Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές RLX Technology Inc. - RLX CFD

2.31
5.71%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.45
Άνοιγμα* 2.39
Μεταβολή 1 έτους* 13.81%
Εύρος ημέρας* 2.28 - 2.39
Εύρος 52 εβδ. 0.90-3.06
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 15.48M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 212.81M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.78B
Αναλογία P/E 10.43
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.55B
Έσοδα 1.00B
EPS 0.23
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 18, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 2.31 -0.07 -2.94% 2.38 2.40 2.27
Mar 23, 2023 2.45 0.02 0.82% 2.43 2.52 2.29
Mar 22, 2023 2.42 0.03 1.26% 2.39 2.50 2.39
Mar 21, 2023 2.51 -0.12 -4.56% 2.63 2.63 2.45
Mar 20, 2023 2.50 0.16 6.84% 2.34 2.59 2.30
Mar 17, 2023 2.46 -0.02 -0.81% 2.48 2.58 2.39
Mar 16, 2023 2.45 -0.10 -3.92% 2.55 2.57 2.43
Mar 15, 2023 2.58 -0.02 -0.77% 2.60 2.73 2.48
Mar 14, 2023 2.77 0.07 2.59% 2.70 2.77 2.46
Mar 13, 2023 2.67 0.37 16.09% 2.30 2.93 2.30
Mar 10, 2023 2.50 0.34 15.74% 2.16 2.55 2.16
Mar 9, 2023 2.16 -0.08 -3.57% 2.24 2.28 2.15
Mar 8, 2023 2.28 0.08 3.64% 2.20 2.31 2.13
Mar 7, 2023 2.20 -0.14 -5.98% 2.34 2.34 2.19
Mar 6, 2023 2.44 -0.05 -2.01% 2.49 2.52 2.40
Mar 3, 2023 2.42 0.21 9.50% 2.21 2.47 2.19
Mar 2, 2023 2.19 0.09 4.29% 2.10 2.20 2.01
Mar 1, 2023 2.16 0.09 4.35% 2.07 2.23 2.01
Feb 28, 2023 1.93 -0.01 -0.52% 1.94 1.98 1.93
Feb 27, 2023 1.96 -0.04 -2.00% 2.00 2.01 1.95

RLX Technology Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 8520.98 3819.71 1549.35 132.613
Έσοδα 8520.98 3819.71 1549.35 132.613
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4848.92 2292.15 968.41 73.366
Ακαθάριστο Εισόδημα 3672.06 1527.56 580.944 59.247
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6222.27 3806.56 1492.97 130.402
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1193.44 1215.12 492.625 54.971
Έρευνα & Ανάπτυξη 179.913 299.285 31.933 2.065
Λειτουργικά Έσοδα 2298.71 13.149 56.386 2.211
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 166.636 52.759 0.745 -0.107
Άλλο, Καθαρό 194.209 36.523 16.541 -0.006
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2659.55 102.431 73.672 2.098
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2028.12 -128.101 47.748 -0.287
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2024.71 -128.101 47.748 -0.287
Καθαρά Κέρδη 2024.71 -128.101 47.748 -0.287
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2024.71 -128.101 47.748 -0.287
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2024.71 -128.101 47.748 -0.287
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2024.71 -128.101 47.748 -0.287
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1409.97 1570.79 1553.32 1553.32
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.436 -0.08155 0.03074 -0.00018
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.436 -0.08114 0.03074 -0.00018
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3.411
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 1714.45 1904.36 1676.72 2541.4 2398.5
Έσοδα 1714.45 1904.36 1676.72 2541.4 2398.5
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1057.45 1138.83 1020.75 1394.92 1294.42
Ακαθάριστο Εισόδημα 657.003 765.53 655.97 1146.49 1104.07
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1091.01 1370.36 779.44 1562.07 2510.41
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.552 213.737 -196.706 172.061 1004.35
Έρευνα & Ανάπτυξη 24.007 17.797 -44.607 -4.911 211.634
Λειτουργικά Έσοδα 623.444 533.996 897.283 979.336 -111.91
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 59.39 52.261 50.096 39.937 24.341
Άλλο, Καθαρό 116.857 37.694 150.498 9.185 -3.167
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 799.691 623.951 1097.88 1028.46 -90.736
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 687.055 494.414 976.435 824.304 -267.029
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 705.281 493.523 973.915 824.304 -267.029
Καθαρά Κέρδη 705.281 493.523 973.915 824.304 -267.029
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 705.281 493.523 973.915 824.304 -267.029
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 705.281 493.523 973.915 824.304 -267.029
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 705.281 493.523 973.915 824.304 -267.029
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1354.29 1358.7 1357.91 1394.57 1532.09
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.52077 0.36323 0.71722 0.59108 -0.17429
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.52077 0.36323 0.71722 0.59108 -0.17429
Δικαίωμα Μειοψηφίας 18.226 -0.891 -2.52
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13950.9 3866.9 1182.87 104.337
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12852.7 3080.62 463.196 68.168
Cash 3521.62 676.04 43.144 38.168
Μετρητά & Ισοδύναμα 1687.34 437.948 92.4 30
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7643.76 1966.63 327.652 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 91.234 42.244 85.725 19.263
Accounts Receivable - Trade, Net 12.494 14.589 38.795 11.087
Total Inventory 589.088 329.123 219.311 14.151
Prepaid Expenses 402.219 59.828 53.539 1.536
Other Current Assets, Total 15.672 355.081 361.097 1.219
Total Assets 16365.1 4059.89 1444.1 105.737
Property/Plant/Equipment, Total - Net 319.413 166.243 156.679 0.521
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 381.883 188.264 159.029 0.521
Accumulated Depreciation, Total -62.47 -22.021 -2.35 0
Intangibles, Net 8.366 5.393 5.399 0
Long Term Investments 2016.59 4 5 0
Note Receivable - Long Term 0 72.789 0
Other Long Term Assets, Total 69.817 17.354 21.37 0.879
Total Current Liabilities 2737.63 2496.59 619.902 97.733
Accounts Payable 506.092 535.784 150.482 17.235
Accrued Expenses 541.777 329.988 94.827 4.665
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 782.753 935.172 348.837 68.809
Other Current Liabilities, Total 907.006 695.65 25.756 7.024
Total Liabilities 2850.17 2551.25 1337.82 99.114
Total Long Term Debt 0 0 646.011 1.098
Long Term Debt 0 646.011 1.098
Deferred Income Tax 4.513 5.21 10.574 0
Other Liabilities, Total 104.232 49.448 61.338 0.283
Total Equity 13515 1508.63 106.28 6.623
Common Stock 0.103 0.094 0.094 0.094
Additional Paid-In Capital 11881 1589.86 59.544 6.83
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1911.21 -80.64 47.461 -0.287
Other Equity, Total -149.866 -0.678 -0.819 -0.014
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 16365.1 4059.89 1444.1 105.737
Total Common Shares Outstanding 1565.73 1570.79 1553.32 1553.32
Minority Interest 3.8
Treasury Stock - Common -127.516
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11634.1 13950.9 13035.4 13371.6 12911.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11014.9 12852.7 12009.4 12374.3 12545.8
Μετρητά & Ισοδύναμα 4384.2 1687.34 6368.03 6525.66 9649.77
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6630.73 7643.76 5641.37 5848.62 2896.04
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 88.915 25.966 30.289 30.527 39.335
Accounts Receivable - Trade, Net 66.965 14.024 6.984 22.794 33.492
Total Inventory 266.5 589.088 622.99 649.707 197.473
Prepaid Expenses 263.25 482.659 372.198 316.623 129.112
Total Assets 15975.3 16365.1 16144.6 16145 15025.3
Property/Plant/Equipment, Total - Net 322.903 319.413 339.372 222.605 178.244
Intangibles, Net 10.409 8.366 8.533 6.816 4.858
Long Term Investments 3945.42 2016.59 2722.38 2518 1904.01
Other Long Term Assets, Total 62.459 69.817 38.889 25.914 26.508
Total Current Liabilities 2341.21 2737.63 2726.47 3293.35 2640.83
Payable/Accrued 1004.36 1288.84 1449.39 2177.41 1561.47
Accrued Expenses 587.786 564.371 680.485 640.359 483.191
Notes Payable/Short Term Debt 100 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0 0 6.174
Other Current Liabilities, Total 649.067 884.412 596.604 475.587 589.994
Total Liabilities 2422.25 2850.17 2855.88 3348.39 2695.74
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 4.513 4.513 5.21 5.21 5.21
Other Liabilities, Total 90.949 104.232 121.284 49.824 49.701
Total Equity 13553 13515 13288.7 12796.6 12329.6
Common Stock 0.103 0.103 0.103 0.103
Additional Paid-In Capital 11881 11806.4 12329.8 12502.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1911.21 1450.18 476.635 -347.669
Other Equity, Total 13553 -149.866 31.984 -9.927 174.845
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 15975.3 16365.1 16144.6 16145 15025.3
Total Common Shares Outstanding 1547.89 1565.73 1345.85 1345.85 1570.79
Other Current Assets, Total 0.5 0.5 0.5 0.5
Minority Interest -14.426 3.8 2.908
Cash 3521.62
Treasury Stock - Common -127.516
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2028.12 -128.101 47.748 -0.287
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1799.89 2589.38 338.125 -0.977
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 40.865 19.671 2.379 0
Amortization 4.774 3.396 0.776 0
Deferred Taxes -15.553 -11.26 10.981 -0.511
Μη Χρηματικά Στοιχεία 369.867 949.724 65.573 6.961
Cash Taxes Paid 471.255 11.314 27.885 0.379
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -628.185 1755.95 210.668 -7.14
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -7870.66 -1812.89 -497.836 -0.397
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -138.836 -17.454 -92.395 -0.397
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -7731.82 -1795.44 -405.441 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 9904.12 174.881 576.402 69.594
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -10.785 174.881 608.898 1.098
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 9914.91 0 31
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -32.496 37.496
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -78.687 19.339 -0.805 -0.014
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 3754.67 970.709 415.886 68.206
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Cash From Operating Activities 308.169 1799.89 1334.15 1477.01 827.565
Changes in Working Capital 308.169 1799.89 1334.15 1477.01 827.565
Cash From Investing Activities -950.764 -7870.66 -6473.14 -6434.61 -2814.25
Other Investing Cash Flow Items, Total -950.764 -7870.66 -6473.14 -6434.61 -2814.25
Cash From Financing Activities -161.612 9904.12 10031.6 10031.2 10037.4
Financing Cash Flow Items -161.612 9904.12 10031.6 10031.2 10037.4
Foreign Exchange Effects -20.556 -78.687 21.083 -2.289 144.226
Net Change in Cash -824.763 3754.67 4913.73 5071.36 8194.97
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BJBJ Ltd Corporation 22.2041 206435770 -18500000 2022-12-31 LOW
Longtian Holding Limited Corporation 15.3592 142797680 142797680 2022-12-31
Deep Technology Linkage Fund LP Corporation 11.407 106052740 -34725291 2022-12-31 LOW
StarryInv Holding Limited Corporation 10.04 93343940 93343940 2022-12-31
IDG Capital Partners Venture Capital 6.461 60068870 0 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 3.7169 34557088 33923140 2022-12-31 MED
Wildcat Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.3228 30893022 0 2022-12-31
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8726 26707605 -211056 2022-12-31 LOW
Apoletto Ltd Investment Advisor 2.7658 25714146 -2936782 2022-09-30 LOW
Orland Properties Ltd Investment Advisor 1.1832 11000000 11000000 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.9043 8407025 -5659581 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.8896 8271200 -2118600 2022-12-31 HIGH
Tiger Pacific Capital LP Hedge Fund 0.7141 6639474 6639474 2022-12-31 MED
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.628 5838674 5728884 2022-12-31 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6251 5812027 5191277 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.5338 4963205 1424855 2022-12-31 MED
Strategic Vision Investment Limited Hedge Fund 0.4558 4238001 4238001 2022-12-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.4266 3966234 -4095575 2022-12-31 LOW
Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.3982 3701739 3440572 2022-12-31 HIGH
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 0.3905 3630687 3630687 2022-12-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

RLX Technology Inc. Company profile

Σχετικά με την RLX Technology Inc.

Η RLX Technology Inc είναι εταιρεία ηλεκτρονικών ατμών με έδρα την Κίνα. Η εταιρεία ασχολείται με τις δραστηριότητες στον κλάδο των ηλεκτρονικών ατμών, από την επιστημονική έρευνα, την τεχνολογία και την ανάπτυξη προϊόντων, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέχρι τη διανομή εκτός σύνδεσης. Η εταιρεία παρέχει επαναφορτιζόμενα προϊόντα e-vapor κλειστού συστήματος με διάφορα χαρακτηριστικά προστιθέμενης αξίας. Τα προϊόντα της Εταιρείας πωλούνται κυρίως στα offline καταστήματα λιανικής πώλησης μέσω των διανομέων, των λιανοπωλητών και των αντιπροσώπων πελατών της.

Industry: Cigars & Cigarette Manufacturing

19/F, Bldg 1, Junhao Central Pk Plaza 10
S. Chaoyang Park Ave, Chaoyang District
BEIJING
BEIJING 100026
CN

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.45 Price
+5.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00347

BTC/USD

27,536.75 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου