Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Rivian Automotive, Inc. / DE - RIVN CFD

14.46
0.62%
0.06
Χαμηλό: 14.43
Υψηλό: 14.98
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Rivian Automotive Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 14.55
Άνοιγμα* 14.98
Μεταβολή 1 έτους* -50.28%
Εύρος ημέρας* 14.43 - 14.98
Εύρος 52 εβδ. 11.68-40.86
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 24.33M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 588.38M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 13.70B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 939.34M
Έσοδα 2.22B
EPS -7.08
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 14.46 -0.49 -3.28% 14.95 15.04 14.42
Jun 1, 2023 14.55 0.15 1.04% 14.40 14.90 13.99
May 31, 2023 14.74 0.00 0.00% 14.74 14.98 14.35
May 30, 2023 14.84 -0.73 -4.69% 15.57 15.63 14.40
May 26, 2023 15.09 0.42 2.86% 14.67 15.42 14.61
May 25, 2023 14.53 0.37 2.61% 14.16 14.62 14.11
May 24, 2023 14.34 0.45 3.24% 13.89 14.38 13.57
May 23, 2023 14.18 0.20 1.43% 13.98 14.72 13.98
May 22, 2023 14.20 0.70 5.19% 13.50 14.33 13.35
May 19, 2023 13.42 -0.06 -0.45% 13.48 14.26 13.26
May 18, 2023 13.52 0.19 1.43% 13.33 13.52 13.02
May 17, 2023 13.38 0.36 2.76% 13.02 13.42 12.98
May 16, 2023 13.04 -0.17 -1.29% 13.21 13.30 12.90
May 15, 2023 13.40 0.87 6.94% 12.53 13.50 12.52
May 12, 2023 12.90 -0.83 -6.05% 13.73 13.93 12.70
May 11, 2023 13.79 -0.43 -3.02% 14.22 14.54 13.69
May 10, 2023 14.05 -1.02 -6.77% 15.07 15.69 14.01
May 9, 2023 13.75 0.51 3.85% 13.24 14.05 13.10
May 8, 2023 13.83 0.39 2.90% 13.44 13.98 13.20
May 5, 2023 13.39 0.31 2.37% 13.08 13.59 12.98

Rivian Automotive, Inc. / DE Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, June 6, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

18:00

Χώρα

US

Γεγονός

Rivian Automotive Inc Annual Shareholders Meeting
Rivian Automotive Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 1658 55 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8514 4716 1021 409
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1707 1242 255 108
Έρευνα & Ανάπτυξη 1849 1850 766 301
Λειτουργικά Έσοδα -6856 -4661 -1021 -409
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 90 -26 2 -16
Άλλο, Καθαρό 18 -1 1 -1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -6748 -4688 -1018 -426
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -6752 -4688 -1018 -426
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -6752 -4688 -1018 -426
Καθαρά Κέρδη -6752 -4688 -1018 -426
Total Adjustments to Net Income 0 0 -1 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -6752 -4688 -1019 -426
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -6752 -4688 -1019 -426
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -6752 -4688 -1019 -426
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 913 204 868.277 868.277
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -7.3954 -22.9804 -1.17359 -0.49063
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -6.98105 -20.8186 -1.17359 -0.49063
Έσοδα 1658 55
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4199 520
Ακαθάριστο Εισόδημα -2541 -465
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 582 441
Other Operating Expenses, Total 0 663
Depreciation / Amortization 177
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 661 663 536 364 95
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2094 2458 2310 2072 1674
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 402 369 384 461 530
Έρευνα & Ανάπτυξη 496 373 421 543 547
Λειτουργικά Έσοδα -1433 -1795 -1774 -1708 -1579
Άλλο, Καθαρό -1 6 6 1 5
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1348 -1723 -1723 -1709 -1593
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1349 -1723 -1724 -1712 -1593
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1349 -1723 -1724 -1712 -1593
Καθαρά Κέρδη -1349 -1723 -1724 -1712 -1593
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1349 -1723 -1724 -1712 -1593
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1349 -1723 -1724 -1712 -1593
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1349 -1723 -1724 -1712 -1593
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 930 925 918 908 901
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.45054 -1.8627 -1.878 -1.88546 -1.76804
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.29048 -1.98595 -1.59831 -1.80457 -1.55938
Έσοδα 661 663 536 364 95
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 967 1777 1058 955 409
Ακαθάριστο Εισόδημα -306 -1114 -522 -591 -314
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 229 -114 395 113 188
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 86 66 45 -2 -19
Other Operating Expenses, Total 0
Total Adjustments to Net Income 0
Depreciation / Amortization 53 52
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13130 18559 3016 2293
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11568 18133 2979 2264
Μετρητά & Ισοδύναμα 11568 18133 2979 2264
Other Current Assets, Total 112 126 37 29
Total Assets 17876 22294 4602 2633
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4088 3411 1525 313
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4971 3644 1563 323
Accumulated Depreciation, Total -883 -233 -38 -10
Other Long Term Assets, Total 658 324 61 27
Total Current Liabilities 2424 1313 611 185
Accounts Payable 1000 483 90 27
Accrued Expenses 1222 713 461 140
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 28 0
Other Current Liabilities, Total 202 117 32 18
Total Liabilities 4077 2780 742 258
Total Long Term Debt 1231 1226 47 71
Long Term Debt 1231 1226 47 71
Other Liabilities, Total 422 241 84 2
Total Equity 13799 19514 3860 2375
Redeemable Preferred Stock 0 5244 2750
Common Stock 1 1 0 0
Additional Paid-In Capital 26926 25887 302 293
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -13126 -6374 -1686 -668
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 17876 22294 4602 2633
Total Common Shares Outstanding 926 900 868.277 868.277
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 102 26
Accounts Receivable - Trade, Net 102 26
Total Inventory 1348 274
Total Preferred Shares Outstanding 0 0
Other Equity, Total -2
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13350 13130 14424 15732 17046
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11244 11568 13272 14923 16432
Μετρητά & Ισοδύναμα 11244 11568 13272 14923 16432
Other Current Assets, Total 126 112 97 92 98
Total Assets 18191 17876 19023 20171 21297
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4151 4088 3959 3812 3666
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5218 4971 4647 4335 4038
Accumulated Depreciation, Total -1067 -883 -688 -523 -372
Other Long Term Assets, Total 690 658 640 627 585
Total Current Liabilities 2269 2424 2109 1753 1524
Accounts Payable 984 1000 828 732 571
Accrued Expenses 1285 1222 1281 929 872
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0
Other Current Liabilities, Total 202 92 81
Total Liabilities 5449 4077 3686 3303 3037
Total Long Term Debt 2716 1231 1229 1228 1227
Long Term Debt 2716 1231 1229 1228 1227
Other Liabilities, Total 464 422 348 322 286
Total Equity 12742 13799 15337 16868 18260
Redeemable Preferred Stock 0
Common Stock 1 1 1 1 1
Additional Paid-In Capital 27217 26926 26743 26547 26226
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -14475 -13126 -11403 -9679 -7967
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 18191 17876 19023 20171 21297
Total Common Shares Outstanding 939 926 921 916 901
Total Inventory 1823 1348 949 655 494
Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0 0 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 157 102 106 62 22
Accounts Receivable - Trade, Net 157 102 106 62 22
Other Equity, Total -1 -2 -4 -1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -6752 -4688 -1018 -426
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -5052 -2622 -848 -353
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 652 197 29 7
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1989 1785 41 37
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 88 2 4 5
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -941 84 100 29
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1369 -1794 -914 -199
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1369 -1794 -914 -197
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -2
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 99 19828 2500 2811
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 102 16188 2500 2750
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -3 3640 0 61
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -6324 15412 738 2259
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -2
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -1349 -6752 -5029 -3305 -1593
Cash From Operating Activities -1521 -5052 -3606 -2238 -1034
Cash From Operating Activities 188 652 453 279 118
Non-Cash Items 414 1989 1635 923 552
Cash Interest Paid
Changes in Working Capital -774 -941 -665 -135 -111
Cash From Investing Activities -283 -1369 -1075 -777 -418
Capital Expenditures -283 -1369 -1075 -777 -418
Other Investing Cash Flow Items, Total
Cash From Financing Activities 1485 99 62 56 0
Financing Cash Flow Items
Issuance (Retirement) of Stock, Net 3 102 65 58 1
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1482 -3 -3 -2 -1
Net Change in Cash -319 -6324 -4623 -2960 -1452
Foreign Exchange Effects -2 -4 -1
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Amazon.com Inc Investment Advisor 17.0008 158363834 0 2023-03-31 LOW
Global Oryx Co Ltd Corporation 11.4239 106414600 0 2023-04-24
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 8.209 76467990 -39796289 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.5774 61269045 24390886 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.5679 33235712 7923699 2023-03-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 2.5459 23715099 -11882676 2023-03-31 LOW
BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.3564 21949821 -9801 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.1458 19987932 258755 2023-03-31 LOW
D1 Capital Partners L.P. Hedge Fund 1.4932 13908880 0 2023-03-31 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.3026 12134038 47250 2023-04-30 LOW
Ford Motor Co Corporation 1.1275 10502427 -76445067 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.025 9547650 277742 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8674 8080044 225972 2023-03-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.7012 6531674 33226 2023-03-31 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.6581 6129829 -229799 2023-03-31 LOW
Viking Global Investors LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.5636 5250417 5250417 2023-03-31 HIGH
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.5567 5185500 -566344 2023-03-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.5453 5079742 -4616923 2023-03-31 MED
Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 0.5401 5030626 3079057 2023-03-31 HIGH
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.4985 4644035 3271741 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Rivian Automotive Inc. Company profile

Σχετικά με την Rivian Automotive, Inc. / DE

Η Rivian Automotive, Inc. είναι κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων (EV). Η εταιρεία ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων και αξεσουάρ. Πωλεί οχήματα απευθείας σε πελάτες στην καταναλωτική και εμπορική αγορά. Η Εταιρεία λάνσαρε την πλατφόρμα R1, ένα φορτηγό pickup πέντε επιβατών δύο σειρών. Τα τεχνολογικά συστήματα του R1 περιλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος, την μπαταρία, την ηλεκτρική κίνηση, το πλαίσιο, το Driver+, το προηγμένο σύστημα υποστήριξης οδηγού (ADAS), και την ψηφιακή διαχείριση της εμπειρίας του χρήστη. Επίσης, ανέπτυξε ένα χαρτοφυλάκιο αξεσουάρ οχήματος, όπως πατάκια παντός καιρού, κουζίνα κατασκήνωσης, ηχείο κατασκήνωσης, σκηνή οροφής τριών ατόμων, επίτοιχο φορτιστή Rivian στο σπίτι και σχάρες οροφής. Οι υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνουν ψηφιακά ενεργοποιημένη χρηματοδότηση, ασφάλιση βασισμένη στην τηλεματική, προληπτική συνδρομή οχημάτων και υπηρεσίες λογισμικού, λύσεις φόρτισης και ένα πρόγραμμα μεταπώλησης οχημάτων με βάση τα δεδομένα. Προσφέρει επίσης το FleetOS, μια κεντρική συνδρομητική πλατφόρμα διαχείρισης στόλου οχημάτων.

Industry: Electric (Alternative) Vehicles

14600 Myford Road
IRVINE
CALIFORNIA 92618
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

BTC/USD

27,200.00 Price
-0.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.53 Price
-0.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00399

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου