Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Scholastic - SCHL CFD

  37.92
  3.41%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Scholastic Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 39.26
  Άνοιγμα* 39.2
  Μεταβολή 1 έτους* -15.92%
  Εύρος ημέρας* 37.89 - 39.2
  Εύρος 52 εβδ. 30.50-47.25
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 218.86K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.41M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.15B
  Αναλογία P/E 21.41
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 29.88M
  Έσοδα 1.64B
  EPS 1.79
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.08605
  Beta 1.06
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 21, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 4, 2024 37.92 -1.08 -2.77% 39.00 39.20 37.86
  Mar 1, 2024 39.26 0.21 0.54% 39.05 39.81 39.01
  Feb 29, 2024 39.39 -0.37 -0.93% 39.76 40.51 39.10
  Feb 28, 2024 39.76 1.79 4.71% 37.97 39.79 37.82
  Feb 27, 2024 38.65 -0.14 -0.36% 38.79 39.14 38.54
  Feb 26, 2024 38.76 0.95 2.51% 37.81 39.13 37.81
  Feb 23, 2024 38.55 0.74 1.96% 37.81 39.50 37.81
  Feb 22, 2024 39.05 1.24 3.28% 37.81 39.14 37.81
  Feb 21, 2024 38.94 -0.18 -0.46% 39.12 39.16 38.53
  Feb 20, 2024 39.18 0.85 2.22% 38.33 40.47 38.33
  Feb 16, 2024 40.43 2.62 6.93% 37.81 40.69 37.81
  Feb 15, 2024 39.65 0.30 0.76% 39.35 39.74 37.82
  Feb 14, 2024 39.28 1.10 2.88% 38.18 39.31 38.10
  Feb 13, 2024 38.15 0.58 1.54% 37.57 39.07 37.27
  Feb 12, 2024 39.12 1.85 4.96% 37.27 39.68 37.27
  Feb 9, 2024 38.67 1.71 4.63% 36.96 38.70 36.96
  Feb 8, 2024 38.32 1.29 3.48% 37.03 38.65 37.03
  Feb 7, 2024 37.77 -0.32 -0.84% 38.09 38.09 37.24
  Feb 6, 2024 37.67 0.57 1.54% 37.10 38.20 37.10
  Feb 5, 2024 37.39 0.42 1.14% 36.97 37.51 36.77

  Scholastic Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, March 21, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2024 Scholastic Corp Earnings Release
  Q3 2024 Scholastic Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 1704 1642.9 1300.3 1487.1 1653.9
  Έσοδα 1704 1642.9 1300.3 1487.1 1653.9
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 786.4 765.5 666.5 751 779.9
  Ακαθάριστο Εισόδημα 917.6 877.4 633.8 736.1 874
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1597.7 1545.5 1323 1575.6 1628.9
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 749.1 714.6 577.5 700.6 775.5
  Depreciation / Amortization 54.7 56.8 60.5 61.5 56.1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6.6 6.6 11.1 59.3 11.5
  Λειτουργικά Έσοδα 106.3 97.4 -22.7 -88.5 25
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5.8 -2.4 -5.8 0.1 2.4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 112.4 89.7 -18.2 -89.7 26
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 86.5 81 -10.9 -43.7 15.6
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 86.3 80.9 -11 -43.8 15.6
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Καθαρά Κέρδη 86.3 80.9 -11 -43.8 15.6
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 86.3 80.6 -11 -43.8 15.6
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 86.3 80.6 -11 -43.8 15.6
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 86.3 80.6 -11 -43.8 15.6
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 34.732 35.6 34.3 34.6 35.8
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.48474 2.26404 -0.3207 -1.2659 0.43575
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.75 0.6 0.6 0.6 0.6
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.63098 2.56843 -0.74519 -0.15188 0.62849
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.9 2 7.4 3.2 5.9
  Άλλο, Καθαρό 0.3 0.1 -0.1 -1.3 -1.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.2 -0.1 -0.1 -0.1
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 -5.4 10.4
  Total Adjustments to Net Income -0.3
  May 2023 Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022
  Συνολικά έσοδα 528.3 324.9 587.9 262.9 514.4
  Έσοδα 528.3 324.9 587.9 262.9 514.4
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 220.4 161.1 260.4 144.5 224.6
  Ακαθάριστο Εισόδημα 307.9 163.8 327.5 118.4 289.8
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 436.3 352.6 487.8 321 448.9
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 202.8 177.8 212.4 162.7 209.7
  Depreciation / Amortization 13.7 13.5 13.8 13.7 13.8
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.6 0.2 1.2 0.1 0.4
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.4
  Λειτουργικά Έσοδα 92 -27.7 100.1 -58.1 65.5
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.5 1.4 0.7 0.2 -0.2
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0 0 -11.6
  Άλλο, Καθαρό 0.1 0.1 0.1 0 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 95.6 -26.2 100.9 -57.9 53.7
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 75.8 -19.3 75.4 -45.4 52.1
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.1 0.1 -0.1 -0.1 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 75.7 -19.2 75.3 -45.5 52.1
  Καθαρά Κέρδη 75.7 -19.2 75.3 -45.5 52.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 75.7 -19.2 74.8 -45.5 52
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 75.7 -19.2 74.8 -45.5 52
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 75.7 -19.2 74.8 -45.5 52
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 33.498 33.7 35.4 34.3 35.6
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.25984 -0.56973 2.11299 -1.32653 1.46067
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2 0.2 0.2 0.15 0.15
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.25984 -0.56973 2.11299 -1.32653 1.78771
  Other Operating Expenses, Total
  Total Adjustments to Net Income -0.5 -0.1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 892.9 996 1028.3 1035.3 960.6
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 224.5 316.6 366.5 393.8 334.1
  Μετρητά & Ισοδύναμα 224.5 316.6 366.5 393.8 334.1
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 286.9 326.2 344.9 329.8 250.1
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 278 299.4 256.1 239.8 250.1
  Συνολικό Απόθεμα 334.5 281.4 269.7 270.6 323.7
  Προπληρωθέντα Εξοδα 47 68.1 47.2 41.1 52.7
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 3.7
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1866.7 1940.8 2008.3 2033.6 1878.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 607.1 598.9 635.5 672.2 577.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1144.7 1092.9 1089.8 1092.2 948.3
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -537.6 -494 -454.3 -420 -370.6
  Υπεραξία, Καθαρό 132.7 125.3 126.3 124.9 125.2
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 119.2 113.1 120 123.1 132
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 77.2 70.5 57.9 47.1 53.6
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 602.3 619.7 695.5 501.5 541.5
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 170.9 162.3 138 153.6 195.3
  Δεδουλευμένα Έξοδα 240.7 273.1 270.3 220 206.7
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 8.2 8.8 185.1 10 7.3
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 182.5 175.5 102.1 117.9 132.2
  Σύνολο Οφειλών 703.8 723.8 827.5 854.4 607
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4.6 6.7 16.1 220.1 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 95.3 96 114.4 131.4 64.2
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1162.9 1217 1180.8 1179.2 1271.5
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 632.2 627 626.5 622.4 620.8
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1035.6 976.5 916.4 948 1012.6
  Treasury Stock - Common -449.5 -341.5 -327.8 -333.3 -302.6
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -55.8 -45.4 -34.7 -58.3 -59.7
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1866.7 1940.8 2008.3 2033.6 1878.5
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 31.7 34.2 34.4 34.2 35.1
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 37.6 37 40.3 31 29.4
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 7.3 210.6 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.6 1.4 1.5 1.4 1.3
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 4.6 6.7 8.8 9.5
  Aug 2023 May 2023 Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 784.7 892.9 927.9 1082.3 991.5
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 125.8 224.5 198.8 261.1 239.7
  Μετρητά & Ισοδύναμα 125.8 224.5 198.8 261.1 239.7
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 235.3 286.9 290.2 363.3 283.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 201.9 278 261.7 345.9 242.9
  Συνολικό Απόθεμα 353.2 334.5 367.5 380.4 379.1
  Προπληρωθέντα Εξοδα 70.4 47 71.4 77.5 89.4
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1772.3 1866.7 1877.5 2034 1931.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 619.7 607.1 585.8 586.8 590.5
  Υπεραξία, Καθαρό 132.8 132.7 131.9 132 124.7
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 123 119.2 124 122.3 118.6
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 37.6
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 112.1 77.2 107.9 110.6 106.4
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 598.7 602.3 636.9 724.7 668.3
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 167.7 170.9 158.4 212.4 208.9
  Δεδουλευμένα Έξοδα 240.8 242.9 268.9 272.7 268.8
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5.9 6 5.2 4.8 6.3
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 184.3 182.5 204.4 234.8 184.3
  Σύνολο Οφειλών 717.7 703.8 729.1 817.5 766.9
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 1.6 1.5 1.6 1.5
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 119 99.9 90.7 91.2 97.1
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1054.6 1162.9 1148.4 1216.5 1164.8
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 632.7 632.2 630.6 629 629.5
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 955.1 1035.6 966.4 992.4 924.1
  Treasury Stock - Common -479.8 -449.5 -395.9 -353.2 -334.2
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -53.8 -55.8 -53.1 -52.1 -55
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1772.3 1866.7 1877.5 2034 1931.7
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 31 31.7 33.0482 34.011 34.4056
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 80.9 -11 -43.8 15.6 -5
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 226 71 2.1 116.4 141.5
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 64.9 64.9 64 59.3 44.2
  Amortization 26.4 25.4 26.2 22.4 21.8
  Deferred Taxes 3.2 -8 17.9 3.3 7.7
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 55.1 47.1 100 39.6 108.6
  Cash Taxes Paid -48.8 1.3 7.2 2.5 14.5
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3.3 5.4 1.5 1.3 1.4
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4.5 -47.4 -162.2 -23.8 -35.8
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -43.2 -50.5 -95.7 -147.3 -162
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -59.2 -67.9 -94.5 -133.1 -157.6
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 16 17.4 -1.2 -14.2 -4.4
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -229.2 -52.3 154.1 -25.7 -32
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 0.1 4.2 0.8 -1
  Total Cash Dividends Paid -20.7 -20.6 -20.8 -21.1 -21.1
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -23.2 0.4 -34.8 -2.5 -11.5
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -185.3 -32.2 205.5 -2.9 1.6
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -3.5 4.5 -0.8 -1.2 0.3
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -49.9 -27.3 59.7 -57.8 -52.2
  Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
  Net income/Starting Line 10.6 29.8 -45.5 80.9 28.8
  Cash From Operating Activities 28.9 21.3 -60.3 226 178.5
  Cash From Operating Activities 48.3 32.2 16.2 64.9 49
  Amortization 18.5 12.4 6.3 26.4 19.9
  Deferred Taxes -0.4 -0.4 0.1 3.2 -0.3
  Non-Cash Items 26 17.1 5.1 55.1 22.1
  Changes in Working Capital -74.1 -69.8 -42.5 -4.5 59
  Cash From Investing Activities -65.3 -45.8 -16.2 -43.2 -30.5
  Capital Expenditures -54.6 -35.1 -16.2 -59.2 -41
  Other Investing Cash Flow Items, Total -10.7 -10.7 16 10.5
  Cash From Financing Activities -79.3 -29 1.6 -229.2 -202.9
  Financing Cash Flow Items -0.1 0 0 0
  Total Cash Dividends Paid -18.9 -12 -5.1 -20.7 -15.5
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -57.5 -14.4 7.4 -23.2 -9.9
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -2.8 -2.6 -0.7 -185.3 -177.5
  Foreign Exchange Effects -2.1 -2 -2 -3.5 -2.7
  Net Change in Cash -117.8 -55.5 -76.9 -49.9 -57.6
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 14.6502 4301299 -231918 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 13.5046 3964946 -191287 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.5295 3385064 -114865 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 8.3339 2446821 -45215 2023-06-30 LOW
  Maurice R. Robinson Trust Corporation 4.0296 1183092 0 2023-07-27
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.7481 1100444 -15530 2023-06-30 LOW
  Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.5125 1031270 -67886 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.2105 649015 -174000 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0372 598127 7647 2023-06-30 LOW
  M. Richard Robinson UEO Individual Investor 1.8181 533795 0 2023-07-27
  Florence L. Robinson Trust Corporation 1.5895 466676 116676 2023-07-27
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.3557 398045 1822 2023-06-30 LOW
  Morrill (Mary Sue Robinson) Individual Investor 1.1866 348399 25775 2023-07-27
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1664 342459 4256 2023-06-30 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.0485 307826 -9833 2023-09-30 LOW
  BofA Global Research (US) Research Firm 0.9752 286318 -2230 2023-06-30 LOW
  Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.9729 285639 4154 2023-06-30 MED
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.914 268343 -7226 2023-06-30 LOW
  Bragg Financial Advisors, Inc. Investment Advisor 0.9105 267326 2789 2023-06-30 LOW
  Buckland (Barbara Robinson) Individual Investor 0.8093 237608 13118 2023-07-27 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Scholastic Company profile

  Σχετικά με την Scholastic

  Η Scholastic Corporation (Scholastic) είναι εκδότης και διανομέας παιδικών βιβλίων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Εκδόσεις και διανομή παιδικών βιβλίων, Εκπαιδευτικές λύσεις και Διεθνής. Ο τομέας Εκδόσεις και Διανομή Παιδικού Βιβλίου λειτουργεί ως μια ολοκληρωμένη επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει την έκδοση και διανομή παιδικών βιβλίων, ηλεκτρονικών βιβλίων, μέσων ενημέρωσης και διαδραστικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των βιβλιοθηκών και των εκθέσεων βιβλίου στα σχολικά κανάλια της και μέσω του εμπορικού καναλιού. Ο τομέας Education Solutions περιλαμβάνει την έκδοση και διανομή σε σχολεία και βιβλιοθήκες παιδικών βιβλίων, περιοδικών για την τάξη, έντυπου και ψηφιακού συμπληρωματικού και βασικού υλικού για την τάξη και σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς και έντυπων και ηλεκτρονικών προϊόντων αναφοράς και μη λογοτεχνικών προϊόντων για τις τάξεις προ-νηπιαγωγείου έως 12 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο διεθνής τομέας περιλαμβάνει την έκδοση και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

  Industry: Book Publishing

  555 Broadway
  NEW YORK
  NEW YORK 10012
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου