Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές ReShape Lifesciences Inc. - RSLS CFD

  0.38
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* N/A
  Άνοιγμα* 0.42
  Μεταβολή 1 έτους* 10.53%
  Εύρος ημέρας* 0.38 - 0.55
  Εύρος 52 εβδ. 0.15-2.22
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 204.12K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.86M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.21M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 24.18M
  Έσοδα 12.18M
  EPS -4.40
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -0.18
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 27, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 13, 2023 0.38 -0.02 -5.00% 0.40 0.55 0.38
  Oct 12, 2023 0.40 -0.01 -2.44% 0.41 0.49 0.38
  Sep 29, 2023 0.40 -0.05 -11.11% 0.45 0.49 0.38
  Sep 28, 2023 0.41 -0.11 -21.15% 0.52 0.55 0.41
  Sep 27, 2023 0.50 -0.01 -1.96% 0.51 0.51 0.50
  Sep 26, 2023 0.57 -0.01 -1.72% 0.58 0.60 0.57
  Sep 25, 2023 0.59 0.02 3.51% 0.57 0.59 0.55
  Sep 22, 2023 0.57 -0.04 -6.56% 0.61 0.62 0.57
  Sep 21, 2023 0.58 -0.06 -9.38% 0.64 0.64 0.57
  Sep 20, 2023 0.64 0.03 4.92% 0.61 0.65 0.61
  Sep 19, 2023 0.63 -0.05 -7.35% 0.68 0.68 0.62
  Sep 18, 2023 0.67 -0.06 -8.22% 0.73 0.73 0.65
  Sep 15, 2023 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.68
  Sep 14, 2023 0.74 -0.05 -6.33% 0.79 0.79 0.72
  Sep 13, 2023 0.73 0.00 0.00% 0.73 0.75 0.73
  Sep 12, 2023 0.78 -0.07 -8.24% 0.85 0.85 0.76
  Sep 11, 2023 0.85 -0.02 -2.30% 0.87 0.87 0.82
  Sep 8, 2023 0.81 -0.05 -5.81% 0.86 0.86 0.79
  Sep 7, 2023 0.84 -0.05 -5.62% 0.89 0.90 0.84
  Sep 6, 2023 0.91 0.03 3.41% 0.88 1.25 0.88

  ReShape Lifesciences Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Συνολικά έσοδα 13.6 1.588 3.281 9.101 9.914
  Έσοδα 13.6 1.588 3.281 9.101 9.914
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.252 1.004 2.95 5.423 4.829
  Ακαθάριστο Εισόδημα 8.348 0.584 0.331 3.678 5.085
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 72.162 13.54 26.511 46.066 44.305
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 31.275 8.776 16.668 29.946 28.829
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2.522 2.45 6.893 10.697 10.647
  Λειτουργικά Έσοδα -58.562 -11.952 -23.23 -36.965 -34.391
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.664 0.029 -0.385 -0.226 -0.135
  Άλλο, Καθαρό -2.813 -0.411 -0.061 -0.189 -0.239
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -62.039 -12.334 -23.676 -37.38 -34.765
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -61.933 -12.334 -23.676 -37.38 -34.765
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -61.933 -12.334 -23.676 -37.38 -34.765
  Καθαρά Κέρδη -61.933 -12.334 -23.676 -37.38 -34.765
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -61.933 -12.334 -23.676 -37.38 -34.765
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -61.933 -12.334 -23.676 -37.38 -34.765
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -61.933 -12.334 -23.676 -37.38 -34.765
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 12.3785 2.57943 1.56891 0.63455 0.55723
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -5.00327 -4.78168 -15.0907 -58.9079 -62.3888
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -3.26449 -4.27382 -15.0907 -58.9079 -62.3888
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 33.113 1.31
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 2.44 3.142 3.708 3.529 3.221
  Έσοδα 2.44 3.142 3.708 3.529 3.221
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.222 1.366 1.573 1.376 0.937
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1.218 1.776 2.135 2.153 2.284
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.84 38.699 18.692 7.332 7.438
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.87 8.304 15.548 5.752 3.97
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.748 0.277 1.571 0.103 0.571
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 28.752 0 0.101 1.96
  Λειτουργικά Έσοδα -8.4 -35.557 -14.984 -3.803 -4.217
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.015 -0.03 0.068 -0.071 -0.632
  Άλλο, Καθαρό 0.013 0 -2.813 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.372 -35.587 -17.729 -3.874 -4.849
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -8.215 -35.458 -17.699 -3.902 -4.874
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -8.215 -35.458 -17.699 -3.902 -4.874
  Καθαρά Κέρδη -8.215 -35.458 -17.699 -3.902 -4.874
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -8.215 -35.458 -17.699 -3.902 -4.874
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -8.215 -35.458 -17.699 -3.902 -4.874
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -8.215 -35.458 -17.699 -3.902 -4.874
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 18.5396 17.874 11.9974 8.22614 3.92799
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.44311 -1.98378 -1.47524 -0.47434 -1.24084
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.44311 -0.93819 -1.47524 -0.46636 -0.9165
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 30.255 7.835 18.235 28.647 51.755
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 22.765 3.905 14.055 23.735 44.4
  Μετρητά & Ισοδύναμα 22.765 3.905 14.055 21.187 21.108
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 2.548 23.292
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.815 3.15 0.285 0.882 4.308
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2.815 0 0.285 0.87 4.223
  Συνολικό Απόθεμα 3.003 0 1.936 1.58 1.418
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.736 0.599 1.89 2.329 1.514
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.936 0.181 0.069 0.121 0.115
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 54.258 10.617 20.393 30.386 53.101
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.72 1.478 2.158 1.739 1.346
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2.06 4.082 4.484 3.718 2.761
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.34 -2.604 -2.326 -1.979 -1.415
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 7.331 5.046 3.977 17.231 10.011
  Payable/Accrued 3.468
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.407 4.431 2.881 5.79 6.267
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0.024 9.93 1.958
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.456 0 0.424 0.352 0.51
  Σύνολο Οφειλών 8.186 5.952 4.544 17.279 17.988
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.43 0 0 7.964
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.43 0 7.964
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 46.072 4.665 15.849 13.107 35.113
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
  Κοινή Μετοχή 0.018 0.008 0.008 0.023 0.018
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 622.906 189.421 188.271 161.838 146.474
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -576.76 -184.764 -172.43 -148.754 -111.374
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.092 0 -0.005
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 54.258 10.617 20.393 30.386 53.101
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 17.8319 2.59021 2.57467 0.78377 0.58335
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.615 0.648 1.159 1.276
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.3 0.476 0.567 0.048 0.013
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.456 1.304
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 20.827
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.555
  Total Preferred Shares Outstanding 0.09539
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 23.627 30.255 37.589 65.605 12.794
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15.41 22.765 29.243 40.163 8.972
  Μετρητά & Ισοδύναμα 15.41 22.765 29.243 40.163 8.972
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.41 2.815 3.457 3.422 3.15
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.597 0.736 0.693 1.114 0.495
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.212 0.936 0.99 18.012 0.177
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 47.27 54.258 90.698 120 17.343
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.895 1.72 2.052 2.22 1.312
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.524 2.06 0.45 0.632 3.982
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.34 -2.67
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.377 1.456 1.535 1.628 3.237
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8.151 7.331 10.336 60.496 6.863
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.095 0.582
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.695 2.899 3.128 53.479 5.851
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 2.971 2.936 0.43
  Σύνολο Οφειλών 8.645 8.186 11.478 61.881 7.245
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.127 0.3 0.527 0.77 0.382
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 38.625 46.072 79.22 58.119 10.098
  Κοινή Μετοχή 0.019 0.018 0.018 0.008 0.01
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 623.652 622.906 620.611 581.823 199.019
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -584.975 -576.76 -541.302 -523.603 -188.931
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 47.27 54.258 90.698 120 17.343
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 18.5975 17.8319 17.6883 8.16862 3.34052
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2.41 2.815 3.457 3.422
  Συνολικό Απόθεμα 3.998 3.003 3.206 2.894
  Υπεραξία, Καθαρό 21.053 21.623
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 20.371 20.827 28.469 28.924
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.858 0.964 1.125 0.986
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.367 0.555 0.615 0.615
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.071 -0.092 -0.107 -0.109
  Payable/Accrued 3.598 3.468 3.112
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
  Total Preferred Shares Outstanding 0.09539 0.09539 0.09539
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -61.933 -12.334 -23.676 -37.38 -34.765
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -15.375 -10.409 -22.866 -29.432 -30.624
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.232 0.34 0.479 0.581 0.33
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 47.388 2.985 3.594 4.787 4.907
  Cash Taxes Paid 0.102 0 0 0.007 0.002
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.296 0 0.719 0.642 0.562
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2.741 -1.4 -3.263 2.58 -1.096
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 1.855 -0.171 2.356 19.517 -21.856
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.352 -0.171 -0.194 -1.282 -1.043
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2.207 0 2.55 20.799 -20.813
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 33.299 0.43 13.378 9.994 0.613
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3.234 0 -0.03 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 46.033 0 23.378 10.024 0.613
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -9.5 0.43 -10 0
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.029 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 19.808 -10.15 -7.132 0.079 -51.867
  Amortization 1.739
  Deferred Taxes -0.06
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -8.215 -61.933 -26.475 -8.776 -4.874
  Cash From Operating Activities -7.378 -15.375 -11.949 -4.149 -1.961
  Cash From Operating Activities 0.094 0.232 0.132 0.04 0.007
  Amortization 0.456 1.739 1.284 0.828 0.411
  Deferred Taxes -0.187 -0.06 0
  Non-Cash Items 0.831 47.388 16.165 2.454 2.61
  Cash Taxes Paid 0 0.102 0.037 0.031 0.031
  Changes in Working Capital -0.357 -2.741 -3.055 1.305 -0.115
  Cash From Investing Activities 0.002 1.855 4.922 5.011 -0.119
  Capital Expenditures -0.007 -0.352 -0.285 -0.196 -0.119
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.009 2.207 5.207 5.207 0
  Cash From Financing Activities 0 33.299 33.299 36.332 1
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -9.5 -9.5 -9.5 1
  Foreign Exchange Effects 0.021 0.029 0.014 0.012 0.019
  Net Change in Cash -7.355 19.808 26.286 37.206 -1.061
  Cash Interest Paid 0.296 0.296 0.296
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 46.033 46.033 45.832
  Financing Cash Flow Items -3.234 -3.234

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  ReShape Lifesciences Inc. Company profile

  Σχετικά με την ReShape Lifesciences Inc.

  Η ReShape Lifesciences Inc., πρώην Obalon Therapeutics, Inc., είναι μια εταιρεία λύσεων απώλειας βάρους. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών που διαχειρίζονται και θεραπεύουν την παχυσαρκία και τις μεταβολικές ασθένειες. Το Lap-Band και το σχετικό πρόγραμμά της παρέχει ελάχιστα επεμβατική, μακροπρόθεσμη θεραπεία της παχυσαρκίας και αποτελεί εναλλακτική λύση σε πιο επεμβατικές χειρουργικές επεμβάσεις συρραφής, όπως η γαστρική παράκαμψη ή η γαστρεκτομή με μανίκι. Το σύστημα ReShape Vest είναι μια ερευνητική ελάχιστα επεμβατική, λαπαροσκοπικά εμφυτευόμενη ιατρική συσκευή που τυλίγεται γύρω από το στομάχι, μιμούμενη το αποτέλεσμα της μείωσης του γαστρικού όγκου της συμβατικής χειρουργικής επέμβασης απώλειας βάρους. Το πρόγραμμα προπόνησης υγείας ReShapeCare Virtual health coaching είναι ένα εικονικό πρόγραμμα τηλεϊατρικής διαχείρισης βάρους που υποστηρίζει αλλαγές στον τρόπο ζωής για όλους τους ασθενείς με απώλεια βάρους, ώστε να τους βοηθήσει να διατηρήσουν το βάρος τους σε βάθος χρόνου. Το σύστημα Obalon Balloon System της Εταιρείας προορίζεται για ενήλικες με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 30 έως 40 κιλά/τετραγωνικό μέτρο.

  Industry: Advanced Medical Equipment & Technology (NEC)

  1001 Calle Amanecer
  SAN CLEMENTE
  CALIFORNIA 92673
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου