Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές SiTime Corporation - SITM CFD

162.70
3.82%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.45
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 168.69
Άνοιγμα* 162.88
Μεταβολή 1 έτους* 26.46%
Εύρος ημέρας* 159.93 - 165.55
Εύρος 52 εβδ. 73.10-270.92
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 304.09K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.97M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.87B
Αναλογία P/E 129.67
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 21.70M
Έσοδα 283.61M
EPS 1.02
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.86
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 162.70 -3.17 -1.91% 165.87 166.30 159.92
Jun 28, 2022 168.69 -6.22 -3.56% 174.91 182.22 168.40
Jun 27, 2022 180.42 -5.47 -2.94% 185.89 187.83 179.30
Jun 24, 2022 185.16 11.47 6.60% 173.69 185.23 170.85
Jun 23, 2022 170.79 -4.09 -2.34% 174.88 176.87 168.56
Jun 22, 2022 174.22 6.28 3.74% 167.94 177.22 167.94
Jun 21, 2022 173.60 11.76 7.27% 161.84 178.55 161.84
Jun 17, 2022 162.18 -2.71 -1.64% 164.89 166.25 157.89
Jun 16, 2022 162.29 -12.60 -7.20% 174.89 174.89 160.48
Jun 15, 2022 182.53 1.66 0.92% 180.87 187.40 178.04
Jun 14, 2022 180.57 2.59 1.46% 177.98 183.04 175.23
Jun 13, 2022 178.08 -7.68 -4.13% 185.76 188.88 176.83
Jun 10, 2022 196.45 -3.71 -1.85% 200.16 206.10 192.78
Jun 9, 2022 206.96 -5.56 -2.62% 212.52 220.61 205.89
Jun 8, 2022 216.98 -8.07 -3.59% 225.05 228.14 215.35
Jun 7, 2022 228.69 26.59 13.16% 202.10 229.06 202.10
Jun 6, 2022 218.78 -6.95 -3.08% 225.73 233.81 217.87
Jun 3, 2022 223.61 15.83 7.62% 207.78 225.04 207.78
Jun 2, 2022 226.02 24.48 12.15% 201.54 226.42 201.54
Jun 1, 2022 208.58 2.92 1.42% 205.66 216.83 201.49

SiTime Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 218.808 116.156 84.074 85.214 101.065
Έσοδα 218.808 116.156 84.074 85.214 101.065
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 79.346 58.224 44.516 49.009 53.147
Ακαθάριστο Εισόδημα 139.462 57.932 39.558 36.205 47.918
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 185.965 124.769 88.947 93.004 95.475
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 54.515 34.893 20.636 21.22 21.34
Έρευνα & Ανάπτυξη 52.104 30.652 23.795 22.775 20.988
Λειτουργικά Έσοδα 32.843 -8.613 -4.873 -7.79 5.59
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.5 -0.726 -1.714 -1.512 -0.87
Άλλο, Καθαρό 0.012 -0.032 -0.028 -0.066 -0.029
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 32.355 -9.371 -6.615 -9.368 4.691
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 32.277 -9.372 -6.607 -9.342 4.723
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 32.277 -9.372 -6.607 -9.342 4.723
Καθαρά Κέρδη 32.277 -9.372 -6.607 -9.342 4.723
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 32.277 -9.372 -6.607 -9.342 4.723
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 32.277 -9.372 -6.607 -9.342 4.723
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 32.277 -9.372 -6.607 -9.342 4.723
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 21.144 16.064 10.558 15 15
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.52653 -0.58342 -0.62578 -0.6228 0.31487
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.52653 -0.54295 -0.62578 -0.6228 0.31487
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 70.253 75.741 63.029 44.496 35.542
Έσοδα 70.253 75.741 63.029 44.496 35.542
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 25.02 23.619 21.334 17.669 16.725
Ακαθάριστο Εισόδημα 45.233 52.122 41.695 26.827 18.817
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 64.193 55.561 48.955 42.422 39.028
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 18.578 16.09 14.616 12.686 11.123
Έρευνα & Ανάπτυξη 20.595 15.852 13.005 12.067 11.18
Λειτουργικά Έσοδα 6.06 20.18 14.074 2.074 -3.486
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0 0 0 0
Άλλο, Καθαρό 0.148 -0.31 -0.11 -0.028 -0.039
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6.208 19.87 13.964 2.046 -3.525
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6.14 19.859 13.96 2.023 -3.565
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6.14 19.859 13.96 2.023 -3.565
Καθαρά Κέρδη 6.14 19.859 13.96 2.023 -3.565
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6.14 19.859 13.96 2.023 -3.565
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6.14 19.859 13.96 2.023 -3.565
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6.14 19.859 13.96 2.023 -3.565
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 22.703 22.266 21.252 20.893 17.868
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.27045 0.8919 0.65688 0.09683 -0.19952
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.27045 0.8919 0.65688 0.09683 -0.19952
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 625.943 113.18 99.662 53.104 53.73
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 559.461 73.525 63.418 7.889 9.097
Μετρητά & Ισοδύναμα 559.461 73.525 63.418 7.889 9.097
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 38.376 24.656 18.732 20.616 22.63
Accounts Receivable - Trade, Net 38.376 23.92 17.659 19.18 20.868
Total Inventory 23.63 12.35 11.911 20.543 15.375
Prepaid Expenses 2.398 1.927 4.617 1.207 4.229
Other Current Assets, Total 2.078 0.722 0.984 2.849 2.399
Total Assets 678.209 136.011 123.391 72.689 74.728
Property/Plant/Equipment, Total - Net 46.096 20.6 19.078 11.281 12.744
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 67.198 36.98 32.502 21.408 19.65
Accumulated Depreciation, Total -21.102 -16.38 -13.424 -10.127 -6.906
Intangibles, Net 5.977 2.069 4.489 8.142 8.11
Other Long Term Assets, Total 0.193 0.162 0.162 0.162 0.144
Total Current Liabilities 37.385 19.145 53.311 58.68 54.423
Accounts Payable 13.103 6.182 3.869 5.025 5.8
Accrued Expenses 24.282 12.963 8.442 7.655 5.623
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 41 46 43
Total Liabilities 45.712 26.131 61.251 61.674 57.052
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 8.327 6.986 7.94 2.994 2.629
Total Equity 632.497 109.88 62.14 11.015 17.676
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0 0
Additional Paid-In Capital 663.614 173.274 116.162 58.432 55.751
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -31.119 -63.396 -54.024 -47.417 -38.075
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 678.209 136.011 123.391 72.689 74.728
Total Common Shares Outstanding 20.825 17.15 14.968 15 15
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 637.748 625.943 323.054 302.557 297.699
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 571.454 559.461 267.042 253.538 256.952
Μετρητά & Ισοδύναμα 571.454 559.461 267.042 253.538 256.952
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 30.651 38.376 32.471 27.681 23.19
Accounts Receivable - Trade, Net 30.651 38.376 32.466 25.27 22.214
Total Inventory 30.753 23.63 19.635 18.494 14.98
Prepaid Expenses 3.078 2.398 2.504 2.039 1.692
Other Current Assets, Total 1.812 2.078 1.402 0.805 0.885
Total Assets 698.048 678.209 367.443 334.383 324.076
Property/Plant/Equipment, Total - Net 55.689 46.096 39.687 29.189 23.657
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 78.854 67.198 59.619 47.648 41.129
Accumulated Depreciation, Total -23.165 -21.102 -19.932 -18.459 -17.472
Intangibles, Net 4.393 5.977 4.54 2.475 2.558
Other Long Term Assets, Total 0.218 0.193 0.162 0.162 0.162
Total Current Liabilities 34.073 37.385 33.436 23.739 21.74
Accounts Payable 12.508 13.103 12.972 9.932 9.024
Accrued Expenses 21.565 24.282 20.464 13.807 12.716
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 44.174 45.712 41.446 30.457 28.807
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 10.101 8.327 8.01 6.718 7.067
Total Equity 653.874 632.497 325.997 303.926 295.269
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 678.851 663.614 376.973 368.862 362.228
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -24.979 -31.119 -50.978 -64.938 -66.961
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 698.048 678.209 367.443 334.383 324.076
Total Common Shares Outstanding 21.042 20.825 19.254 19.061 18.84
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 32.277 -9.372 -6.607 -9.342 4.723
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 59.078 16.604 7.378 -1.046 2.82
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7.926 6.402 8.273 7.413 3.547
Μη Χρηματικά Στοιχεία 31.926 18.52 3.08 9.996 2.612
Cash Taxes Paid 0.024 0.001 0.001 0.158 0.001
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.799 2.167 0.749 1.31
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -13.051 1.054 2.632 -9.113 -8.062
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -33.788 -7.793 -3.202 -5.012 -8.018
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -33.788 -7.793 -3.202 -5.012 -8.018
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 460.646 1.296 51.353 4.85 8.672
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 42.296 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -41 -5 4.85 8.672
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 485.936 10.107 55.529 -1.208 3.474
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 460.646 56.353
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 6.14 32.277 12.418 -1.542 -3.565
Cash From Operating Activities 20.028 59.078 34.413 10.39 6.075
Cash From Operating Activities 2.544 7.926 5.554 3.544 1.617
Non-Cash Items 14.28 31.926 21.537 14.149 6.66
Cash Taxes Paid 0.014 0.024 0.001 0.001 0.001
Cash Interest Paid 0 0 0 0 0
Changes in Working Capital -2.936 -13.051 -5.096 -5.761 1.363
Cash From Investing Activities -8.035 -33.788 -22.484 -11.965 -4.236
Capital Expenditures -8.035 -33.788 -22.484 -11.965 -4.236
Cash From Financing Activities 0 460.646 181.588 181.588 181.588
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 460.646 181.588 181.588 181.588
Net Change in Cash 11.993 485.936 193.517 180.013 183.427
Financing Cash Flow Items 0 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
MegaChips Corp Corporation 21.6574 4700000 -300000 2023-03-15
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 11.4106 2476278 155463 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.6028 1649924 71706 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.2316 1569385 51359 2022-12-31 LOW
Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.3702 1165424 -386070 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.8154 828006 19623 2022-12-31 LOW
Trigran Investments, Inc. Hedge Fund 3.5087 761454 70613 2022-12-31
Capital World Investors Investment Advisor 2.7091 587920 587920 2022-12-31 LOW
Wasatch Global Investors Inc Investment Advisor/Hedge Fund 2.5693 557577 69445 2022-12-31 LOW
Frontier Capital Management Company, LLC Investment Advisor 2.4862 539547 -72290 2022-12-31 LOW
Polar Capital LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.3509 510180 216992 2022-12-31 LOW
Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 1.766 383260 -929 2022-12-31 LOW
Greenhouse Funds LLLP Hedge Fund 1.6443 356833 83979 2022-12-31 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4468 313986 12595 2022-12-31 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 1.3824 300000 0 2023-01-31 LOW
Hood River Capital Management LLC Investment Advisor 1.3757 298551 298551 2022-12-31 MED
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 1.1819 256499 105328 2022-12-31 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 0.95 206172 85218 2022-12-31 LOW
Westfield Capital Management Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8471 183838 183838 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8191 177750 -385 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

SiTime Corporation Company profile

Σχετικά με την SiTime Corporation

Η SiTime Corporation είναι πάροχος λύσεων χρονισμού πυριτίου. Τα προϊόντα της εταιρείας έχουν σχεδιαστεί σε περισσότερες από 250 εφαρμογές στις αγορές-στόχους της, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών και των επιχειρήσεων, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της βιομηχανίας, της αεροδιαστημικής, της κινητής τηλεφωνίας, του Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) και των καταναλωτών. Οι λύσεις της περιλαμβάνουν διάφορους τύπους ταλαντωτών, καθώς και αντηχεία και ολοκληρωμένα κυκλώματα ρολογιού (ICs). Οι πλήρως πυριτιούχες λύσεις της βασίζονται σε τρεις τομείς εμπειρογνωμοσύνης, οι οποίοι περιλαμβάνουν μικρο-ηλεκτρο-μηχανικά συστήματα (MEMS), δυνατότητες αναλογικού σχεδιασμού μικτού σήματος και προηγμένη εμπειρογνωμοσύνη ολοκλήρωσης σε επίπεδο συστήματος. Για την αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι λύσεις της μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων συστημάτων υποστήριξης οδηγού (ADAS) για αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα. Για την αγορά της αεροδιαστημικής, οι λύσεις της παρέχουν χαμηλότερη ευαισθησία στην επιτάχυνση για τελικά προϊόντα που λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες. Πωλεί τα προϊόντα της κυρίως μέσω διανομέων και μεταπωλητών, οι οποίοι με τη σειρά τους πωλούν στους τελικούς πελάτες της.

Industry: Semiconductors (NEC)

5451 Patrick Henry Dr
SANTA CLARA
CALIFORNIA 95054-1167
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.45 Price
-7.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00362

BTC/USD

28,248.85 Price
+0.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

69.47 Price
-0.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0026%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,728.90 Price
-0.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου