Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Sanofi SA - SAN CFD

  85.20
  0.37%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.33
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022079 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022079%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000143 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000143%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο France
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Sanofi SA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 84.89
  Άνοιγμα* 84.86
  Μεταβολή 1 έτους* -3.85%
  Εύρος ημέρας* 83.97 - 85.2
  Εύρος 52 εβδ. 80.60-105.18
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.53M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 34.14M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 107.41B
  Αναλογία P/E 11.77
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.25B
  Έσοδα 45.70B
  EPS 7.21
  Μέρισμα (Απόδοση %) 4.19218
  Beta 0.51
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 1, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 29, 2023 84.89 -0.54 -0.63% 85.43 86.05 84.83
  Nov 28, 2023 85.91 -0.63 -0.73% 86.54 86.64 85.35
  Nov 27, 2023 86.87 -1.33 -1.51% 88.20 88.42 86.76
  Nov 24, 2023 86.26 0.11 0.13% 86.15 86.38 85.90
  Nov 23, 2023 85.99 0.72 0.84% 85.27 86.31 84.86
  Nov 22, 2023 84.82 -0.35 -0.41% 85.17 85.62 84.77
  Nov 21, 2023 85.20 0.64 0.76% 84.56 85.39 84.55
  Nov 20, 2023 85.43 -0.24 -0.28% 85.67 86.11 84.97
  Nov 17, 2023 85.78 0.22 0.26% 85.56 86.01 85.23
  Nov 16, 2023 84.79 1.48 1.78% 83.31 85.05 83.26
  Nov 15, 2023 83.59 -0.63 -0.75% 84.22 84.46 83.25
  Nov 14, 2023 84.51 -0.86 -1.01% 85.37 85.63 84.27
  Nov 13, 2023 85.31 0.11 0.13% 85.20 86.36 84.56
  Nov 10, 2023 85.25 -0.41 -0.48% 85.66 86.66 84.87
  Nov 9, 2023 86.08 0.17 0.20% 85.91 86.37 85.41
  Nov 8, 2023 86.07 2.12 2.53% 83.95 86.17 83.73
  Nov 7, 2023 84.38 0.13 0.15% 84.25 84.86 82.70
  Nov 6, 2023 84.93 -0.15 -0.18% 85.08 85.44 84.53
  Nov 3, 2023 85.12 -1.54 -1.78% 86.66 87.32 84.38
  Nov 2, 2023 87.04 -0.05 -0.06% 87.09 88.51 86.51

  Sanofi SA Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 45389 39175 37369 37631 35677
  Έσοδα 45389 39175 37369 37631 35677
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 13695 12255 12159 11979 11435
  Ακαθάριστο Εισόδημα 31694 26920 25210 25652 24242
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 34733 31049 23256 34580 31001
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10410 9457 9304 9777 9772
  Έρευνα & Ανάπτυξη 6705 5689 5528 6017 5890
  Depreciation / Amortization 2140 1681 1774 2262 2264
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -581 235 777 3966 1696
  Other Operating Expenses, Total 2391 1728 1220 817 61
  Λειτουργικά Έσοδα 10656 8126 14113 3051 4676
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -167 -289 -263 -210 -273
  Άλλο, Καθαρό -67 -39 -72 -89 2
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 10422 7798 13778 2752 4405
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 8416 6240 11971 2631 3924
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -113 -56 -36 -31 -104
  Equity In Affiliates 68 39 359 255 499
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 8371 6223 12294 2855 4319
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -101 -13
  Καθαρά Κέρδη 8371 6223 12294 2754 4306
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 8371 6223 12294 2855 4319
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 8371 6223 12294 2754 4306
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 8371 6223 12294 2754 4306
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1256.9 1257.9 1260.1 1257.1 1255.2
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 6.66004 4.94713 9.75637 2.2711 3.44089
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.56 3.31263 3.2 3.15 3.07
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.79655 5.09663 10.2921 5.28727 4.64452
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -27 4 -7506 -238 -117
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 21545 10863 24594 13138 20795
  Έσοδα 21545 10863 24594 13138 20795
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6347 3079 7565 3831 6130
  Ακαθάριστο Εισόδημα 15198 7784 17029 9307 14665
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 17223 8400 17767 10414 16966
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5182 2607 5539 2644 4953
  Έρευνα & Ανάπτυξη 3193 1563 3559 1736 3147
  Depreciation / Amortization 1035 489 1143 460 910
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 635 343 231 1955 1021
  Other Operating Expenses, Total 805 304 -226 -180 788
  Λειτουργικά Έσοδα 4322 2463 6827 2724 3829
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 4 -7 -62 -51 -135
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4238 2456 6748 2673 3674
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3508 1997 5237 2072 3179
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -26 -14 -60 -3 -53
  Equity In Affiliates -52 12 10 7 58
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3430 1995 5187 2076 3184
  Καθαρά Κέρδη 3430 1995 5187 2076 3184
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3430 1995 5187 2076 3184
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3430 1995 5187 2076 3184
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3430 1995 5187 2076 3184
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1254.5 1249.3 1258.5 1253.5 1255.3
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.73416 1.59689 4.12157 1.65616 2.53645
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 3.56 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.15315 1.82014 4.26402 2.86513 3.24021
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 26 15 -44 -32 17
  Άλλο, Καθαρό -88 -17 -20
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 34026 30564 33703 28611 24579
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13400 11152 14815 9853 7124
  Μετρητά 1385 1358 1144 701 661
  Μετρητά & Ισοδύναμα 11351 8740 12771 8726 6264
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 664 1054 900 426 199
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10746 9787 9953 10083 9345
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 8424 7568 7491 7937 7260
  Συνολικό Απόθεμα 8960 8715 8352 7994 7477
  Προπληρωθέντα Εξοδα 714 615 525 493 469
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 206 295 58 188 164
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 126722 120242 114413 112630 111408
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 11684 11976 10563 11017 9651
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 26796 27555 24880 25151 22697
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -15112 -15579 -14317 -14134 -13046
  Υπεραξία, Καθαρό 49892 48056 44364 44519 44235
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 21640 21407 18341 16509 21889
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2765 2425 2129 5303 5550
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 452 485 537 521 746
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6263 5329 4776 6150 4758
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 23964 21295 19248 20381 17376
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6813 6180 5295 5313 5041
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2158 2126 2042 1978 1989
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 168 189 285 305 249
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4287 3263 2714 4508 2364
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 10538 9537 8912 8277 7733
  Σύνολο Οφειλών 51938 51561 51307 53574 52532
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 16761 18962 20676 21118 22071
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 14857 17123 19745 20131 22053
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1904 1839 931 987 18
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1841 1617 1770 2294 3414
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 368 350 146 174 159
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 9004 9337 9467 9607 9512
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 74784 68681 63106 59056 58876
  Κοινή Μετοχή 2522 2527 2518 2508 2495
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 66859 63545 60511 52049 53106
  Treasury Stock - Common -706 -939 -705 -9 -153
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 6109 3548 782 4508 3428
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 126722 120242 114413 112630 111408
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1252.64 1252.54 1250.69 1253.83 1245.45
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 29976 34026
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7993 12736
  Μετρητά & Ισοδύναμα 7993 12736
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8642 8798
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 8289 8424
  Συνολικό Απόθεμα 9970 8960
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3371 3532
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 125353 126722
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 11527 11684
  Υπεραξία, Καθαρό 49243 49892
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 24590 21640
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2550 2765
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 447 452
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7020 6263
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 24760 23964
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 7365 6813
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 133 168
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4780 4287
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 12482 12696
  Σύνολο Οφειλών 52724 51938
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 16080 16761
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 14241 14857
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1839 1904
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1950 1841
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 318 368
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 9616 9004
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 72629 74784
  Κοινή Μετοχή 2525 2522
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 140 66859
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 65694
  Treasury Stock - Common -957 -706
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 5227 6109
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 125353 126722
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1251.49 1252.64
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 8371 6223 12294 2754 4306
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10526 10522 7418 7715 5547
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3420 3351 3671 7445 4279
  Deferred Taxes -578 -356 -221 -1772 -727
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 20 -105 -8001 -293 -1031
  Cash Taxes Paid 2452 1280 2051 1695 2058
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 380 334 315 379 412
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -707 1409 -325 -419 -1280
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2075 -7298 3619 -1029 -12872
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2201 -2043 -2083 -1787 -1977
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 126 -5255 5702 758 -10895
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -5821 -7056 -6485 -4193 3934
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -99 -48 -44 -21 -91
  Total Cash Dividends Paid -4168 -4008 -3937 -3834 -3773
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -309 -196 -619 153 -924
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1245 -2804 -1885 -491 8722
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 8 15 -64 9 1
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2638 -3817 4488 2502 -3390
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 8371 3184
  Cash From Operating Activities 10526 3825
  Cash From Operating Activities 3420 1820
  Deferred Taxes -578 -404
  Non-Cash Items 20 267
  Cash Taxes Paid 2452 927
  Cash Interest Paid 380 162
  Changes in Working Capital -707 -1042
  Cash From Investing Activities -2075 -1459
  Capital Expenditures -2201 -974
  Other Investing Cash Flow Items, Total 126 -485
  Cash From Financing Activities -5821 -5605
  Financing Cash Flow Items -99 -69
  Total Cash Dividends Paid -4168 -4168
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -309 -320
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1245 -1048
  Foreign Exchange Effects 8 40
  Net Change in Cash 2638 -3199
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  L'Oreal SA Corporation 9.3476 118227307 0 2023-01-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.3388 92820373 -109952 2022-12-01 LOW
  Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 4.9823 63015488 38018684 2023-06-23 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6894 34015148 30260 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.1002 26563280 1278355 2022-12-31 LOW
  Sanofi SA Employees Corporation 2.007 25384441 -502060 2023-01-31 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.6119 20386549 130411 2023-09-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.3714 17344626 -233 2022-12-01 LOW
  Fidelity International Investment Advisor 0.9664 12222255 -30552 2023-09-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.9227 11670365 44992 2023-09-30 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.8678 10976049 9625458 2022-11-30 LOW
  Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.7118 9002768 104686 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7055 8922508 1735 2023-09-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.6316 7987935 231286 2023-08-31 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5955 7531454 -3386 2023-09-30 LOW
  First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5256 6648326 -4259 2023-08-31 LOW
  UBS Asset Management (UK) Ltd. Investment Advisor 0.4659 5892804 -322007 2023-09-30 LOW
  Caisse de Depot et Placement du Quebec Pension Fund 0.4567 5776681 1274110 2022-12-31 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4463 5644384 0 2023-09-30 LOW
  DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.4263 5391912 21912 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Sanofi Company profile

  Σχετικά με την Sanofi SA

  Η Sanofi SA είναι μια εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης με έδρα τη Γαλλία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στις ανάγκες των ασθενών και ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορία θεραπευτικών λύσεων. Οι τρεις λειτουργικοί της τομείς είναι οι εξής: Φαρμακευτικά προϊόντα, καταναλωτική υγειονομική περίθαλψη (CHC) και εμβόλια. Τα φαρμακευτικά προϊόντα περιλαμβάνουν: Ανοσολογία, Σκλήρυνση κατά πλάκας / Νευρολογία, Ογκολογία, Σπάνιες ασθένειες, Σπάνιες διαταραχές του αίματος, Καρδιαγγειακά, Διαβήτης, Καθιερωμένα συνταγογραφούμενα προϊόντα. Ο τομέας Εμβόλια περιλαμβάνει, για όλες τις γεωγραφικές περιοχές, τις εμπορικές δραστηριότητες της Sanofi Pasteur, μαζί με τις δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής που είναι αφιερωμένες στα εμβόλια. Ο τομέας CHC περιλαμβάνει τις εμπορικές δραστηριότητες για τα προϊόντα Consumer Healthcare της Sanofi, μαζί με τις δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής που είναι αφιερωμένες σε αυτά τα προϊόντα. Τα προϊόντα της Εταιρείας που αναπτύσσονται σε συνεργασία ή με δικαιόχρηση περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα Dupixent, Aubagio, Lemtrada, Cerezyme, Lumizyme, Jevtana, Fabrazyme.

  Industry: Pharmaceuticals (NEC)

  46 Avenue de la Grande Armée
  PARIS
  ILE-DE-FRANCE 75017
  FR

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0054%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου