Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  24.305
  2.49%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.080
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022079 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022079%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000143 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000143%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο France
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Rexel SA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 23.715
  Άνοιγμα* 24.055
  Μεταβολή 1 έτους* 30.59%
  Εύρος ημέρας* 24.055 - 24.705
  Εύρος 52 εβδ. 17.29-24.95
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 592.49K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 16.14M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.50B
  Αναλογία P/E 7.26
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 302.86M
  Έσοδα 19.38B
  EPS 2.94
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.62061
  Beta 1.65
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 8, 2023 23.715 0.400 1.72% 23.315 23.825 22.985
  Dec 7, 2023 23.415 0.540 2.36% 22.875 23.545 22.825
  Dec 6, 2023 22.995 0.250 1.10% 22.745 23.055 22.655
  Dec 5, 2023 22.765 0.895 4.09% 21.870 22.775 21.870
  Dec 4, 2023 22.070 -0.210 -0.94% 22.280 22.480 22.060
  Dec 1, 2023 22.400 0.330 1.50% 22.070 22.600 22.070
  Nov 30, 2023 22.150 0.280 1.28% 21.870 22.160 21.710
  Nov 29, 2023 21.850 0.380 1.77% 21.470 21.980 21.470
  Nov 28, 2023 21.570 0.300 1.41% 21.270 21.570 21.160
  Nov 27, 2023 21.430 0.050 0.23% 21.380 21.610 21.380
  Nov 24, 2023 21.620 0.350 1.65% 21.270 21.620 21.230
  Nov 23, 2023 21.270 -0.020 -0.09% 21.290 21.300 21.090
  Nov 22, 2023 21.270 0.030 0.14% 21.240 21.500 21.100
  Nov 21, 2023 21.190 -0.010 -0.05% 21.200 21.480 21.140
  Nov 20, 2023 21.270 0.150 0.71% 21.120 21.370 21.100
  Nov 17, 2023 21.120 0.350 1.69% 20.770 21.190 20.760
  Nov 16, 2023 20.870 -0.040 -0.19% 20.910 21.010 20.660
  Nov 15, 2023 21.010 0.520 2.54% 20.490 21.010 20.420
  Nov 14, 2023 20.520 0.600 3.01% 19.920 20.560 19.830
  Nov 13, 2023 19.925 0.130 0.66% 19.795 19.925 19.600

  Rexel Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, April 19, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  FR

  Γεγονός

  Rexel SA Annual Shareholders Meeting
  Rexel SA Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 18701.6 14690.2 12592.5 13742.3 13365.7
  Έσοδα 18701.6 14690.2 12592.5 13742.3 13365.7
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 14392.9 11232.1 9848.1 10712.5 10464.9
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4308.7 3458.1 2744.4 3029.8 2900.8
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 17358.6 13801 12591.7 13276.7 12929.9
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2628 2193.7 1961 2070.7 2003.4
  Depreciation / Amortization 349.8 308 294.4 295.9 280.4
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 28.4 69.4 455.2 181.1 153.3
  Other Operating Expenses, Total 5.1 0.7 38.7 29 27.9
  Λειτουργικά Έσοδα 1343 889.2 0.8 465.6 435.8
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -95.8 -89.6 -101 -115 -116.8
  Άλλο, Καθαρό -23.7 -21.2 -20.4 -29.5 -28.1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1223.5 778.4 -120.6 321.1 290.9
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 922.3 597.6 -261.3 203.8 135.6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -0.5 0.1 0.6 -1.6
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 922.3 597.1 -261.2 204.4 134
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη 922.3 597.1 -261.2 204.4 134
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 922.3 597.2 -261.2 204.4 134
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 922.3 597.2 -261.2 204.4 134
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 922.3 597.2 -261.2 204.4 134
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 303.671 304.019 302.293 302.777 302.5
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.03717 1.96435 -0.86406 0.67508 0.44298
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.09
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.04884 2.00021 0.09193 1.07064 0.69169
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -45.6 -2.9 -5.7 -12.5 0
  Total Adjustments to Net Income 0.1
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 9763 9618.8 9082.8 7632.4 7057.8
  Έσοδα 9763 9618.8 9082.8 7632.4 7057.8
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7543.6 7450.6 6942.3 5828.5 5403.6
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2219.4 2168.2 2140.5 1803.9 1654.2
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9103 8959.4 8399.2 7173.2 6627.8
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1353.9 1360.1 1267.9 1127.7 1066
  Depreciation / Amortization 180.3 180.3 169.5 159.1 148.9
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -45.6 0 -0.5 -2.4
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 25.4 20.1 18.1 60.8 8.6
  Other Operating Expenses, Total -0.2 -6.1 1.4 -2.4 3.1
  Λειτουργικά Έσοδα 660 659.4 683.6 459.2 430
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -61.7 -53.9 -41.9 -45.3 -44.4
  Άλλο, Καθαρό -14 -13.7 -10 -10.8 -10.3
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 584.3 591.8 631.7 403.1 375.3
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 428.4 462.5 459.8 327 270.6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 -0.6 0.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 428.4 462.5 459.8 326.4 270.7
  Καθαρά Κέρδη 428.4 462.5 459.8 326.4 270.7
  Total Adjustments to Net Income 0.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 428.4 462.5 459.8 326.4 270.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 428.4 462.5 459.8 326.4 270.8
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 428.4 462.5 459.8 326.4 270.8
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 302.247 303.83 303.512 304.911 303.127
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.41738 1.52223 1.51493 1.07048 0.89335
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.49549 1.52583 1.54635 1.19632 0.80844
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6727.9 5553.5 4553.7 4980.9 4873.7
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 895.4 573.5 685.4 514.3 544.9
  Μετρητά 895.4 573.5 685.4 514.3 544.8
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0.1
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3320.5 2883.3 2318.1 2560.1 2583.8
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2617 2353.2 1899.7 2059.3 2091.5
  Συνολικό Απόθεμα 2275.4 2057.2 1511.1 1696.9 1674.2
  Προπληρωθέντα Εξοδα 40.1 34.1 33.3 36.9 26.8
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 196.5 5.4 5.8 172.7 44
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 12909.7 11553.7 9963.2 11074.8 11013.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1429.9 1319 1148.8 1171.5 1100
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2087.6 1965.6 1762.2 1784.9 1701.4
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -657.6 -646.7 -613.4 -613.3 -601.4
  Υπεραξία, Καθαρό 3454.5 3401.7 3192.2 3785.5 3871.1
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1167.4 1159 997.5 1027.5 1037.9
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 5.8 12.8 0.3 0.2 0.1
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 123.6 107.3 70.7 109.1 130.4
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4343.9 4253.4 2864.5 3722.4 3628.8
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2371.8 2170 1807.3 2021.7 2024.1
  Δεδουλευμένα Έξοδα 481.1 460.6 307.7 4.6 5
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 117.8 194.2 104.8 115.5 124.1
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 625.8 831.9 177.2 792.2 680.9
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 747.4 596.7 467.5 788.4 794.7
  Σύνολο Οφειλών 7628 6993.4 6168 6844.7 6870.8
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2808.1 2265.6 2752.2 2579.6 2708.9
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1768.6 1290.5 1915.2 1733.1 1925
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1039.5 975.1 837 846.5 783.9
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 232.4 229.9 184.1 184.6 208.6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.1 0.5 -0.4 5.2 3.9
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 243.5 244 367.6 352.9 320.6
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5281.7 4560.3 3795.2 4230.1 4142.5
  Κοινή Μετοχή 1517.1 1528.6 1522.1 1520.5 1519.9
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1015.8 1289.8 1450.5 1451.2 1554
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2716.8 1783.2 1148.8 1404.6 1226.5
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 32 -41.3 -326.2 -146.2 -157.9
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 12909.7 11553.7 9963.2 11074.8 11013.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 302.858 305.103 303.277 302.353 301.88
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.6 0.4 0 0.1 0.1
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6960.5 6727.9 6525.4 5553.5 5128.3
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 761.9 895.4 506 573.5 487.7
  Μετρητά 761.9 895.4 506 573.5 487.7
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3730.8 3370.2 3539.1 2922.9 2842.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2945.6 2617 2880.7 2353.2 2356.7
  Συνολικό Απόθεμα 2467.9 2275.4 2356.2 2057.2 1797.2
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο -0.1 186.9 124.1 -0.1 1.1
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 13310.1 12909.7 12743.4 11553.7 10666.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1463 1429.9 1411.4 1319 1168.9
  Υπεραξία, Καθαρό 3517.8 3454.5 3521.4 3401.7 3268.6
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1233.4 1167.4 1167.8 1159 1025.8
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 70.7 66.5 52.3 56.6 41.7
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 64.7 63.5 65.1 63.9 33.2
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4664.1 4343.9 4663 4253.4 3379.9
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2615.7 2371.8 2647 2170 2182.1
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3 2.4 5.3 5.1 4.2
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 339.6 117.8 262.3 194.2 143.1
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 708.8 625.8 681.1 831.9 197.5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 997 1226.1 1067.3 1052.2 853
  Σύνολο Οφειλών 7984.5 7628 7722.9 6993.4 6597.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2844.7 2808.1 2589.3 2265.6 2706.2
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1783.1 1768.6 1536.7 1290.5 1846.2
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1061.6 1039.5 1052.6 975.1 860
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 250.5 232.4 277.9 229.9 215.8
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.1 0.1 0.1 0.5 -0.7
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 225.1 243.5 192.6 244 296.4
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5325.6 5281.7 5020.5 4560.3 4068.9
  Κοινή Μετοχή 1517.1 1517.1 1534.5 1528.6 1527.6
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 643.5 1015.8 1064.3 1289.8 1289.7
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3126.1 2716.8 2226.8 1783.2 1444.7
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 38.9 32 194.9 -41.3 -193.1
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 13310.1 12909.7 12743.4 11553.7 10666.5
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 302.858 302.858 306.28 305.103 304.38
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1343 911.8 -3.4 486.3 435.8
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 838.5 717.7 705.6 547.1 414.1
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 353.4 315.6 812.8 433.1 380.4
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -47.2 -5.3 -27.3 -50.5 -2.6
  Cash Taxes Paid 310.8 199 88.5 118.2 80.7
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 106.4 96.5 109.2 127.8 129.6
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -810.7 -504.4 -76.5 -321.8 -399.5
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -182.1 -542.3 67.6 -118.2 -92.3
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -131.4 -109.3 -109.6 -124.3 -114.5
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -50.7 -433 177.2 6.1 22.2
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -286.6 -299.7 -580.2 -456.3 -320
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.1 0 -14.8 0.2 0
  Total Cash Dividends Paid -230.1 -139.6 0 -133 -126.8
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -66.3 3.8 4 2.2 -10.2
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 9.7 -163.9 -569.4 -325.7 -183
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -48 12.4 -22 -3 -20.6
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 321.8 -111.9 171 -30.4 -18.8
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Net income/Starting Line 1343 683.6 911.8 435.1
  Cash From Operating Activities 838.5 200.3 717.7 172.2
  Cash From Operating Activities 353.4 179.1 315.6 149.6
  Non-Cash Items -47.2 0 -5.3 -8.7
  Cash Taxes Paid 310.8 160.9 199 57.1
  Cash Interest Paid 106.4 45.8 96.5 48.5
  Changes in Working Capital -810.7 -662.4 -504.4 -403.8
  Cash From Investing Activities -182.1 -47.1 -542.3 -121
  Capital Expenditures -131.4 -57.5 -109.3 -52.8
  Other Investing Cash Flow Items, Total -50.7 10.4 -433 -68.2
  Cash From Financing Activities -286.6 -204.7 -299.7 -274.7
  Financing Cash Flow Items 0.1 0.1 0 -0.1
  Total Cash Dividends Paid -230.1 -230.1 -139.6 -139.6
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -66.3 -15.6 3.8 2.9
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 9.7 40.9 -163.9 -137.9
  Foreign Exchange Effects -48 -15.9 12.4 25.8
  Net Change in Cash 321.8 -67.4 -111.9 -197.7
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Cevian Capital Investment Advisor/Hedge Fund 22.7079 69091653 7889344 2022-12-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 4.9904 15183880 -306341 2023-03-03 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6865 8174151 9314 2023-09-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3668 7201268 2141 2023-09-30 LOW
  Fidelity International Investment Advisor 2.3586 7176212 243274 2023-08-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.0518 6242751 53960 2023-09-30 LOW
  Fiduciary Management, Inc. Investment Advisor 2.0448 6221450 341250 2023-06-30 LOW
  Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.5656 4763591 -199324 2023-08-31 LOW
  Rexel SA Employees Corporation 1.4846 4517056 646033 2022-12-31 LOW
  BDL Capital Management Hedge Fund 1.4294 4349122 0 2023-08-31 MED
  Oddo BHF Asset Management S.A.S Investment Advisor/Hedge Fund 1.1875 3613101 98208 2023-09-30 LOW
  DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.0016 3047536 898 2023-09-30 LOW
  Lumyna Investments Ltd Investment Advisor 0.9688 2947672 2947672 2022-01-31
  DNCA Investments Investment Advisor 0.9536 2901330 489448 2023-09-30 LOW
  California State Teachers Retirement System Pension Fund 0.916 2787138 141981 2022-06-30 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.7336 2232140 0 2023-08-31 LOW
  Boston Common Asset Management, LLC Investment Advisor 0.5939 1807161 162530 2023-09-30 MED
  Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5687 1730358 5641 2023-09-30 LOW
  JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5619 1709514 7539 2023-09-30 LOW
  Macquarie Investment Management Investment Advisor 0.5603 1704695 0 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Rexel Company profile

  Σχετικά με την Rexel

  Η Rexel SA είναι μια εταιρεία με έδρα τη Γαλλία που ασχολείται με τη διανομή ηλεκτρικών εξαρτημάτων και προμηθειών σε επαγγελματίες. Ο Όμιλος προσφέρει ηλεκτρολογικά προϊόντα και λύσεις σε επαγγελματίες για κτίρια και για οικιστικές, βιομηχανικές και τριτογενείς υποδομές, μέσω των σημείων πώλησής του. Η Εταιρεία εξυπηρετεί κυρίως τρεις αγορές: τριτογενείς, βιομηχανικές και οικιστικές. Η γκάμα των προϊόντων της Εταιρείας περιλαμβάνει εξοπλισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συστήματα μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας, αγωγούς και καλώδια, φωτισμό, ασφάλεια και επικοινωνία, κλιματισμό, εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία, όργανα μέτρησης, εξοπλισμό προστασίας και λευκά και καφέ προϊόντα. Η Rexel SA δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Rexel Developpement SAS, Rexel Central Europe Holding GmbH, Rexel Holdings USA Corp, Australian Regional Wholesalers Pty Ltd, Lenn International, Cordia SA και Brohl & Appell Inc, χονδρέμπορος και διανομέας συσκευών βιομηχανικού αυτοματισμού με έδρα το Sandusky, μεταξύ άλλων.

  Industry: Electric Equipment Wholesale

  13 boulevard du Fort de Vaux
  Paris Cedex 17
  75838

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0118%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0212%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0007%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου