Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές NaaS Technology Inc - NAAS CFD

6.94
3.74%
0.21
Χαμηλό: 6.49
Υψηλό: 7.15
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.21
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

NaaS Technology Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 6.69
Άνοιγμα* 6.59
Μεταβολή 1 έτους* 311.88%
Εύρος ημέρας* 6.49 - 7.15
Εύρος 52 εβδ. 2.75-22.45
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 338.18K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 8.69M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.52B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.14B
Έσοδα 13.07M
EPS -4.12
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.30
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 6, 2023 7.01 0.45 6.86% 6.56 7.17 6.36
Jun 5, 2023 6.69 0.04 0.60% 6.65 6.90 6.48
Jun 2, 2023 6.71 -0.53 -7.32% 7.24 7.52 6.43
Jun 1, 2023 7.14 0.20 2.88% 6.94 7.14 6.56
May 31, 2023 7.08 0.13 1.87% 6.95 7.14 6.59
May 30, 2023 7.17 0.23 3.31% 6.94 7.60 6.77
May 26, 2023 7.10 0.35 5.19% 6.75 7.13 6.51
May 25, 2023 6.94 0.19 2.81% 6.75 7.05 6.29
May 24, 2023 6.61 0.10 1.54% 6.51 6.92 6.51
May 23, 2023 6.46 -0.27 -4.01% 6.73 6.76 6.23
May 22, 2023 6.53 -0.17 -2.54% 6.70 6.97 6.31
May 19, 2023 6.59 -0.34 -4.91% 6.93 7.41 6.40
May 18, 2023 7.08 -0.39 -5.22% 7.47 8.33 7.03
May 17, 2023 7.53 0.60 8.66% 6.93 7.83 6.86
May 16, 2023 6.98 -0.12 -1.69% 7.10 7.26 6.89
May 15, 2023 7.21 0.36 5.26% 6.85 7.62 6.70
May 12, 2023 6.64 -0.33 -4.73% 6.97 7.19 6.62
May 11, 2023 7.26 -0.06 -0.82% 7.32 7.50 6.82
May 10, 2023 7.42 0.51 7.38% 6.91 7.66 6.86
May 9, 2023 6.76 0.06 0.90% 6.70 6.98 6.58

NaaS Technology Inc Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 92.814 0 0 0 1271.89
Έσοδα 92.814 1271.89
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 86.647 576.53
Ακαθάριστο Εισόδημα 6.167 695.358
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2553.3 -249.094 17.606 15.275 1064.28
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2437.41 30.003 17.606 15.275 487.746
Λειτουργικά Έσοδα -2460.48 249.094 -17.606 -15.275 207.612
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3167.02 0.002 0.013 0.08 -8.81
Άλλο, Καθαρό 15.397
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5627.5 249.096 -17.593 -15.195 214.199
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5637.37 249.096 -17.593 -15.195 142.436
Δικαίωμα Μειοψηφίας 9.697 9.011 3.54 0.522
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5637.37 258.793 -8.582 -11.655 142.958
Καθαρά Κέρδη -5637.37 -248.487 -132.433 148.1 142.958
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5637.37 258.793 -8.582 -11.655 142.958
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5637.37 -248.487 -132.433 148.1 142.958
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5637.37 -248.487 -132.433 148.1 142.958
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1927.75 4.51474 4.51252 22.6375 4.63527
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.92433 57.3218 -1.90182 -0.51485 30.8413
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.27197 -4.49727 -1.90182 -0.51485 30.8413
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -279.097 0 0
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -507.28 -123.851 159.755
Έρευνα & Ανάπτυξη 36.557
Other Operating Expenses, Total -7.317
Dec 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Jun 2021
Συνολικά έσοδα 92.814 10.601 7.492 0 256.653
Έσοδα 92.814 10.601 7.492 256.653
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 86.647 11.895 8.152 163.664
Ακαθάριστο Εισόδημα 6.167 -1.294 -0.66 92.989
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2553.3 530.26 94.765 -249.094 307.659
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2437.41 504.213 76.522 30.003 143.995
Λειτουργικά Έσοδα -2460.48 -519.659 -87.273 249.094 -51.006
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3167.02 -45.576 -6.925 0.002 -2.052
Άλλο, Καθαρό 2.816
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5627.5 -565.235 -94.198 249.096 -50.242
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5637.37 -565.161 -94.036 249.096 -50.242
Δικαίωμα Μειοψηφίας 9.697 -2.42
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5637.37 -565.161 -94.036 258.793 -52.662
Καθαρά Κέρδη -5637.37 -565.161 -94.036 -248.487 -52.662
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5637.37 -565.161 -94.036 258.793 -52.662
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5637.37 -565.161 -94.036 -248.487 -52.662
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5637.37 -565.161 -94.036 -248.487 -52.662
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1927.75 2141.6 2141.6 4.51474 4.51941
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.92433 -0.2639 -0.04391 57.3218 -11.6524
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.92433 -0.2639 -0.04391 -4.49727 -11.6524
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -279.097
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -507.28
Έρευνα & Ανάπτυξη 36.557 13.368 9.209
Other Operating Expenses, Total -7.317 0.784 0.882
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 930.79 30.655 744.568 1084.87 1402.27
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 513.351 16.027 554.62 999.012 1288.08
Μετρητά & Ισοδύναμα 16.027 554.62 999.012 1288.08
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.898 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 123.664 0.177 8.876 7.469 2.628
Total Inventory -1.766 7.814 8.685 11.32
Prepaid Expenses 265.172 14.311 29.521 27.646 71.537
Other Current Assets, Total 30.369 0.14 143.737 42.054 28.705
Total Assets 1105.94 30.655 2426.41 2801.96 2280.77
Property/Plant/Equipment, Total - Net 19.63 746.841 747.663 128.412
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 41.201 1009.32 961.008
Accumulated Depreciation, Total -21.571 -262.482 -213.345
Goodwill, Net 659.255 665.416 491.969
Intangibles, Net 0.833 185.647 210.346 198.057
Other Long Term Assets, Total 13.869 0 90.094 60.664 60.066
Total Current Liabilities 192.141 8.625 1168.35 1233.52 1278.87
Accounts Payable 49.239 12.778 25.628 8.426
Accrued Expenses 54.239 7.889 337.006 300.436 159.882
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 38 0 226.744 134.015 82.506
Other Current Liabilities, Total 50.663 0.736 591.827 773.439 1028.06
Total Liabilities 667.061 119.797 1931.29 2193.06 1825.02
Total Long Term Debt 465.155 108.334 191.397 370.163 502.356
Long Term Debt 465.155 108.334 191.397 370.163 502.356
Deferred Income Tax 0.438 24.011 31.116 14.541
Minority Interest 0 6.394 15.405 -14.921
Other Liabilities, Total 9.327 2.838 541.136 542.857 44.171
Total Equity 438.874 -89.142 495.112 608.896 455.755
Common Stock 146.73 6.964 6.959 6.946 7.074
Additional Paid-In Capital 6358.6 274.036 603.173 583.262 600.011
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -6031.25 -403.149 -154.662 -22.229 -170.329
Other Equity, Total -35.201 33.007 39.642 40.917 42.459
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1105.94 30.655 2426.41 2801.96 2280.77
Total Common Shares Outstanding 2141.6 113.03 112.951 112.755 113.779
Accounts Receivable - Trade, Net 130.004 3.373 2.836 2.438
Treasury Stock - Common 0 -23.46
Long Term Investments 140.813 33
Cash 512.453
Dec 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Jun 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 930.79 572.924 30.655 638.254
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 513.351 413.717 16.027 510.775
Μετρητά & Ισοδύναμα 513.351 413.717 16.027 510.775
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 130.004 1.443 0.177 9.052
Accounts Receivable - Trade, Net 130.004 1.443 8.833
Total Inventory 8.293
Prepaid Expenses 287.435 157.764 14.451 74.557
Other Current Assets, Total 0 35.577
Total Assets 1105.94 595.948 30.655 2304.37
Property/Plant/Equipment, Total - Net 19.63 17.229 695.067
Goodwill, Net 656.345
Intangibles, Net 0.833 177.864
Long Term Investments 140.813 5
Other Long Term Assets, Total 13.869 0.795 0 136.844
Total Current Liabilities 192.141 164.769 8.625 970.48
Accounts Payable 49.239 9.853
Accrued Expenses 6.853 7.791 8.625 368.249
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 38 0 20.984
Other Current Liabilities, Total 98.049 156.978 0 571.394
Total Liabilities 667.061 173.65 119.797 1882.15
Total Long Term Debt 465.155 0 108.334 384.873
Long Term Debt 465.155 108.334 384.873
Deferred Income Tax 0.438 19.524
Minority Interest 0 7.883
Other Liabilities, Total 9.327 8.881 2.838 499.392
Total Equity 438.874 422.298 -89.142 422.222
Common Stock 146.73 143.474 6.964 6.964
Additional Paid-In Capital 6358.6 1328.55 274.036 608.234
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -6031.25 -1049.73 -403.149 -231.934
Other Equity, Total -35.201 33.007 38.958
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1105.94 595.948 30.655 2304.37
Total Common Shares Outstanding 2141.6 2141.6 113.03 112.951
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -5627.5 -141.444 144.56 142.436
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -580.696 -539.77 -205.742 -39.854 380.034
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9.429 84.249 70.021 58.225
Deferred Taxes -31.149 6.475 6.74
Μη Χρηματικά Στοιχεία 5309.27 -788.922 61.389 55.521 26.762
Cash Taxes Paid 13.945 67.078 55.326
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 9.537 16.117 27.39 26.707
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -272.057 249.152 -178.787 -316.431 145.871
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -161.335 -37.603 -111.782 -114.716 -100.875
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -17.132 -36.951 -62.441 -73.99
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -144.203 -37.603 -74.831 -52.275 -26.885
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1246.89 -39.149 -60.674 -140.732 -57.306
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -18.161 -23.308 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 768.733 0.812 1.925 -43.4 18.618
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 496.321 -16.653 -62.599 -97.332 -75.924
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -6.635 -5.443 1.342 10.037
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 504.862 -623.157 -383.641 -293.96 231.89
Amortization 0.167
Dec 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Jun 2021
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 3.7464 2189482 2189482 2023-03-31 LOW
Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.108 63136 63136 2023-03-31 HIGH
Laidlaw Wealth Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0907 53014 29200 2023-03-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.0523 30582 29965 2023-03-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.051 29801 2596 2023-03-31 HIGH
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.033 19270 -47297 2023-03-31 HIGH
Mariner Wealth Advisors Investment Advisor 0.0326 19060 19060 2023-03-31 LOW
Simplex Trading, LLC Research Firm 0.0201 11748 11748 2023-03-31 HIGH
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 0.0188 11007 11007 2023-03-31 MED
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.0019 1112 -3567 2023-03-31 LOW
J.P. Morgan Securities LLC Research Firm 0.0017 1000 1000 2023-03-31 MED
JPMorgan Private Bank (United States) Bank and Trust 0.0009 546 546 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.0008 479 -352 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.0008 471 471 2023-03-31 MED
Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.0004 247 0 2023-03-31 LOW
Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.0002 121 121 2023-03-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

NaaS Technology Inc Company profile

Σχετικά με την NaaS Technology Inc

Η RISE Education Cayman Ltd είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία, μέσω των θυγατρικών της, προσφέρει υπηρεσίες μετασχολικής διδασκαλίας αγγλικών και φροντιστηρίων σε μαθητές ηλικίας τριών έως 18 ετών. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά της Αγγλικής Γλώσσας Εκπαίδευσης Νέων (ELT) της Κίνας. Προσφέρει τρία εμβληματικά μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των Rise Start, Rise On και Rise Up, τα οποία είναι σχεδιασμένα για μαθητές ηλικίας τριών έως έξι ετών, επτά έως δώδεκα ετών και 13 έως 18 ετών, αντίστοιχα. Εκτός από τα μαθήματα της ναυαρχίδας της, η Εταιρεία προσφέρει επίσης βραχυπρόθεσμα προγράμματα στους υπάρχοντες μαθητές της ως συμπληρωματικές υπηρεσίες προς τα μαθήματα της ναυαρχίδας της.

Industry: Power Charging Stations

Newlink Center, Area G, Bldg. 7, Huitong
Times Square, No.1 Yaojiayuan South Rd
BEIJING
BEIJING 100024
CN

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,958.74 Price
-0.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

26,823.65 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

72.55 Price
+1.360% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0040%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.53 Price
+1.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00406

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου