Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Sacyr SA - SCYR CFD

  3.04
  0%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Monday at 16:30

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.03
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022099 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022099%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000123 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.02)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000123%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Spain
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.04
  Άνοιγμα* 3.03
  Μεταβολή 1 έτους* 30.04%
  Εύρος ημέρας* 3.03 - 3.04
  Εύρος 52 εβδ. N/A
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς N/A
  Αναλογία P/E N/A
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία N/A
  Έσοδα N/A
  EPS N/A
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta N/A
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 3.04 -0.02 -0.65% 3.06 3.06 3.00
  Feb 22, 2024 3.07 -0.02 -0.65% 3.09 3.10 3.06
  Feb 21, 2024 3.08 0.04 1.32% 3.04 3.08 3.04
  Feb 20, 2024 3.05 -0.01 -0.33% 3.06 3.06 3.03
  Feb 19, 2024 3.06 -0.01 -0.33% 3.07 3.08 3.06
  Feb 16, 2024 3.07 0.00 0.00% 3.07 3.12 3.04
  Feb 15, 2024 3.11 -0.01 -0.32% 3.12 3.15 3.10
  Feb 14, 2024 3.08 0.00 0.00% 3.08 3.11 3.06
  Feb 13, 2024 3.08 -0.03 -0.96% 3.11 3.15 3.08
  Feb 12, 2024 3.12 0.04 1.30% 3.08 3.13 3.06
  Feb 9, 2024 3.06 -0.02 -0.65% 3.08 3.11 3.05
  Feb 8, 2024 3.09 -0.01 -0.32% 3.10 3.13 3.08
  Feb 7, 2024 3.11 0.00 0.00% 3.11 3.14 3.10
  Feb 6, 2024 3.13 0.05 1.62% 3.08 3.14 3.08
  Feb 5, 2024 3.07 0.01 0.33% 3.06 3.12 3.06
  Feb 2, 2024 3.07 -0.01 -0.32% 3.08 3.09 3.06
  Feb 1, 2024 3.06 0.02 0.66% 3.04 3.09 3.03
  Jan 31, 2024 3.05 0.03 0.99% 3.02 3.06 3.02
  Jan 30, 2024 3.01 -0.04 -1.31% 3.05 3.05 3.00
  Jan 29, 2024 3.02 -0.09 -2.89% 3.11 3.12 3.01

  Sacyr SA Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 5851.72 4675.37 4547.88 4169.47 3796.46
  Έσοδα 5851.72 4675.37 4547.88 4169.47 3796.46
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3195.13 2720.9 1756.53 2447.77 2358.07
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2656.59 1954.47 2791.35 1721.7 1438.39
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4549.07 3944.68 4080.75 3728.49 3433.91
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1286.79 1194.89 1184.84 1231.61 1088.19
  Depreciation / Amortization 189.062 152.632 177.975 186.297 138.125
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.637 0.115 0.177 67.829 0
  Other Operating Expenses, Total -122.554 -123.853 961.236 -205.019 -150.472
  Λειτουργικά Έσοδα 1302.65 730.688 467.126 440.982 362.549
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -749.198 -631.92 -288.246 -682.645 -7.404
  Gain (Loss) on Sale of Assets 12.349 37.525 95.847 46.486 -12.544
  Άλλο, Καθαρό -50.508 -102.618 -38.479 11.317 -57.6
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 515.295 33.675 236.248 -183.86 285.001
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 342.982 -101.598 110.887 -273.187 208.294
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -232.466 -87.584 -75.19 -24.546 -58.03
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 110.516 -189.182 35.697 -297.733 150.264
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Καθαρά Κέρδη 110.516 -189.182 35.697 -297.733 150.264
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 110.516 -189.182 35.697 -297.733 150.264
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 110.516 -189.182 35.697 -297.733 150.264
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 110.516 -189.182 35.697 -297.733 150.264
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 693.017 658.832 656.814 627.215 664.012
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.15947 -0.28715 0.05435 -0.47469 0.2263
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.14822 -0.32406 -0.01402 -0.45257 0.2401
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 2164.46 1292.53 3262.36 1502.53 2173.89
  Έσοδα 2164.46 1292.53 3262.36 1502.53 2173.89
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 699.385 893.022 831.738
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1465.08 2369.34 1342.15
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1585.48 1019.74 2389.17 1170.06 1747.92
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 344.768 656.904 307.691
  Depreciation / Amortization 86.35 53.053 102.264 48.246 70.268
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.315 0.328 0.309
  Other Operating Expenses, Total 454.658 966.689 736.648 1121.82 537.914
  Λειτουργικά Έσοδα 578.987 272.785 873.193 332.469 425.972
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -346.739 -172.978 -473.393 -184.077 -273.052
  Gain (Loss) on Sale of Assets 6.835 4.597 1.504 1.967 10.937
  Άλλο, Καθαρό -13.983 5.007 -2.412 -31.962 -48.089
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 225.1 109.411 398.892 118.397 115.768
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 131.964 64.365 258.178 66.452 89.687
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -65.171 -33.795 -189.397 -40.408 -43.069
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 66.793 30.57 68.781 26.044 46.618
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -3.181 -4.883
  Καθαρά Κέρδη 63.612 30.57 68.781 26.044 41.735
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 66.793 30.57 68.781 26.044 46.618
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 63.612 30.57 68.781 26.044 41.735
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 63.612 30.57 68.781 26.044 41.735
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 643.675 646.118 676.365 709.67 635.982
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.10377 0.04731 0.10169 0.0367 0.0733
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.09783 0.04313 0.10057 0.03514 0.06035
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5622.4 4886.14 4436.98 4597.12 4829.44
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1785.48 1952.5 1360.89 1686.78 2113.56
  Μετρητά 1563.24 1482.9 1186.55 1443.07 1902.83
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 222.241 469.596 174.347 243.708 210.727
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3538.56 2673.22 2445 2300.04 2265.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1736.36 1489.96 1306.69 1313.56 1393.52
  Συνολικό Απόθεμα 197.825 177.013 230.887 241.321 241.281
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 100.534 83.416 400.195 368.978 209.299
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 17555.4 14977.5 14391.7 13907 13786.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 694.581 440.971 445.783 469.226 442.812
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1429.83 1060.04 1195.42 1117.28 1210.87
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -735.245 -619.072 -749.638 -648.053 -768.062
  Υπεραξία, Καθαρό 106.92 108.088 96.553 97.205 167.984
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1616.73 1011.96 914.636 897.374 1378.21
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 164.709 671.085 1551.55 2071.83 2307.25
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 8021.93 6651.48 5590.9 4576.45 3552.83
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1328.17 1207.73 1355.25 1197.82 1107.99
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4438.56 4384.74 4537.63 4538.24 4339.75
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2224.48 1882.54 1768.93 2537.52 2486.25
  Δεδουλευμένα Έξοδα 65.672 72.932 55.056 52.295 46.259
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1143.74 1418.68 789.479 970.207 1098.36
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1004.66 1010.58 1924.17 978.209 708.879
  Σύνολο Οφειλών 17019.8 14568.1 13834.3 13081.8 12644
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 8347.17 6522.4 5899.75 5160.39 5061.23
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 8200.67 6418.55 5814.17 5070.1 5061.23
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 900.295 629.424 488.47 344.646 233.009
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 822.751 549.941 405.286 365.172 361.358
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2511 2481.58 2503.21 2673.38 2648.63
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 535.662 409.373 557.307 825.199 1142.55
  Κοινή Μετοχή 653.468 629.056 604.572 582.006 553.555
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 46.314 46.314 46.314 46.314 17.162
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 44.969 29.656 311.113 387.942 748.81
  Treasury Stock - Common -57.173 -48.146 -54.32 -55.491 -44.771
  Unrealized Gain (Loss) 178.611 28.071 -0.238 1.983 2.507
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -330.527 -275.578 -350.134 -137.555 -134.716
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 17555.4 14977.5 14391.7 13907 13786.5
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 645.703 624.059 648.635 604.929 643.411
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 146.501 103.848 85.573 90.296 0
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7456.06 7532.29 5769.37 5622.4 5381.35
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1783.26 1821.67 1683.46 1802.65 1753.73
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1723.55 1561.47 1728.09 1672.8
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 59.718 271.886 121.99 74.56 80.932
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4574.6 4566.03 3800.71 3521.39 3374.48
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2336.42 1623.44 2501.82 1736.36 908.849
  Συνολικό Απόθεμα 196.011 190.896 218.418 197.825 210.181
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 902.184 953.697 66.782 100.534 42.963
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 18859.4 18685 17912.4 17555.4 17025.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 518.158 515.699 710.64 694.581 472.615
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1028.07 1327.02
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -512.369 -632.437
  Υπεραξία, Καθαρό 9.739 9.901 105.114 105.267 105.478
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1549.42 1575.69 1624.87 1618.38 1803.91
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1635.61 194.59 1654.16 339.885 1497.65
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 7627.74 7562.48 7966.54 7846.75 7695.2
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 62.701 1294.31 81.754 1328.17 69.064
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6621.72 6379.36 4595.75 4438.56 4142.9
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2175.86 2224.48
  Δεδουλευμένα Έξοδα 43.148 65.672
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1898.07 1736.72 1451.55 1143.74 1149.72
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2642.76 2423.64 1075.25 1004.66 1004.04
  Σύνολο Οφειλών 18147.4 18028.7 17321.4 17019.8 16400.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 8023.36 8106.81 8330.07 8347.17 8371.99
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 7897.73 7991.12 8165.81 8200.67 8253.52
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 125.629 115.692 164.259 146.501 118.465
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 985.743 900.295
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 953.503 907.153 864.537 822.751 704.21
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2548.81 1649.66 3531.07 2511 3181.53
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 712.028 656.255 591.012 535.662 624.65
  Κοινή Μετοχή 666.701 653.468
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 46.314 46.314
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 144.222 44.969
  Treasury Stock - Common -55.65 -57.173
  Unrealized Gain (Loss) 0 178.611
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 712.028 -145.332 591.012 -330.527 624.65
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 18859.4 18685 17912.4 17555.4 17025.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 662.813 646.431 646.118 645.703 651.825
  Payable/Accrued 2080.89 2068.95 1989.14
  Μετρητά 1549.79
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  DISA Corporacion Petrolifera, S.A. Corporation 14.2498 97338313 1932030 2023-05-17 LOW
  Loureda Mantiñan (José Manuel) Individual Investor 7.2907 49801771 646630 2023-07-10 LOW
  Grupo Empresarial Fuertes, S.L. Corporation 6.4472 44039460 1129216 2023-07-10 LOW
  Manuel (Lao Hernandez) Individual Investor 4.9876 34069709 13735335 2023-07-05 LOW
  Moreno Carretero (Jose del Pilar) Individual Investor 4.8801 33335039 640340 2023-05-17 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.689 11537550 -135220 2023-09-30 LOW
  Manrique Cecilia (Manuel) Individual Investor 1.6072 10978257 1416608 2022-12-31
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1881 8115849 18548 2023-09-30 LOW
  Santander Asset Management Investment Advisor 1.0563 7215713 -920391 2023-06-30 MED
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.8978 6132628 12015 2023-09-30 LOW
  Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. Investment Advisor 0.4731 3231852 1859395 2023-06-30 MED
  Degroof Petercam Asset Management Investment Advisor 0.398 2718679 0 2023-06-30 MED
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3494 2386938 548472 2023-09-30 LOW
  Bestinver Gestión S.A., S.G.I.I.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3458 2361898 450954 2023-06-30 MED
  Macquarie Investment Management Investment Advisor 0.3434 2345750 -6033 2023-08-31 LOW
  Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal Investment Advisor 0.3291 2248166 2248166 2023-06-30 MED
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.2711 1851938 -8586 2023-09-30 LOW
  Baring Asset Management Ltd. Investment Advisor 0.2341 1598863 0 2023-09-30 LOW
  Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 0.228 1557156 0 2023-09-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.2278 1556307 -61787 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Construction & Engineering (NEC)

  Condesa de Venadito 7
  MADRID
  MADRID 28027
  ES

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0384%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου