Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Salvatore Ferragamo SPA - SFER CFD

18.23
0.83%
0.27
Χαμηλό: 18.09
Υψηλό: 18.36
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:01

Mon - Fri: 08:01 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.27
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024161 %
Charges from borrowed part ($-0.97)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024161%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020283 %
Charges from borrowed part ($-0.81)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020283%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Italy
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Salvatore Ferragamo SpA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 18.08
Άνοιγμα* 18.09
Μεταβολή 1 έτους* -7.56%
Εύρος ημέρας* 18.09 - 18.36
Εύρος 52 εβδ. 13.49-20.50
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 214.64K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.73M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.10B
Αναλογία P/E 28.02
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 165.41M
Έσοδα 1.27B
EPS 0.66
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.84883
Beta 0.93
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 18.23 0.19 1.05% 18.04 18.39 17.99
Feb 2, 2023 18.08 -0.21 -1.15% 18.29 18.58 18.08
Feb 1, 2023 18.34 0.14 0.77% 18.20 18.49 18.06
Jan 31, 2023 18.07 -0.13 -0.71% 18.20 18.31 17.94
Jan 30, 2023 18.22 -0.40 -2.15% 18.62 18.74 18.09
Jan 27, 2023 18.73 0.99 5.58% 17.74 18.74 17.61
Jan 26, 2023 18.43 -0.09 -0.49% 18.52 18.71 18.30
Jan 25, 2023 18.46 0.23 1.26% 18.23 18.51 18.10
Jan 24, 2023 18.37 0.13 0.71% 18.24 18.42 18.11
Jan 23, 2023 18.26 -0.20 -1.08% 18.46 18.46 18.12
Jan 20, 2023 18.26 0.33 1.84% 17.93 18.41 17.90
Jan 19, 2023 17.88 -0.17 -0.94% 18.05 18.15 17.76
Jan 18, 2023 18.06 -0.05 -0.28% 18.11 18.43 17.93
Jan 17, 2023 17.76 -0.10 -0.56% 17.86 18.06 17.63
Jan 16, 2023 17.79 0.13 0.74% 17.66 17.99 17.52
Jan 13, 2023 17.66 0.00 0.00% 17.66 17.81 17.26
Jan 12, 2023 17.37 0.03 0.17% 17.34 17.52 17.19
Jan 11, 2023 17.38 0.23 1.34% 17.15 17.55 17.07
Jan 10, 2023 17.03 -0.20 -1.16% 17.23 17.29 16.92
Jan 9, 2023 17.42 0.28 1.63% 17.14 17.45 16.91

Salvatore Ferragamo SPA Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 1437.92 1393.47 1346.84 1377.26 876.512 1135.52
Έσοδα 1437.92 1393.47 1346.84 1377.26 876.512 1135.52
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 472.808 494.755 484.862 483.767 325.198 354.576
Ακαθάριστο Εισόδημα 965.115 898.717 861.98 893.494 551.314 780.944
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1177.19 1207.42 1197.07 1227.56 939.277 992.04
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 638.398 644.052 640.502 556.22 394.31 481.072
Depreciation / Amortization 61.637 60.916 63.518 184.601 185.457 161.035
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.316 1.79 1.223 3.089 37.921 2.855
Other Operating Expenses, Total 3.036 5.905 6.968 -0.114 -3.609 -7.498
Λειτουργικά Έσοδα 260.728 186.054 149.769 149.698 -62.765 143.48
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -12.782 -10.542 -12.411 -31.204 -18.395 -18.532
Άλλο, Καθαρό -2.273 -2.167 -1.446 -1.36 0.253 -2.33
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 245.673 173.345 135.912 117.134 -80.907 122.618
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 198.358 114.283 90.187 87.365 -72.778 86.329
Δικαίωμα Μειοψηφίας 3.626 4.358 -1.826 -0.084 5.299 -2.49
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 201.984 118.641 88.361 87.281 -67.479 83.839
Καθαρά Κέρδη 201.984 118.641 88.361 87.281 -66.397 78.647
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 201.984 118.641 88.361 87.281 -67.479 83.839
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 201.984 118.641 88.361 87.281 -66.397 78.647
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 201.984 118.641 88.361 87.281 -66.397 78.647
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 168.806 168.79 168.79 168.698 168.64 168.586
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.19655 0.70289 0.5235 0.51738 -0.40014 0.49731
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.46 0.38 0.34 0 0 0.34
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.20284 0.70988 0.52831 0.53104 -0.25398 0.50923
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 1.082 -5.192
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 234.926 523.817 261.524 611.703 289.441
Έσοδα 234.926 523.817 261.524 611.703 289.441
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 81.148 162.857 90.771 191.719 86.453
Ακαθάριστο Εισόδημα 153.778 360.96 170.753 419.984 202.988
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 228.219 457.892 242.973 534.148 265.816
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 150.582 299.118 152.371 342.317 176.935
Other Operating Expenses, Total -3.511 -4.059 -0.169 0.137 2.428
Λειτουργικά Έσοδα 6.707 65.925 18.551 77.555 23.625
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.343 -9.819 -5.632 -8.713 -3.428
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2.364 56.019 12.919 66.599 20.197
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.293 37.29 7.873 49.039 14.095
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.65 -2.725 0.408 0.235 -0.419
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.943 34.565 8.281 49.274 13.676
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.708 -3.851 -1.458 -1.341 0
Καθαρά Κέρδη -1.235 30.714 6.823 47.933 13.676
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.943 34.565 8.281 49.274 13.676
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.235 30.714 6.823 47.933 13.676
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.235 30.714 6.823 47.933 13.676
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 176.429 168.64 167.702 168.531 166.78
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.01101 0.20496 0.04938 0.29237 0.082
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0.34 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.01101 0.20487 0.04938 0.29226 0.082
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.024 -0.025
Άλλο, Καθαρό -0.087 -2.243
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 771.653 781.738 781.491 817.726 840.454 964.97
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 117.249 212.088 207.71 222.332 328.159 511.796
Cash 115.394 210.179 206.204 221.18 326.979 510.475
Μετρητά & Ισοδύναμα 1.855 1.909 1.506 1.152 0.901 1.321
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 261.681 215.037 190.812 184.128 145.843 162.69
Accounts Receivable - Trade, Net 179.688 148.642 143.028 147.331 114.073 112.923
Total Inventory 374.71 325.516 362.948 389.531 341.636 274.566
Prepaid Expenses 15.174 15.912 14.847 14.695 13.106 9.772
Other Current Assets, Total 2.839 13.185 5.174 7.04 11.71 6.146
Total Assets 1195.24 1182.63 1187.13 1843.88 1713.96 1849.06
Property/Plant/Equipment, Total - Net 243.692 249.6 259.821 828.26 658.361 686.901
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 600.103 608.416 657.495 1414.89 1373.86 1507.34
Accumulated Depreciation, Total -356.411 -358.816 -397.674 -586.625 -715.496 -820.44
Intangibles, Net 37.576 43.593 42.879 42.484 38.891 33.423
Long Term Investments 24.648 22.12 22.74 56.03 47.398 45.882
Other Long Term Assets, Total 117.672 85.577 80.2 99.378 121.098 109.285
Total Current Liabilities 378.344 326.685 296.809 456.061 364.784 463.892
Accounts Payable 179.165 201.978 208.72 197.46 134.094 180.751
Accrued Expenses 8.279 7.56 7.336 7.772 6.343 5.384
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 121.251 66.529 20.939 165.122 160.207 185.616
Other Current Liabilities, Total 69.649 50.618 59.814 85.707 64.14 92.141
Total Liabilities 502.103 460.378 433.44 1080.23 1020.38 1084.74
Total Long Term Debt 0 14.814 15.892 559.267 593.702 550.746
Long Term Debt 0 14.814 15.892 0 129.302 63.516
Deferred Income Tax 6.561 8.235 5.524 5.57 6.943 3.38
Minority Interest 29.476 26.181 26.647 21.618 16.114 21.566
Other Liabilities, Total 87.722 84.463 88.568 37.715 38.832 45.158
Total Equity 693.138 722.25 753.691 763.647 693.582 764.313
Common Stock 16.879 16.879 16.879 16.879 16.879 16.879
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 695.953 724.36 749.126 766.045 699.724 779.788
Other Equity, Total -19.694 -18.989 -12.063 -16.501 -20.245 -16.822
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1195.24 1182.63 1187.13 1843.88 1713.96 1849.06
Total Common Shares Outstanding 168.79 168.79 168.776 168.64 168.64 168.016
Treasury Stock - Common -0.251 -2.776 -2.776 -15.532
Capital Lease Obligations 559.267 464.4 487.23
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.279 0
Goodwill, Net 6.679 6.679
Note Receivable - Long Term 1.076 1.915
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 836.036 845.343 861.148 964.97 912.001
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 340.27 370.273 432.459 511.796 456.213
Cash 339.367 369.34 510.475 413.892
Μετρητά & Ισοδύναμα 0.759 0.933 432.088 1.321 41.702
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.144 0.371 0 0.619
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 109.697 142.966 109.809 162.69 125.454
Accounts Receivable - Trade, Net 99.028 110.023 92.863 112.923 98.451
Total Inventory 352.194 312.525 280.404 274.566 288.424
Other Current Assets, Total 33.875 5.15 38.476 6.146 41.91
Total Assets 1707.19 1710.44 1728.46 1849.06 1778.95
Property/Plant/Equipment, Total - Net 654.742 642.951 650.107 686.901 668.727
Goodwill, Net 6.679 6.679 6.679 6.679 6.679
Intangibles, Net 36.661 34.733 33.22 33.423 31.462
Long Term Investments 48.33 47.261 45.737 45.882 45.668
Other Long Term Assets, Total 124.737 133.471 131.568 111.2 114.414
Total Current Liabilities 364.214 347.054 403.832 463.892 415.313
Accounts Payable 127.737 118.947 120.583 180.751 164.997
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 166.271 158.249 210.194 185.616 151.062
Other Current Liabilities, Total 70.206 66.049 73.055 92.141 99.254
Total Liabilities 1000.87 975.754 991.123 1084.74 1014.77
Total Long Term Debt 575.057 568.808 523.945 550.746 527.22
Long Term Debt 109.061 108.923 63.552 63.516 52.198
Capital Lease Obligations 465.996 459.885 460.393 487.23 475.022
Deferred Income Tax 5.322 3.511 3.355 3.38 3.319
Minority Interest 17.858 20.101 20.275 21.566 22.754
Other Liabilities, Total 38.417 36.28 39.716 45.158 46.166
Total Equity 706.317 734.684 737.336 764.313 764.179
Common Stock 16.879 16.879 16.879 16.879 16.879
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 715.631 730.457 737.386 779.788 756.274
Treasury Stock - Common -2.776 -2.776 -2.776 -15.532 -2.776
Other Equity, Total -23.417 -9.876 -14.153 -16.822 -6.198
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1707.19 1710.44 1728.46 1849.06 1778.95
Total Common Shares Outstanding 168.64 168.64 168.64 168.016 167.102
Prepaid Expenses 14.429 9.772
Accrued Expenses 3.809 5.384
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 198.358 114.283 90.187 87.365 -71.696 81.137
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 161.877 278.886 186.275 249.987 88.331 376.131
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 52.267 50.696 51.662 168.308 221.767 163.172
Amortization 9.789 10.704 12.439 12.96
Deferred Taxes 1.261 21.811 6.342
Μη Χρηματικά Στοιχεία 7.166 8.698 12.966 63.28 14.177 42.634
Cash Taxes Paid 108.108 28.767 11.618 24.511 22.178 22.709
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 4.819 3.232 1.672 16.546 18.808 15.24
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -106.964 72.694 12.679 -81.926 -75.917 89.188
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -68.508 -76.61 -75.766 -63.376 -37.391 -30.892
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -68.539 -76.656 -75.865 -63.54 -29.81 -44.489
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.031 0.046 0.099 0.164 -7.581 13.597
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -120.171 -111.551 -116.035 -169.326 47.263 -160.286
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -16.783 -0.804 -5.205 -5.05 -0.286 0.291
Total Cash Dividends Paid -77.643 -77.643 -64.14 -57.372 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -25.745 -33.104 -46.439 -104.379 47.549 -147.821
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1.93 4.114 1.145 -2.66 7.345 -1.037
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -24.872 94.839 -4.381 14.625 105.548 183.916
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.251 -2.525 0 -12.756
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -0.585 33.439 39.854 81.137 14.095
Cash From Operating Activities 62.922 129.513 228.746 376.131 38.458
Cash From Operating Activities 40.364 80.255 119.343 163.172 42.059
Non-Cash Items 3.427 15.211 40.398 42.634 12.926
Cash Taxes Paid -0.119 15.88 21.191 22.709 4.083
Cash Interest Paid 4.026 7.794 11.837 15.24 3.86
Changes in Working Capital 19.716 0.608 29.151 89.188 -30.622
Cash From Investing Activities -9.239 -16.767 -30.047 -30.892 -6.096
Capital Expenditures -5.621 -13.195 -26.509 -44.489 -6.096
Other Investing Cash Flow Items, Total -3.618 -3.572 -3.538 13.597 0
Cash From Financing Activities -39.987 -70.144 -94.183 -160.286 -89.204
Financing Cash Flow Items 0.142 0.284 0.287 0.291 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -40.129 -70.428 -94.47 -147.821 -71.291
Foreign Exchange Effects -1.45 -0.209 -0.294 -1.037 0.64
Net Change in Cash 12.246 42.393 104.222 183.916 -56.202
Issuance (Retirement) of Stock, Net -12.756 -17.913
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Ferragamo Finanziaria, S.p.A. Corporation 54.28 91619212 0 2022-10-12 LOW
Miletti (Wanda) Individual Investor 10.69 18043651 0 2022-10-12 LOW
Woo (Kwong Ching) Individual Investor 5.99 10110521 0 2022-10-12 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 2.9351 4954090 0 2022-12-31 LOW
Manulife Investment Management (North America) Limited Investment Advisor 1.8618 3142555 0 2022-12-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 1.2883 2174477 0 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1446 1931988 14292 2022-12-31 LOW
Eurizon Capital SGR S.p.A. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8742 1475520 -11780 2022-12-31 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7606 1283831 61225 2022-12-31 LOW
Azimut Capital Management Sgr SpA Investment Advisor/Hedge Fund 0.6346 1071104 -3928 2022-12-31 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.4237 715168 854 2022-12-31 LOW
ARCA Fondi SGR S.p.A Investment Advisor 0.3931 663493 0 2022-12-31 LOW
AXA Investment Managers Paris Investment Advisor/Hedge Fund 0.3273 552519 82733 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2667 450167 5199 2022-12-31 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.1951 329344 -488 2022-12-31 HIGH
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.1632 275403 0 2022-11-30 LOW
DNCA Investments Investment Advisor 0.1577 266219 -2909 2022-12-31 LOW
Lord, Abbett & Co. LLC Investment Advisor 0.1451 244978 0 2022-11-30 MED
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. Investment Advisor 0.1418 239271 0 2022-09-30 LOW
March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U. Investment Advisor 0.1394 235359 0 2022-06-30 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Salvatore Ferragamo Company profile

Σχετικά με την Salvatore Ferragamo SPA

Η Salvatore Ferragamo SpA είναι μια ιταλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της μόδας. Η εταιρεία δημιουργεί, αναπτύσσει και παράγει κυρίως κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υποδήματα. Οι κατηγορίες προϊόντων της Εταιρείας είναι υπεύθυνες για την κατασκευή και την πώληση υποδημάτων, δερμάτινων ειδών, ενδυμάτων και αξεσουάρ για άνδρες και γυναίκες. Τα προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν επίσης αρώματα και γυαλιά με το εμπορικό σήμα Salvatore Ferragamo και με άδεια χρήσης το εμπορικό σήμα Ungaro. Τα προϊόντα της Εταιρείας διανέμονται κυρίως μέσω δικτυακών επώνυμων καταστημάτων, τα οποία διαχειρίζονται τόσο απευθείας όσο και από τρίτους, καθώς και πολυκαταστήματα και εξειδικευμένα πολυκαταστήματα. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνουν επίσης την αδειοδότηση της μάρκας Ferragamo, τις υπηρεσίες ενοικίασης, τη διαχείριση ακινήτων και την παροχή τεχνικών συμβουλών με τον όμιλο Zegna. Η Salvatore Ferragamo SpA δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Ιαπωνία, την Ασία-Ειρηνικό και την Κεντρική και Νότια Αμερική.

Industry: Apparel & Accessories (NEC)

Via Tornabuoni, 2
FIRENZE
FIRENZE 50123
IT

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,513.60 Price
-0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

22,807.60 Price
-0.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.48 Price
+2.910% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1105%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0773%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

Oil - Crude

73.68 Price
+0.370% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου