Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Schlumberger - SLB CFD

55.62
2.25%
0.15
Χαμηλό: 55
Υψηλό: 57.16
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 21:00

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.15
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Schlumberger NV ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 56.9
Άνοιγμα* 56.97
Μεταβολή 1 έτους* 45.85%
Εύρος ημέρας* 55 - 57.16
Εύρος 52 εβδ. 30.65-62.78
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 10.71M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 227.06M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 80.92B
Αναλογία P/E 23.81
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.42B
Έσοδα 28.09B
EPS 2.39
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.755
Beta 1.81
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 20, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 1, 2023 55.62 -1.11 -1.96% 56.73 57.38 54.95
Jan 31, 2023 56.90 0.83 1.48% 56.07 57.35 55.90
Jan 30, 2023 56.28 -0.14 -0.25% 56.42 56.78 55.98
Jan 27, 2023 56.94 -0.01 -0.02% 56.95 58.04 56.50
Jan 26, 2023 57.40 1.10 1.95% 56.30 57.49 55.19
Jan 25, 2023 56.17 1.12 2.03% 55.05 56.44 54.18
Jan 24, 2023 55.28 0.33 0.60% 54.95 55.55 54.06
Jan 23, 2023 55.76 -1.60 -2.79% 57.36 57.64 55.12
Jan 20, 2023 57.30 0.22 0.39% 57.08 58.86 56.10
Jan 19, 2023 57.31 1.41 2.52% 55.90 57.88 55.87
Jan 18, 2023 57.07 -1.63 -2.78% 58.70 59.36 56.95
Jan 17, 2023 58.35 0.10 0.17% 58.25 58.87 57.90
Jan 13, 2023 58.22 0.33 0.57% 57.89 58.46 57.21
Jan 12, 2023 57.94 1.67 2.97% 56.27 58.55 56.12
Jan 11, 2023 56.25 0.45 0.81% 55.80 56.69 55.60
Jan 10, 2023 55.90 0.45 0.81% 55.45 56.11 54.85
Jan 9, 2023 55.58 0.51 0.93% 55.07 56.22 54.98
Jan 6, 2023 54.49 1.74 3.30% 52.75 54.65 52.75
Jan 5, 2023 52.58 1.16 2.26% 51.42 53.16 51.42
Jan 4, 2023 51.65 1.69 3.38% 49.96 51.96 49.96

Schlumberger Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 27810 30440 32815 32917 23601 22929
Έσοδα 27810 30440 32815 32917 23601 22929
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 23864 26509 28517 28715 21000 19271
Ακαθάριστο Εισόδημα 3946 3931 4298 4202 2601 3658
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 29099 31247 29804 42807 34499 20164
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 403 432 444 474 365 339
Έρευνα & Ανάπτυξη 1012 787 702 717 580 554
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3820 3519 141 12901 12554 0
Λειτουργικά Έσοδα -1289 -807 3011 -9890 -10898 2765
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -616 -376 -387 -528 -400 -391
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1905 -1183 2624 -10418 -11298 2374
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1627 -1437 2177 -10107 -10486 1928
Δικαίωμα Μειοψηφίας -60 8 -39 -30 -32 -47
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1687 -1429 2138 -10137 -10518 1881
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -76
Καθαρά Κέρδη -1687 -1505 2138 -10137 -10518 1881
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1687 -1429 2138 -10137 -10518 1881
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1687 -1505 2138 -10137 -10518 1881
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1687 -1505 2138 -10137 -10518 1881
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1357 1388 1393 1385 1390 1427
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.24318 -1.02954 1.53482 -7.31913 -7.56691 1.31815
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2 2 2.5 2 0.875 0.5
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.58659 0.61841 1.61879 -1.26451 -1.69633 1.32384
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 5223 5634 5847 6225 5962
Έσοδα 5223 5634 5847 6225 5962
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4504 4768 4862 5136 5013
Ακαθάριστο Εισόδημα 719 866 985 1089 949
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4720 4972 5082 5389 5251
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 81 70 80 108 97
Έρευνα & Ανάπτυξη 135 134 140 145 141
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 503 662 765 836 711
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -117 -120 -74 -80 -73
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 386 542 691 756 638
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 312 443 562 611 520
Δικαίωμα Μειοψηφίας -13 -12 -12 -10 -10
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 299 431 550 601 510
Καθαρά Κέρδη 299 431 550 601 510
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 299 431 550 601 510
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 299 431 550 601 510
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 299 431 550 601 510
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1419 1421 1424 1442 1434
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.21071 0.30331 0.38624 0.41678 0.35565
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.21071 0.30331 0.38624 0.42239 0.35565
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 23927 18497 15731 15530 12919 12654
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9257 5089 2777 2167 3006 3139
Cash 2929 1799 1433 1137 844 1757
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6328 3290 1344 1030 2162 1382
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9387 8084 7881 7747 5247 5315
Accounts Receivable - Trade, Net 9387 8084 7881 7747 5247 5315
Total Inventory 4225 4046 4010 4130 3354 3272
Other Current Assets, Total 1058 1278 1063 1486 1312 928
Total Assets 77956 71987 70507 56312 42434 41511
Property/Plant/Equipment, Total - Net 12821 11576 13479 10570 7626 7029
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 40008 37813 40464 36309 30544 29677
Accumulated Depreciation, Total -27187 -26237 -26985 -25739 -22918 -22648
Goodwill, Net 24990 25118 24931 16042 12980 12990
Intangibles, Net 9855 9354 8727 7089 3455 3211
Long Term Investments 1481 1519 1538 1565 2061 2044
Other Long Term Assets, Total 4882 5923 6101 5516 3393 3583
Total Current Liabilities 15059 15282 13486 13098 10491 10359
Accounts Payable 4004 4614 4709 4790 2937 3205
Payable/Accrued -77
Accrued Expenses 1349 1296 1795 1787 1772 1563
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3153 3324 1407 524 850 909
Other Current Liabilities, Total 6630 6048 5575 5997 4932 4682
Total Liabilities 36878 35145 34345 32552 30363 26507
Total Long Term Debt 16463 14875 14644 14770 16036 13286
Long Term Debt 16463 14875 14644 14770 16036 13286
Deferred Income Tax 1880 1650 1441 491 19 94
Minority Interest 451 419 424 416 418 282
Other Liabilities, Total 3025 2919 4350 3777 3399 2486
Total Equity 41078 36842 36162 23760 12071 15004
Common Stock 12801 12975 13132 13078 12970 12608
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 36470 32190 31658 18751 7018 8199
Treasury Stock - Common -3550 -4049 -4006 -3631 -3033 -2233
Unrealized Gain (Loss) 21 13 2 2 2 0
Other Equity, Total -4664 -4287 -4624 -4440 -4886 -3570
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 77956 71987 70507 56312 42434 41511
Total Common Shares Outstanding 1391 1384 1383 1385 1392 1403.38
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12807 12077 12387 12654 13253
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2910 2682 2942 3139 2649
Cash 1268 1439 1569 1757 1600
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1642 1243 1373 1382 1049
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5269 5347 5349 5315 5713
Accounts Receivable - Trade, Net 5269 5347 5349 5315 5713
Total Inventory 3303 3267 3296 3272 3719
Other Current Assets, Total 1325 781 800 928 1172
Total Assets 42036 40908 41038 41511 41967
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6620 6473 6375 6429 6354
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 29703 29218 29071 29077 29022
Accumulated Depreciation, Total -23083 -22745 -22696 -22648 -22668
Goodwill, Net 12978 12987 12990 12990 12978
Intangibles, Net 3397 3311 3265 3211 3158
Long Term Investments 2090 2035 2110 2044 1955
Other Long Term Assets, Total 4144 4025 3911 4183 4269
Total Current Liabilities 9873 8784 9735 10359 10696
Payable/Accrued 7956 7635 7615 8382 8638
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 749 36 1025 909 923
Other Current Liabilities, Total 1168 1113 1095 1068 1135
Total Liabilities 29493 28146 27676 26507 26620
Total Long Term Debt 15834 15687 14370 13286 13163
Long Term Debt 15834 15687 14370 13286 13163
Minority Interest 429 297 303 282 292
Other Liabilities, Total 3357 3378 3268 2486 2392
Total Equity 12543 12762 13362 15004 15347
Common Stock 12663 12730 12571 12608 11957
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 7142 7399 7775 8199 8532
Treasury Stock - Common -2598 -2591 -2287 -2233 -1503
Other Equity, Total -4664 -4776 -4697 -3570 -3639
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 42036 40908 41038 41511 41967
Total Common Shares Outstanding 1398.33 1398.43 1402.63 1403.38 1413
Deferred Income Tax 94 77
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -1627 -1513 2177 -10107 -10486 1928
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6261 5663 5713 5431 2944 4651
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4094 3837 3556 3589 2566 2120
Μη Χρηματικά Στοιχεία 4040 4022 385 13287 12868 269
Cash Taxes Paid 750 -44 628 739 582 591
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 599 572 592 558 598 560
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -246 -683 -405 -327 -756 365
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -624 -1779 -1040 -2011 -2353 -919
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2055 -2107 -2160 -1724 -1116 -1141
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1431 328 1120 -287 -1237 222
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -5428 -5033 -5020 -3718 -873 -2824
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -41 29 -63 -51 -89 -115
Total Cash Dividends Paid -2647 -2778 -2770 -2769 -1734 -699
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -363 -672 -139 -59 120 137
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2377 -1612 -2048 -839 830 -2147
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -73 19 -19 2 -11 5
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 136 -1130 -366 -296 -293 913
Deferred Taxes -1011 -1248 -31
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 312 755 1317 1928 520
Cash From Operating Activities 429 1649 2719 4651 131
Cash From Operating Activities 532 1058 1588 2120 533
Deferred Taxes -29 -18 -33 -31 -14
Non-Cash Items 71 141 188 269 95
Changes in Working Capital -457 -287 -341 365 -1003
Cash From Investing Activities 211 226 -393 -919 -115
Capital Expenditures -178 -421 -694 -1141 -304
Other Investing Cash Flow Items, Total 389 647 301 222 189
Cash From Financing Activities -212 -1282 -1604 -2824 -170
Financing Cash Flow Items -35 -59 -81 -115 -82
Total Cash Dividends Paid -174 -349 -524 -699 -175
Issuance (Retirement) of Stock, Net 62 62 137 137 71
Issuance (Retirement) of Debt, Net -65 -936 -1136 -2147 16
Foreign Exchange Effects -4 2 3 5 -3
Net Change in Cash 424 595 725 913 -157
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.6363 122651509 1382612 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.4249 91245791 1537620 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.9241 69932034 -2611774 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.9284 41588768 13717611 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.2073 31347435 5355883 2021-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.0889 29666141 -1979604 2022-09-30 LOW
First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9046 27049512 -29107 2022-09-30 LOW
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 1.81 25705473 -3533041 2022-09-30 LOW
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.7702 25140165 -3777323 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7391 24698212 512147 2022-09-30 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.6786 23838602 135486 2022-09-30 LOW
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 1.3355 18967114 157701 2022-09-30 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.2734 18084412 60432 2022-09-30 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 1.15 16332100 17671 2022-09-30 LOW
Voya Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0989 15606508 15004927 2022-09-30 MED
Capital International Investors Investment Advisor 1.0325 14663681 -21122 2022-09-30 LOW
Amundi Asset Management US, Inc. Investment Advisor 0.9909 14072248 -8083181 2022-09-30 LOW
Allianz Global Investors U.S. LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.9004 12787082 4496986 2022-06-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.8593 12204252 1534192 2022-09-30 LOW
Orbis Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8263 11735132 -1062696 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Schlumberger Company profile

Σχετικά με την Schlumberger

Η Schlumberger N.V. είναι μια τεχνολογική εταιρεία. Η εταιρεία συνεργάζεται με πελάτες για την πρόσβαση στην ενέργεια παρέχοντας ψηφιακές λύσεις και αναπτύσσοντας τεχνολογίες. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων: Digital & Integration, Reservoir Performance, Well Construction και Production Systems. Ο τομέας Digital & Integration συνδυάζει τις ψηφιακές λύσεις ροής εργασιών και τις δραστηριότητες ερμηνείας και διαχείρισης σεισμικών δεδομένων της Εταιρείας με την ολοκληρωμένη προσφορά λύσεων Asset Performance Solutions. Ο Reservoir Performance αποτελείται από τεχνολογίες και υπηρεσίες επικεντρωμένες στον ταμιευτήρα, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης του ταμιευτήρα. Η Well Construction παρέχει στους φορείς εκμετάλλευσης και στους κατασκευαστές γεωτρύπανων υπηρεσίες και προϊόντα που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την κατασκευή μιας γεώτρησης. Τα Συστήματα Παραγωγής αναπτύσσουν τεχνολογίες και παρέχουν την τεχνογνωσία που ενισχύει την παραγωγή και την ανάκτηση από τους υπόγειους ταμιευτήρες στην επιφάνεια, σε αγωγούς και σε διυλιστήρια.

Industry: Oil Related Services and Equipment (NEC)

5599 San Felipe St Fl 17
HOUSTON
TEXAS 77056-2790
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.42 Price
+0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00325

BTC/USD

23,914.10 Price
+0.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 66.00

Oil - Crude

76.43 Price
-0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,614.00 Price
+1.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0174%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0068%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου