Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Simply Good Foods - SMPL CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Simply Good Foods Co ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 29.21-41.91
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 488.38K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.30M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.66B
Αναλογία P/E 28.62
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 99.51M
Έσοδα 1.19B
EPS 1.29
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.77
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jun 28, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Simply Good Foods Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, June 28, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Simply Good Foods Co Earnings Release
Q3 2023 Simply Good Foods Co Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Thursday, October 19, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q4 2023 Simply Good Foods Co Earnings Release
Q4 2023 Simply Good Foods Co Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1168.68 1005.61 816.641 523.758 431.429
Έσοδα 1168.68 1005.61 816.641 523.758 431.429
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 723.117 595.847 492.313 306.075 251.063
Ακαθάριστο Εισόδημα 445.561 409.766 324.328 217.683 180.366
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 965.919 826.938 738.417 451.085 366.699
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 221.319 210.785 191.193 127.652 106.127
Depreciation / Amortization 17.285 16.982 15.259 7.496 7.498
Other Operating Expenses, Total
Λειτουργικά Έσοδα 202.759 178.675 78.224 72.673 64.73
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -51.737 -97.675 0.299 -81.392 -12.454
Άλλο, Καθαρό -0.453 -0.14 0.441 0.196 0.815
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 150.569 80.86 78.964 -8.523 53.091
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 108.574 40.88 65.638 -25.234 70.455
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 108.574 40.88 65.638 -25.234 70.455
Καθαρά Κέρδη 108.574 40.88 65.638 -25.234 70.455
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 108.574 40.88 65.638 -25.234 70.455
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 108.574 40.88 65.638 -25.234 70.455
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 108.574 40.88 65.638 -25.234 70.455
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 100.589 97.3656 98.3437 80.7341 73.6814
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.07938 0.41986 0.66743 -0.31256 0.95621
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.08344 0.43415 1.06564 -0.2161 0.99418
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.098 -0.176 35.652 7.129 2.359
Έρευνα & Ανάπτυξη 4.1 3.5 4 2.2 2.5
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 0 0.533 -2.848
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Συνολικά έσοδα 296.584 300.878 274.164 316.531 296.718
Έσοδα 296.584 300.878 274.164 316.531 296.718
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 193.852 189.886 172.329 197.883 188.195
Ακαθάριστο Εισόδημα 102.732 110.992 101.835 118.648 108.523
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 254.079 248.388 230.638 261.255 250.767
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 55.882 54.175 53.99 59.055 58.187
Depreciation / Amortization 4.345 4.327 4.319 4.317 4.329
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0 0.056
Λειτουργικά Έσοδα 42.505 52.49 43.526 55.276 45.951
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8.465 -6.94 -5.651 -4.805 -17.241
Άλλο, Καθαρό 0 0.006 -0.479 0.017 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 34.04 45.556 37.396 50.488 28.71
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 25.642 35.86 30.127 38.834 18.461
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 25.642 35.86 30.127 38.834 18.461
Καθαρά Κέρδη 25.642 35.86 30.127 38.834 18.461
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 25.642 35.86 30.127 38.834 18.461
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 25.642 35.86 30.127 38.834 18.461
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 25.642 35.86 30.127 38.834 18.461
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 100.841 100.723 101.786 102.237 100.415
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.25428 0.35603 0.29598 0.37984 0.18385
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.25428 0.35603 0.29598 0.38116 0.18573
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 351.601 298.666 260.263 357.607 185.74
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 67.494 75.345 95.847 266.341 111.971
Μετρητά & Ισοδύναμα 67.494 75.345 95.847 266.341 111.971
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 132.667 111.456 89.74 44.24 36.622
Accounts Receivable - Trade, Net 132.667 111.456 89.74 44.24 36.622
Total Inventory 125.479 97.269 59.085 38.085 30.001
Prepaid Expenses 5.027 4.902 3.644 2.882 2.069
Other Current Assets, Total 20.934 9.694 11.947 6.059 5.077
Total Assets 2094.25 2052.22 2008.44 1141.65 974.605
Property/Plant/Equipment, Total - Net 64.617 62.781 37.553 2.456 2.565
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 72.621 67.917 40.419 4.793 3.766
Accumulated Depreciation, Total -8.004 -5.136 -2.866 -2.337 -1.201
Goodwill, Net 543.134 543.134 544.774 471.427 471.427
Intangibles, Net 1123.26 1139.04 1158.77 306.139 312.643
Other Long Term Assets, Total 11.639 8.595 7.087 4.021 2.23
Total Current Liabilities 102.248 113.664 71.478 48.032 30.583
Accounts Payable 62.149 59.713 32.24 15.73 11.158
Accrued Expenses 34.441 40.26 35.761 29.457 14.59
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.264 0.285 0.271 0.676 0.648
Other Current Liabilities, Total 5.394 13.406 3.206 2.169 4.187
Total Liabilities 655.585 863.413 869.112 428.782 302.004
Total Long Term Debt 403.022 451.269 596.879 190.259 190.935
Long Term Debt 402.88 450.864 596.228 190.259 190.935
Deferred Income Tax 105.676 93.755 84.352 65.383 54.475
Other Liabilities, Total 44.639 204.725 116.403 125.108 26.011
Total Equity 1438.66 1188.8 1139.33 712.868 672.601
Common Stock 1.013 0.959 0.958 0.82 0.706
Additional Paid-In Capital 1287.22 1085 1076.47 715.74 614.399
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 214.381 105.807 64.927 -0.711 58.294
Other Equity, Total -1.951 -0.818 -0.879 -0.836 -0.798
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2094.25 2052.22 2008.44 1141.65 974.605
Total Common Shares Outstanding 99.5041 95.7847 95.6536 81.8751 70.6057
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Treasury Stock - Common -62.003 -2.145 -2.145 -2.145
Capital Lease Obligations 0.142 0.405 0.651
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 359.643 357.3 351.601 366.724 335.989
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 63.207 54.144 67.494 56.72 51.469
Μετρητά & Ισοδύναμα 67.494 56.72 51.469
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 148.25 158.883 132.667 146.377 118.212
Accounts Receivable - Trade, Net 148.25 158.883 132.667 146.377 118.212
Total Inventory 114.008 124.119 125.479 111.709 120.937
Prepaid Expenses 7.173 5.564 5.027 5.066 6.589
Other Current Assets, Total 27.005 14.59 20.934 46.852 38.782
Total Assets 2088.68 2093.06 2094.25 2114.66 2087.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 60.343 62.468 64.617 66.061 66.744
Goodwill, Net 543.134 543.134 543.134 543.134 543.134
Intangibles, Net 1115.51 1119.35 1123.26 1127.14 1131.1
Other Long Term Assets, Total 10.052 10.814 11.639 11.602 10.933
Total Current Liabilities 80.403 80.914 102.248 120.287 107.655
Accounts Payable 59.4 55.249 62.149 64.729 65.209
Accrued Expenses 20.763 25.415 39.835 55.28 42.159
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.24 0.25 0.264 0.278 0.287
Total Liabilities 596.764 629.707 655.585 677.335 686.843
Total Long Term Debt 362.622 396.994 403.022 402.594 426.916
Long Term Debt 362.598 396.911 402.88 402.393 426.653
Capital Lease Obligations 0.024 0.083 0.142 0.201 0.263
Deferred Income Tax 112.411 108.894 105.676 108.078 105.645
Other Liabilities, Total 41.328 42.905 44.639 46.376 46.627
Total Equity 1491.92 1463.36 1438.66 1437.32 1401.05
Common Stock 1.019 1.019 1.013 1.013 1.011
Additional Paid-In Capital 1295.58 1292.72 1287.22 1284.34 1278.73
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 275.883 250.241 214.381 184.254 145.42
Treasury Stock - Common -78.451 -78.451 -62.003 -30.649 -22.539
Other Equity, Total -2.12 -2.173 -1.951 -1.638 -1.566
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2088.68 2093.06 2094.25 2114.66 2087.9
Total Common Shares Outstanding 99.5081 99.4914 99.5041 100.427 100.401
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Cash 63.207 54.144
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 108.574 40.88 65.638 -25.234 70.455
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 110.639 132.089 58.921 73.042 61.038
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 19.299 18.174 16.007 7.644 7.672
Deferred Taxes 11.789 9.403 8.216 10.869 -21.108
Μη Χρηματικά Στοιχεία 51.999 85.782 -13.993 78.983 2.524
Cash Taxes Paid 49.181 32.19 4.53 7.451 4.577
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 19.222 27.821 30.038 11.164 11.218
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -81.022 -22.15 -16.947 0.78 1.495
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -8.156 -2.506 -983.994 -1.787 -3.513
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -5.756 -6.706 -2.669 -1.037 -1.77
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -110.032 -150.049 754.652 83.376 -1.587
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.204 -0.435 -11.722 -26.649 -0.439
Total Cash Dividends Paid
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -55.515 0.7 356.748 112.025 0.352
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -50.313 -150.314 409.626 -2 -1.5
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.302 -0.036 -0.073 -0.261 -0.468
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -7.851 -20.502 -170.494 154.37 55.47
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2.4 4.2 -981.325 -0.75 -1.743
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Net income/Starting Line 61.502 35.86 108.574 78.447 39.613
Cash From Operating Activities 53.346 8.718 110.639 67.363 30.323
Cash From Operating Activities 9.904 4.952 19.299 14.398 9.572
Deferred Taxes 6.845 3.206 11.789 14.14 11.814
Non-Cash Items 11.324 5.827 51.999 45.741 40.493
Cash Taxes Paid 15.747 0.008 49.181 43.43 33.162
Cash Interest Paid 14.321 6.426 19.222 14.301 10.195
Changes in Working Capital -36.229 -41.127 -81.022 -85.363 -71.169
Cash From Investing Activities -1.933 -1.238 -8.156 -7.283 -6.026
Capital Expenditures -1.933 -1.238 -5.756 -4.883 -4.526
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 -2.4 -2.4 -1.5
Cash From Financing Activities -55.709 -20.761 -110.032 -78.476 -47.91
Financing Cash Flow Items -2.401 -2.298 -4.204 -4.08 -3.833
Issuance (Retirement) of Stock, Net -11.657 -11.885 -55.515 -24.161 -18.92
Issuance (Retirement) of Debt, Net -41.651 -6.578 -50.313 -50.235 -25.157
Foreign Exchange Effects 0.009 -0.069 -0.302 -0.229 -0.263
Net Change in Cash -4.287 -13.35 -7.851 -18.625 -23.876
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 12.5296 12468589 -260444 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.8304 10777604 183012 2023-03-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 6.1643 6134300 0 2023-03-31 LOW
Kilts (James M) Individual Investor 3.7058 3687704 2718325 2022-11-23 MED
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 3.3341 3317901 211520 2023-03-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.9567 2942269 102287 2023-03-31 LOW
West (David John) Individual Investor 2.7515 2738091 2714436 2022-11-23 HIGH
Ratzan (Brian K.) Individual Investor 2.6817 2668668 -15133 2023-05-15 HIGH
Silvercrest Asset Management Group LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.6425 2629605 -35901 2023-03-31 LOW
Champlain Investment Partners, LLC Investment Advisor 2.6293 2616479 -50760 2023-03-31 LOW
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.6011 2588432 2087560 2023-03-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 2.4502 2438270 11727 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4227 2410912 345241 2023-03-31 LOW
Tiedemann Advisors, LLC Investment Advisor 2.0994 2089203 2089203 2023-03-31 MED
Emerald Advisers LLC Investment Advisor 1.8945 1885232 -6963 2023-03-31 MED
Brown Advisory Investment Advisor/Hedge Fund 1.8891 1879907 7047 2023-03-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.7525 1743937 150365 2023-03-31 LOW
Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.73 1721603 -622056 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7001 1691844 76721 2023-03-31 LOW
Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 1.4652 1458061 32836 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Simply Good Foods Company profile

Σχετικά με την Simply Good Foods

Η Simply Good Foods Co αναπτύσσει, εμπορεύεται και πωλεί διατροφικά τρόφιμα και προϊόντα σνακ. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Εταιρείας αποτελείται κυρίως από διατροφικές μπάρες, έτοιμα προς κατανάλωση ροφήματα (RTD), σνακ και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Προσφέρει τα προϊόντα της με διάφορα εμπορικά σήματα, όπως τα Atkins, Quest και Atkins Endulge. Προσφέρει δύο τύπους ράβδων διατροφής: Atkins Meal Bars και Atkins Snack Bars. Οι Atkins Meal Bars περιέχουν 13 έως 17 γραμμάρια πρωτεΐνης και διατίθενται σε 11 διαφορετικές γεύσεις. Με 2 έως 4 γραμμάρια καθαρών υδατανθράκων, οι Atkins Snack Bars περιέχουν 7 έως 13 γραμμάρια πρωτεΐνης. Η Atkins προσφέρει 15 ποικιλίες των Atkins Snack Bars. Τα ροφήματα Atkins RTD της περιέχουν 10 έως 15 γραμμάρια πρωτεΐνης. Τα ροφήματά της διατίθενται σε διάφορες γεύσεις, όπως μπισκότα και κρέμα, καφετέρια καραμέλα και κρεμώδης σοκολάτα. Τα ροφήματα Plus RTD της περιέχουν 30 γραμμάρια πρωτεΐνης. Η σειρά Atkins Endulge της αποτελείται από επιδόρπια χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

Industry: Special Foods & Wellbeing Products

1225 17th St Ste 1000
DENVER
COLORADO 80202-5599
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

14,557.80 Price
+0.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.53 Price
+0.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00431

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου