Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Senetas Corp - SENau CFD

  0.0139
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0012
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.0139
  Άνοιγμα* 0.0139
  Μεταβολή 1 έτους* -57.75%
  Εύρος ημέρας* 0.0139 - 0.0149
  Εύρος 52 εβδ. 0.02-0.06
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 624.08K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 13.22M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 47.34M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.21B
  Έσοδα 25.12M
  EPS -0.01
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.04
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 0.0139 0.0000 0.00% 0.0139 0.0139 0.0139
  Feb 22, 2024 0.0139 0.0000 0.00% 0.0139 0.0149 0.0139
  Feb 21, 2024 0.0139 0.0000 0.00% 0.0139 0.0139 0.0139
  Feb 20, 2024 0.0139 0.0000 0.00% 0.0139 0.0139 0.0139
  Feb 19, 2024 0.0149 0.0000 0.00% 0.0149 0.0149 0.0149
  Feb 18, 2024 0.0149 0.0000 0.00% 0.0149 0.0149 0.0149
  Feb 16, 2024 0.0149 0.0000 0.00% 0.0149 0.0149 0.0149
  Feb 15, 2024 0.0149 0.0010 7.19% 0.0139 0.0149 0.0139
  Feb 14, 2024 0.0139 0.0000 0.00% 0.0139 0.0139 0.0139
  Feb 13, 2024 0.0149 0.0000 0.00% 0.0149 0.0149 0.0149
  Feb 12, 2024 0.0149 0.0000 0.00% 0.0149 0.0149 0.0149
  Feb 11, 2024 0.0149 0.0000 0.00% 0.0149 0.0149 0.0149
  Feb 9, 2024 0.0149 0.0000 0.00% 0.0149 0.0149 0.0149
  Feb 8, 2024 0.0149 0.0000 0.00% 0.0149 0.0149 0.0149
  Feb 7, 2024 0.0149 0.0000 0.00% 0.0149 0.0149 0.0149
  Feb 6, 2024 0.0149 0.0000 0.00% 0.0149 0.0149 0.0149
  Feb 5, 2024 0.0149 0.0000 0.00% 0.0149 0.0149 0.0149
  Feb 2, 2024 0.0149 0.0000 0.00% 0.0149 0.0149 0.0149
  Feb 1, 2024 0.0159 0.0010 6.71% 0.0149 0.0159 0.0149
  Jan 31, 2024 0.0149 0.0000 0.00% 0.0149 0.0149 0.0149

  Senetas Corp Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 29.3466 25.1194 23.0514 22.864 21.6499
  Έσοδα 29.3466 25.1194 23.0514 22.864 21.6499
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.35653 4.83296 3.4279 2.96433 4.61933
  Ακαθάριστο Εισόδημα 23.9901 20.2865 19.6235 19.8997 17.0306
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 43.5192 35.881 30.5795 25.4466 21.3301
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 32.9009 26.1947 21.5291 17.4668 10.3897
  Depreciation / Amortization 3.18722 3.12296 3.20921 2.82841 0.73621
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.35436 0.42729 0.689 0.03084 0.00368
  Other Operating Expenses, Total 0.56047 0.91238 0.55153 0.40344 1.90944
  Λειτουργικά Έσοδα -14.1726 -10.7615 -7.52807 -2.58259 0.31981
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -14.1726 -10.7615 -7.52807 -2.58259 0.3198
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -14.1874 -10.4845 -7.81315 -3.27884 -0.46335
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -7.31359 -5.8924 -3.70852 -0.92761 -0.46335
  Καθαρά Κέρδη -7.31359 -5.8924 -3.70852 -0.92761 -0.46335
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -7.31359 -5.8924 -3.70852 -0.92761 -0.46335
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -7.31359 -5.8924 -3.70852 -0.92761 -0.46335
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -7.31359 -5.8924 -3.70852 -0.92761 -0.46335
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1213.9 1099.85 1082.15 1081.75 1081.32
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00602 -0.00536 -0.00343 -0.00086 -0.00043
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00584 -0.0051 -0.00301 -0.00084 -0.00043
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.30086 -0.08624 0.79903 1.23251 3.17313
  Άλλο, Καθαρό 0
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.85892 0.47686 0.3737 0.52027 0.49861
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 6.87382 4.5921 4.10463 2.35122
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 14.4006 14.946 12.2799 12.8396 8.75143
  Έσοδα 14.4006 14.946 12.2799 12.8396 8.75143
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.57027 2.78627 2.34647 2.48649 1.31507
  Ακαθάριστο Εισόδημα 11.8303 12.1597 9.9334 10.3531 7.43636
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 22.463 20.8623 18.1802 17.7008 14.6137
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 17.6761 15.2247 13.8731 12.3216 11.0996
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.46564 0.39328 0.19788 0.27898 0.24543
  Depreciation / Amortization 1.5673 1.61992 1.56129 1.56167 1.53352
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.36328 -0.12155 0.0353 0.03131
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.15657 0.19778 0.2266 0.20069 0.29896
  Other Operating Expenses, Total -0.33621 0.64028 0.09635 0.81603 0.08986
  Λειτουργικά Έσοδα -8.06234 -5.91625 -5.9003 -4.86122 -5.8623
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.06233 -6.11024 -5.9003 -4.86122 -5.8623
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -7.94077 -6.24664 -5.69823 -4.78626 -5.41387
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 3.72023 3.1536 2.55919 2.0329 2.0927
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.22054 -3.09304 -3.13904 -2.75336 -3.32117
  Καθαρά Κέρδη -4.22054 -3.09304 -3.13904 -2.75336 -3.32117
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.22054 -3.09304 -3.13904 -2.75336 -3.32117
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.22054 -3.09304 -3.13904 -2.75336 -3.32117
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.22054 -3.09304 -3.13904 -2.75336 -3.32117
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1190.59 1237.22 1098.36 1101.34 1082.15
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00354 -0.0025 -0.00286 -0.0025 -0.00307
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00346 -0.0024 -0.00272 -0.00238 -0.00289
  Άλλο, Καθαρό -0.12986 0
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.06414
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 22.6925 26.9762 19.4642 24.3026 25.923
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9.89068 10.7681 11.8696 15.7348 17.8731
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0 6.44264 7.40287 8.25498
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.16166 9.68806 4.70597 5.49504 5.08797
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5.81468 8.72728 4.55423 5.05191 4.85741
  Συνολικό Απόθεμα 5.32154 5.34735 2.02068 2.45325 2.42454
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.31503 1.17271 0.86791 0.61 0.53732
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.00364 0 0 0.00945
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 31.6649 38.1631 33.0976 42.5079 33.3592
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.06142 1.38224 1.91014 2.91521 1.5936
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3.76666 5.77591 7.12871 10.2055 0.19552
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.09167 0.09167 0.09167 0.09167 5.07039
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.02895 0.05335 0.92675 1.10259 0.57669
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 16.642 16.9504 11.5501 14.0104 10.2804
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.67554 3.77448 1.34197 1.75197 1.78418
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 13.6329 12.8715 9.93099 11.6691 7.42736
  Σύνολο Οφειλών 20.1007 21.3209 16.7524 23.1011 13.6254
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.05642 0.39 0.69439 1.04111 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1.01832 1.29956 2.38127 2.96058 0.32067
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -5.24206 -5.24532 -1.87685 0.9098 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7.62598 7.92625 4.0035 4.17919 3.0243
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11.5642 16.8421 16.3451 19.4067 19.7338
  Κοινή Μετοχή 109.127 108.996 104.316 104.316 104.729
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -97.9722 -92.1424 -87.3063 -84.9241 -84.9578
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.40926 -0.01166 -0.66457 0.01484 -0.03697
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 31.6649 38.1631 33.0976 42.5079 33.3592
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1214.14 1213.8 1082.15 1082.15 1081.33
  Μετρητά 9.81378 10.6918 5.40401 8.3085 9.60515
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.07689 0.0763 0.02297 0.02345 0.01302
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 4.46609 4.35692 4.53045 5.73798 3.56168
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3.40467 -2.97469 -2.62031 -2.82278 -1.96808
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.06889
  Υπεραξία, Καθαρό 4.02368 3.88367 3.57612 3.89036
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.33358 0.3044 0.27713 0.58938
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.05642 0.39 0.69439 1.04111
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 22.6925 22.614 26.9762 19.5628 19.4642
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9.81378 8.92988 10.6918 9.69709 11.8466
  Μετρητά & Ισοδύναμα 9.81378 8.92988 10.6918 9.69709 11.8466
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.15934 7.43722 9.68786 5.79178 4.69665
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5.81468 6.75955 8.72728 5.05362 4.55423
  Συνολικό Απόθεμα 5.32154 5.11729 5.34735 2.99621 2.02068
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.31503 0.86791
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.08285 1.12957 1.2492 1.07776 0.03229
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 31.6649 32.6387 38.1631 32.3634 33.0976
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.06142 1.11525 1.38224 1.66293 1.91014
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3.76666 4.71531 9.65958 10.0361 10.7048
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.09167 0.09167 0.09167 0.09167 0.09167
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.02895 0.16837 0.05335 1.00985 0.92675
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 16.642 16.2667 16.9504 13.9956 11.5501
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4.8165 4.98283 5.25845 3.95919 2.48441
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.33358 0.31894 0.3044 0.29072 0.27713
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 11.492 10.9649 11.3876 9.74573 8.78855
  Σύνολο Οφειλών 20.1007 18.2297 21.3209 17.915 16.7524
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.05642 0.22435 0.39 0.54329 0.69439
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.05642 0.22435 0.39 0.54329 0.69439
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1.01832 1.02542 1.29956 2.37402 2.38127
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -5.24206 -8.00251 -5.24532 -3.19486 -1.87685
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7.62598 8.71582 7.92625 4.19692 4.0035
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11.5642 14.4089 16.8421 14.4483 16.3451
  Κοινή Μετοχή 109.127 109.078 108.996 104.324 104.316
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -97.9722 -94.6692 -92.1424 -89.8752 -87.3063
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.40926 0 -0.01166 0 -0.66457
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 31.6649 32.6387 38.1631 32.3634 33.0976
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1214.14 1213.8 1213.8 1082.22 1082.15
  Υπεραξία, Καθαρό 4.02368 3.93412
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -5.78865 -3.067 0.17001 5.86521 5.20132
  Cash Receipts 26.8179 23.342 22.7577 23.7811 19.7389
  Cash Payments -32.1368 -24.971 -21.8362 -17.5473 -14.5387
  Cash Taxes Paid -0.48978 -1.48618 -0.92108 -0.67908 -0.41376
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.02006 0.04813 0.16955 0.31052 0.41487
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.33161 -0.35848 -1.53107 -7.20796 -2.09289
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.31924 -0.35823 -0.51883 -0.58401 -1.06557
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.01237 -0.00025 -1.01225 -6.62396 -1.02733
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.07953 -0.08382 0.0779 -0.0554 0.05842
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1.15484 -3.86473 -2.14876 -5.39792 3.16685
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 4.88589 -0.35544 -0.86559 -3.99978
  Total Cash Dividends Paid 0 -3.99978
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.37706 -0.1281 -0.59098
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.27713 -0.38841 -0.27462
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 5.54008 0.16108
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -1.50986 -5.78865 -2.37428 -3.067 -1.36228
  Cash Receipts 17.6891 26.8179 13.0666 23.342 12.9652
  Cash Payments -18.9237 -32.1368 -15.0457 -24.971 -13.1982
  Cash Taxes Paid 0.03697 -0.48978 0.01081 -1.48618 0.03758
  Changes in Working Capital -0.31214 0.02006 -0.406 0.04813 -1.16679
  Cash From Investing Activities -0.12787 -0.33161 -0.19635 -0.35848 -0.20746
  Capital Expenditures -0.12984 -0.31924 -0.19635 -0.35823 -0.20746
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.00197 -0.01237 0 -0.00025 0
  Cash From Financing Activities -0.1537 4.88589 0.35567 -0.35544 -0.29972
  Financing Cash Flow Items -0.01778 -0.37706 -0.02487 -0.1281 -0.03816
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.1511 -0.27713 -0.13751 -0.38841 -0.26156
  Foreign Exchange Effects 0.0295 0.07953 0.06541 -0.08382 -0.07635
  Net Change in Cash -1.76192 -1.15484 -2.14956 -3.86473 -1.94581
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.01518 5.54008 0.51805 0.16108
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Galbally (Francis William) Individual Investor 11.6136 141005000 0 2023-06-30 LOW
  Speliza Investments Pty. Ltd. Corporation 3.3287 40415078 0 2023-07-31 LOW
  Yao (Hui-Shyan Elizabeth) Individual Investor 2.7323 33174249 16784295 2023-07-31 LOW
  Young (Donna) Individual Investor 1.1122 13504000 0 2023-07-31 LOW
  Success Breakthrough Pty. Ltd. Corporation 0.9884 12000000 -150000 2023-07-31 LOW
  Permax Pty Ltd Corporation 0.9884 12000000 3000000 2023-07-31 LOW
  Eucalip Bio-Chemical Group Pty. Ltd. Corporation 0.9093 11040140 0 2023-07-31 LOW
  Challenger 11 Pty. Ltd. Corporation 0.6406 7777777 777777 2023-07-31 LOW
  Koroman (Anthony Edward) Individual Investor 0.6255 7595007 7595007 2023-07-31
  Addo Super Pty. Ltd. Corporation 0.5788 7027636 2400000 2023-07-31 LOW
  Drill Investments Pty. Ltd. Corporation 0.5765 7000000 0 2023-07-31 LOW
  Dixson Trust Pty. Ltd. Corporation 0.5419 6578948 0 2023-07-31 LOW
  Adrosaga Partners (Asia) Pte. Ltd. Corporation 0.5419 6578948 0 2023-07-31 LOW
  Cafbridge Pty. Ltd. Corporation 0.4942 6000000 6000000 2023-07-31
  Jenrich Pty. Ltd. Corporation 0.4812 5842929 1708414 2023-07-31 LOW
  Madden (Joel George) Individual Investor 0.3905 4741427 4741427 2023-07-31
  Wilkinson (Hae Sook) Individual Investor 0.3731 4529591 4529591 2023-07-31
  Yeoman (John Adrian) Individual Investor 0.3706 4500000 4500000 2023-07-31
  Weston (John) Individual Investor 0.1635 1985412 0 2023-06-30 LOW
  Wilson (Andrew R) Individual Investor 0.1081 1312500 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: IT Services & Consulting (NEC)

  312 Kings Way
  SOUTH MELBOURNE
  VICTORIA 3205
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0162%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0381%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου