Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές SAP SE - SAPd CFD

115.10
0.88%
0.45
Χαμηλό: 114.4
Υψηλό: 115.15
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.45
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.019277 %
Charges from borrowed part ($-0.77)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.019277%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.002946 %
Charges from borrowed part ($-0.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.002946%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Germany
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

SAP SE ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 114.1
Άνοιγμα* 115.1
Μεταβολή 1 έτους* 11.64%
Εύρος ημέρας* 114.4 - 115.15
Εύρος 52 εβδ. 79.58-115.40
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.03M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 37.29M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 140.79B
Αναλογία P/E 58.81
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.17B
Έσοδα 30.87B
EPS 1.95
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.78883
Beta 1.02
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 21, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 114.10 -0.10 -0.09% 114.20 114.35 113.25
Mar 28, 2023 113.55 -0.60 -0.53% 114.15 114.55 113.25
Mar 27, 2023 114.05 -0.25 -0.22% 114.30 115.05 113.80
Mar 24, 2023 113.55 -0.80 -0.70% 114.35 115.20 113.30
Mar 23, 2023 114.60 1.30 1.15% 113.30 114.85 112.90
Mar 22, 2023 113.60 0.10 0.09% 113.50 114.05 113.25
Mar 21, 2023 113.80 1.15 1.02% 112.65 113.90 112.40
Mar 20, 2023 112.70 1.55 1.39% 111.15 113.55 110.15
Mar 17, 2023 111.55 0.15 0.13% 111.40 114.15 110.75
Mar 16, 2023 112.50 3.35 3.07% 109.15 112.70 108.30
Mar 15, 2023 108.00 -1.05 -0.96% 109.05 109.40 106.85
Mar 14, 2023 109.75 2.25 2.09% 107.50 110.35 107.50
Mar 13, 2023 107.00 -3.40 -3.08% 110.40 111.00 106.05
Mar 10, 2023 110.05 0.95 0.87% 109.10 111.05 109.10
Mar 9, 2023 111.30 1.30 1.18% 110.00 111.75 109.30
Mar 8, 2023 110.85 0.90 0.82% 109.95 111.00 109.85
Mar 7, 2023 110.55 -1.35 -1.21% 111.90 112.25 110.55
Mar 6, 2023 111.70 2.00 1.82% 109.70 113.20 109.65
Mar 3, 2023 109.25 0.50 0.46% 108.75 109.65 108.35
Mar 2, 2023 107.00 1.75 1.66% 105.25 107.30 105.20

SAP SE Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 30871 27842 27338 27553 24708
Έσοδα 30871 27842 27338 27553 24708
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8705 7724 7633 8038 7189
Ακαθάριστο Εισόδημα 22166 20118 19705 19515 17519
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 26201 23186 20715 23080 19005
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10577 9546 8078 8958 7584
Έρευνα & Ανάπτυξη 6155 5180 4447 4283 3615
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 753 702 641 1767 596
Other Operating Expenses, Total 11 34 -84 34 21
Λειτουργικά Έσοδα 4670 4656 6623 4473 5703
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1402 2253 760 234 90
Άλλο, Καθαρό -178 -62 -163 -111 -193
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3090 6847 7220 4596 5600
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1708 5376 5282 3370 4089
Δικαίωμα Μειοψηφίας 576 -121 -138 -50 -6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2284 5255 5144 3320 4083
Καθαρά Κέρδη 2284 5255 5144 3320 4083
Total Adjustments to Net Income 1 1 1 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2284 5256 5145 3321 4083
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2284 5256 5145 3321 4083
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2284 5256 5145 3321 4083
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1170 1180 1182 1194 1194
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.95214 4.45424 4.35279 2.78141 3.4196
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.05 1.95 1.85 1.58 1.5
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.30788 4.92134 4.74953 3.86654 3.78408
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 8436 7841 7517 7077 7981
Έσοδα 8436 7841 7517 7077 7981
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2313 2207 2143 2044 2097
Ακαθάριστο Εισόδημα 6123 5634 5374 5033 5884
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6731 6602 6844 6024 6518
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2759 2666 2768 2384 2826
Έρευνα & Ανάπτυξη 1619 1571 1542 1423 1408
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 203 166 293 154 171
Other Operating Expenses, Total -163 -8 98 19 16
Λειτουργικά Έσοδα 1705 1239 673 1053 1463
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -808 -306 1007 -1 593
Άλλο, Καθαρό -140 -83 -1142 -107 -99
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 757 850 538 945 1957
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 326 546 203 632 1440
Δικαίωμα Μειοψηφίας 214 123 131 108 13
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 540 669 334 740 1453
Καθαρά Κέρδη 540 669 334 740 1453
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 541 669 334 740 1454
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 541 669 334 740 1454
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 541 669 334 740 1454
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1164 1173 1171 1178 1180
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.46478 0.57033 0.28523 0.62818 1.2322
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.05 0 0 0 1.95
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.53988 0.66124 0.44787 0.71561 1.33883
Total Adjustments to Net Income 1 0 1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20044 15069 15213 16620 11930
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11533 6783 5419 8953 4853
Μετρητά & Ισοδύναμα 5702 2582 2440 5312 1453
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2682 1469 102 723 842
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7050 7092 8736 6879 6472
Accounts Receivable - Trade, Net 5887 6198 7562 6182 5809
Prepaid Expenses 588 495 427 305 264
Other Current Assets, Total 873 699 631 483 341
Total Assets 71169 58464 60215 51502 42484
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4977 5041 5496 3553 2967
Goodwill, Net 31090 27538 29162 23736 21271
Intangibles, Net 3966 3784 4491 3227 2967
Long Term Investments 6168 3405 2219 1445 1097
Note Receivable - Long Term 570 567 768 704 594
Other Long Term Assets, Total 4354 3060 2866 2217 1658
Total Current Liabilities 16136 12842 14462 10486 10210
Accounts Payable 1580 1213 1581 1491 1151
Accrued Expenses 5202 4642 4818 4121 3982
Notes Payable/Short Term Debt 931 931 1100 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3236 932 1820 768 1298
Other Current Liabilities, Total 5187 5124 5143 4106 3779
Total Liabilities 32316 28748 29469 22670 17000
Total Long Term Debt 10980 13600 12900 10535 5002
Long Term Debt 9244 11860 11086 10535 5002
Deferred Income Tax 291 158 82 102 251
Minority Interest 2670 211 76 45 31
Other Liabilities, Total 2239 1937 1949 1502 1506
Total Equity 38853 29716 30746 28832 25484
Common Stock 1229 1229 1229 1229 1229
Additional Paid-In Capital 1918 545 545 543 570
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 37022 32026 28783 27407 24769
Treasury Stock - Common -3072 -3072 -1580 -1580 -1591
Unrealized Gain (Loss) 0 0 157
Other Equity, Total 1756 -1012 1769 1233 350
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 71169 58464 60215 51502 42484
Total Common Shares Outstanding 1179.58 1179.58 1193.65 1193.65 1193.41
Cash 3149 2732 2877 2918 2558
Capital Lease Obligations 1736 1740 1814
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 23367 20044 16927 16502 20078
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11486 11656 9500 8643 11745
Μετρητά & Ισοδύναμα 8942 8898 7943 7764 10332
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2544 2758 1557 879 1413
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9993 6755 5787 6287 6899
Other Current Assets, Total 1888 1633 1640 1572 1434
Total Assets 76374 71169 65030 63095 66495
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4991 4977 4834 4827 4947
Goodwill, Net 32159 31090 29654 29049 29374
Intangibles, Net 4032 3966 3810 3928 4082
Long Term Investments 6597 6275 5789 4945 4163
Note Receivable - Long Term 399 410 379 399 367
Other Long Term Assets, Total 4829 4407 3637 3445 3484
Total Current Liabilities 21027 16136 14511 15362 16786
Accounts Payable 1693 1580 1142 1076 1203
Notes Payable/Short Term Debt 0 931 0 1081 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7143 3236 4205 2753 4594
Other Current Liabilities, Total 12191 10389 9164 10452 10989
Total Liabilities 36524 32316 29828 30465 32937
Total Long Term Debt 10070 10980 11342 11357 12369
Long Term Debt 10070 9244 11342 9639 12369
Deferred Income Tax 290 291 252 257 239
Minority Interest 2768 2670 1621 1492 1278
Other Liabilities, Total 2369 2239 2102 1997 2265
Total Equity 39850 38853 35202 32630 33558
Common Stock 1229 1229 1229 1229 1229
Additional Paid-In Capital 2088 1918 1605 1287 970
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 40185 37022 35441 33111 34432
Treasury Stock - Common -3653 -3072 -3072 -3072 -3072
Other Equity, Total 1 1756 -1 75 -1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 76374 71169 65030 63095 66495
Total Common Shares Outstanding 1179.58 1179.58 1179.6 1179.6 1179.58
Accounts Receivable - Trade, Net 5887 5289
Capital Lease Obligations 1736 1718
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 5376 5283 3370 4088 4046
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6222 7193 3496 4303 5045
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1775 1831 1872 1362 1272
Μη Χρηματικά Στοιχεία 999 806 1566 1477 729
Cash Taxes Paid 2063 1194 2329 1687 1332
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 202 244 341 251 200
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1928 -727 -3312 -2624 -1002
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3063 -2986 -7021 -3066 -1112
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -800 -816 -817 -1458 -1275
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2263 -2170 -6204 -1608 163
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -56 -3997 102 3283 -3406
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -56 -60 -18 -7 -43
Total Cash Dividends Paid -2182 -1864 -1790 -1671 -1499
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2828 -1397 0 0 -500
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -646 -676 1910 4961 -1364
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 484 -214 110 97 -218
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 3587 -4 -3313 4617 309
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 632 5376 3936 2519 1070
Cash From Operating Activities 2481 6222 4954 3771 3085
Cash From Operating Activities 460 1775 1308 871 436
Non-Cash Items 698 999 339 30 437
Cash Taxes Paid 421 2063 1682 1254 425
Cash Interest Paid 85 202 142 125 83
Changes in Working Capital 691 -1928 -629 351 1142
Cash From Investing Activities -1762 -3063 -1668 -728 -967
Capital Expenditures -221 -800 -546 -344 -153
Other Investing Cash Flow Items, Total -1541 -2263 -1122 -384 -814
Cash From Financing Activities -725 -56 -979 -729 2661
Financing Cash Flow Items 875 -56 -19 -16 -2
Issuance (Retirement) of Stock, Net -561 2828 1847 1847 1847
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1039 -646 -625 -378 816
Foreign Exchange Effects 50 484 326 139 243
Net Change in Cash 44 3587 2633 2453 5022
Total Cash Dividends Paid -2182 -2182 -2182
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.4548 67012663 1086235 2022-12-21 LOW
Hopp (Dietmar) Individual Investor 5.0914 62548065 0 2022-11-23 LOW
Plattner (Hasso) Individual Investor 3.1645 38876048 -42228940 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.7305 33544169 10229549 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6459 32505312 73829 2023-02-28 LOW
Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK) Investment Advisor 1.1782 14473926 -4298 2023-02-28 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.1298 13880048 470323 2023-02-28 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.0021 12310375 1325740 2023-02-28 HIGH
Fidelity International Investment Advisor 0.9275 11394697 -325562 2023-01-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.8999 11055556 -234 2023-01-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.8766 10768925 139078 2023-02-28 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7643 9389943 211718 2023-02-28 LOW
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 0.7341 9018554 464775 2023-02-28 LOW
Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.6414 7880042 204666 2023-02-28 LOW
CPP Investment Board Pension Fund 0.6222 7644000 34000 2022-03-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 0.5948 7307181 -422 2023-01-31 LOW
Goldman Sachs Group Inc Corporation 0.5417 6655236 6655236 2022-12-16 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.4798 5894922 -3982 2023-02-28 LOW
EdgePoint Investment Group Inc. Investment Advisor 0.4749 5833581 43572 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4593 5642127 -1247 2023-02-28 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

SAP Company profile

Σχετικά με την SAP SE

Η SAP SE (SAP) είναι μια εταιρεία με έδρα τη Γερμανία που προσφέρει λογισμικό επιχειρηματικών εφαρμογών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Τομέας Εφαρμογών, Τεχνολογίας και Υπηρεσιών, ο οποίος δραστηριοποιείται στην πώληση αδειών χρήσης λογισμικού, συνδρομών στις εφαρμογές της στο cloud και συναφών υπηρεσιών, κυρίως υπηρεσιών υποστήριξης και διαφόρων επαγγελματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης, καθώς και υπηρεσιών υλοποίησης των προϊόντων λογισμικού της και υπηρεσιών εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση των προϊόντων της, ο τομέας SAP Business Network, ο οποίος περιλαμβάνει τα συνεργατικά επιχειρηματικά δίκτυα που βασίζονται στο cloud και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το SAP Business Network, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών cloud, των επαγγελματικών υπηρεσιών και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης η εταιρεία εμπορεύεται και πωλεί τις προσφορές cloud που αναπτύσσει η SAP Ariba, η SAP Fieldglass και η Concur, και ο τομέας Customer Experience, ο οποίος περιλαμβάνει προϊόντα on-premise και cloud, τα οποία εκτελούν λειτουργίες front office σε όλη την εμπειρία του πελάτη.

Industry: Enterprise Software

Dietmar-Hopp-Allee 16
WALLDORF
BADEN-WUERTTEMBERG 69190
DE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,920.10 Price
-1.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.54 Price
-3.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00477

Oil - Crude

74.27 Price
+1.900% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,910.80 Price
+0.530% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου