Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Senior PLC - SNR CFD

1.668
1.82%
0.038
Χαμηλό: 1.652
Υψηλό: 1.682
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 15:30

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.038
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.023178 %
Charges from borrowed part ($-0.93)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.023178%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.00126 %
Charges from borrowed part ($0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Senior PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.648
Άνοιγμα* 1.67
Μεταβολή 1 έτους* 33.71%
Εύρος ημέρας* 1.652 - 1.682
Εύρος 52 εβδ. 1.11-1.84
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 340.89K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 19.05M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 702.11M
Αναλογία P/E 35.38
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 419.42M
Έσοδα 848.40M
EPS 0.05
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.77658
Beta 2.07
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 31, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 31, 2023 1.648 -0.046 -2.72% 1.694 1.714 1.648
May 30, 2023 1.690 0.000 0.00% 1.690 1.726 1.670
May 26, 2023 1.690 -0.036 -2.09% 1.726 1.770 1.690
May 25, 2023 1.710 0.008 0.47% 1.702 1.720 1.686
May 24, 2023 1.684 -0.010 -0.59% 1.694 1.738 1.676
May 23, 2023 1.724 -0.026 -1.49% 1.750 1.764 1.706
May 22, 2023 1.738 -0.014 -0.80% 1.752 1.776 1.717
May 19, 2023 1.771 0.017 0.97% 1.754 1.798 1.746
May 18, 2023 1.805 0.036 2.04% 1.769 1.818 1.741
May 17, 2023 1.762 0.033 1.91% 1.729 1.778 1.719
May 16, 2023 1.726 -0.013 -0.75% 1.739 1.768 1.722
May 15, 2023 1.740 0.017 0.99% 1.723 1.742 1.717
May 12, 2023 1.729 0.042 2.49% 1.687 1.734 1.673
May 11, 2023 1.706 -0.025 -1.44% 1.731 1.738 1.682
May 10, 2023 1.732 0.043 2.55% 1.689 1.738 1.627
May 9, 2023 1.690 -0.005 -0.29% 1.695 1.705 1.675
May 5, 2023 1.712 0.010 0.59% 1.702 1.714 1.682
May 4, 2023 1.699 0.002 0.12% 1.697 1.726 1.695
May 3, 2023 1.708 0.031 1.85% 1.677 1.708 1.664
May 2, 2023 1.670 0.022 1.33% 1.648 1.674 1.642

Senior PLC Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, July 31, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

07:30

Χώρα

GB

Γεγονός

Half Year 2023 Senior PLC Earnings Release
Half Year 2023 Senior PLC Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 848.4 658.7 733.6 1110.7 1082.1
Έσοδα 848.4 658.7 733.6 1110.7 1082.1
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 698.7 555.7 628.3 892.6 857.3
Ακαθάριστο Εισόδημα 149.7 103 105.3 218.1 224.8
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 815.9 648.2 910.9 1049.1 1012.2
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 116 91.2 273.4 141.7 137.7
Depreciation / Amortization 1.7 1.5 9.5 15.2 17.4
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.4 -0.2 -0.2 -0.4 -0.6
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.1 0 -0.1 0 0.4
Λειτουργικά Έσοδα 32.5 10.5 -177.3 61.6 69.9
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -9.6 -5.8 -7.8 -8.1 -9.1
Άλλο, Καθαρό 0.9 -2.2 -2.1 -2.8 0.5
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 22.4 23.7 -191.8 28.7 61.3
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 20.2 24.2 -158.5 28.2 50.1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 20.2 24.2 -158.5 28.2 50.1
Καθαρά Κέρδη 20.2 24.2 -158.5 28.2 50.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 20.2 24.2 -158.5 29.2 50.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 20.2 24.2 -158.5 29.2 50.1
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 20.2 24.2 -158.5 29.2 50.1
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 426.9 422.5 414.9 416.8 423.5
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04732 0.05728 -0.38202 0.07006 0.1183
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.003 0 0.0228 0.0742
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04119 0.01789 -0.10347 0.12192 0.11907
Gain (Loss) on Sale of Assets -1.4 21.2 -4.6 -22 0
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Total Adjustments to Net Income 1
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 446.2 402.2 325.9 332.8 324.6
Έσοδα 446.2 402.2 325.9 332.8 324.6
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 429.1 386.8 320.5 327.7 375.7
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.3 -0.1 0 -0.2 -0.1
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.1 0 -0.1
Other Operating Expenses, Total 429.5 386.9 320.5 327.9 375.9
Λειτουργικά Έσοδα 17.1 15.4 5.4 5.1 -51.1
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.9 -3.8 -3.7 -4.3 -4.5
Gain (Loss) on Sale of Assets -0.9 -0.5 -0.3 21.5 0.1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 11.3 11.1 1.4 22.3 -55.5
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 10.1 10.1 4.6 19.6 -48.9
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 10.1 10.1 4.6 19.6 -48.9
Καθαρά Κέρδη 10.1 10.1 4.6 19.6 -48.9
Total Adjustments to Net Income
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 10.1 10.1 4.6 19.6 -48.9
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 10.1 10.1 4.6 19.6 -48.9
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 10.1 10.1 4.6 19.6 -48.9
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 427.3 426.5 423.3 421.7 415.1
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02364 0.02368 0.01087 0.04648 -0.1178
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.01 0.003 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01067 0.03072 0.00442 0.00188 -0.0511
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 366.3 296.9 259.5 322.2 362.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 43.2 51.1 23.6 15.8 17.2
Cash 43.2 51.1 23.6 15.8 17.2
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 115.7 89.8 76.6 125.7 156.5
Accounts Receivable - Trade, Net 110.6 85.2 71.5 118.4 149.2
Total Inventory 194.3 145.2 147.6 169.3 177.8
Prepaid Expenses 10.7 10 8.8 8.5 10.1
Other Current Assets, Total 2.4 0.8 2.9 2.9 1.1
Total Assets 976.9 827.8 814.7 1055.9 1024.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 307.2 294.6 330.5 369.3 285.6
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 799.9 722.6 744.9 740.5 643.3
Accumulated Depreciation, Total -492.7 -428 -414.4 -371.2 -357.7
Goodwill, Net 199.7 150.2 165 297.1 312.9
Intangibles, Net 36.2 4.2 4.8 12.9 26.7
Long Term Investments 4.4 3.9 3.6 3.3 3
Note Receivable - Long Term 0.4 0.1 0.1 0.5 0.5
Other Long Term Assets, Total 62.7 77.9 51.2 50.6 33.3
Total Current Liabilities 262.2 186.6 170.3 219.7 231.7
Accounts Payable 103.4 68.3 57.8 86.2 109
Accrued Expenses 83.9 71.1 65.9 66.1 76.6
Notes Payable/Short Term Debt 0.5 0.4 0.4 0.7 0.2
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 12.7 14.8 0.5 15.2 2.7
Other Current Liabilities, Total 61.7 32 45.7 51.5 43.2
Total Liabilities 527.5 402.7 421.4 496.3 456.5
Total Long Term Debt 208.9 189 228.6 229.5 167.3
Long Term Debt 143.2 116.2 152.6 146 167.3
Capital Lease Obligations 65.7 72.8 76 83.5 0
Deferred Income Tax 4.7 10.5 5.5 32.8 42.2
Other Liabilities, Total 51.7 16.6 17 14.3 15.3
Total Equity 449.4 425.1 393.3 559.6 568.2
Common Stock 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9
Additional Paid-In Capital 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 346.5 343.2 305.1 472.5 465.6
Treasury Stock - Common -11.7 -9.2 -11.5 -14 -8
Other Equity, Total 57.9 34.4 43 44.4 53.9
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 976.9 827.8 814.7 1055.9 1024.7
Total Common Shares Outstanding 419.4 419.4 419.4 419.4 419.418
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 366.3 382.4 296.9 301.2 259.5
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 43.2 82.6 51.1 60 23.6
Cash 43.2 82.6 51.1 60 23.6
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 128.8 136.5 100.6 100.4 88.3
Accounts Receivable - Trade, Net 126.7 133.7 98 97.3 85.3
Total Inventory 194.3 163.3 145.2 138.5 147.6
Total Assets 976.9 919.4 827.8 822.7 814.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 307.2 304.1 294.6 303 330.5
Goodwill, Net 199.7 157.1 150.2 148.8 165
Intangibles, Net 36.2 4.3 4.2 4.1 4.8
Long Term Investments 4.4 4.2 3.9 3.8 3.6
Note Receivable - Long Term 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1
Other Long Term Assets, Total 62.7 67.2 77.9 61.7 51.2
Total Current Liabilities 262.2 261.8 186.6 182.2 170.3
Payable/Accrued 191.2 190.4 143 142.2 126.1
Notes Payable/Short Term Debt 0.5 14.9 0.4 1.3 0.4
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 12.7 27.7 14.8 0.5 0.5
Other Current Liabilities, Total 57.8 28.8 28.4 38.2 43.3
Total Liabilities 527.5 475.1 402.7 414 421.4
Total Long Term Debt 208.9 189.4 189 205.6 228.6
Long Term Debt 143.2 124.2 116.2 129.7 152.6
Capital Lease Obligations 65.7 65.2 72.8 75.9 76
Deferred Income Tax 4.7 7 10.5 10.1 5.5
Other Liabilities, Total 51.7 16.9 16.6 16.1 17
Total Equity 449.4 444.3 425.1 408.7 393.3
Common Stock 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9
Additional Paid-In Capital 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 346.5 342.6 343.2 330 305.1
Treasury Stock - Common -11.7 -7.3 -9.2 -9.2 -11.5
Other Equity, Total 57.9 52.3 34.4 31.2 43
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 976.9 919.4 827.8 822.7 814.7
Total Common Shares Outstanding 419.4 419.418 419.4 419.418 419.4
Other Current Assets, Total 0 2.3
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 32.5 10.5 -177.3 61.6 69.9
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 57.7 27 48.9 115.9 100.7
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 48.1 46.3 52.1 52.5 39.5
Amortization 1.7 1.5 9.5 15.2 17.4
Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.3 -2.8 135.4 -7.8 -5.1
Cash Taxes Paid 3.5 5.3 3.5 5.3 6
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 9.7 8.1 10.8 11.2 9.3
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -26.9 -28.5 29.2 -5.6 -21
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -54.6 30.7 -25.7 -68.7 -54.9
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -30.5 -21.3 -26.8 -64.8 -56.3
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -24.1 52 1.1 -3.9 1.4
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -14.4 -29.5 -15.1 -48.5 -39.5
Total Cash Dividends Paid -1.2 0 -31.2 -29.6
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -4.5 0 -6.3 -7.2
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -8.7 -29.5 -15.1 -11 -2.7
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 2.9 -0.3 0 -0.6 1
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -8.4 27.9 8.1 -1.9 7.3
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line 32.5 15.4 10.5 5.1 -177.3
Cash From Operating Activities 57.7 28.8 27 17.2 48.9
Cash From Operating Activities 48.1 23.7 46.3 23.4 52.1
Amortization 1.7 0.8 1.5 0.8 9.5
Non-Cash Items 2.3 1.2 -2.8 -5 135.4
Cash Taxes Paid 3.5 1.7 5.3 2 3.5
Cash Interest Paid 9.7 4.2 8.1 4.2 10.8
Changes in Working Capital -26.9 -12.3 -28.5 -7.1 29.2
Cash From Investing Activities -54.6 -11.3 30.7 43.7 -25.7
Capital Expenditures -30.5 -11.5 -21.3 -7.9 -26.8
Other Investing Cash Flow Items, Total -24.1 0.2 52 51.6 1.1
Cash From Financing Activities -14.4 -4.1 -29.5 -25.2 -15.1
Total Cash Dividends Paid -1.2 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -4.5 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -8.7 -4.1 -29.5 -25.2 -15.1
Foreign Exchange Effects 2.9 3.2 -0.3 -0.2 0
Net Change in Cash -8.4 16.6 27.9 35.5 8.1
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Alantra Asset Management SGIIC, S.A. Investment Advisor/Hedge Fund 15.8255 66374978 -4629311 2023-04-25 LOW
Heronbridge Investment Management LLP Investment Advisor 5.97 25039258 -4947842 2023-02-08 LOW
Aberforth Partners LLP Investment Advisor 4.9579 20794421 -14962453 2023-02-28 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 4.91 20593428 -60922 2023-02-08 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.63 19419058 4869013 2023-02-08 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.48 18789930 412920 2023-02-08 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.8201 16022044 -2339734 2023-03-01 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 3.3 13840796 -491367 2023-02-08 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.25 13631087 -3548518 2023-02-08 LOW
Franklin Mutual Advisers, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.3348 9792569 1391001 2023-04-30 MED
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 2.3346 9791614 -1592889 2023-01-25 LOW
Harding Loevner LP Investment Advisor 1.9168 8039545 977191 2023-01-16 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8879 7918259 -535720 2023-01-16 LOW
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 1.8806 7887692 0 2023-05-01 LOW
GLG Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.8534 7773305 829125 2023-01-16 MED
Fidelity International Investment Advisor 1.5375 6448546 0 2023-05-01 LOW
Wesleyan Assurance Society Insurance Company 1.4679 6156431 0 2023-05-01 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.2208 5120152 0 2023-05-01 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 1.02 4277968 69776 2023-01-16 LOW
La Financière de l'Echiquier Investment Advisor 0.9039 3790941 948762 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Senior Company profile

Σχετικά με την Senior PLC

Η Senior plc είναι πάροχος μηχανολογικών λύσεων. Η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται μηχανικά, τεχνολογικά εξαρτήματα και συστήματα για κύριους παραγωγούς αρχικού εξοπλισμού στην αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία, στις αγορές χερσαίων οχημάτων και ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Δραστηριοποιείται μέσω δύο τμημάτων: Aerospace και Flexonics. Ο τομέας Aerospace εξυπηρετεί τόσο την εμπορική αεροδιαστημική όσο και την αμυντική αγορά με μια σειρά προϊόντων και συστημάτων για κατασκευές, μεταφορά ρευστών και κινητήρες αεριοστροβίλων. Ο τομέας Flexonics εξυπηρετεί τις αγορές με προϊόντα για τον έλεγχο των εκπομπών ρύπων χερσαίων οχημάτων, τη θερμική διαχείριση και εφαρμογές ελέγχου βιομηχανικών διεργασιών. Τα προϊόντα της αεροδιαστημικής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αεραγωγούς αεροδιαστημικής, κατασκευασμένα εξαρτήματα αεροδιαστημικής, κατασκευασμένα εξαρτήματα αεροδιαστημικής, φυσούνα και σφραγίδες, συνδέσμους και βαλβίδες, καθώς και υδραυλικά συστήματα και συστήματα καυσίμων. Τα προϊόντα της Flexonics περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κοινή ράγα αυτοκινήτων, κυψέλες καυσίμου, σωλήνες αποστράγγισης αυτοκινήτων και υφασμάτινους συνδέσμους διαστολής.

Industry: Aircraft Parts Manufacturing

59-61 High Street
RICKMANSWORTH
HERTFORDSHIRE WD3 1RH
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.51 Price
-2.120% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00422

US100

14,273.90 Price
+0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

26,910.95 Price
-1.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

68.25 Price
+0.690% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0209%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0010%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου