Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Santos - STOau CFD

  7.17
  1.41%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:05 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.03
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 7.07
  Άνοιγμα* 7.09
  Μεταβολή 1 έτους* 1.72%
  Εύρος ημέρας* 7.04 - 7.17
  Εύρος 52 εβδ. 6.05-8.86
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 12.03M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 256.15M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 25.03B
  Αναλογία P/E 10.30
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 3.36B
  Έσοδα 9.88B
  EPS 0.73
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.58742
  Beta 1.84
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 13, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 7.15 0.03 0.42% 7.12 7.16 7.09
  Feb 29, 2024 7.11 0.05 0.71% 7.06 7.14 7.04
  Feb 28, 2024 7.05 0.04 0.57% 7.01 7.10 6.99
  Feb 27, 2024 7.02 0.00 0.00% 7.02 7.04 6.97
  Feb 26, 2024 7.02 -0.08 -1.13% 7.10 7.10 7.02
  Feb 25, 2024 7.11 -0.04 -0.56% 7.15 7.17 7.10
  Feb 23, 2024 7.41 0.04 0.54% 7.37 7.43 7.35
  Feb 22, 2024 7.38 -0.01 -0.14% 7.39 7.40 7.32
  Feb 21, 2024 7.40 0.15 2.07% 7.25 7.42 7.25
  Feb 20, 2024 7.24 -0.06 -0.82% 7.30 7.37 7.24
  Feb 19, 2024 7.29 -0.08 -1.09% 7.37 7.38 7.26
  Feb 18, 2024 7.38 0.02 0.27% 7.36 7.41 7.36
  Feb 16, 2024 7.34 -0.09 -1.21% 7.43 7.43 7.33
  Feb 15, 2024 7.42 0.10 1.37% 7.32 7.46 7.26
  Feb 14, 2024 7.31 0.00 0.00% 7.31 7.37 7.27
  Feb 13, 2024 7.32 0.00 0.00% 7.32 7.38 7.24
  Feb 12, 2024 7.33 0.01 0.14% 7.32 7.39 7.28
  Feb 11, 2024 7.33 0.03 0.41% 7.30 7.34 7.29
  Feb 9, 2024 7.29 -0.02 -0.27% 7.31 7.40 7.28
  Feb 8, 2024 7.31 0.03 0.41% 7.28 7.38 7.28

  Santos Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 7987 4837 3512 4186 3773
  Έσοδα 7987 4837 3512 4186 3773
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3902 2984 2643 2698 2311
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4085 1853 869 1488 1462
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5039 3632 3818 3168 2667
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 158 82 93 66 89
  Έρευνα & Ανάπτυξη 148 126 59 103 105
  Depreciation / Amortization 0 1 1 2
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 163 387 118 219 101
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 344 66 889 65 64
  Other Operating Expenses, Total 324 -13 15 16 -5
  Λειτουργικά Έσοδα 2948 1205 -306 1018 1106
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2948 1205 -306 1018 1106
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2112 658 -357 674 630
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2112 658 -357 674 630
  Καθαρά Κέρδη 2112 658 -357 674 630
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2112 658 -357 674 630
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2112 658 -357 674 630
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2112 658 -357 674 630
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3364.12 2150.5 2083.07 2099.51 2098.09
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.6278 0.30598 -0.17138 0.32103 0.30027
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.70106 0.32273 0.68312 0.34675 0.3365
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.227 0.14159 0.07102 0.11546 0.09435
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 3057 4144 3843 2725 2112
  Έσοδα 3057 4144 3843 2725 2112
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1837 1990 1912 1499 1485
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1220 2154 1931 1226 627
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2081 2826 2213 1999 1633
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 70 95 63 50 32
  Έρευνα & Ανάπτυξη 49 45 103 85 41
  Depreciation / Amortization
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 34 48 115 289 98
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 23 310 34 68 -16
  Other Operating Expenses, Total 68 338 -14 8 -7
  Λειτουργικά Έσοδα 976 1318 1630 726 479
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 976 1318 1630 726 479
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 790 945 1167 304 354
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 790 945 1167 304 354
  Καθαρά Κέρδη 790 945 1167 304 354
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 790 945 1167 304 354
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 790 945 1167 304 354
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 790 945 1167 304 354
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3291.67 3335.79 3392.44 2150.5 2094.67
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.24 0.28329 0.344 0.14136 0.169
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.085 0.151 0.076 0.08573 0.05769
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.24566 0.34992 0.35118 0.1546 0.16335
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5128 4751 2696 2180 2226
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2352 2976 1320 1071 1317
  Μετρητά 1502 1384 678 344 467
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 1 4 850
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 879 995 583 577 562
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 598 745 416 371 396
  Συνολικό Απόθεμα 443 406 288 301 288
  Προπληρωθέντα Εξοδα 70 82 39 40 32
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1384 292 466 191 27
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 28856 30009 17656 16509 16811
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 20494 21647 12991 12806 12383
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 41260 40468 30695 28822 28158
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -21179 -19209 -17952 -16134 -15894
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 379 399 413 13 36
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 262 297 106 130 157
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1403 1452 1067 899 1528
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3472 3011 1535 1319 1854
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 805 867 365 507 503
  Δεδουλευμένα Έξοδα 116 99 92 56 55
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 938 1085 354 310 967
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1613 960 724 446 329
  Σύνολο Οφειλών 14013 16399 10429 8833 9532
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4581 6964 4645 4111 3952
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3979 6287 4309 3800 3891
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 602 677 336 311 61
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1960 2350 904 811 1206
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4000 4074 3345 2592 2520
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 14843 13610 7227 7676 7279
  Κοινή Μετοχή 14652 15030 9013 9010 9031
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1055 -419 -865 -359 -774
  Unrealized Gain (Loss)
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -864 -1001 -921 -975 -978
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 28856 30009 17656 16509 16811
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 3313.3 3386.92 2083.07 2083.1 2082.98
  Υπεραξία, Καθαρό 1190 1463 383 481 481
  Μετρητά & Ισοδύναμα 850 1592 641 723
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4527 5128 6018 4751 3696
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1931 2461 3364 2983 2418
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1840 2352 3279 2976 2417
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 91 109 85 7 1
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 810 843 851 995 703
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 810 843 851 995 703
  Συνολικό Απόθεμα 455 443 470 406 294
  Προπληρωθέντα Εξοδα 30 70 51 82 22
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1301 1311 1282 285 259
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 28479 28856 29558 30009 18505
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 20627 20494 20297 21647 12568
  Υπεραξία, Καθαρό 1190 1190 1336 1463 383
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 481 408 439 452 413
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 212 252 254 297 97
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1442 1384 1214 1399 1348
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2912 3472 3851 3011 1708
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 807 1145 957 1215 825
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 877 938 1067 1085 373
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1228 1389 1827 711 510
  Σύνολο Οφειλών 13674 14013 15243 16399 11202
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4856 4581 6012 6964 5264
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4276 3979 5389 6287 4977
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 580 602 623 677 287
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1874 1960 1847 2350 1104
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4032 4000 3533 4074 3126
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 14805 14843 14315 13610 7303
  Κοινή Μετοχή 14338 14652 14874 15030 9001
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 418 142 -559 -419 -623
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 49 49 -1001 -1075
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 28479 28856 29558 30009 18505
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 3247.77 3313.3 3358.82 3386.92 2083.07
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4480 2272 1476 2046 1578
  Cash Receipts 8201 4700 3503 4266 3740
  Cash Payments -2451 -1667 -1899 -1892 -1816
  Cash Taxes Paid -885 -362 -159 -127 -82
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -191 -183 -176 -227 -194
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -194 -216 207 26 -70
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1669 -137 -1461 -1033 -2373
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1707 -1103 -1465 -877 -576
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 38 966 4 -156 -1797
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3401 -481 246 -1251 890
  Total Cash Dividends Paid -536 -221 -136 -251 -73
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -420 -43 -31 -31 -10
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2445 -217 413 -969 973
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -34 3 -9 -11 -10
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -624 1657 252 -249 85
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 4480 2137 2272 942 1476
  Cash Receipts 8201 3963 4700 2057 3503
  Cash Payments -2451 -1393 -1667 -868 -1899
  Cash Taxes Paid -885 -311 -362 -137 -159
  Cash Interest Paid -191 -83 -183 -84 -176
  Changes in Working Capital -194 -39 -216 -26 207
  Cash From Investing Activities -1669 -612 -137 -334 -1461
  Capital Expenditures -1707 -778 -1103 -492 -1465
  Other Investing Cash Flow Items, Total 38 166 966 158 4
  Cash From Financing Activities -3401 -1129 -481 479 246
  Total Cash Dividends Paid -536 -288 -221 -104 -136
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -420 -181 -43 -31 -31
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -2445 -660 -217 614 413
  Foreign Exchange Effects -34 -22 3 11 -9
  Net Change in Cash -624 374 1657 1098 252
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0976 165560037 81300508 2023-03-29 LOW
  Perpetual Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 4.9988 162349021 -17936350 2023-10-11 MED
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3611 109161621 4234208 2023-04-17 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.8542 60220645 -105560 2023-09-30 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 1.7914 58180178 -1258324 2023-01-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.6001 51966805 0 2023-01-31 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.1514 37395609 -50950 2023-04-17 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1066 35940857 985936 2023-09-30 LOW
  FIL Investment Management (Australia) Limited Investment Advisor 0.7346 23859691 5433128 2023-09-30 HIGH
  Argo Investments Limited Investment Advisor 0.7268 23604895 6155000 2023-01-31 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6794 22066283 0 2023-01-31 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 0.6732 21864576 0 2023-01-31 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6061 19685001 0 2023-01-31 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6028 19576208 297 2023-09-30 LOW
  Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.5808 18864373 -641001 2023-01-31 LOW
  JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4432 14393778 449083 2023-09-30 MED
  Firetrail Investments Pty Limited Investment Advisor 0.4296 13953969 -938570 2023-01-31 LOW
  Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 0.4286 13920689 4330916 2023-01-31 LOW
  MLC Asset Management Investment Advisor 0.4156 13498207 -110351 2023-06-30 LOW
  HUB24 Ltd. Corporation 0.4059 13183500 13183500 2023-01-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Integrated Oil & Gas

  Ground Floor Santos CTR
  60 Flinders Street
  ADELAIDE
  SOUTH AUSTRALIA 5000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0264%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0483%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου