Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Schaeffler AG - SHA CFD

5.825
1.19%
0.055
Χαμηλό: 5.795
Υψηλό: 5.865
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.055
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.019974 %
Charges from borrowed part ($-0.80)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.019974%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.002248 %
Charges from borrowed part ($-0.09)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.002248%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Germany
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Schaeffler AG ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 5.895
Άνοιγμα* 5.855
Μεταβολή 1 έτους* -1.26%
Εύρος ημέρας* 5.795 - 5.865
Εύρος 52 εβδ. 4.44-7.38
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 361.53K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 13.05M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 982.72M
Αναλογία P/E 7.31
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 666.00M
Έσοδα 16.20B
EPS 0.81
Μέρισμα (Απόδοση %) 7.60135
Beta 1.35
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 5.895 0.115 1.99% 5.780 5.905 5.730
Jun 1, 2023 5.735 0.040 0.70% 5.695 5.755 5.640
May 31, 2023 5.680 -0.205 -3.48% 5.885 5.885 5.585
May 30, 2023 5.950 0.020 0.34% 5.930 6.000 5.930
May 29, 2023 5.965 -0.060 -1.00% 6.025 6.030 5.940
May 26, 2023 6.000 0.090 1.52% 5.910 6.025 5.845
May 25, 2023 5.875 -0.045 -0.76% 5.920 5.935 5.840
May 24, 2023 5.895 -0.100 -1.67% 5.995 6.000 5.875
May 23, 2023 6.060 0.000 0.00% 6.060 6.085 5.995
May 22, 2023 6.050 0.065 1.09% 5.985 6.110 5.935
May 19, 2023 5.985 -0.155 -2.52% 6.140 6.160 5.965
May 18, 2023 6.130 0.090 1.49% 6.040 6.150 6.040
May 17, 2023 6.045 0.065 1.09% 5.980 6.090 5.940
May 16, 2023 5.995 0.010 0.17% 5.985 6.090 5.940
May 15, 2023 6.030 0.110 1.86% 5.920 6.100 5.860
May 12, 2023 5.910 0.090 1.55% 5.820 5.945 5.770
May 11, 2023 5.820 0.000 0.00% 5.820 5.955 5.775
May 10, 2023 5.910 -0.020 -0.34% 5.930 6.110 5.895
May 9, 2023 5.955 -0.305 -4.87% 6.260 6.440 5.910
May 8, 2023 6.510 0.085 1.32% 6.425 6.525 6.400

Schaeffler AG Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, August 2, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

DE

Γεγονός

Q2 2023 Schaeffler AG Earnings Release
Q2 2023 Schaeffler AG Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 15809 13852 12589 14427 14241
Έσοδα 15809 13852 12589 14427 14241
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 12230 10412 9690 10844 10558
Ακαθάριστο Εισόδημα 3579 3440 2899 3583 3683
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 14835 12632 12738 13637 12887
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1735 1517 1372 1531 1492
Έρευνα & Ανάπτυξη 768 748 684 849 847
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 134 42 41 101 6
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 938 340 48
Other Operating Expenses, Total -32 -87 13 -28 -64
Λειτουργικά Έσοδα 974 1220 -149 790 1354
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -126 -110 -161 -108 -147
Άλλο, Καθαρό 4 12 -58 -46 -12
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 852 1122 -368 636 1195
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 584 774 -419 440 895
Δικαίωμα Μειοψηφίας -27 -19 -9 -12 -14
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 557 755 -428 428 881
Καθαρά Κέρδη 557 755 -428 428 881
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 557 756 -428 428 881
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 557 756 -428 428 881
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 557 756 -428 428 881
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 671.084 669.027 666 666 666
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.83 1.13 -0.64264 0.64264 1.32282
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.45 0.5 0.25 0.45 0.55
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.91682 1.1465 0.53634 1.05815 1.35431
Total Adjustments to Net Income 0 1
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 4152 4019 4242 3790 3758
Έσοδα 4152 4019 4242 3790 3758
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3167 3126 3258 2958 2887
Ακαθάριστο Εισόδημα 985 893 984 832 871
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3908 3795 3926 3604 3511
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 461 453 447 434 402
Έρευνα & Ανάπτυξη 205 196 182 188 203
Other Operating Expenses, Total 75 17 28 13 8
Λειτουργικά Έσοδα 244 224 316 186 247
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -47 -17 -37 -37 -29
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 198 206 279 149 218
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 136 146 176 119 143
Δικαίωμα Μειοψηφίας -6 -6 -7 -7 -6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 130 140 169 112 137
Καθαρά Κέρδη 130 140 169 112 137
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 129 140 169 113 136
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 129 140 169 113 136
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 129 140 169 113 136
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 678.947 666.595 676 706.25 647.619
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.19 0.21002 0.25 0.16 0.21
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.45 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.28307 0.22384 0.28639 0.1747 0.22114
Total Adjustments to Net Income -1 0 1 -1
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 3 11 11 11
Άλλο, Καθαρό 1 -1 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7104 7170 6399 5483 5534
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1150 1879 1868 760 898
Μετρητά & Ισοδύναμα 1063 1822 1758 668 801
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 87 57 110 92 97
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2925 2608 2477 2511 2374
Accounts Receivable - Trade, Net 2573 2326 2217 2196 2048
Total Inventory 2796 2495 1881 2132 2183
Other Current Assets, Total 233 188 173 80 79
Total Assets 14284 14364 13509 12870 12362
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4829 4956 5048 5548 5318
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 16569 16015 15171 15181 14370
Accumulated Depreciation, Total -11740 -11059 -10124 -9633 -9052
Goodwill, Net 540 365 357 606 530
Intangibles, Net 376 132 113 122 97
Long Term Investments 165 235 146 201 189
Note Receivable - Long Term 38 78 38 44 50
Other Long Term Assets, Total 1232 1428 1408 866 644
Total Current Liabilities 4372 4683 3686 3680 3522
Accounts Payable 2339 2068 1704 1732 1967
Accrued Expenses 285 257 222 280 292
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 117 597 93 218 160
Other Current Liabilities, Total 1631 1761 1667 1450 1103
Total Liabilities 10268 11311 11580 10048 9389
Total Long Term Debt 3400 3390 4163 3170 3188
Long Term Debt 3238 3231 4028 3026 3188
Deferred Income Tax 192 169 177 137 131
Minority Interest 125 112 93 95 87
Other Liabilities, Total 2179 2957 3461 2966 2461
Total Equity 4016 3053 1929 2822 2973
Common Stock 666 666 666 666 666
Additional Paid-In Capital 2348 2348 2348 2348 2348
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1218 988 393 931 866
Unrealized Gain (Loss) -5 -2 -2 -2
Other Equity, Total -211 -947 -1476 -1121 -907
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 14284 14364 13509 12870 12362
Total Common Shares Outstanding 666 666 666 666 666
Capital Lease Obligations 162 159 135 144
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7286 7104 7552 6988 7127
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 994 1268 1157 826 1362
Μετρητά & Ισοδύναμα 799 1063 977 681 1243
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 195 205 180 145 119
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2822 2618 2971 2685 2499
Accounts Receivable - Trade, Net 2780 2573 2922 2627 2447
Total Inventory 2983 2796 3005 2998 2795
Other Current Assets, Total 487 422 419 479 471
Total Assets 15197 14284 14742 14105 14354
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4825 4829 4918 4903 4902
Intangibles, Net 1592 916 651 640 629
Long Term Investments 205 223 346 275 290
Note Receivable - Long Term 11 11 11 11 11
Other Long Term Assets, Total 1278 1201 1264 1288 1395
Total Current Liabilities 5319 4372 4761 4384 4375
Accounts Payable 2485 2339 2503 2385 2382
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 920 117 139 62 54
Other Current Liabilities, Total 1914 1916 2119 1937 1939
Total Liabilities 11106 10268 10610 10326 10814
Total Long Term Debt 3110 3400 3403 3405 3395
Long Term Debt 2942 3238 3229 3228 3235
Capital Lease Obligations 168 162 174 177 160
Deferred Income Tax 263 192 191 194 204
Minority Interest 130 125 132 121 119
Other Liabilities, Total 2284 2179 2123 2222 2721
Total Equity 4091 4016 4132 3779 3540
Common Stock 666 666 666 666 666
Additional Paid-In Capital 2348 2348 2348 2348 2348
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1347 1218 1078 909 1124
Other Equity, Total -265 -211 42 -142 -596
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 15197 14284 14742 14105 14354
Total Common Shares Outstanding 666 666 666 666 666
Unrealized Gain (Loss) -5 -5 -2 -2 -2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 974 1264 -143 790 1354
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1139 1273 1255 1578 1606
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 990 966 1260 980 821
Μη Χρηματικά Στοιχεία -7 2 6 -8 -3
Cash Taxes Paid 328 348 316 222 355
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 115 120 121 95 94
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -818 -959 132 -184 -566
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -990 -716 -642 -1147 -1384
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -791 -671 -633 -1045 -1232
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -199 -45 -9 -102 -152
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -891 -527 526 -572 -111
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -7 -4 -3 -3 -2
Total Cash Dividends Paid -328 -162 -295 -361 -361
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -556 -361 824 -208 252
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -10 34 -50 8 -8
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -752 64 1089 -133 103
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 244 974 750 434 247
Cash From Operating Activities 156 1139 646 170 199
Cash From Operating Activities 249 990 731 488 245
Non-Cash Items -5 -7 -4 -3 0
Cash Taxes Paid 92 328 240 162 74
Cash Interest Paid 41 115 54 51 44
Changes in Working Capital -332 -818 -831 -749 -293
Cash From Investing Activities -893 -990 -667 -404 -231
Capital Expenditures -221 -791 -550 -331 -156
Other Investing Cash Flow Items, Total -672 -199 -117 -73 -75
Cash From Financing Activities 480 -891 -855 -913 -559
Financing Cash Flow Items 1 -8
Issuance (Retirement) of Debt, Net 480 -556 -519 -577 -559
Foreign Exchange Effects -7 -10 32 20 12
Net Change in Cash -264 -752 -844 -1127 -579
Total Cash Dividends Paid -336 -336 -328
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BDT Capital Partners, LLC Private Equity 25 41500000 0 2023-03-24 MED
Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 8.9504 14857605 1113617 2023-03-31 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 4.581 7604463 0 2023-04-30 LOW
La Financière de l'Echiquier Investment Advisor 1.3706 2275271 -197660 2022-12-31 LOW
Bankinter, S.A. (Madrid) Bank and Trust 1.0619 1762745 0 2022-06-30 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.0292 1708421 15366 2023-04-30 LOW
March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U. Investment Advisor 0.6194 1028251 -110678 2023-03-31
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5378 892749 -404 2023-04-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.5054 838894 0 2023-03-31 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.4007 665203 414369 2023-04-30 LOW
Lingohr & Partner Asset Management GmbH Investment Advisor 0.3004 498595 0 2023-03-31 LOW
Amundi Deutschland GmbH Investment Advisor 0.2502 415346 31172 2023-04-30 HIGH
Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.2415 400878 8800 2023-03-31 LOW
PIMCO (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2274 377505 222 2023-04-30 LOW
FPM Frankfurt Performance Management AG Investment Advisor 0.2247 373000 0 2023-02-28 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.221 366874 0 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1911 317200 22 2023-04-30 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 0.1903 315900 0 2023-04-30 LOW
Santander Asset Management Investment Advisor 0.1891 313903 313903 2023-03-31 MED
ARIAD Asset Management GmbH Investment Advisor 0.1852 307500 0 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Schaeffler Company profile

Σχετικά με την Schaeffler AG

Η Schaeffler AG είναι μια εταιρεία με έδρα τη Γερμανία που δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Οι δραστηριότητές της χωρίζονται σε δύο επιχειρηματικούς τομείς: Automotive και Industrial. Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας περιλαμβάνει τέσσερις υποδιαιρέσεις: Συστήματα μετάδοσης, αποσβεστήρες στρέψης και κραδασμών, συμπλέκτες και συστήματα διπλού συμπλέκτη, μετατροπείς ροπής, λύσεις ρουλεμάν και εξαρτήματα αλλαγής ταχυτήτων, Συστήματα πλαισίου, όπως έδρανα τροχών, εξαρτήματα διεύθυνσης και συστήματα διεύθυνσης με υποβοήθηση, και Automotive Aftermarket, που προσφέρει υπηρεσίες επισκευής, μεταξύ άλλων. Η διαχείριση του βιομηχανικού τομέα γίνεται με βάση τις περιφέρειες: Ευρώπη, Αμερική, Ευρύτερη Κίνα και Ασία/Ειρηνικός. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της ψηφιοποίησης της παραγωγής.

Industry: Auto, Truck & Motorcycle Parts (NEC)

Industriestraße 1-3
HERZOGENAURACH
BAYERN 91074
DE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,961.63 Price
+0.690% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

14,534.20 Price
-0.140% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.51 Price
-6.580% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00431

BTC/USD

25,754.85 Price
-5.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου