Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Royal Dutch Shell plc - SHELa CFD

  30.080
  0.48%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.090
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022079 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022079%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000143 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000143%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Netherlands
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Shell PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 29.935
  Άνοιγμα* 30.08
  Μεταβολή 1 έτους* 8.38%
  Εύρος ημέρας* 29.93 - 30.685
  Εύρος 52 εβδ. 21.49-28.01
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 9.47M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 195.74M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 168.82B
  Αναλογία P/E 7.58
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 6.57B
  Έσοδα 271.53B
  EPS 3.37
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.9377
  Beta 1.14
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 1, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 29, 2023 29.935 -0.090 -0.30% 30.025 30.205 29.730
  Nov 28, 2023 30.215 0.175 0.58% 30.040 30.275 29.925
  Nov 27, 2023 30.105 0.055 0.18% 30.050 30.295 29.880
  Nov 24, 2023 30.355 0.285 0.95% 30.070 30.410 30.005
  Nov 23, 2023 30.180 0.245 0.82% 29.935 30.200 29.865
  Nov 22, 2023 29.765 -0.590 -1.94% 30.355 30.495 29.455
  Nov 21, 2023 30.370 0.080 0.26% 30.290 30.440 30.140
  Nov 20, 2023 30.580 0.320 1.06% 30.260 30.655 30.190
  Nov 17, 2023 30.195 0.530 1.79% 29.665 30.260 29.520
  Nov 16, 2023 29.675 -0.595 -1.97% 30.270 30.295 29.610
  Nov 15, 2023 30.650 0.195 0.64% 30.455 30.730 30.390
  Nov 14, 2023 30.555 -0.265 -0.86% 30.820 30.980 30.270
  Nov 13, 2023 30.860 0.350 1.15% 30.510 30.870 30.430
  Nov 10, 2023 30.490 0.180 0.59% 30.310 30.735 30.310
  Nov 9, 2023 30.400 0.270 0.90% 30.130 30.455 29.865
  Nov 8, 2023 30.260 -0.335 -1.09% 30.595 30.595 30.185
  Nov 7, 2023 30.650 -0.385 -1.24% 31.035 31.035 30.600
  Nov 6, 2023 31.310 0.405 1.31% 30.905 31.395 30.865
  Nov 3, 2023 30.945 -1.220 -3.79% 32.165 32.185 30.720
  Nov 2, 2023 32.220 1.140 3.67% 31.080 32.245 31.080

  Royal Dutch Shell plc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 381314 261504 180543 344877 388379
  Έσοδα 381314 261504 180543 344877 388379
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 284006 198734 141094 279421 321369
  Ακαθάριστο Εισόδημα 97308 62770 39449 65456 67010
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 319196 233676 206284 320130 354827
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 12779 11328 9881 10493 11360
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2787 2238 2654 3316 2326
  Depreciation / Amortization 22393 22903 24981 25109 21704
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -3276 -1977 27177 1073 -2834
  Other Operating Expenses, Total 507 450 497 718 902
  Λειτουργικά Έσοδα 62118 27828 -25741 24747 33552
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2220 1660 -1499 559 1965
  Gain (Loss) on Sale of Assets
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 64815 29829 -26967 25485 35621
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 42874 20630 -21534 16432 23906
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -565 -529 -146 -590 -554
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 42309 20101 -21680 15842 23352
  Καθαρά Κέρδη 42309 20101 -21680 15842 23352
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 42309 20101 -21680 15842 23352
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 42309 20101 -21680 15842 23352
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 42309 20101 -21680 15842 23352
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7410.5 7806.8 7795.6 8112.5 8348.7
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.70933 2.57481 -2.78106 1.95279 2.79708
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.0375 0.8935 0.65 1.88 1.88
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.20208 2.48527 1.95777 2.98502 2.41451
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Άλλο, Καθαρό 477 341 273 179 104
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 74578 86959 101303 95749 100059
  Έσοδα 74578 86959 101303 95749 100059
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 57533 63510 72709 76594 73017
  Ακαθάριστο Εισόδημα 17045 23449 28594 19155 27042
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 69395 73457 83689 86497 75894
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3314 3051 3491 3229 3039
  Έρευνα & Ανάπτυξη 741 657 1052 644 634
  Depreciation / Amortization 5708 5697 6244 5666 5608
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2099 544 193 365 -6405
  Λειτουργικά Έσοδα 5183 13502 17614 9252 24165
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 53 681 -1359 2114 1844
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5348 14354 16444 11435 26160
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3153 8772 10469 6848 18238
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -20 -64 -60 -104 -198
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3133 8708 10409 6744 18040
  Καθαρά Κέρδη 3133 8708 10409 6744 18040
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3134 8709 10410 6743 18040
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3134 8709 10410 6743 18040
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3134 8709 10410 6743 18040
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 6854.2 6982.1 7124.3 7341.3 7518.5
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.45724 1.24733 1.4612 0.9185 2.39941
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.331 0.2875 0.2875 0.25 0.25
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.71139 1.20938 1.31704 0.96699 1.28603
  Other Operating Expenses, Total -2 -1 1
  Άλλο, Καθαρό 112 171 189 69 151
  Total Adjustments to Net Income 1 1 1 -1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 165938 128765 91953 92689 97482
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 40090 36857 31830 17624 26484
  Μετρητά 6608 5849 4168 3777
  Μετρητά & Ισοδύναμα 28335 26592 31830 10791 19052
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5147 4416 2665 3655
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 51999 44233 33625 39132 37076
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 42056 35765 33625 31128 28533
  Συνολικό Απόθεμα 31894 25258 19457 24071 21117
  Προπληρωθέντα Εξοδα 14511 8975 4282 5355
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 27444 13442 7041 7580 7450
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 443024 404379 379268 404336 399194
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 198642 194932 209700 238349 223175
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 434961 436769 439160 414837
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -236319 -241837 -200811 -191662
  Υπεραξία, Καθαρό 16039 14920 14205 13716
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 9662 9773 22710 9281 9870
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 27226 27212 25673 25797 28403
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 4760 5545 7641 6645 6006
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 20757 23232 21591 17370 20542
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 121311 95547 73708 79624 77813
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 51073 38929 32809 33202
  Δεδουλευμένα Έξοδα 18225 14627 13677 10540
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1026 515 0 3962 693
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 7975 7703 16899 11102 9441
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 43012 33773 12237 18074 23937
  Σύνολο Οφειλών 252552 232413 223958 217860 200548
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 74794 80868 91115 81360 66690
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 51532 57499 91115 55779 53686
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 23262 23369 25581 13004
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 16186 12547 10463 14522 14837
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2125 3360 3227 3987 3888
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 38136 40091 45445 38367 37320
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 190472 171966 155310 186476 198646
  Κοινή Μετοχή 584 641 651 657 685
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 154 154 154 154 154
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 208116 191427 180949 210901 221097
  Treasury Stock - Common -726 -610 -709 -1063 -1260
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -17656 -19646 -25735 -24173 -22030
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 443024 404379 379268 404336 399194
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 7003.5 7684.13 7807.42 7881.19 8178.96
  Payable/Accrued 44572
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 141251 140486 150573 165938 163318
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 43031 45094 42074 40246 35978
  Μετρητά & Ισοδύναμα 43031 45094 42074 40246 35978
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 52077 52383 61738 66510 66699
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 52077 52383 61738 66510 66699
  Συνολικό Απόθεμα 30230 26975 28579 31894 34721
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15913 16034 18182 27288 25920
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 413498 415033 429154 443024 437358
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 197043 197177 199209 198642 193681
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 8288 8642 9751 25701 24362
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 27806 27865 28200 27226 27980
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 6049 6031 6184 6920 5841
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15716 17177 17586 18597 22176
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 95132 96129 102677 121311 118672
  Payable/Accrued 67188 63996 68857 79357 70341
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 10119 12114 9044 9001 8046
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 17825 20019 24776 32953 40285
  Σύνολο Οφειλών 222300 224572 235838 252552 250836
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 72028 72252 76098 74794 73944
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 72028 72252 76098 74794 73944
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 15891 15955 16464 16186 16893
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1745 1633 2214 2125 3715
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 37504 38603 38385 38136 37612
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 191198 190461 193316 190472 186522
  Κοινή Μετοχή 555 562 572 584 598
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 154 154 154 154 154
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 209780 207724 210336 208116 203439
  Treasury Stock - Common -261 -227 -227 -726 -167
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -19030 -17752 -17519 -17656 -17502
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 413498 415033 429154 443024 437358
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 6646.14 6735.21 6856.83 7003.5 7167.96
  Υπεραξία, Καθαρό 17345 17655 17651
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 64815 29829 -26967 25485 23906
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 68414 45104 34105 42178 53085
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 18529 26921 52444 28701 22135
  Deferred Taxes 219
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2800 -2428 4653 2939 11334
  Cash Taxes Paid 13120 5476 3290 7605 9671
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3677 4014 4105 4649 3574
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -17730 -9218 3975 -14947 -4509
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -22448 -4761 -13278 -15779 -13659
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -22600 -19000 -16585 -22971 -23011
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 152 14239 3307 7192 9352
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -41954 -34664 -7224 -35209 -32548
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -8240 -5793 -3683 -6408 -4595
  Total Cash Dividends Paid -7405 -6253 -7424 -15198 -15675
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -18437 -2889 -1702 -10188 -3947
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -7872 -19729 5585 -3415 -8331
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -736 -539 172 124 -449
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 3276 5140 13775 -8686 6429
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 14354 64815 48371 36936 10776
  Cash From Operating Activities 14159 68414 46009 33470 14815
  Cash From Operating Activities 6285 18529 12071 5947 6295
  Non-Cash Items 170 2800 149 1334 1714
  Cash Taxes Paid 3144 13120 8748 5310 2155
  Cash Interest Paid 869 3677 2494 1747 657
  Changes in Working Capital -6650 -17730 -14582 -10747 -3970
  Cash From Investing Activities -4238 -22448 -15530 -10481 -4273
  Capital Expenditures -6161 -22600 -16182 -10914 -4237
  Other Investing Cash Flow Items, Total 1923 152 652 433 -36
  Cash From Financing Activities -8385 -41954 -29876 -20168 -9019
  Financing Cash Flow Items -941 -8240 -4855 -3188 -1288
  Total Cash Dividends Paid -2029 -7405 -5620 -3802 -1950
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -4291 -18437 -13963 -9013 -3472
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1124 -7872 -5438 -4165 -2309
  Foreign Exchange Effects 293 -736 -1596 -822 -134
  Net Change in Cash 1829 3276 -993 1999 1389
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4724 229351116 -585141 2023-08-02 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.0975 204592277 -5231917 2023-10-01 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.6489 174961333 -168155 2023-10-01 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2645 83519064 184602 2023-10-01 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.228 81106782 369203 2023-10-01 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.916 60501855 -1134381 2023-10-01 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.863 57003033 -190228 2023-10-01 LOW
  SAFE Investment Company Limited Sovereign Wealth Fund 0.7218 47672132 469618 2023-06-23 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5973 39449805 -396473 2023-08-02 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 0.5943 39251764 174069 2023-06-26 LOW
  State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5501 36337335 -120000 2023-10-01 LOW
  Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5256 34716353 -930592 2023-10-01 LOW
  GIC Private Limited Sovereign Wealth Fund 0.5165 34113765 381290 2023-10-01 LOW
  Schweizerische Nationalbank Bank and Trust 0.431 28468431 -2235022 2023-04-21 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4202 27755246 -23530 2023-08-02 LOW
  DZ PRIVATBANK S.A. Investment Advisor 0.4022 26563520 635683 2023-06-23 LOW
  M&G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.4009 26476790 -822825 2023-10-01 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.39 25761048 1800013 2023-08-02 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3816 25204639 -173823 2023-10-01 LOW
  Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 0.3362 22208065 2748911 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Integrated Oil & Gas

  Shell Centre
  LONDON
  SE1 7NA
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου