Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Schindler Holding AG - SCHNchf CFD

188.4
0.68%
1.0
Χαμηλό: 186.4
Υψηλό: 189.7
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Wednesday at 15:20

Mon - Fri: 07:00 - 15:20

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.0
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.014885 %
Charges from borrowed part ($-0.60)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.014885%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.007337 %
Charges from borrowed part ($-0.29)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.007337%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα CHF
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Switzerland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Schindler Holding AG ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 189.8
Άνοιγμα* 186.4
Μεταβολή 1 έτους* -0.96%
Εύρος ημέρας* 186.4 - 189.7
Εύρος 52 εβδ. 148.45-217.70
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 157.11K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.62M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 20.83B
Αναλογία P/E 35.05
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 107.47M
Έσοδα 11.35B
EPS 5.66
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.01816
Beta 1.15
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 21, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 6, 2023 189.8 3.9 2.10% 185.9 190.1 185.8
Jun 5, 2023 184.5 -2.5 -1.34% 187.0 188.6 184.5
Jun 2, 2023 189.0 4.5 2.44% 184.5 190.3 183.9
Jun 1, 2023 182.6 -1.3 -0.71% 183.9 183.9 178.3
May 31, 2023 181.3 1.1 0.61% 180.2 183.4 179.5
May 30, 2023 183.4 0.3 0.16% 183.1 185.4 182.7
May 26, 2023 184.7 1.6 0.87% 183.1 184.7 181.4
May 25, 2023 183.5 3.0 1.66% 180.5 184.1 178.9
May 24, 2023 182.4 -0.3 -0.16% 182.7 184.2 182.0
May 23, 2023 183.3 -4.3 -2.29% 187.6 188.3 182.3
May 22, 2023 188.9 0.4 0.21% 188.5 189.2 186.7
May 19, 2023 189.1 2.9 1.56% 186.2 189.6 186.2
May 17, 2023 185.1 1.5 0.82% 183.6 186.6 182.2
May 16, 2023 185.4 -1.8 -0.96% 187.2 188.0 184.9
May 15, 2023 188.4 2.1 1.13% 186.3 189.3 186.3
May 12, 2023 187.7 1.1 0.59% 186.6 188.1 186.5
May 11, 2023 187.4 0.2 0.11% 187.2 189.6 186.3
May 10, 2023 187.1 -2.6 -1.37% 189.7 189.7 186.4
May 9, 2023 190.3 0.4 0.21% 189.9 190.4 188.3
May 8, 2023 190.2 -0.8 -0.42% 191.0 191.3 188.1

Schindler Holding AG Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 11346 11236 10640 11271 10879
Έσοδα 11346 11236 10640 11271 10879
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8856 8559 8087 8515 8201
Ακαθάριστο Εισόδημα 2490 2677 2553 2756 2678
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10442 10070 9608 10013 9610
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 688 644 630 709 817
Depreciation / Amortization 344 339 371 316 174
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -8 -9
Other Operating Expenses, Total 554 528 520 481 427
Λειτουργικά Έσοδα 904 1166 1032 1258 1269
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3 9 9 -12 27
Άλλο, Καθαρό -54 -51 -48 -45 -44
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 853 1124 993 1201 1252
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 659 881 774 929 1008
Δικαίωμα Μειοψηφίας -49 -53 -52 -66 -65
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 610 828 722 863 943
Καθαρά Κέρδη 610 828 722 863 943
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 610 828 722 863 943
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 610 828 722 863 943
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 610 828 722 863 943
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 107.748 107.743 107.636 107.526 107.493
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.66137 7.68494 6.70777 8.02594 8.77267
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 4 4 4 4 4
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.6867 8.31057 8.98886 9.37118 8.9
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Συνολικά έσοδα 6001 5345 5761 5475
Έσοδα 6001 5345 5761 5475
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4065 3644 3850 3616
Ακαθάριστο Εισόδημα 1936 1701 1911 1859
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5500 4942 5202 4868
Depreciation / Amortization 174 170 173 166
Other Operating Expenses, Total 1261 1128 1179 1086
Λειτουργικά Έσοδα 501 403 559 607
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -32 -19 -18 -24
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 469 384 541 583
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 363 296 426 455
Δικαίωμα Μειοψηφίας -26 -23 -28 -25
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 337 273 398 430
Καθαρά Κέρδη 337 273 398 430
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 337 273 398 430
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 337 273 398 430
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 337 273 398 430
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 107.821 107.905 107.717 107.769
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.12554 2.53 3.69487 3.99
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 4 0 4 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.69981 2.98005 4.25044 4.2145
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8109 8277 7375 6957 6500
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3440 3817 3391 2843 2472
Μετρητά & Ισοδύναμα 2153 2841 2483 2370 2248
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1287 976 908 473 224
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3146 3166 2896 2974 2881
Accounts Receivable - Trade, Net 2835 2925 2626 2662 2558
Total Inventory 1418 1188 996 1040 1049
Prepaid Expenses 105 102 88 96 91
Other Current Assets, Total 0 4 4 4 7
Total Assets 11808 11974 10877 10598 9976
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1403 1465 1472 1546 1086
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2911 2917 2771 2737 2187
Accumulated Depreciation, Total -1508 -1452 -1299 -1191 -1101
Goodwill, Net 1056 986 916 833 834
Intangibles, Net 401 403 362 346 357
Long Term Investments 405 457 359 593 910
Note Receivable - Long Term 107 73 94 40 5
Other Long Term Assets, Total 327 313 299 283 284
Total Current Liabilities 6252 5955 5365 5184 4744
Accounts Payable 957 928 783 733 678
Accrued Expenses 1400 1507 1487 1403 1413
Notes Payable/Short Term Debt 22 36 45 46 63
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 541 145 143 234 26
Other Current Liabilities, Total 3332 3339 2907 2768 2564
Total Liabilities 7477 7671 6987 6822 6336
Total Long Term Debt 473 897 743 760 531
Long Term Debt 167 585 446 437 527
Capital Lease Obligations 306 312 297 323 4
Deferred Income Tax 143 142 130 111 131
Minority Interest 114 127 116 107 103
Other Liabilities, Total 495 550 633 660 827
Total Equity 4331 4303 3890 3776 3640
Common Stock 11 11 11 11 11
Additional Paid-In Capital 311 311 311 311 311
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 5182 5028 4667 4422 4239
Treasury Stock - Common -54 -29 -54 -70 -85
Unrealized Gain (Loss) 0
Other Equity, Total -1119 -1018 -1045 -898 -836
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 11808 11974 10877 10598 9976
Total Common Shares Outstanding 107.468 107.643 107.507 107.414 107.281
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8109 8097 8277 7895
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3440 3338 3817 3513
Μετρητά & Ισοδύναμα 2153 2408 2841 2425
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1287 930 976 1088
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3146 3205 3166 3150
Accounts Receivable - Trade, Net 3051 3093 3085 3067
Total Inventory 1418 1393 1188 1090
Prepaid Expenses 105 156 102 138
Other Current Assets, Total 0 5 4 4
Total Assets 11808 11941 11974 11636
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1403 1449 1465 1525
Intangibles, Net 1457 1507 1389 1414
Long Term Investments 512 574 530 506
Other Long Term Assets, Total 327 314 313 296
Total Current Liabilities 6252 6541 5955 5892
Payable/Accrued 1251 1116 1224 1134
Accrued Expenses 1197 1317 1303 1302
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 571 625 192 214
Other Current Liabilities, Total 3233 3483 3236 3242
Total Liabilities 7477 7869 7671 7461
Total Long Term Debt 473 517 897 770
Long Term Debt 167 206 585 445
Capital Lease Obligations 306 311 312 325
Deferred Income Tax 143 149 142 154
Minority Interest 114 118 127 118
Other Liabilities, Total 495 544 550 527
Total Equity 4331 4072 4303 4175
Common Stock 11 11 11 11
Additional Paid-In Capital 311 311 311 311
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 5180 4776 5033 4841
Treasury Stock - Common -54 -6 -29 -30
Other Equity, Total -1117 -1020 -1023 -958
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 11808 11941 11974 11636
Total Common Shares Outstanding 107.468 107.643 107.643 107.507
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 904 1166 1032 1258 1269
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 688 1314 1581 1185 1005
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 344 339 371 316 174
Μη Χρηματικά Στοιχεία 42 13 137 -183 -63
Cash Taxes Paid 237 267 238 209 205
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 23 21 21 27 11
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -602 -204 41 -206 -375
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -646 -374 -607 -440 -392
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -130 -132 -141 -273 -281
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -516 -242 -466 -167 -111
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -683 -614 -804 -615 -57
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -55 -44 -111 -40 -63
Total Cash Dividends Paid -431 -430 -430 -429 -428
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -46 5 -10 -11 -9
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -151 -145 -253 -135 443
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -47 32 -57 -8 -17
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -688 358 113 122 539
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Net income/Starting Line 904 403 1166 607
Cash From Operating Activities 688 299 1314 721
Cash From Operating Activities 344 170 339 166
Non-Cash Items 42 25 13 1
Cash Taxes Paid 237 144 267 153
Cash Interest Paid 23 10 21 9
Changes in Working Capital -602 -299 -204 -53
Cash From Investing Activities -646 -228 -374 -319
Capital Expenditures -130 -61 -132 -61
Other Investing Cash Flow Items, Total -516 -167 -242 -258
Cash From Financing Activities -683 -518 -614 -512
Financing Cash Flow Items -55 -26 -44 -21
Total Cash Dividends Paid -431 -431 -430 -430
Issuance (Retirement) of Stock, Net -46 2 5 4
Issuance (Retirement) of Debt, Net -151 -63 -145 -65
Foreign Exchange Effects -47 14 32 52
Net Change in Cash -688 -433 358 -58
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Schindler and Bonnard Families Other Insider Investor 68.5948 46011639 -432611 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6448 1103262 87633 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.8636 579298 943 2023-04-30 LOW
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8016 537715 0 2023-02-28 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7726 518225 5649 2023-04-30 LOW
UBS Asset Management (Switzerland) Investment Advisor 0.6872 460961 -1350 2023-04-30 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.5378 360734 1013 2023-04-30 LOW
Zürcher Kantonalbank (Asset Management) Bank and Trust 0.4875 327001 2488 2023-04-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4473 300067 858 2023-04-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4009 268940 460 2023-04-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.2661 178521 0 2023-04-30 LOW
Fidelity International Investment Advisor 0.2563 171930 -1 2023-04-30 LOW
zCapital AG Investment Advisor 0.2429 162900 0 2023-03-31 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.2387 160138 -10907 2022-12-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.2317 155448 5760 2023-03-31 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.2167 145360 -18565 2022-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1931 129515 1881 2023-04-30 LOW
Mirabaud Asset Management AG Investment Advisor 0.1367 91700 -14000 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1279 85822 -75 2023-04-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1062 71227 1616 2023-05-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Schindler Company profile

Σχετικά με την Schindler Holding AG

Η Schindler Holding AG είναι μια εταιρεία συμμετοχών με έδρα την Ελβετία που ειδικεύεται στην κατασκευή κυλιόμενων κλιμάκων, ανελκυστήρων και κινούμενων διαδρόμων. Δραστηριοποιείται παγκοσμίως στο πλαίσιο ενός κύριου τομέα: Ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες. Ο τομέας Ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες παρέχει μια σειρά ανελκυστήρων για διαφορετικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων ανελκυστήρων εμπορευμάτων και ειδικών ανελκυστήρων, ανελκυστήρων υψηλών ορόφων, ανελκυστήρων κατοικιών και εμπορικών ανελκυστήρων. Προσφέρει επίσης κυλιόμενες σκάλες για εμπορικές και δημόσιες μεταφορές, καθώς και κεκλιμένους και οριζόντιους κινούμενους διαδρόμους. Η συνδεδεμένη εταιρεία της, η ALSO Holding AG, η οποία παρείχε τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών και καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα στους τομείς του χονδρικού εμπορίου και της εφοδιαστικής, εκποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2011 και συγχωνεύθηκε με την Actebis GmbH, σχηματίζοντας την ALSO-Actebis Holding AG. Τον Ιούνιο του 2014, έκλεισε το έργο ανάπτυξης ακινήτων Mall of Switzerland (πρώην EbiSquare) μαζί με την Halter AG και πούλησε τη συμμετοχή της στην EbiSquare AG στην Halter AG

Industry: Elevator & Conveying Equipment

Seestrasse 55
HERGISWIL
NIDWALDEN 6052
CH

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

14,516.30 Price
-0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

26,630.35 Price
-1.530% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.53 Price
+0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00409

Gold

1,961.74 Price
-0.090% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.33

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου