Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Schmitt - SMIT CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 0.01-5.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1,120.00
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 61.04K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 50.34K
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 3.87M
Έσοδα 9.89M
EPS -0.97
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.72
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Schmitt Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 9.89321 5.60046 4.18992 4.72944 13.8881
Έσοδα 9.89321 5.60046 4.18992 4.72944 13.8881
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4.82464 3.53578 2.23938 2.96068 7.82275
Ακαθάριστο Εισόδημα 5.06857 2.06468 1.95054 1.76876 6.06531
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 18.4495 14.8933 6.36985 6.19801 13.7327
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 15.644 11.3981 4.06162 3.1805 5.58263
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.04046 0.0696 0.06885 0.05683 0.32732
Λειτουργικά Έσοδα -8.55633 -9.29281 -2.17993 -1.46857 0.15537
Άλλο, Καθαρό 0.31538 0.24882 0.26199 0.00892 0.08118
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.68969 -9.03883 -1.85694 -1.45965 0.23655
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.70888 -8.63516 -1.8423 -1.46843 0.21064
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.70888 -8.63516 -1.8423 -1.46843 0.21064
Καθαρά Κέρδη -3.28378 -8.08967 3.88058 -1.21099 0.21064
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.70888 -8.63516 -1.8423 -1.46843 0.21064
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.28378 -8.08967 3.88058 -1.21099 0.21064
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.28378 -8.08967 3.88058 -1.21099 0.21064
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3.80845 3.76578 3.93983 4.0058 3.46034
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.97386 -2.29306 -0.46761 -0.36658 0.06087
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.11014 -2.31626 -0.46761 -0.36658 0.06087
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.42511 0.54549 5.72288 0.25744
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.04683 -0.01904 0.06099
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.05956 -0.11022
Gain (Loss) on Sale of Assets 4.5981 0.02421
May 2022 Feb 2022 Nov 2021 Aug 2021 May 2021
Συνολικά έσοδα 9.89321 1.84891 2.96197 3.75918 0.39482
Έσοδα 9.89321 1.84891 2.96197 3.75918 0.39482
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4.82464 1.02922 1.34128 1.46915 0.73108
Ακαθάριστο Εισόδημα 5.06857 0.81969 1.62069 2.29003 -0.33626
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 18.4495 2.92403 5.23401 5.54043 4.60144
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 15.644 3.35283 3.88715 4.65055 2.90596
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.04046 0.01327 0.00558 0.00927 0.01254
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.05956 -1.47129 0 -0.58853 0.95185
Λειτουργικά Έσοδα -8.55633 -1.07512 -2.27204 -1.78125 -4.20662
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.04683 -0.00823 -0.0183 -0.01128 -0.01904
Άλλο, Καθαρό 0.31538 0.03829 0.17327 0.18416 0.20289
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.68969 -1.04506 2.48102 -1.60838 -3.99856
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.70888 -1.05333 2.48285 -1.6178 -3.99956
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.70888 -1.05333 2.48285 -1.6178 -3.99956
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.42511 0.54549
Καθαρά Κέρδη -3.28378 -1.05333 2.48285 -1.6178 -3.45407
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.70888 -1.05333 2.48285 -1.6178 -3.99956
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.28378 -1.05333 2.48285 -1.6178 -3.45407
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.28378 -1.05333 2.48285 -1.6178 -3.45407
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3.80845 3.78832 3.81962 3.78044 3.78422
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.97386 -0.27805 0.65003 -0.42794 -1.05691
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.11014 -0.53049 -0.13245 -0.52913 -0.89757
Gain (Loss) on Sale of Assets 4.5981 0 4.5981 0.02421
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4.00584 6.95705 12.2615 8.63369 10.0184
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.05091 4.03269 10.1465 1.46744 2.05318
Μετρητά & Ισοδύναμα 1.05091 4.03269 10.1465 1.46744 2.05318
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.75155 1.1727 0.57493 0.63113 2.04703
Accounts Receivable - Trade, Net 0.75155 1.15465 0.57493 0.63113 2.04703
Total Inventory 1.44353 1.55331 1.05936 1.24113 5.71089
Prepaid Expenses 0.09465 0.19835 0.06067 0.10162 0.14892
Total Assets 22.8393 21.1739 13.2012 9.86525 11.2861
Property/Plant/Equipment, Total - Net 17.7906 13.7043 0.65214 0.67639 0.77092
Intangibles, Net 0.12719 0.33773 0.2876 0.39219 0.49677
Total Current Liabilities 5.82792 4.00909 1.30802 1.36378 1.7704
Accounts Payable 0.84449 0.58375 0.26766 0.10257 1.02426
Accrued Expenses 4.17874 2.79029 0.98066 0.31237 0.74216
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 22.2341 17.4044 1.30802 1.39232 1.7704
Total Long Term Debt 2.49678 3.25339 0 0.02854 0
Total Equity 0.60521 3.76958 11.8932 8.47293 9.51566
Common Stock 12.3428 12.2234 12.2573 13.2454 13.0857
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -11.7375 -8.45378 -0.3641 -4.24468 -3.03369
Other Equity, Total 0 -0.52783 -0.53631
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 22.8393 21.1739 13.2012 9.86525 11.2861
Total Common Shares Outstanding 3.82572 3.7865 3.78455 4.03288 3.99455
Other Current Assets, Total 0.66521 0 0.42 5.19238 0.05835
Other Current Liabilities, Total 0.30147 0.09336 0.0597 0.92802 0.00399
Other Long Term Assets, Total 0.91569 0.17485 0 0.16299
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.50322 0.54169 0 0.02083
Long Term Debt 2.49678 3.25339 0 0.02854
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 18.9669 10.8803
Other Liabilities, Total 13.9094 10.1419
Accumulated Depreciation, Total -1.17633
May 2022 Feb 2022 Nov 2021 Aug 2021 May 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4.00584 5.18171 7.92574 6.00563 6.95705
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.05091 1.99924 4.57277 2.72564 4.03269
Μετρητά & Ισοδύναμα 1.05091 1.99924 4.57277 2.72564 4.03269
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.75155 0.95319 1.38831 0.98252 1.1727
Accounts Receivable - Trade, Net 0.75155 0.93681 1.38519 0.98142 1.15465
Total Inventory 1.44353 2.19756 1.83045 1.82936 1.55331
Prepaid Expenses 0.09465 0.03173 0.13421 0.20363 0.19835
Other Current Assets, Total 0.66521 0.26448 0
Total Assets 22.8393 20.4933 23.373 20.0291 21.1739
Property/Plant/Equipment, Total - Net 17.7906 14.6361 14.7399 13.5428 13.7043
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 18.9669 15.7018 15.7314 15.7636 10.8803
Intangibles, Net 0.12719 0.24209 0.27397 0.30585 0.33773
Other Long Term Assets, Total 0.91569 0.43341 0.43341 0.17485 0.17485
Total Current Liabilities 5.82792 4.45603 4.71518 4.90802 4.00909
Accounts Payable 0.84449 0.54671 0.6579 0.60047 0.58375
Accrued Expenses 4.17874 3.3241 3.06312 3.49376 2.79029
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.50322 0.47243 0.8764 0.67052 0.54169
Other Current Liabilities, Total 0.30147 0.11279 0.11775 0.14327 0.09336
Total Liabilities 22.2341 16.817 18.669 17.8504 17.4044
Total Long Term Debt 2.49678 1.52757 2.59462 2.80051 3.25339
Long Term Debt 2.49678 1.52757 2.59462 2.80051 3.25339
Deferred Income Tax
Other Liabilities, Total 13.9094 10.8334 11.3592 10.1419 10.1419
Total Equity 0.60521 3.67632 4.704 2.17871 3.76958
Common Stock 12.3428 12.3184 12.2927 12.2503 12.2234
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -11.7375 -8.64206 -7.58873 -10.0716 -8.45378
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 22.8393 20.4933 23.373 20.0291 21.1739
Total Common Shares Outstanding 3.82572 3.81877 3.81114 3.80048 3.7865
Accumulated Depreciation, Total -1.17633 -1.06575 -0.9915 -2.2208
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -3.28378 -8.08967 3.88058 -1.21099 0.21064
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -8.04728 -6.93996 0.02874 -0.69765 -1.00285
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.43718 0.54922 0.16114 0.17322 0.20524
Μη Χρηματικά Στοιχεία -6.12328 0.74266 -5.09775 0.61717 0.05096
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.00006 0.00062 0.00244 0.01216 0.0014
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.9226 0.31107 1.08478 -0.27705 -1.46968
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 3.80102 -3.03518 10.39 -0.00467 -0.00697
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.99691 -1.40483 -0.03298 -0.00467 -0.00847
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 4.79792 -1.63035 10.4229 0 0.0015
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1.26448 3.44131 -1.39158 0.04974 2.38603
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -0.30049 -1.34218 0.06517 2.38603
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1.26448 3.7418 -0.0494 -0.01542
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0 0.07197 0.00849 -0.13229
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2.98178 -6.53384 9.0991 -0.6441 1.24393
Cash Taxes Paid 0.0192 0.0806 0.00429 0.02994 0.01466
Deferred Taxes 0 -0.45324
May 2022 Feb 2022 Nov 2021 Aug 2021 May 2021
Net income/Starting Line -3.28378 -0.18828 0.86505 -1.6178 -8.08967
Cash From Operating Activities -8.04728 -6.84372 -4.32789 -1.44522 -6.93996
Cash From Operating Activities 0.43718 0.40145 0.2946 0.14948 0.54922
Deferred Taxes 0 0 0 -0.45324
Non-Cash Items -6.12328 -6.47086 -4.95801 -0.47159 0.74266
Cash Taxes Paid 0.0192 0.0192 0.01061 0.01081 0.0806
Cash Interest Paid 0.00006 0.00006 0 0 0.00062
Changes in Working Capital 0.9226 -0.58603 -0.52952 0.49469 0.31107
Cash From Investing Activities 3.80102 4.5458 4.6035 -0.1263 -3.03518
Capital Expenditures -0.99691 -0.25213 -0.19443 -0.1263 -1.40483
Other Investing Cash Flow Items, Total 4.79792 4.79792 4.79792 0 -1.63035
Cash From Financing Activities 1.26448 0.26448 0.26448 0.26448 3.44131
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0 -0.30049
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1.26448 0.26448 0.26448 0.26448 3.7418
Foreign Exchange Effects 0
Net Change in Cash -2.98178 -2.03345 0.54008 -1.30705 -6.53384
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Sententia Capital Management, LLC Investment Advisor 12.2474 474235 0 2022-10-11
Activist Investing, L.L.C. Corporation 3.2684 126558 126558 2021-11-18 LOW
Custodian Ventures LLC Corporation 2.0323 78692 78692 2021-11-18
Zapata (Michael R.) Individual Investor 1.7921 69392 3788 2022-10-12 LOW
Smaha (Kristi Michelle) Individual Investor 1.1132 43103 43103 2022-11-15
Davidson (Charles) Individual Investor 0.6964 26967 0 2022-10-11
Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.3373 13060 0 2023-03-31 HIGH
Bosco (Philip CPA) Individual Investor 0.2776 10749 9222 2022-10-11
Zyngier (Alexandre) Individual Investor 0.2552 9880 3346 2022-10-12
Tung (Lillian) Individual Investor 0.1705 6603 755 2022-04-14

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Schmitt Company profile

Σχετικά με την Schmitt

Η Schmitt Industries Inc. είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου, η οποία δραστηριοποιείται σε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν λύσεις παρακολούθησης δεξαμενών προπανίου, λύσεις μέτρησης ακριβείας και παραγωγή και διανομή παγωτού. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Τον τομέα μέτρησης (SMS) και τον τομέα παγωτού. ο τομέας μέτρησης κατασκευάζει και πωλεί προϊόντα σε δύο βασικές σειρές προϊόντων, Acuity Lasers και Xact Tank Monitoring. Η Acuity κατασκευάζει και εμπορεύεται λέιζερ μέτρησης διαστάσεων και αποστάσεων. Αυτά τα προϊόντα λέιζερ χρησιμοποιούν τόσο τις αρχές του τριγωνισμού όσο και τις αρχές μέτρησης χρόνου πτήσης. Η Xact προσφέρει τεχνολογία μέτρησης με υπερήχους για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των επιπέδων πλήρωσης δεξαμενών προπανίου και άλλων υγρών. Ο τομέας παγωτού της εταιρείας αποτελείται από την Ample Hills. Η Ample Hills πωλεί κατά κύριο λόγο χειροποίητο παγωτό απευθείας σε πελάτες στα σημεία λιανικής πώλησης.

Industry: Testing & Measuring Equipment

2765 NW Nicolai St
PORTLAND
OREGON 97210
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,956.02 Price
+0.650% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,980.80 Price
+1.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.50 Price
+2.850% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00471

US100

14,453.60 Price
+0.590% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου