Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Salarius Pharmaceuticals, Inc. - SLRX CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 1.07-7.20
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 25.77K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.00M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.71M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.49M
Έσοδα N/A
EPS -13.67
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.98
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Salarius Pharmaceuticals, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, June 14, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

15:00

Χώρα

US

Γεγονός

Salarius Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting
Salarius Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Thursday, June 15, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

15:00

Χώρα

US

Γεγονός

Salarius Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting
Salarius Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Thursday, August 3, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Salarius Pharmaceuticals Inc Earnings Release
Q2 2023 Salarius Pharmaceuticals Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, November 8, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Salarius Pharmaceuticals Inc Earnings Release
Q3 2023 Salarius Pharmaceuticals Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 1.84022 5.2333 3.46506 0.83814
Έσοδα 0 1.84022 5.2333 3.46506 0.83814
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.43075
Ακαθάριστο Εισόδημα 0.40739
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 31.8411 14.6531 13.0197 11.7301 22.9124
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.1384 6.10463 6.10579 7.71118 10.1753
Έρευνα & Ανάπτυξη 15.8368 8.54852 6.91385 4.01895 10.9403
Λειτουργικά Έσοδα -31.8411 -12.8129 -7.78635 -8.26507 -22.0742
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.23318 0.04469 0.2555 1.31133 0.15201
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -31.608 -12.7682 -7.35225 -6.9381 -21.9222
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -31.608 -12.7682 -7.35225 -6.9381 -21.9222
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -31.608 -12.7682 -7.35225 -6.9381 -21.9222
Καθαρά Κέρδη -31.608 -12.7682 -7.35225 -6.93626 -21.9222
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -31.608 -12.7682 -7.74866 -6.9381 -21.9222
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -31.608 -12.7682 -7.74866 -6.93626 -21.9222
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -31.608 -12.7682 -7.74866 -6.93626 -21.9222
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2.12451 1.65464 0.62314 0.13075 0.02883
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -14.8778 -7.71663 -12.4348 -53.0657 -760.477
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -10.7046 -7.71663 -12.4348 -53.0657 -713.09
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.00183
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8.86591 1.366
Άλλο, Καθαρό 0 0.17859 0.01565
Total Adjustments to Net Income 0 -0.39641
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5.42066 6.47788 14.4881 4.75797 6.11723
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.69508 1.79222 1.83203 1.8364 1.67775
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.72559 4.68566 3.79012 2.92157 4.43948
Λειτουργικά Έσοδα -5.42066 -6.47788 -14.4881 -4.75797 -6.11723
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.10694 0.07861 0.03963 0.00801
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.34077 -6.37094 -14.4095 -4.71834 -6.10923
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.34077 -6.37094 -14.4095 -4.71834 -6.10923
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.34077 -6.37094 -14.4095 -4.71834 -6.10923
Καθαρά Κέρδη -5.34077 -6.37094 -14.4095 -4.71834 -6.10923
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.34077 -6.37094 -14.4095 -4.71834 -6.10923
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.34077 -6.37094 -14.4095 -4.71834 -6.10923
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.34077 -6.37094 -14.4095 -4.71834 -6.10923
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2.39196 2.25498 2.24775 2.1409 1.85021
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.2328 -2.82528 -6.41061 -2.2039 -3.30191
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.2328 -2.82528 -2.46626 -2.2039 -3.30191
Άλλο, Καθαρό 0.07989
Total Adjustments to Net Income
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 8.86591
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 14.5203 30.1636 15.7967 4.6948 10.3152
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12.1064 29.2144 11.1186 3.7389 9.82962
Μετρητά & Ισοδύναμα 12.1064 29.2144 11.1186 3.7389 9.82962
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.61049 0 3.856 0.00994
Accounts Receivable - Trade, Net 1.61049 0 3.856 0.00994
Total Inventory 0.18692
Prepaid Expenses 0.80337 0.94922 0.82205 0.9559 0.16209
Total Assets 14.6508 40.8339 24.9323 13.8944 10.3896
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.00788 0.02264 0.02502 0.07446
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.87556
Accumulated Depreciation, Total -0.8011
Long Term Investments
Other Long Term Assets, Total 0.1305 0.18599 0.24711 0.30867 0
Total Current Liabilities 4.26619 2.11088 2.77313 3.31354 1.10687
Accounts Payable 2.85833 1.5431 1.85376 1.79097 0.34253
Accrued Expenses 1.40786 0.55327 0.38314 0.16078 0.76434
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0.47703 0.50233 0
Other Current Liabilities, Total 0.01452 0.05921 0.85946 0
Total Liabilities 4.26619 2.11088 2.77313 3.31354 1.10687
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0
Total Equity 10.3846 38.723 22.1592 10.5808 9.28276
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.00023 0.00452 0.00238 0.00045 0.00181
Additional Paid-In Capital 74.1895 70.9156 41.5858 22.6571 142.242
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -63.8051 -32.1972 -19.4289 -12.0767 -132.961
Other Equity, Total 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 14.6508 40.8339 24.9323 13.8944 10.3896
Total Common Shares Outstanding 2.2559 1.80967 0.95234 0.18045 0.02891
Other Current Assets, Total 0 0.1266
Goodwill, Net 0 8.86591 8.86591 8.86591
Note Receivable - Long Term 0 1.61049
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9.94031 14.5203 17.966 23.0152 24.8564
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9.27368 12.1064 16.8202 22.647 24.1936
Μετρητά & Ισοδύναμα 9.27368 12.1064 16.8202 22.647 24.1936
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.13 1.61049
Accounts Receivable - Trade, Net 0.13 1.61049
Prepaid Expenses 0.53663 0.80337 1.14581 0.36816 0.66285
Total Assets 10.0552 14.6508 19.723 33.654 35.5079
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.00419
Goodwill, Net 0 0 8.86591 8.86591
Other Long Term Assets, Total 0.11485 0.1305 0.14646 0.16242 0.17091
Total Current Liabilities 4.4963 4.26619 3.11045 2.76986 2.09234
Accounts Payable 3.51091 2.85833 1.71658 1.87475 1.6934
Accrued Expenses 0.98539 1.40786 1.39387 0.89511 0.39023
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.00871
Total Liabilities 4.4963 4.26619 3.11045 2.76986 2.09234
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Total Equity 5.55886 10.3846 16.6125 30.8841 33.4156
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.00025 0.00023 0.00022 0.00561 0.00467
Additional Paid-In Capital 74.7045 74.1895 74.0465 73.9033 71.7173
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -69.1459 -63.8051 -57.4342 -43.0248 -38.3064
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 10.0552 14.6508 19.723 33.654 35.5079
Total Common Shares Outstanding 2.4683 2.2559 2.24937 2.24465 1.86789
Note Receivable - Long Term 0 1.61049 1.61049 1.61049
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -31.608 -12.7682 -7.35225 -6.93626 -21.9222
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -17.5953 -10.2002 -10.3114 -11.5801 -23.5987
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.00668 0.01918 0.01806 0.12741 0.22816
Μη Χρηματικά Στοιχεία 11.6362 0.51435 0.06084 -0.55972 1.97146
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2.3698 2.03451 -3.03801 -4.21153 -3.87606
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.5 0 -0.0026 5.60791 14.1242
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 0 -0.0026 0
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1.5 0 5.60791 14.1242
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1.98738 28.296 17.6937 3.57931 0.11801
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1.98738 28.773 18.6681 4.13079 0.11801
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -17.108 18.0958 7.37971 -2.39288 -9.35641
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.00147 0.00866 0.00901
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0
Total Cash Dividends Paid 0 -0.13359
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -0.47703 -0.97444 -0.41789
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -5.34077 -31.608 -25.237 -10.8276 -6.10923
Cash From Operating Activities -3.16944 -17.5953 -12.8815 -7.14045 -3.52083
Cash From Operating Activities 0.00167 0.00668 0.00501 0.00334 0.0048
Non-Cash Items 0.20335 11.6362 11.4925 2.4891 2.296
Cash Interest Paid 0 0 0 0
Changes in Working Capital 1.96632 2.3698 0.85794 1.19468 0.28761
Cash From Financing Activities 0.33668 1.98738 1.98738 2.07307 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.33668 1.98738 1.98738 2.07307
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0
Net Change in Cash -2.83275 -17.108 -12.3942 -6.56738 -5.02083
Cash From Investing Activities 0 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Capital Expenditures
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Financing Cash Flow Items 0

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Salarius Pharmaceuticals, Inc. Company profile

Σχετικά με την Salarius Pharmaceuticals, Inc.

Η Salarius Pharmaceuticals, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών για καρκίνους με υψηλές, ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Επιπλέον, η Εταιρεία αναπτύσσει επίσης θεραπείες για καρκίνους που προκαλούνται από απορρυθμισμένη γονιδιακή έκφραση. Η Εταιρεία αναπτύσσει δύο κατηγορίες φαρμάκων που αντιμετωπίζουν τη γονιδιακή απορρύθμιση: τα επιγενετικά φάρμακα και τους στοχευμένους αποικοδομητές πρωτεϊνών. Οι τεχνολογίες της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν τόσο σε υγρούς όσο και σε συμπαγείς όγκους. Ο αγωγός της Εταιρείας αποτελείται από δύο ενώσεις: το seclidemstat (SP-2577), το οποίο είναι ένα μικρό μόριο που αναστέλλει το επιγενετικό ένζυμο ειδική απομεθυλάση λυσίνης 1 (LSD1)- το SP-2577 χρησιμοποιεί έναν αναστρέψιμο μηχανισμό για να αναστέλλει τις ενζυμικές και ικριωτικές ιδιότητες του LSD1 και έτσι να θεραπεύει και να προλαμβάνει την εξέλιξη του καρκίνου, και το SP-3164, το οποίο είναι μια μοριακή κόλλα που δεσμεύει το cereblon και έχει πορεία ανάπτυξης στον αιματολογικό καρκίνο και δυναμικό σε συμπαγείς όγκους.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

2450 Holcombe Blvd Ste J-608
HOUSTON
TEXAS 77021-2041
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

14,304.60 Price
-0.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

68.68 Price
-1.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0208%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0011%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.51 Price
-3.090% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00379

BTC/USD

27,074.45 Price
-2.560% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου