55 35
  Λειτουργικά Έσοδα 4 18 25 30 -5
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5 0 0 2 -1
  Άλλο, Καθαρό 0 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1 18 25 32 -6
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1 16 23 24 -4
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1 16 23 24 -4
  Καθαρά Κέρδη 1 16 23 24 -4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1 16 23 24 -4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1 16 23 24 -4
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1 16 23 24 -4
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 44.1863 44.9658 43.3962 43.8956 44.4444
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02263 0.35583 0.53 0.54675 -0.09
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.255 0.2125 0.255 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02263 0.41513 0.53 0.56384 -0.1485
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 605 407 345 526 544
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 59 12 13 19 33
  Μετρητά & Ισοδύναμα 13 19 33
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 279 163 140 268 252
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 244 135 116 234 236
  Συνολικό Απόθεμα 266 226 188 230 217
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1 6 4 9 42
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1421 1233 1198 1455 1382
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 484 493 515 538 479
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1061 1031 1000 1005 166
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -577 -538 -485 -467
  Υπεραξία, Καθαρό 125 125 125 168 155
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 144 146 149 163 137
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 62 62 62 60 67
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 610 382 364 593 478
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 364 255 217 350 339
  Δεδουλευμένα Έξοδα 52 43 57 54 19
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 55 1 18 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 51 20 19 118 30
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 88 63 53 71 90
  Σύνολο Οφειλών 942 780 766 955 857
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 318 374 378 334 350
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 110 160 160 160 186
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 12 22 22 26 27
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2 2 2 2 2
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 479 453 432 500 525
  Κοινή Μετοχή 3 3 3 3 3
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 31 31 31 31 31
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 449 423 403 473 499
  Treasury Stock - Common -4 -4 -5 -6 -6
  Unrealized Gain (Loss) 0 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0 -1 -2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1421 1233 1198 1455 1382
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 44.1704 44.1704 44.1434 44.1084 44.1436
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 208 214 218 174 164
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1 0 2
  Μετρητά 59 12
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 605 527 407 415
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 59 13 12 36
  Μετρητά & Ισοδύναμα 59 13 12 36
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 240 208 131 118
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 240 208 131 118
  Συνολικό Απόθεμα 266 264 226 212
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 40 42 38 49
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1421 1339 1233 1244
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 484 482 493 493
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 144 146 146 274
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 62 59 62 62
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 610 528 382 416
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 364 365 255 266
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 55 10 1 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 51 50 20 19
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 111 79 84 131
  Σύνολο Οφειλών 942 863 780 815
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 318 317 374 373
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 110 110 160 160
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 208 207 214 213
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2 2 2 26
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 479 476 453 429
  Κοινή Μετοχή 3 3 3 3
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 449 446 450 426
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1421 1339 1233 1244
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 44.1704 44.1704 44.1704 44.1434
  Υπεραξία, Καθαρό 125 125 125
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1 0
  Δεδουλευμένα Έξοδα 29 24 22
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 12 16 22
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 31 31
  Treasury Stock - Common -4 -4
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 91 73 101 132 45
  Cash Receipts 2739 2162 2312 2749 3023
  Cash Payments -2308 -1802 -1936 -2324 -2610
  Cash Taxes Paid -12 -1 5 -1 -34
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -3 -2 -5 -7 -3
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -325 -284 -275 -285 -331
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -41 -35 -10 -127 331
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -61 -44 -72 -125 -100
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 20 9 62 -2 431
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -57 -22 -89 -45 -403
  Total Cash Dividends Paid -13 0 -62 -397
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1 1 1 -1 5
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -45 -23 -90 18 -11
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -7 16 2 -40 -27
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Cash From Operating Activities 91 36 73 60
  Cash Taxes Paid -12 -4 -1 1
  Cash Interest Paid -3 -1 -2 -1
  Changes in Working Capital 106 41 76 60
  Cash From Investing Activities -41 -12 -35 -8
  Capital Expenditures -61 -30 -44 -15
  Other Investing Cash Flow Items, Total 20 18 9 7
  Cash From Financing Activities -57 -32 -22 -11
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 1 0 1 1
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -45 -32 -23 -12
  Net Change in Cash -7 -8 16 41
  Total Cash Dividends Paid -13
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Stichting Administratiekantoor Slippens Corporation 33.95 15024578 0 2022-12-31
  Goldman Sachs Advisors B.V. Investment Advisor 10.1453 4489800 0 2022-12-31 LOW
  APG Asset Management N.V. Pension Fund 10.0316 4439502 32751 2022-12-31 LOW
  Stichting Administratiekantoor Arkelhave B.V. Corporation 5.06 2239304 0 2022-12-31
  Fentener van Vlissingen (John A) Individual Investor 5.0277 2225000 0 2022-12-31
  van Wettum (Teunis) Individual Investor 4.6056 2038189 0 2022-12-31 LOW
  Kempen Capital Management (UK) Ltd. Investment Advisor 3.0123 1333084 1333084 2023-08-14 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3226 1027869 -872 2023-07-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.7994 796326 39715 2022-12-31 LOW
  Van Lanschot Kempen Investment Management NV Investment Advisor/Hedge Fund 1.123 497000 -50000 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9198 407053 0 2023-07-31 LOW
  J O Hambro Capital Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7986 353417 0 2023-01-31 MED
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.5671 250968 4 2023-07-31 LOW
  Banque Nationale de Belgique S.A. Investment Advisor 0.4576 202500 2800 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.4205 186085 805 2023-07-31 LOW
  Praude Asset Management Ltd. Investment Advisor 0.3975 175901 2673 2023-06-30 MED
  AXA Investment Managers Paris Investment Advisor/Hedge Fund 0.2599 115000 0 2023-04-30 LOW
  Slippens (Koen M) Individual Investor 0.2579 114151 6749 2023-03-24 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.1513 66950 733 2023-07-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0926 40963 2216 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Sligro Food Group Company profile

  Σχετικά με την Sligro Food Group N.V.

  Η Sligro Food Group NV είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της διανομής τροφίμων, με έδρα τις Κάτω Χώρες. Διαχωρίζει τις δραστηριότητές της σε δύο τομείς: Οι δραστηριότητες λιανικής πώλησης τροφίμων περιλαμβάνουν περίπου 130 σούπερ μάρκετ πλήρους εξυπηρέτησης EMTE με 30 που λειτουργούν από ανεξάρτητους λιανοπωλητές. Η εταιρεία εξυπηρετεί τη θεσμική αγορά με την επωνυμία Van Hoeckel και τα άλλα τμήματα της αγοράς με την επωνυμία Sligro. Οι θυγατρικές της Εταιρείας περιλαμβάνουν την CaterTechBV και την Bejaco NV, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της JAVA BVBA και Freshtrans BVBA, από κοινού γνωστές ως JAVA Foodservice.

  Industry: Food Wholesale

  Corridor 11
  VEGHEL
  NOORD-BRABANT 5466 RB
  NL

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0415%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0634%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου