Ο λογαριασμός μου
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων αποτελούν αντικείμενο αγοραπωλησίας σε χρηματιστήρια;

Ναι
Όχι