Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Scandic Hotels Group - SHOT CFD

39.4
1.03%
0.7
Χαμηλό: 38.9
Υψηλό: 39.5
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Friday at 15:25

Mon - Fri: 07:00 - 15:25

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.7
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.019721 %
Charges from borrowed part ($-0.79)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.019721%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.002501 %
Charges from borrowed part ($-0.10)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.002501%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SEK
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Sweden
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Scandic Hotels Group AB ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 39
Άνοιγμα* 38.9
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* 38.9 - 39.5
Εύρος 52 εβδ. 28.17-47.82
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 697.72K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 18.14M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 7.52B
Αναλογία P/E 14.18
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 191.30M
Έσοδα 21.02B
EPS 2.77
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.69
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 1, 2023 39.0 0.0 0.00% 39.0 39.7 38.7
May 31, 2023 38.8 0.7 1.84% 38.1 39.3 37.3
May 30, 2023 38.4 0.6 1.59% 37.8 38.6 36.9
May 29, 2023 38.2 -0.3 -0.78% 38.5 38.7 37.7
May 26, 2023 38.6 -0.4 -1.03% 39.0 39.0 38.4
May 25, 2023 39.0 0.8 2.09% 38.2 39.4 37.6
May 24, 2023 38.4 0.0 0.00% 38.4 38.6 38.0
May 23, 2023 38.8 0.6 1.57% 38.2 39.3 37.5
May 22, 2023 38.7 0.9 2.38% 37.8 38.8 37.3
May 19, 2023 37.5 -0.6 -1.57% 38.1 38.6 37.0
May 17, 2023 37.7 -0.2 -0.53% 37.9 38.3 37.2
May 16, 2023 37.7 2.2 6.20% 35.5 38.0 35.5
May 15, 2023 34.7 0.8 2.36% 33.9 34.8 33.8
May 12, 2023 33.7 -0.1 -0.30% 33.8 34.1 33.4
May 11, 2023 33.9 0.6 1.80% 33.3 34.5 32.9
May 10, 2023 33.9 1.4 4.31% 32.5 34.5 31.7
May 9, 2023 32.5 -1.2 -3.56% 33.7 34.1 32.1
May 8, 2023 34.3 -0.8 -2.28% 35.1 35.3 33.7
May 5, 2023 35.1 -0.1 -0.28% 35.2 36.2 34.5
May 4, 2023 35.3 0.9 2.62% 34.4 35.4 33.8

Scandic Hotels Group Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Friday, July 14, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

SE

Γεγονός

Q2 2023 Scandic Hotels Group AB Earnings Release
Q2 2023 Scandic Hotels Group AB Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Thursday, October 26, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

05:30

Χώρα

SE

Γεγονός

Q3 2023 Scandic Hotels Group AB Earnings Release
Q3 2023 Scandic Hotels Group AB Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 19230 10086 7470 18945 18007
Έσοδα 19230 10086 7470 18945 18007
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5349 3087 2362 5969 5667
Ακαθάριστο Εισόδημα 13881 6999 5108 12976 12340
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16778 10526 12322 16801 17024
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7908 4298 3419 7639 10255
Depreciation / Amortization 3357 3128 3272 3267 860
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 152 50 3268 -74 243
Other Operating Expenses, Total 12 -37 1 0 -1
Λειτουργικά Έσοδα 2452 -440 -4852 2144 983
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1766 -1540 -1229 -1228 -156
Άλλο, Καθαρό -37 -66 -14 -17
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 649 -2046 -6081 902 810
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 428 -1679 -5951 725 679
Δικαίωμα Μειοψηφίας -34 -2 2 -3 -4
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 394 -1681 -5949 722 675
Καθαρά Κέρδη 394 -1681 -5949 722 675
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 394 -1681 -5949 722 674
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 394 -1681 -5949 722 674
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 394 -1681 -5949 722 674
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 232.769 191.251 148.619 145.245 145.3
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.69267 -8.78951 -40.0286 4.97093 4.63867
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 2.4829
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.12331 -8.61958 -25.5607 4.56142 6.0406
Total Adjustments to Net Income -1
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 4526 5228 5994 5276 2733
Έσοδα 4526 5228 5994 5276 2733
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1403 1629 1554 1246 920
Ακαθάριστο Εισόδημα 3123 3599 4440 4030 1813
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4327 4740 4762 4260 3012
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1970 2207 2338 2118 1245
Depreciation / Amortization 938 878 849 825 820
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 17 25 20 75 27
Other Operating Expenses, Total -1 1 1 -4 0
Λειτουργικά Έσοδα 199 488 1232 1016 -279
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -492 -445 -440 -455 -446
Άλλο, Καθαρό -30 4 -25 -7
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -323 43 796 536 -732
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -302 -5 633 432 -639
Δικαίωμα Μειοψηφίας -10 -10 -10 -11 -2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -312 -15 623 421 -641
Καθαρά Κέρδη -312 -15 623 421 -641
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -312 -15 622 421 -641
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -312 -15 622 421 -641
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -312 -15 622 421 -641
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 191.304 191.304 232.769 232.769 191.251
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.63091 -0.07841 2.67218 1.80866 -3.35162
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.57315 0.00653 2.74051 2.06835 -3.25986
Total Adjustments to Net Income -1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1988 1325 730 1328 1470
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 317 216 14 26 103
Μετρητά & Ισοδύναμα 14 26 103
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 950 727 203 733 765
Accounts Receivable - Trade, Net 802 601 153 649 689
Total Inventory 134 108 90 133 133
Prepaid Expenses 203 206 423 429 422
Total Assets 50948 44755 38283 43509 17737
Property/Plant/Equipment, Total - Net 41131 35748 30387 31624 6035
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 62894 54548 11842
Accumulated Depreciation, Total -21763 -18800 -5807
Goodwill, Net 4180 3914 3737 6641 6560
Intangibles, Net 3009 2971 2950 3300 3340
Long Term Investments 29 28 26 29 31
Note Receivable - Long Term 32 40 47 460 261
Other Long Term Assets, Total 579 729 406 127 40
Total Current Liabilities 6713 5612 4358 5869 3959
Accounts Payable 986 977 317 767 791
Accrued Expenses 2384 2084 1671 1735 1538
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 201 487 1000
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2268 1947 1850 2290 93
Other Current Liabilities, Total 1075 604 319 590 537
Total Liabilities 48751 43640 36248 36951 9970
Total Long Term Debt 40653 36904 30695 29697 4483
Long Term Debt 2591 4602 4526 3036 2940
Capital Lease Obligations 38062 32302 26169 26661 1543
Deferred Income Tax 24 24 35 272 666
Minority Interest 77 40 36 43 38
Other Liabilities, Total 1284 1060 1124 1070 824
Total Equity 2197 1115 2035 6558 7767
Common Stock 9940 9938 9592 7891 7891
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -8399 -9005 -7403 -1481 -208
Other Equity, Total 656 182 -154 148 84
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 50948 44755 38283 43509 17737
Total Common Shares Outstanding 191.304 191.258 191.258 145.172 145.172
Other Current Assets, Total 384 68 0 7 47
Cash 317 216
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2465 1988 2860 2226 1894
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 285 317 76 101 23
Μετρητά & Ισοδύναμα 285 317 76 101 23
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2034 924 2056 1599 1677
Total Assets 55139 50948 51165 49973 47032
Property/Plant/Equipment, Total - Net 44825 41131 40543 40020 37214
Intangibles, Net 7129 3009 7115 7021 7049
Long Term Investments 721 29 646 707 875
Total Current Liabilities 7545 6713 6769 6203 5952
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2432 2268 2204 2174 2088
Other Current Liabilities, Total 5113 914 4565 4029 3864
Total Liabilities 53536 48751 48785 48541 46260
Total Long Term Debt 44680 40653 40529 40724 39144
Long Term Debt 2794 2591 3211 4135 5430
Capital Lease Obligations 41886 38062 37318 36589 33714
Minority Interest 87 77 65 54 45
Other Liabilities, Total 1224 1284 1422 1560 1119
Total Equity 1603 2197 2380 1432 772
Common Stock 9940 9940 9940 9938 9938
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -8659 -8399 -8419 -9157 -9637
Other Equity, Total 322 656 859 651 471
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 55139 50948 51165 49973 47032
Total Common Shares Outstanding 191.304 191.304 191.304 191.258 191.258
Other Current Assets, Total 146 384 728 526 194
Other Long Term Assets, Total -1 579 1 -1
Accounts Receivable - Trade, Net 776
Total Inventory 134
Prepaid Expenses 229
Goodwill, Net 4180
Note Receivable - Long Term 32
Accounts Payable 986
Accrued Expenses 2545
Deferred Income Tax 24
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2457 -440 -4800 2144 983
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6432 3701 1151 5067 1723
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3372 3139 6187 3281 870
Μη Χρηματικά Στοιχεία 28 -19 39 -173 -1
Cash Taxes Paid 39 51 54 343 174
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1464 1194 1036 1143 145
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 575 1021 -275 -185 -129
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -635 -513 -751 -923 -1254
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -635 -513 -751 -1155 -1216
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 232 -38
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -5672 -2953 -426 -4203 -482
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1619 -1525 -1222 -1220 -151
Total Cash Dividends Paid -10 -3 -37 -375 -393
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 1701
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -4043 -1425 -868 -2608 62
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -24 -33 14 -18 -24
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 101 202 -12 -77 -37
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 199 2457 1969 737 -279
Cash From Operating Activities 732 6432 4460 2477 67
Cash From Operating Activities 938 3372 2494 1645 820
Non-Cash Items 15 28 -11 21
Cash Taxes Paid 50 39 36 35 34
Cash Interest Paid 431 1464 1081 708 344
Changes in Working Capital -420 575 8 74 -474
Cash From Investing Activities -91 -635 -553 -407 -203
Capital Expenditures -91 -635 -553 -407 -203
Cash From Financing Activities -657 -5672 -4029 -2171 -67
Financing Cash Flow Items -479 -1619 -1206 -837 -399
Total Cash Dividends Paid 0 -10 -10 -10 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -178 -4043 -2813 -1324 332
Foreign Exchange Effects -16 -24 -19 -15 10
Net Change in Cash -32 101 -141 -116 -193
Issuance (Retirement) of Stock, Net
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Stena Sessan Rederi AB Corporation 19.8503 37974365 0 2023-01-31
AMF Tjänstepension AB Pension Fund 13.0682 25000000 1000000 2023-01-31 LOW
Eiendomsspar AS Corporation 3.4829 6663000 748000 2023-01-31 LOW
Periscopus AS Corporation 2.6863 5138955 0 2023-01-31
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3923 4576591 154867 2023-01-31 LOW
Avanza Bank Holding AB Holding Company 2.2712 4344834 -446093 2023-01-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6634 3182205 31574 2023-01-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6199 3098940 808868 2023-01-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.3784 2636973 2968 2023-01-31 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.8503 1626728 176792 2023-01-31 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 0.7896 1510525 0 2023-02-28 LOW
Braathen (Per G) Individual Investor 0.7492 1433305 0 2023-01-31
Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.6324 1209761 -3355 2021-12-31 LOW
GlobeFlex Capital, L.P. Investment Advisor 0.632 1209137 1209137 2023-01-31 MED
Tredje AP Fonden Pension Fund 0.6164 1179290 -25778 2022-06-30 LOW
SEB Investment Management AB Investment Advisor 0.6079 1162921 104180 2023-01-31 LOW
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.3756 718500 0 2023-04-30 MED
Storebrand Kapitalforvaltning AS Investment Advisor 0.3507 670993 35728 2023-04-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.2756 527198 2320 2023-04-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.2644 505844 0 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Scandic Hotels Company profile

Σχετικά με την Scandic Hotels Group

Η Scandic Hotels Group AB είναι μια εταιρεία με έδρα τη Σουηδία που δραστηριοποιείται, μαζί με τις θυγατρικές της, στην εκμετάλλευση ξενοδοχείων. Η κύρια αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος της Εταιρείας: Σουηδία, η οποία περιλαμβάνει σουηδικά ξενοδοχεία που λειτουργούν υπό το εμπορικό σήμα Scandic, Νορβηγία, η οποία περιλαμβάνει νορβηγικά ξενοδοχεία που λειτουργούν υπό το εμπορικό σήμα Scandic, και Άλλες σκανδιναβικές χώρες & τμήματα περιλαμβάνουν τη λειτουργία ξενοδοχείων στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία και τη Γερμανία, καθώς και το ξενοδοχειακό concept HTL, το οποίο λειτουργεί από τον υποόμιλο HTL Hotels. Η Εταιρεία λειτουργεί ένα δίκτυο περίπου 224 ξενοδοχείων και σχεδόν 42.000 ξενοδοχειακών δωματίων σε επτά χώρες. Η Scandic Hotels Group AB είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της Sunstorm Holding AB.

Industry: Hotels & Motels

Sveavägen 167
STOCKHOLM
STOCKHOLM 113 46
SE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

71.23 Price
+1.350% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0203%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0017%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

Gold

1,978.60 Price
+0.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,130.40 Price
+0.850% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,498.70 Price
+0.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου