Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές SEEK Limited - SEKau CFD

  26.079
  1.28%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:05 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.122
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 25.749
  Άνοιγμα* 25.899
  Μεταβολή 1 έτους* 6.92%
  Εύρος ημέρας* 25.899 - 26.448
  Εύρος 52 εβδ. 18.78-35.80
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 939.65K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 24.15M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 7.46B
  Αναλογία P/E 31.02
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 353.38M
  Έσοδα 1.12B
  EPS 0.68
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.09225
  Beta 1.43
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 26.079 -0.160 -0.61% 26.239 26.358 26.069
  Feb 29, 2024 26.229 0.210 0.81% 26.019 26.537 25.869
  Feb 28, 2024 25.989 0.639 2.52% 25.350 26.108 25.201
  Feb 27, 2024 25.350 -0.060 -0.24% 25.410 25.769 25.330
  Feb 26, 2024 25.390 -0.270 -1.05% 25.660 25.710 25.390
  Feb 25, 2024 25.660 0.270 1.06% 25.390 25.839 25.100
  Feb 23, 2024 25.300 -0.360 -1.40% 25.660 25.749 25.141
  Feb 22, 2024 25.660 -0.469 -1.79% 26.129 26.153 25.620
  Feb 21, 2024 26.129 -0.519 -1.95% 26.648 26.837 25.749
  Feb 20, 2024 26.638 0.908 3.53% 25.730 26.642 25.720
  Feb 19, 2024 25.720 0.659 2.63% 25.061 26.019 25.001
  Feb 18, 2024 25.061 -0.030 -0.12% 25.091 25.191 24.951
  Feb 16, 2024 25.360 -0.140 -0.55% 25.500 25.730 25.181
  Feb 15, 2024 25.510 0.659 2.65% 24.851 25.529 24.522
  Feb 14, 2024 24.851 0.150 0.61% 24.701 24.901 23.753
  Feb 13, 2024 24.701 0.239 0.98% 24.462 25.909 24.063
  Feb 12, 2024 24.462 -2.375 -8.85% 26.837 27.037 23.214
  Feb 11, 2024 26.837 0.139 0.52% 26.698 26.897 26.538
  Feb 9, 2024 26.628 0.320 1.22% 26.308 26.718 26.219
  Feb 8, 2024 26.308 0.229 0.88% 26.079 26.418 25.939

  SEEK Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 1225.3 1116.5 760.3 650.6 1557.3
  Έσοδα 1225.3 1116.5 760.3 650.6 1557.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7.3 6.6 4.4 4.4 228.7
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1218 1109.9 755.9 646.2 1328.6
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 898.1 779.9 626.1 744.2 1256.6
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 715.1 635.6 445.5 413.7 885.4
  Depreciation / Amortization 107.1 89.7 83.9 76.7 85.8
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 62.4 43.4 46.1 51.4 53.2
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.9 -0.4 45.5 204.6 3.9
  Other Operating Expenses, Total 2.3 5 0.7 -6.6 -0.4
  Λειτουργικά Έσοδα 327.2 336.6 134.2 -93.6 300.7
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -31.4 5.3 4.1 -8.8 -16.5
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 295.8 341.9 138.3 -102.4 284.2
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 202.7 240.8 104.5 -123.3 198.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0.4 2.1 -18.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 202.7 240.8 104.9 -121.2 180.3
  Καθαρά Κέρδη 1023.6 168.8 752.2 -113.1 180.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 202.7 240.8 104.9 -121.2 180.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1023.6 168.8 752.2 -113.1 180.3
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0.5 0.5 -3.1
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1023.6 169.3 752.7 -113.1 177.2
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 356.758 355.956 355.647 352.083 353.605
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.56817 0.67789 0.29636 -0.34424 0.50112
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.47 0.44 0.2 0.13 0.46
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.57566 0.67677 0.41249 0.07356 0.53251
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 820.9 -72 647.3 8.1
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 598.6 626.7 599.3 517.2 760.3
  Έσοδα 598.6 626.7 599.3 517.2 760.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3.7 3.6 3.4 3.2 4.4
  Ακαθάριστο Εισόδημα 594.9 623.1 595.9 514 755.9
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 453.2 444.9 429.8 350.1 626.1
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 355.4 359.7 356.3 279.3 445.5
  Depreciation / Amortization 56.6 50.5 45.4 44.3 83.9
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 41.8 36.8 30.2 24.3 48.1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.5 -0.3 0.3 47.2
  Other Operating Expenses, Total -8.8 -5.7 -5.2 -1.3 -3
  Λειτουργικά Έσοδα 145.4 181.8 169.5 167.1 134.2
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -37.3 5.9 2.7 2.6 4.1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 108.1 187.7 172.2 169.7 138.3
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 67.7 135 114.1 126.7 104.5
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0.4
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 67.7 135 114.1 126.7 104.9
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -22.1 843 -33.4 -38.6 647.3
  Καθαρά Κέρδη 45.6 978 80.7 88.1 752.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 67.7 135 114.1 126.7 104.9
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 45.6 978 80.7 88.1 752.2
  Ρύθμιση Αραίωσης 4.9 -4.9 0.3 0.2 0.5
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 50.5 973.1 81 88.3 752.7
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 357.183 356.334 355.926 355.985 355.647
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.20326 0.36511 0.32141 0.35648 0.29636
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.23 0.24 0.21 0.23 0.2
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.21115 0.36511 0.32086 0.35711 0.41727
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 476.5 2285.7 2338 817.2 693.2
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 251.6 325.2 491.9 648.3 524.2
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1.1 0.4 0.3 604.8 382.9
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.6 60.9 16.2 43.5 141.3
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 169.5 574.8 756.4 130.8 129.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 106.9 95.7 72.2 54.6 94.9
  Προπληρωθέντα Εξοδα 24.2 26.5 21 32.4 31.4
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 31.2 1359.2 1068.7 5.7 8.3
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5230.9 4713.2 4600.6 4336.5 4250.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 228.3 241.6 260.2 91 43
  Υπεραξία, Καθαρό 1086.9 1052.1 1017.6 1960.3 2120.9
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 550.1 434.8 362.4 589.7 598.6
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2619.6 678.8 572.7 702.1 720.9
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 252.1 4.3 0 116.1 26.5
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 17.4 15.9 49.7 60.1 47.1
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 520.1 1155.6 1284.1 961.3 904.6
  Payable/Accrued 260.3
  Δεδουλευμένα Έξοδα 134.8 173.1 135.8 254.3 25.7
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 3.7
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 20.1 27.9 94.4 171.4 129.4
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 344 935.8 1045.3 519.2 485.5
  Σύνολο Οφειλών 2555.2 2906.1 2766.3 3254 2851
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1483.1 1538.9 1218 1833.6 1466.6
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1309.8 1362.1 1029.9 1797.6 1466.6
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 367.9 99.8 158 127.5 138.6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.7 87.3 84.4 301 295.2
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 183.4 24.5 21.8 30.6 46
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2675.7 1807.1 1834.3 1082.5 1399.2
  Κοινή Μετοχή 269.2 269.2 269.2 269.2 269.2
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2478.7 1640.2 1616.4 889.1 1124.5
  Unrealized Gain (Loss) 30.1 -23.7 78 21.4 -1.8
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -102.3 -78.6 -129.3 -97.2 7.3
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5230.9 4713.2 4600.6 4336.5 4250.2
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 354.236 353.382 352.604 351.783 350.731
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 21.2 18.8 8.6 16.4
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 173.3 176.8 188.1 36
  Μετρητά 238.9 263.9 475.4
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 476.5 751.5 2285.7 2373.7 2338
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 251.6 240.7 325.2 312.1 491.9
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1.1 0.3 0.4 0.2 491.8
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.6 34.2 60.9 103.4 0.1
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 169.5 430.3 574.8 532.9 777.4
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 106.9 91 95.7 67 771.1
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 31.2 47.3 1359.2 1498.4 1068.7
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5230.9 5236.4 4713.2 4743.7 4600.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 228.3 230.4 241.6 249.7 260.2
  Υπεραξία, Καθαρό 1086.9 1071.4 1052.1 1039.8 1017.6
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 550.1 488.2 434.8 387.9 362.4
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2867.1 2674.9 678.8 672.1 572.7
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 4.6 4.5 4.3 4.2 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 17.4 15.5 15.9 16.3 49.7
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 520.1 598.9 1155.6 1012.2 1284.1
  Payable/Accrued 831.1
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 20.1 18.9 27.9 33.3 94.4
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 383.4 456.9 968.4 887.6 358.6
  Σύνολο Οφειλών 2555.2 2454.3 2906.1 2882.1 2766.3
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1483.1 1473.9 1538.9 1652.6 1218
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1309.8 1301 1362.1 1469.7 1029.9
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 173.3 172.9 176.8 182.9 188.1
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 367.9 356.6 99.8 108.7 158
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.7 0.7 87.3 85.8 84.4
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 183.4 24.2 24.5 22.8 21.8
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2675.7 2782.1 1807.1 1861.6 1834.3
  Κοινή Μετοχή 269.2 269.2 269.2 269.2 269.2
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2478.7 2508.7 1640.2 1637.7 1616.4
  Unrealized Gain (Loss) 30.1 91.4 -23.7 53.3 78
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -102.3 -87.2 -78.6 -98.6 -129.3
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5230.9 5236.4 4713.2 4743.7 4600.6
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 354.236 354.236 353.382 353.362 352.604
  Μετρητά 238.9 206.2 263.9 208.5
  Προπληρωθέντα Εξοδα 24.2 33.2 26.5 30.3
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 21.2 17.6 18.8 7
  Δεδουλευμένα Έξοδα 95.4 105.5 140.5 84.3
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 396.6 346.5 304.3 372.6 392.7
  Cash Receipts 1233.7 742.5 1668.7 1687 1432.3
  Cash Payments -661.1 -428.9 -1259.9 -1187.1 -937.3
  Cash Taxes Paid -112.9 -42.7 -66.6 -91 -65.1
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -37.7 -47.3 -66.2 -45 -34.7
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -25.4 122.9 28.3 8.7 -2.5
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -570.8 109.1 -260.9 -301.3 -269.1
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -132.9 -137.9 -125.7 -125.1 -113.6
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -437.9 247 -135.2 -176.2 -155.5
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -4.2 -522.6 192.2 -60.5 -427.3
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -49.9 1.7 -31.2 -161.4 -589.8
  Total Cash Dividends Paid -152.2 -116.4 -77.4 -161.5 -157.7
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 17.6
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 197.9 -407.9 300.8 262.4 302.6
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 10.3 -12.4 -13.7 10.4 13.4
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -168.1 -79.4 221.9 21.2 -290.3
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 131.7 396.6 115.9 346.5 163.1
  Cash Receipts 661.1 1233.7 563.1 742.5 834
  Cash Payments -413.9 -661.1 -326.7 -428.9 -609.4
  Cash Taxes Paid -84 -112.9 -80.1 -42.7 -55.2
  Cash Interest Paid -25.6 -37.7 -17.4 -47.3 -23.7
  Changes in Working Capital -5.9 -25.4 -23 122.9 17.4
  Cash From Investing Activities -70.2 -570.8 -504 109.1 -164.5
  Capital Expenditures -86.6 -132.9 -73.2 -137.9 -67.2
  Other Investing Cash Flow Items, Total 16.4 -437.9 -430.8 247 -97.3
  Cash From Financing Activities -188.2 -4.2 264 -522.6 -65.7
  Financing Cash Flow Items -32.1 -49.9 -19.3 1.7 153.5
  Total Cash Dividends Paid -74.5 -152.2 -70.8 -116.4 -45.8
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -81.6 197.9 354.1 -407.9 -173.4
  Foreign Exchange Effects 10.1 10.3 4.3 -12.4 -16.9
  Net Change in Cash -116.6 -168.1 -119.8 -79.4 -84
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0079 17839231 22453 2023-09-20 LOW
  Pinnacle Investment Management Group Ltd Investment Advisor 4.9964 17798147 -220824 2023-09-06 LOW
  FIL Investment Management (Australia) Limited Investment Advisor 4.5964 16373354 4493149 2023-06-30 HIGH
  Bassat (Andrew Reuven) Individual Investor 3.8655 13769863 23853 2023-08-25 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.265 11630767 0 2022-09-09 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.861 10191491 0 2022-09-09 LOW
  FIL Responsible Entity (Australia) Limited Investment Advisor 2.3267 8288213 -625111 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.7729 6315300 0 2022-09-09 LOW
  Schroder Investment Management (Singapore) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7598 6268885 0 2023-07-31 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.4877 5299485 15607 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2171 4335535 1607029 2022-12-31 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0686 3806407 0 2022-09-09 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.0464 3727346 0 2022-09-09 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.0439 3718406 0 2023-09-30 LOW
  Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 0.9356 3332633 -308000 2022-09-09 LOW
  BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.7546 2688080 148367 2023-09-30 LOW
  MLC Asset Management Investment Advisor 0.6712 2390985 -28946 2023-06-30 LOW
  Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.6001 2137662 -284231 2022-09-09 LOW
  Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.5958 2122258 321447 2022-09-09 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5755 2050073 328 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Online Job Portals

  60 Cremorne St
  Cremorne
  VICTORIA 3121
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου