Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Saras SPA - SRSit CFD

  1.4850
  0%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0325
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022046 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.19)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022046%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000176 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000176%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Italy
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Saras SpA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.485
  Άνοιγμα* 1.4825
  Μεταβολή 1 έτους* 27.8%
  Εύρος ημέρας* 1.4825 - 1.5025
  Εύρος 52 εβδ. 1.02-1.67
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.00M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 173.77M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.38B
  Αναλογία P/E 4.01
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 951.00M
  Έσοδα 12.34B
  EPS 0.36
  Μέρισμα (Απόδοση %) 13.108
  Beta 0.85
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 13, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 1.4850 0.0075 0.51% 1.4775 1.5025 1.4775
  Nov 30, 2023 1.4850 0.0200 1.37% 1.4650 1.5075 1.4650
  Nov 29, 2023 1.4700 0.0125 0.86% 1.4575 1.4750 1.4450
  Nov 28, 2023 1.4625 0.0175 1.21% 1.4450 1.4725 1.4425
  Nov 27, 2023 1.4550 0.0050 0.34% 1.4500 1.4650 1.4250
  Nov 24, 2023 1.4425 0.0025 0.17% 1.4400 1.4575 1.4300
  Nov 23, 2023 1.4525 0.0000 0.00% 1.4525 1.4600 1.4400
  Nov 22, 2023 1.4425 0.0075 0.52% 1.4350 1.4725 1.4300
  Nov 21, 2023 1.4350 -0.0125 -0.86% 1.4475 1.4625 1.4325
  Nov 20, 2023 1.4475 0.0175 1.22% 1.4300 1.4700 1.4175
  Nov 17, 2023 1.4200 0.0350 2.53% 1.3850 1.4250 1.3850
  Nov 16, 2023 1.3925 -0.0350 -2.45% 1.4275 1.4300 1.3875
  Nov 15, 2023 1.4300 0.0025 0.18% 1.4275 1.4400 1.4050
  Nov 14, 2023 1.4325 0.0575 4.18% 1.3750 1.4425 1.3750
  Nov 13, 2023 1.3800 0.0325 2.41% 1.3475 1.3875 1.3450
  Nov 10, 2023 1.3525 0.0625 4.84% 1.2900 1.3550 1.2675
  Nov 9, 2023 1.2950 -0.0025 -0.19% 1.2975 1.3325 1.2850
  Nov 8, 2023 1.3325 -0.0225 -1.66% 1.3550 1.3850 1.3200
  Nov 7, 2023 1.3575 -0.0300 -2.16% 1.3875 1.3875 1.3550
  Nov 6, 2023 1.3850 -0.0200 -1.42% 1.4050 1.4100 1.3700

  Saras SPA Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, March 13, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  IT

  Γεγονός

  Q4 2023 Saras SpA Earnings Release
  Q4 2023 Saras SpA Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 15835.8 8636.45 5342.28 9517.7 10388.4
  Έσοδα 15835.8 8636.45 5342.28 9517.7 10388.4
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 12878.8 7202.15 4752.55 8360.45 9105.24
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2956.98 1434.3 589.734 1157.25 1283.17
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 14870.1 8557.95 5683.4 9463.6 10153
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1608.37 1000.54 560.628 824.437 644.154
  Depreciation / Amortization 191.446 196.691 218.139 198.697 178.838
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.169 -16.673 28.834 -14.627 51.945
  Other Operating Expenses, Total 98.911 133.44 123.244 94.651 172.862
  Λειτουργικά Έσοδα 965.635 78.496 -341.111 54.092 235.369
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -76.962 -46.458 -13.818 -18.79 -45.038
  Άλλο, Καθαρό 0.497 0.17 0.012 -4.808
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 889.17 32.208 -354.929 35.314 185.523
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 416.916 9.334 -275.516 26.154 140.425
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 416.916 9.334 -275.516 26.154 140.425
  Καθαρά Κέρδη 416.916 9.334 -275.516 26.154 140.425
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 416.916 9.334 -275.516 26.154 140.425
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 416.916 9.334 -275.516 26.154 140.425
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 416.916 9.334 -275.516 26.154 140.425
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 951 947.539 941.78 939.725 936.01
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.4384 0.00985 -0.29255 0.02783 0.15003
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.19 0 0 0.08
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.44045 -0.00159 -0.23116 0.01827 0.19834
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 88.445 41.807
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 1950.63 3466.29 3870.54 4266.47 4749.15
  Έσοδα 1950.63 3466.29 3870.54 4266.47 4749.15
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1634.61 2926.25 3306.06 3471.29 3780.7
  Ακαθάριστο Εισόδημα 316.024 540.046 564.476 795.177 968.455
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1962.98 3266.37 3818.11 3948.98 4264.05
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 267.073 240.711 612.962 395.067 322.49
  Depreciation / Amortization 47.907 46.48 50.302 48.305 47.237
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -8.321 -9.596 9.241 -0.32 -3.286
  Λειτουργικά Έσοδα -12.349 199.929 52.433 317.489 485.103
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -11.18 -3.404 23.765 -57.892 -38.652
  Άλλο, Καθαρό 0.559 -0.062
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -23.529 196.525 76.757 259.535 446.451
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -16.77 139.093 69.683 54.779 215.859
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -16.77 139.093 69.683 54.779 215.859
  Καθαρά Κέρδη -16.77 139.093 69.683 54.779 215.859
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -16.77 139.093 69.683 54.779 215.859
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -16.77 139.093 69.683 54.779 215.859
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -16.77 139.093 69.683 54.779 215.859
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 951.641 950.738 950.812 951.048 954.601
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.01762 0.1463 0.07329 0.0576 0.22612
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.19 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.02331 0.13916 0.08211 0.05738 0.22446
  Other Operating Expenses, Total 30.291 112.496 -88.077 -9.701 140.715
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -8.577 -49.974 -72.385 44.337 -23.804
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3010.76 2284.9 1841.05 2117.69 1683.91
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 816.682 424.296 621.564 462.305 311.411
  Μετρητά 707.115 366.68 558.997 431.463 272.831
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 109.567 57.616 62.567 30.842 38.58
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 817.797 627.983 381.069 575.973 407.352
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 729.237 546.62 256.677 351.75 290.461
  Συνολικό Απόθεμα 1287.31 1169.17 737.389 1040.84 861.601
  Προπληρωθέντα Εξοδα 10.98 5.801 9.918 17.486 10.403
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 77.988 57.652 91.11 21.086 93.143
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4264.66 3699.59 3370.19 3563.98 2959.92
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1192.52 1271.98 1353.59 1322.49 1087.11
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 5159.36 5063.99 4920.53 4721.33 4357.99
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3966.84 -3792.01 -3566.93 -3398.84 -3270.88
  Υπεραξία, Καθαρό 20.937 20.937 20.937 20.937 20.937
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 19.865 20.573 26.288 57.033 91.19
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4.849 4.646 6.474 6.977 4.569
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15.731 96.555 121.844 38.854 72.206
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2327.7 2683.51 1676.43 2015.76 1301.08
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1423.4 1519.04 915.012 1568.34 1024.27
  Δεδουλευμένα Έξοδα 70.649 41.153 38.458 34.919 44.085
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 12.134 163.134 456.144 7.973 16.957
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 140.887 698.78 57.97 161.049 62.736
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 680.63 261.396 208.842 243.487 153.028
  Σύνολο Οφειλών 3052.29 2905.88 2585.67 2505.15 1855.85
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 401.415 5.244 598.58 198.994 248.068
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 401.415 5.244 598.58 198.994 248.068
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3.73 3.734 3.73 4.437 3.819
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 319.439 213.393 306.93 285.95 302.884
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1212.37 793.718 784.522 1058.84 1104.07
  Κοινή Μετοχή 54.63 54.63 54.63 54.63 54.63
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1157.74 739.088 729.892 1004.21 1049.44
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4264.66 3699.59 3370.19 3563.98 2959.92
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 951 951 941.78 941.78 936.01
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2809.35 2349.35 2912.33 3010.76 3709.81
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 830.842 565.755 825.465 816.682 905.981
  Μετρητά 650.384 496.97 756.009 707.115 724.446
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 180.458 68.785 69.456 109.567 181.535
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 764.701 512.007 624.541 817.797 942.68
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 726.481 469.584 538.077 729.237 804.303
  Συνολικό Απόθεμα 1183.6 1220.02 1334.58 1287.31 1722.82
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.922 13.809 21.23 10.98 12.432
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 26.286 37.758 106.514 77.988 125.893
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4146.77 3689.79 4196.74 4264.66 4958.76
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1233.63 1237.64 1184.44 1192.52 1200.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 5328.14 5294.87 5194.52 5159.36 5127.2
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4094.51 -4057.23 -4010.08 -3966.84 -3926.41
  Υπεραξία, Καθαρό 20.937 20.937 20.937 20.937 20.937
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 18.317 22.199 22.735 19.865 21.383
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4.755 4.557 4.857 4.849 4.843
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 59.782 55.106 51.448 15.731 0.99
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2157.08 1861.46 2006.08 2327.7 2981.59
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1189.03 1188.88 956.052
  Δεδουλευμένα Έξοδα 48.668 46.174 69.003 70.649 43.422
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 13.286 17.088 12.385 12.134 12.779
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 189.076 137.172 135.565 140.887 156.277
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 717.02 472.148 833.076 659.591 642.004
  Σύνολο Οφειλών 2853.26 2532.72 2842.4 3052.29 3816.75
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 313.79 344.363 373.307 401.415 432.937
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 313.79 344.363 373.307 401.415 432.937
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3.73 3.585 3.878 3.73 3.73
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 378.663 323.317 459.13 319.439 398.501
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1293.51 1157.06 1354.34 1212.37 1142
  Κοινή Μετοχή 54.63 54.63 54.63 54.63 54.63
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1238.88 1102.43 1299.71 1157.74 1087.37
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4146.77 3689.79 4196.74 4264.66 4958.76
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 951 951 951 951 951
  Payable/Accrued 1444.44 2127.1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 416.916 9.334 -275.516 26.154 140.425
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 877.652 156.557 -290.978 446.079 247.792
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 204.715 198.525 254.032 198.697 178.838
  Deferred Taxes 81.153 25.293 -90.735 6.007 -22.265
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 560.479 -74.375 87.005 29.569 105.538
  Cash Taxes Paid 114.804 0 69.316 95.425
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 31.118 19.755 0 19.035 17.25
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -385.611 -2.22 -265.764 185.652 -154.744
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -119.381 -13.307 -257.489 -273.488 -176.788
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -113.583 -100.05 -252.327 -340.688 -240.172
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -5.798 86.743 -5.162 67.2 63.384
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -380.598 -349.746 672.919 -14.215 -216.835
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -75.31 -112.321
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -380.598 -349.746 672.959 61.095 -104.514
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -37.237 14.178 3.082 0.256 -2.863
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 340.436 -192.318 127.534 158.632 -148.694
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.04
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 139.093 416.916 347.233 292.454 76.595
  Cash From Operating Activities 78.741 877.652 805.053 506.607 60.734
  Cash From Operating Activities 46.48 204.715 141.144 92.839 45.602
  Deferred Taxes 3.085 81.153 95.561 95.002 8.771
  Non-Cash Items 126.502 560.479 588.953 309.598 109.676
  Cash Interest Paid 8.151 31.118 20.598 13.683 5.518
  Changes in Working Capital -236.419 -385.611 -367.838 -283.286 -179.91
  Cash From Investing Activities 76.824 -119.381 -144.499 -86.968 -60.06
  Capital Expenditures -41.267 -113.583 -65.544 -50.329 -24.018
  Other Investing Cash Flow Items, Total 118.091 -5.798 -78.955 -36.639 -36.042
  Cash From Financing Activities -106.671 -380.598 -334.3 -198.14 -30.893
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -106.671 -380.598 -334.3 -198.14 -30.893
  Foreign Exchange Effects 0.001 -37.237 31.513 20.31 6.865
  Net Change in Cash 48.895 340.436 357.767 241.809 -23.354
  Cash Taxes Paid 0 114.804 60.573
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Moratti (Massimo) Individual Investor 20.01 190295100 0 2022-12-31 LOW
  Farringford N.V. Corporation 12.462 118513620 68776320 2023-05-12
  Angelo (Moratti) Individual Investor 10.005 95147550 -47550 2022-12-31 LOW
  Gabriele (Moratti) Individual Investor 10.005 95147550 -47550 2022-12-31 LOW
  Marble Bar Asset Management LLP Hedge Fund 5.12 48691200 48691200 2022-04-07 MED
  Platinum Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.838 26989380 -20389440 2022-09-20 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8351 17451543 414500 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8066 17180691 1542 2023-09-30 LOW
  JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.2273 11671808 0 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.1878 11296082 11296082 2022-12-31 LOW
  Eurizon Capital SGR S.p.A. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1766 11189136 950000 2023-09-30 MED
  Odey Asset Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.0715 10190081 1884586 2023-06-30 HIGH
  Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.958 9110700 -599500 2023-06-30 LOW
  Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. Investment Advisor 0.8873 8438581 0 2023-09-30 MED
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.7282 6924953 29280 2023-09-30 LOW
  Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.4985 4740883 -273026 2023-08-31 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.4638 4410633 -931307 2023-07-31 LOW
  ARCA Fondi SGR S.p.A Investment Advisor 0.4414 4197749 0 2023-09-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.432 4108241 28345 2023-09-30 LOW
  Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. Investment Advisor 0.4206 4000000 -3100000 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Saras Company profile

  Σχετικά με την Saras SPA

  Η Saras SpA είναι μια ιταλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας. Η εταιρεία λειτουργεί διυλιστήρια στην Ευρώπη. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας χωρίζονται σε πέντε τομείς. Ο τομέας διύλισης διυλίζει αργό πετρέλαιο σε προϊόντα πετρελαίου στο διυλιστήριο Sarroch. Οι δραστηριότητες του τομέα Μάρκετινγκ επικεντρώνονται στη χονδρική πώληση πετρελαιοειδών προϊόντων που απευθύνονται σε πελάτες μικρότερου μεγέθους, πελάτες εκτός δικτύου και πετρελαϊκές εταιρείες, καθώς και σε τρίτους φορείς και στα πρατήρια καυσίμων, σούπερ μάρκετ και μεταπωλητές που ανήκουν στην Εταιρεία. Ο τομέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της Sarlux Srl, επικεντρώνεται στην πώληση ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται εντός του βιομηχανικού συγκροτήματος στο Sarroch. Ο αιολικός τομέας, μέσω της Sardeolica Srl, περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο αιολικό πάρκο Ulassai. Ο τομέας Άλλα περιλαμβάνει υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος, συστήματα μέτρησης, βιομηχανικής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

  Industry: Petroleum Refining

  S.S. Sulcitana n.195 - Km.19
  SARROCH
  CAGLIARI 09018
  IT

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου