Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων αποτελούν αντικείμενο αγοραπωλησίας σε χρηματιστήρια;

Όχι
Ναι