Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Shenzhou International Group Holdings Limited - 2313 CFD

  77.8
  2.02%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 05:00

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.2
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.99)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004357 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.83)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004357%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Shenzhou International Group Holdings Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 79.4
  Άνοιγμα* 79.3
  Μεταβολή 1 έτους* 26.48%
  Εύρος ημέρας* 77.7 - 80.2
  Εύρος 52 εβδ. 59.60-109.70
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.75M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 74.88M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 121.91B
  Αναλογία P/E 25.81
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.50B
  Έσοδα 28.13B
  EPS 3.14
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.21948
  Beta 1.19
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 29, 2023 77.8 -1.7 -2.14% 79.5 79.7 77.5
  Nov 28, 2023 79.4 0.8 1.02% 78.6 80.3 78.6
  Nov 27, 2023 79.4 0.0 0.00% 79.4 79.7 77.4
  Nov 24, 2023 78.3 -2.1 -2.61% 80.4 80.9 78.0
  Nov 23, 2023 82.6 2.0 2.48% 80.6 82.9 80.0
  Nov 22, 2023 80.7 -1.2 -1.47% 81.9 82.1 80.2
  Nov 21, 2023 82.0 0.4 0.49% 81.6 85.3 81.5
  Nov 20, 2023 83.5 2.4 2.96% 81.1 84.4 81.1
  Nov 17, 2023 81.5 0.4 0.49% 81.1 82.3 80.4
  Nov 16, 2023 82.0 -2.7 -3.19% 84.7 85.0 81.6
  Nov 15, 2023 85.9 1.9 2.26% 84.0 86.2 83.2
  Nov 14, 2023 82.2 -0.7 -0.84% 82.9 83.7 82.1
  Nov 13, 2023 83.1 1.8 2.21% 81.3 83.3 80.4
  Nov 10, 2023 81.0 0.1 0.12% 80.9 81.2 79.0
  Nov 9, 2023 81.9 0.8 0.99% 81.1 82.4 80.3
  Nov 8, 2023 80.7 0.2 0.25% 80.5 80.9 79.4
  Nov 7, 2023 81.0 -1.9 -2.29% 82.9 82.9 80.3
  Nov 6, 2023 84.8 -0.7 -0.82% 85.5 87.1 84.4
  Nov 3, 2023 84.7 3.3 4.05% 81.4 85.2 81.4
  Nov 2, 2023 81.1 1.6 2.01% 79.5 82.6 79.5

  Shenzhou International Group Holdings Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, March 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  CN

  Γεγονός

  Full Year 2023 Shenzhou International Group Holdings Ltd Earnings Release
  Full Year 2023 Shenzhou International Group Holdings Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 27781.4 23845 23030.6 22665.3 20950.2
  Έσοδα 27781.4 23845 23030.6 22665.3 20950.2
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 21655.6 18055.4 15836 15789.3 14336.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 6125.85 5789.65 7194.61 6876.02 6614.02
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 22269.6 19884.9 17416.2 17010.2 15803.9
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2158.73 2210.15 1787.44 1930.45 2158.18
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1354 -192.217 96.399 -344.54 -356.289
  Other Operating Expenses, Total -190.725 -190.364 -346.919 -363.374 -334.142
  Λειτουργικά Έσοδα 5511.83 3960.09 5614.41 5655.1 5146.27
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -249.761 -136.773 -101.98 -83.362 -55.928
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5262.07 3823.32 5512.43 5571.74 5090.35
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4563.17 3371.68 5082.65 4958.54 4492.54
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.382 0.023 24.091 136.67 47.944
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4562.78 3371.7 5106.74 5095.21 4540.49
  Καθαρά Κέρδη 4562.78 3371.7 5106.74 5095.21 4540.49
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4562.78 3371.7 5106.74 5095.21 4540.49
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4562.78 3371.7 5106.74 5095.21 4540.49
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4562.78 3371.7 5106.74 5095.21 4540.49
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1503.22 1503.22 1503.22 1503.22 1503.22
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.03533 2.24298 3.39719 3.38952 3.0205
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.68688 1.32814 1.68337 1.698 1.53638
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.03534 2.24415 3.42374 3.39492 3.02572
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.016 1.986 43.284 -1.62
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 11562 14188.6 13592.8 12476.4 11368.6
  Έσοδα 11562 14188.6 13592.8 12476.4 11368.6
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8967.06 11128.4 10527.2 10058.9 7996.44
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2594.9 3060.24 3065.61 2417.48 3372.17
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9077.83 11555.3 10714.3 11093.1 8791.78
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 994.823 1031.58 1133.79 1182.87 1033.94
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -661.277 -586.677 -767.327 -126.922 -65.295
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -48.778 0.63 -0.614 4.259 -2.273
  Other Operating Expenses, Total -173.993 -18.614 -178.748 -25.995 -171.032
  Λειτουργικά Έσοδα 2484.13 2633.33 2878.51 1383.27 2576.82
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -135.705 -139.661 -110.1 -90.115 -46.658
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2348.42 2493.67 2768.41 1293.15 2530.16
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2126.83 2195.48 2367.68 1145.84 2225.84
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.686 -1.068 -0.417 0.44
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2126.83 2196.17 2366.62 1145.42 2226.28
  Καθαρά Κέρδη 2126.83 2196.17 2366.62 1145.42 2226.28
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2126.83 2196.17 2366.62 1145.42 2226.28
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2126.83 2196.17 2366.62 1145.42 2226.28
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2126.83 2196.17 2366.62 1145.42 2226.28
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1503.22 1503.22 1503.22 1503.22 1503.22
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.41485 1.46097 1.57436 0.76198 1.481
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.87911 0.7507 0.9049 0.46444 0.88149
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.38546 1.46134 1.57401 0.76449 1.47967
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 26164.5 26509.4 23553.8 20494.2 18140.4
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13724.6 12214.6 13614.7 11025 8175.59
  Μετρητά 7097.07 6055.36 5802.8 2466.18 2815.92
  Μετρητά & Ισοδύναμα 272.425 632.265 2424.26 2594.71 750
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6355.12 5526.98 5387.61 5964.06 4609.68
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5213.17 3924.51 4511.25 3880.89 3891.94
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5005.17 3501.55 4167.6 3648.81 3564.82
  Συνολικό Απόθεμα 6260.8 6635.6 4811.43 5282.4 5237.43
  Προπληρωθέντα Εξοδα 240.009 233.706 616.5 305.981 335.466
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 725.934 3501.01 0 500
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 43492.9 42131.9 36851.8 31854.9 27552.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 13329.1 12704.3 11752.4 11127.2 8002.72
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 21328.1 19306.3 17626.1 16327.8 12672
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -7999.01 -6601.95 -5873.73 -5200.64 -4669.24
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 124.993 110.288 105.047 101.381 99.674
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3515.67 2311.42 1425.04 118.181 12.365
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 358.588 496.451 15.451 13.904 1296.86
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 10259.4 13532.4 8852.62 5584.72 4919.63
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 931.593 1386.51 1059.84 880.944 812.687
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1352.66 1303.57 1148.7 895.754 920.32
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 7227.23 10238.1 6221.84 3218.69 2434.39
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 747.951 604.253 422.253 589.334 752.228
  Σύνολο Οφειλών 12739.9 14361.3 9575.7 6682.41 5253.32
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2087.06 483.378 501.795 899.628 82.358
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2000 376.508 397.874 776.414 82.358
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 380.585 333.034 226.511 179.185 95.791
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 12.866 12.484 -5.23 18.877 155.541
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 30752.9 27770.6 27276.1 25172.4 22298.7
  Κοινή Μετοχή 151.2 151.2 151.2 151.2 151.2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 297.183 297.183 297.183 297.183 1514.52
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 29893.3 27393.7 26757.3 24232.9 20323.1
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 411.251 -71.544 70.392 491.192 309.935
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 43492.9 42131.9 36851.8 31854.9 27552.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1503.22 1503.22 1503.22 1503.22 1503.22
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 87.059 106.87 103.921 123.214
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 25404.8 26164.5 28127.7 26509.4 24474.2
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13693.3 13724.6 14794.3 12214.6 13689.2
  Μετρητά & Ισοδύναμα 10365.7 7369.5 6809.22 6687.62 10294.7
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3327.62 6355.12 7985.1 5526.98 3394.52
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5173.3 5213.17 5206.07 3924.51 3970.13
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4585.42 5005.17 4768.26 3501.55 3655.78
  Συνολικό Απόθεμα 6319.5 6260.8 7877.72 6635.6 6228.17
  Προπληρωθέντα Εξοδα 218.666 240.009 249.622 233.706 586.676
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 725.934 0 3501.01
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 46335.6 43492.9 43461.5 42131.9 38712.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 13325.8 13329.1 13328.5 12704.3 12285.1
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 128.084 124.993 113.324 110.288 106.539
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 6904.44 3515.67 1554.88 2311.42 1829.88
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 572.481 358.588 337.082 496.451 16.738
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 11770.8 10259.4 12847.1 13532.4 9883.57
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1041.92 931.593 1393.33 1386.51 1150.76
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1004.77 1352.66 1061.05 1303.57 779.782
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 8905.84 7227.23 9630.1 10238.1 7482.22
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 818.321 747.951 762.57 604.253 470.811
  Σύνολο Οφειλών 14181.3 12739.9 13690.7 14361.3 10656.9
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2045.93 2087.06 458.772 483.378 508.827
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1910 2000 360.403 376.508 387.211
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 135.93 87.059 98.369 106.87 121.616
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 364.504 380.585 371.299 333.034 270.16
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 12.866 13.552 12.484 -5.672
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 32154.3 30752.9 29770.8 27770.6 28055.6
  Κοινή Μετοχή 151.2 151.2 151.2 151.2 151.2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 297.183 297.183 297.183 297.183 297.183
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 30884.6 29893.3 29059.8 27393.7 27591.9
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 821.293 411.251 262.602 -71.544 15.254
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 46335.6 43492.9 43461.5 42131.9 38712.5
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1503.22 1503.22 1503.22 1503.22 1503.22
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 5262.07 3823.32 5512.43 5571.74 5090.35
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4628.12 3594.35 5754.57 5604.36 4118.73
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1381.05 1140.67 1039.99 1017.95 838.683
  Amortization 17.856 15.446 13.878 12.695 11.678
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 94.956 -307.438 -240.931 -203.572 -119.217
  Cash Taxes Paid 508.116 281.707 484.363 721.478 335.41
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 224.578 145.331 109.594 87.821 85.332
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2127.81 -1077.65 -570.791 -794.46 -1702.76
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -371.328 -6409.71 -2557.18 -3152.31 -1463.65
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1517.43 -2287.86 -2478.33 -2755.85 -1916.19
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1146.1 -4121.85 -78.843 -396.461 452.534
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3914.79 1319.7 33.587 -988.156 -1671.15
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0
  Total Cash Dividends Paid -2063.24 -2717.5 -2582.33 -2402.75 -2057.49
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1851.55 4037.21 2615.91 1414.59 386.34
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 339.873 -43.775 -64.815 31.083 110.587
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 681.875 -1539.44 3166.16 1494.98 1094.52
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 5262.07 2768.41 3823.32 2530.16 5512.43
  Cash From Operating Activities 4628.12 546.198 3594.35 1720.61 5754.57
  Cash From Operating Activities 1381.05 669.565 1140.67 560.348 1039.99
  Amortization 17.856 8.598 15.446 7.47 13.878
  Non-Cash Items 94.956 113.662 -307.438 -81.078 -240.931
  Cash Taxes Paid 508.116 147.892 281.707 185.048 484.363
  Cash Interest Paid 224.578 103.391 145.331 51.618 109.594
  Changes in Working Capital -2127.81 -3014.03 -1077.65 -1296.3 -570.791
  Cash From Investing Activities -371.328 1013.56 -6409.71 536.49 -2557.18
  Capital Expenditures -1517.43 -892.905 -2287.86 -1200.86 -2478.33
  Other Investing Cash Flow Items, Total 1146.1 1906.46 -4121.85 1737.35 -78.843
  Cash From Financing Activities -3914.79 -1494.44 1319.7 -133.751 33.587
  Total Cash Dividends Paid -2063.24 -700.52 -2717.5 -1391.59 -2582.33
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1851.55 -793.915 4037.21 1257.84 2615.91
  Foreign Exchange Effects 339.873 56.273 -43.775 -55.746 -64.815
  Net Change in Cash 681.875 121.595 -1539.44 2067.6 3166.16
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Keep Glory Limited Corporation 42.3628 636806950 0 2022-12-31 LOW
  Fairco Group Limited Corporation 4.9358 74196250 0 2022-12-31 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 2.9541 44405942 9528700 2023-07-07 LOW
  Schroder Investment Management (Hong Kong) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4618 37006950 2553500 2023-07-07 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 2.1267 31968544 2617027 2023-10-19 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6513 24822738 -186300 2023-09-30 LOW
  Schroder Investment Management (Singapore) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5857 23837200 2178600 2023-07-07 LOW
  JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.298 19512266 -138600 2023-09-30 LOW
  FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 1.1447 17207312 1535028 2023-08-31 HIGH
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.0145 15250462 -403200 2023-09-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.939 14115700 14065400 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9362 14073556 4815679 2022-12-31 LOW
  JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8592 12916400 1898400 2023-10-19 MED
  Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK) Investment Advisor 0.7152 10751634 735834 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors Asia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6171 9275682 295035 2023-09-30 LOW
  Morgan Stanley Investment Management (Singapore) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5806 8727600 0 2023-09-30 MED
  Fidelity International Investment Advisor 0.5357 8053191 -42900 2023-09-30 LOW
  First Sentier Investors (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.5024 7551500 0 2023-07-31 LOW
  WCM Investment Management Investment Advisor 0.4829 7258420 0 2023-08-31 LOW
  Hang Seng Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.4209 6326503 582539 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Shenzhou Intl Company profile

  Σχετικά με την Shenzhou International Group Holdings Limited

  Η Shenzhou International Group Holdings Limited είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου που ασχολείται κυρίως με την κατασκευή και πώληση πλεκτών προϊόντων. Η εταιρεία διαθέτει τρεις κύριες κατηγορίες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών προϊόντων, της casual ένδυσης και των εσωρούχων. Τα κύρια προϊόντα περιλαμβάνουν σακάκια, γιλέκα, παντελόνια, παντελόνια, μπλούζες, μπλουζάκια, φορέματα και εσώρουχα. Μέσω των θυγατρικών της, η Εταιρεία ασχολείται επίσης με την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων στο Χονγκ Κονγκ.

  Industry: Knitwear

  甬江路18号
  宁波经济技术开发区
  NINGBO
  ZHEJIANG
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0032%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου