Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Sandfire Resources Limited - SFRau CFD

  6.037
  0%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 00:05

  Mon - Fri: 00:05 - 06:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.036
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022082 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022082%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000164 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000164%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 6.037
  Άνοιγμα* 5.967
  Μεταβολή 1 έτους* 59.5%
  Εύρος ημέρας* 5.957 - 6.097
  Εύρος 52 εβδ. 3.24-7.42
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.80M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 82.39M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.26B
  Αναλογία P/E 10.20
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 456.79M
  Έσοδα 1.39B
  EPS 0.48
  Μέρισμα (Απόδοση %) 0.60097
  Beta 1.37
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 28, 2023 5.977 0.010 0.17% 5.967 6.107 5.917
  Sep 27, 2023 6.037 0.020 0.33% 6.017 6.047 5.987
  Sep 26, 2023 6.027 0.080 1.35% 5.947 6.037 5.887
  Sep 25, 2023 6.017 -0.090 -1.47% 6.107 6.147 5.997
  Sep 22, 2023 6.227 0.310 5.24% 5.917 6.247 5.887
  Sep 21, 2023 6.107 0.000 0.00% 6.107 6.187 6.057
  Sep 20, 2023 6.217 -0.099 -1.57% 6.316 6.336 6.207
  Sep 19, 2023 6.396 0.100 1.59% 6.296 6.456 6.277
  Sep 18, 2023 6.356 -0.150 -2.31% 6.506 6.556 6.356
  Sep 15, 2023 6.586 0.100 1.54% 6.486 6.656 6.456
  Sep 14, 2023 6.326 -0.030 -0.47% 6.356 6.436 6.287
  Sep 13, 2023 6.346 0.000 0.00% 6.346 6.426 6.306
  Sep 12, 2023 6.386 -0.060 -0.93% 6.446 6.446 6.267
  Sep 11, 2023 6.476 0.150 2.37% 6.326 6.526 6.237
  Sep 8, 2023 6.396 0.050 0.79% 6.346 6.396 6.296
  Sep 7, 2023 6.396 -0.120 -1.84% 6.516 6.516 6.386
  Sep 6, 2023 6.576 0.170 2.65% 6.406 6.586 6.316
  Sep 5, 2023 6.466 -0.130 -1.97% 6.596 6.596 6.296
  Sep 4, 2023 6.746 0.010 0.15% 6.736 6.756 6.526
  Sep 1, 2023 6.806 0.190 2.87% 6.616 6.816 6.576

  Sandfire Resources Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 923.305 607.844 445.706 401.595 387.23
  Έσοδα 923.305 607.844 445.706 401.595 387.23
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 328.945 175.113 145.079 131.933 125.928
  Ακαθάριστο Εισόδημα 594.36 432.731 300.627 269.662 261.302
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 732.744 405.491 368.501 297.777 269.365
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 87.179 46.92 37.177 37.3392 33.3562
  Έρευνα & Ανάπτυξη 46.389 48.848 33.6207 33.0014 21.6901
  Depreciation / Amortization 256.729 134.61 136.634 95.5035 88.3902
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 13.502 0 15.991
  Λειτουργικά Έσοδα 190.561 202.353 77.205 103.818 117.865
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5.152 -6.192 -1.25147 4.83833 1.7568
  Άλλο, Καθαρό -0.739 -0.269 -0.565025 -1.05137 -0.552138
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 194.974 195.892 75.3885 107.605 119.07
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 109.432 127.428 49.0317 70.5522 81.907
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.998 1.166 1.19924 1.65709 1.54042
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 111.43 128.594 50.231 72.2093 83.4474
  Καθαρά Κέρδη 111.43 128.594 50.231 72.2093 83.4474
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 111.43 128.594 50.231 72.2093 83.4474
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 111.43 128.594 50.231 72.2093 83.4474
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 111.43 128.594 50.231 72.2093 83.4474
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 351.373 192.832 186.845 172.501 170.951
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.31713 0.66687 0.268838 0.4186 0.488133
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.23565 0.11913 0.144214 0.169297
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.3387 0.66687 0.324384 0.4186 0.48618
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Συνολικά έσοδα 435.204 610.007 313.298 353.204 254.64
  Έσοδα 435.204 610.007 313.298 353.204 254.64
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 241.1 241.908 90.665 101.869 75.956
  Ακαθάριστο Εισόδημα 194.104 368.099 222.633 251.335 178.684
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 437.129 504.644 228.1 227.208 178.283
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 35.971 49.807 33.744 25.514 18.694
  Έρευνα & Ανάπτυξη 20.006 23.771 22.618 27.165 21.683
  Depreciation / Amortization 137.815 180.285 76.444 72.66 61.95
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.237 8.873 4.629 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα -1.925 105.363 85.198 125.996 76.357
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -31.259 1.812 3.34 2.724 -8.916
  Άλλο, Καθαρό -0.908 -0.573 -0.166 -0.179 -0.09
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -34.092 106.602 88.372 128.541 67.351
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -28.278 55.041 54.391 83.551 43.877
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.196 1.158 0.84 0.655 0.511
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -27.082 56.199 55.231 84.206 44.388
  Καθαρά Κέρδη -27.082 56.199 55.231 84.206 44.388
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -27.082 56.199 55.231 84.206 44.388
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -27.082 56.199 55.231 84.206 44.388
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -27.082 56.199 55.231 84.206 44.388
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 456.892 309.707 393.038 185.586 200.079
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.05927 0.18146 0.14052 0.45373 0.22185
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.02156 0.18021 0.0569
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.05609 0.19625 0.14777 0.45373 0.22185
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 610.726 493.119 266.658 211.32 199.272
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 463.093 431.313 197.482 167.845 165.076
  Μετρητά 462.561 136.033 45.474 96.9693
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 122.371 68.1069
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 69.097 19.704 29.15 10.395 9.34225
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 32.225 19.704 15.3072 6.84949 5.79405
  Συνολικό Απόθεμα 51.405 40.496 36.4214 30.6206 23.0358
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 27.131 1.606 3.6045 2.45952 1.81785
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3339.87 869.907 606.411 499.128 455.071
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2664.55 310.949 311.084 266.21 240.817
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3642.5 875.783 792.257 674.22
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1062.07 -680.352 -543.666 -449.96
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 9.74 65.168 28.4982 13.3062 6.73214
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 53.734 0 0 7.93477 7.93477
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 661.381 140.694 48.9795 42.3247 52.2069
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 185.872 54.6 37.3141 38.358 27.0629
  Δεδουλευμένα Έξοδα 12.466 6.044 4.85054 3.27077 2.88617
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0.929952
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 366.826 8.234 6.8149 0.130912 0.162792
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 96.217 71.816 0 0.565025 21.1651
  Σύνολο Οφειλών 1674.87 188.351 98.3497 91.2696 96.3066
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 447.076 1.352 1.65709 0.240797 0.162114
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 13.127 1.352 1.65709 0.240797 0.162114
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 493.454 7.178 19.0813 24.1503 21.8237
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.443 2.4 0.81464 1.95554 2.12648
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 72.518 36.727 27.8172 22.5983 19.9875
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1664.99 681.556 508.061 407.859 358.765
  Κοινή Μετοχή 1189.31 304.444 246.267 164.512 159.682
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 520.4 441.713 270.503 242.949 198.862
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -44.714 -64.601 -8.70872 0.398163 0.220448
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3339.87 869.907 606.411 499.128 455.071
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 414.291 192.832 192.833 172.611 171.435
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1.117 0.671 0.170254 0.356787 0.31541
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0.532 431.313 61.4487
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 433.949
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 421.065 610.726 1572.16 493.119 313.543
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 263.69 463.093 1501.7 431.313 227.764
  Μετρητά & Ισοδύναμα 263.69 463.093 1201.7 431.313 227.764
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 94.42 69.097 16.674 19.704 40.8528
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 91.829 69.097 16.674 19.704 24.7261
  Συνολικό Απόθεμα 44.317 51.405 40.529 40.496 42.5499
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 18.638 27.131 13.247 1.606 2.37609
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3155.05 3339.87 1908.72 869.907 659.686
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2670.24 2664.55 308.033 310.949 290.258
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 12.585 9.74 7.242 65.168 55.5244
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1.166 1.117 4.162 0.671 0.360857
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 391.086 661.381 294.177 140.694 61.4765
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 170.251 239.568 43.178 54.6 34.5812
  Δεδουλευμένα Έξοδα 12.466 11.312 6.044 5.15916
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 202.66 366.826 149.924 8.234 6.93767
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 18.175 42.521 89.763 71.816 14.7985
  Σύνολο Οφειλών 1406.68 1674.87 360.362 188.351 116.018
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 447.762 447.076 0.598 1.352 4.18851
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 7.494 13.127 0.598 1.352 4.18851
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 493.148 493.454 0 7.178 18.0184
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.751 0.443 1.56 2.4 3.07949
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 75.43 72.518 64.027 36.727 29.2552
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1748.38 1664.99 1548.36 681.556 543.668
  Κοινή Μετοχή 1322.49 1189.31 1188.7 304.444 246.267
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 491.848 520.4 471.539 441.713 309.747
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -65.967 -44.714 -111.883 -64.601 -12.3458
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3155.05 3339.87 1908.72 869.907 659.686
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 456.892 414.291 414.291 192.832 192.833
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 300
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 49.992 53.734 17.127
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 440.268 433.949
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3150.7
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -544.133
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 391.188 347.51 185.578 142.728 166.16
  Cash Receipts 959.301 636.655 437.071 400.678 413.023
  Cash Payments -388.195 -206.361 -173.731 -166.904 -180.28
  Cash Taxes Paid -132.793 -30.811 -41.1668 -55.6642 -41.5521
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -47.125 -51.973 -36.5944 -35.3816 -25.03
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1631.99 -97.791 -121.274 -115.094 -67.4829
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -206.283 -88.644 -77.458 -111.752 -59.8798
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1425.7 -9.147 -43.8163 -3.34199 -7.60309
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1291.52 -42.956 -34.7067 -24.4541 -19.605
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -39.742 -0.477 -0.269286 -0.184498 -0.116668
  Total Cash Dividends Paid -42.404 -33.6 -25.359 -28.14 -22.5033
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 905.009 1.265 0.258433 4.10508 3.1697
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 468.657 -10.144 -9.33682 -0.234692 -0.154653
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -18.941 24.738 0.04002 -0.411051 0.033915
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 31.78 231.501 29.637 2.76883 79.1063
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -6.805 391.188 101.072 347.51 89.219
  Cash Receipts 364.212 959.301 321.935 636.655 249.248
  Cash Payments -298.048 -388.195 -129.472 -206.361 -114.252
  Cash Taxes Paid -57.35 -132.793 -66.94 -30.811 -22.007
  Changes in Working Capital -15.619 -47.125 -24.451 -51.973 -23.77
  Cash From Investing Activities -134.437 -1631.99 -305.301 -97.791 -37.274
  Capital Expenditures -162.156 -206.283 -75.307 -88.644 -33.742
  Other Investing Cash Flow Items, Total 27.719 -1425.7 -229.994 -9.147 -3.532
  Cash From Financing Activities -47.14 1291.52 987.898 -42.956 -21.841
  Financing Cash Flow Items -33.431 -39.742 -24.662 -0.477 -0.198
  Total Cash Dividends Paid 0 -42.404 -33.6 -33.6 -17.67
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 134.89 905.009 905.009 1.265 1.269
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -148.599 468.657 141.151 -10.144 -5.242
  Foreign Exchange Effects -11.021 -18.941 -13.277 24.738 28.725
  Net Change in Cash -199.403 31.78 770.392 231.501 58.829

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Copper Ore Mining

  Level 2,10 Kings Park Road
  West Perth
  PERTH
  WESTERN AUSTRALIA 6005
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0581%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0801%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου