Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές ReShape Lifesciences Inc. - RSLS CFD

2.32
2.52%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.10
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.38
Άνοιγμα* 2.37
Μεταβολή 1 έτους* 192.59%
Εύρος ημέρας* 2.28 - 2.4
Εύρος 52 εβδ. 0.15-2.22
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 204.12K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.86M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.21M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 24.18M
Έσοδα 12.18M
EPS -4.40
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -0.18
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 7, 2023 2.38 -0.04 -1.65% 2.42 2.48 2.35
Jun 6, 2023 2.46 0.08 3.36% 2.38 2.51 2.38
Jun 5, 2023 2.48 -0.02 -0.80% 2.50 2.54 2.37
Jun 2, 2023 2.47 0.06 2.49% 2.41 2.53 2.41
Jun 1, 2023 2.41 0.04 1.69% 2.37 2.41 2.35
May 31, 2023 2.43 -0.05 -2.02% 2.48 2.49 2.36
May 30, 2023 2.50 0.07 2.88% 2.43 2.52 2.43
May 26, 2023 2.52 0.10 4.13% 2.42 2.53 2.42
May 25, 2023 2.44 -0.05 -2.01% 2.49 2.52 2.44
May 24, 2023 2.56 -0.02 -0.78% 2.58 2.66 2.52
May 23, 2023 2.63 -0.03 -1.13% 2.66 2.71 2.55
May 22, 2023 2.64 0.13 5.18% 2.51 2.70 2.44
May 19, 2023 2.47 0.06 2.49% 2.41 2.59 2.33
May 18, 2023 2.43 -0.05 -2.02% 2.48 2.49 2.42
May 17, 2023 2.47 0.17 7.39% 2.30 2.53 2.20
May 16, 2023 2.28 -0.05 -2.15% 2.33 2.39 2.23
May 15, 2023 2.40 0.05 2.13% 2.35 2.44 2.32
May 12, 2023 2.34 -0.07 -2.90% 2.41 2.41 2.29
May 11, 2023 2.34 0.04 1.74% 2.30 2.41 2.30
May 10, 2023 2.32 -0.06 -2.52% 2.38 2.40 2.29

ReShape Lifesciences Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 13.6 1.588 3.281 9.101 9.914
Έσοδα 13.6 1.588 3.281 9.101 9.914
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.252 1.004 2.95 5.423 4.829
Ακαθάριστο Εισόδημα 8.348 0.584 0.331 3.678 5.085
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 72.162 13.54 26.511 46.066 44.305
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 31.275 8.776 16.668 29.946 28.829
Έρευνα & Ανάπτυξη 2.522 2.45 6.893 10.697 10.647
Λειτουργικά Έσοδα -58.562 -11.952 -23.23 -36.965 -34.391
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.664 0.029 -0.385 -0.226 -0.135
Άλλο, Καθαρό -2.813 -0.411 -0.061 -0.189 -0.239
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -62.039 -12.334 -23.676 -37.38 -34.765
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -61.933 -12.334 -23.676 -37.38 -34.765
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -61.933 -12.334 -23.676 -37.38 -34.765
Καθαρά Κέρδη -61.933 -12.334 -23.676 -37.38 -34.765
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -61.933 -12.334 -23.676 -37.38 -34.765
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -61.933 -12.334 -23.676 -37.38 -34.765
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -61.933 -12.334 -23.676 -37.38 -34.765
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 12.3785 2.57943 1.56891 0.63455 0.55723
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -5.00327 -4.78168 -15.0907 -58.9079 -62.3888
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -3.26449 -4.27382 -15.0907 -58.9079 -62.3888
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 33.113 1.31
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 2.44 3.142 3.708 3.529 3.221
Έσοδα 2.44 3.142 3.708 3.529 3.221
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.222 1.366 1.573 1.376 0.937
Ακαθάριστο Εισόδημα 1.218 1.776 2.135 2.153 2.284
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.84 38.699 18.692 7.332 7.438
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.87 8.304 15.548 5.752 3.97
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.748 0.277 1.571 0.103 0.571
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 28.752 0 0.101 1.96
Λειτουργικά Έσοδα -8.4 -35.557 -14.984 -3.803 -4.217
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.015 -0.03 0.068 -0.071 -0.632
Άλλο, Καθαρό 0.013 0 -2.813 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.372 -35.587 -17.729 -3.874 -4.849
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -8.215 -35.458 -17.699 -3.902 -4.874
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -8.215 -35.458 -17.699 -3.902 -4.874
Καθαρά Κέρδη -8.215 -35.458 -17.699 -3.902 -4.874
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -8.215 -35.458 -17.699 -3.902 -4.874
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -8.215 -35.458 -17.699 -3.902 -4.874
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -8.215 -35.458 -17.699 -3.902 -4.874
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 18.5396 17.874 11.9974 8.22614 3.92799
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.44311 -1.98378 -1.47524 -0.47434 -1.24084
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.44311 -0.93819 -1.47524 -0.46636 -0.9165
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 30.255 7.835 18.235 28.647 51.755
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 22.765 3.905 14.055 23.735 44.4
Μετρητά & Ισοδύναμα 22.765 3.905 14.055 21.187 21.108
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 2.548 23.292
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.815 3.15 0.285 0.882 4.308
Accounts Receivable - Trade, Net 2.815 0 0.285 0.87 4.223
Total Inventory 3.003 0 1.936 1.58 1.418
Prepaid Expenses 0.736 0.599 1.89 2.329 1.514
Other Current Assets, Total 0.936 0.181 0.069 0.121 0.115
Total Assets 54.258 10.617 20.393 30.386 53.101
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.72 1.478 2.158 1.739 1.346
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2.06 4.082 4.484 3.718 2.761
Accumulated Depreciation, Total -0.34 -2.604 -2.326 -1.979 -1.415
Total Current Liabilities 7.331 5.046 3.977 17.231 10.011
Payable/Accrued 3.468
Accrued Expenses 2.407 4.431 2.881 5.79 6.267
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0.024 9.93 1.958
Other Current Liabilities, Total 1.456 0 0.424 0.352 0.51
Total Liabilities 8.186 5.952 4.544 17.279 17.988
Total Long Term Debt 0 0.43 0 0 7.964
Long Term Debt 0 0.43 0 7.964
Total Equity 46.072 4.665 15.849 13.107 35.113
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Common Stock 0.018 0.008 0.008 0.023 0.018
Additional Paid-In Capital 622.906 189.421 188.271 161.838 146.474
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -576.76 -184.764 -172.43 -148.754 -111.374
Other Equity, Total -0.092 0 -0.005
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 54.258 10.617 20.393 30.386 53.101
Total Common Shares Outstanding 17.8319 2.59021 2.57467 0.78377 0.58335
Accounts Payable 0.615 0.648 1.159 1.276
Other Liabilities, Total 0.3 0.476 0.567 0.048 0.013
Other Long Term Assets, Total 1.456 1.304
Intangibles, Net 20.827
Deferred Income Tax 0.555
Total Preferred Shares Outstanding 0.09539
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 23.627 30.255 37.589 65.605 12.794
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15.41 22.765 29.243 40.163 8.972
Μετρητά & Ισοδύναμα 15.41 22.765 29.243 40.163 8.972
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.41 2.815 3.457 3.422 3.15
Prepaid Expenses 0.597 0.736 0.693 1.114 0.495
Other Current Assets, Total 1.212 0.936 0.99 18.012 0.177
Total Assets 47.27 54.258 90.698 120 17.343
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.895 1.72 2.052 2.22 1.312
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.524 2.06 0.45 0.632 3.982
Accumulated Depreciation, Total -0.34 -2.67
Other Long Term Assets, Total 1.377 1.456 1.535 1.628 3.237
Total Current Liabilities 8.151 7.331 10.336 60.496 6.863
Accounts Payable 3.095 0.582
Accrued Expenses 2.695 2.899 3.128 53.479 5.851
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 2.971 2.936 0.43
Total Liabilities 8.645 8.186 11.478 61.881 7.245
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.127 0.3 0.527 0.77 0.382
Total Equity 38.625 46.072 79.22 58.119 10.098
Common Stock 0.019 0.018 0.018 0.008 0.01
Additional Paid-In Capital 623.652 622.906 620.611 581.823 199.019
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -584.975 -576.76 -541.302 -523.603 -188.931
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 47.27 54.258 90.698 120 17.343
Total Common Shares Outstanding 18.5975 17.8319 17.6883 8.16862 3.34052
Accounts Receivable - Trade, Net 2.41 2.815 3.457 3.422
Total Inventory 3.998 3.003 3.206 2.894
Goodwill, Net 21.053 21.623
Intangibles, Net 20.371 20.827 28.469 28.924
Other Current Liabilities, Total 1.858 0.964 1.125 0.986
Deferred Income Tax 0.367 0.555 0.615 0.615
Other Equity, Total -0.071 -0.092 -0.107 -0.109
Payable/Accrued 3.598 3.468 3.112
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Total Preferred Shares Outstanding 0.09539 0.09539 0.09539
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -61.933 -12.334 -23.676 -37.38 -34.765
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -15.375 -10.409 -22.866 -29.432 -30.624
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.232 0.34 0.479 0.581 0.33
Μη Χρηματικά Στοιχεία 47.388 2.985 3.594 4.787 4.907
Cash Taxes Paid 0.102 0 0 0.007 0.002
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.296 0 0.719 0.642 0.562
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2.741 -1.4 -3.263 2.58 -1.096
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 1.855 -0.171 2.356 19.517 -21.856
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.352 -0.171 -0.194 -1.282 -1.043
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2.207 0 2.55 20.799 -20.813
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 33.299 0.43 13.378 9.994 0.613
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3.234 0 -0.03 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 46.033 0 23.378 10.024 0.613
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -9.5 0.43 -10 0
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.029 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 19.808 -10.15 -7.132 0.079 -51.867
Amortization 1.739
Deferred Taxes -0.06
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -8.215 -61.933 -26.475 -8.776 -4.874
Cash From Operating Activities -7.378 -15.375 -11.949 -4.149 -1.961
Cash From Operating Activities 0.094 0.232 0.132 0.04 0.007
Amortization 0.456 1.739 1.284 0.828 0.411
Deferred Taxes -0.187 -0.06 0
Non-Cash Items 0.831 47.388 16.165 2.454 2.61
Cash Taxes Paid 0 0.102 0.037 0.031 0.031
Changes in Working Capital -0.357 -2.741 -3.055 1.305 -0.115
Cash From Investing Activities 0.002 1.855 4.922 5.011 -0.119
Capital Expenditures -0.007 -0.352 -0.285 -0.196 -0.119
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.009 2.207 5.207 5.207 0
Cash From Financing Activities 0 33.299 33.299 36.332 1
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -9.5 -9.5 -9.5 1
Foreign Exchange Effects 0.021 0.029 0.014 0.012 0.019
Net Change in Cash -7.355 19.808 26.286 37.206 -1.061
Cash Interest Paid 0.296 0.296 0.296
Issuance (Retirement) of Stock, Net 46.033 46.033 45.832
Financing Cash Flow Items -3.234 -3.234

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

ReShape Lifesciences Inc. Company profile

Σχετικά με την ReShape Lifesciences Inc.

Η ReShape Lifesciences Inc., πρώην Obalon Therapeutics, Inc., είναι μια εταιρεία λύσεων απώλειας βάρους. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών που διαχειρίζονται και θεραπεύουν την παχυσαρκία και τις μεταβολικές ασθένειες. Το Lap-Band και το σχετικό πρόγραμμά της παρέχει ελάχιστα επεμβατική, μακροπρόθεσμη θεραπεία της παχυσαρκίας και αποτελεί εναλλακτική λύση σε πιο επεμβατικές χειρουργικές επεμβάσεις συρραφής, όπως η γαστρική παράκαμψη ή η γαστρεκτομή με μανίκι. Το σύστημα ReShape Vest είναι μια ερευνητική ελάχιστα επεμβατική, λαπαροσκοπικά εμφυτευόμενη ιατρική συσκευή που τυλίγεται γύρω από το στομάχι, μιμούμενη το αποτέλεσμα της μείωσης του γαστρικού όγκου της συμβατικής χειρουργικής επέμβασης απώλειας βάρους. Το πρόγραμμα προπόνησης υγείας ReShapeCare Virtual health coaching είναι ένα εικονικό πρόγραμμα τηλεϊατρικής διαχείρισης βάρους που υποστηρίζει αλλαγές στον τρόπο ζωής για όλους τους ασθενείς με απώλεια βάρους, ώστε να τους βοηθήσει να διατηρήσουν το βάρος τους σε βάθος χρόνου. Το σύστημα Obalon Balloon System της Εταιρείας προορίζεται για ενήλικες με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 30 έως 40 κιλά/τετραγωνικό μέτρο.

Industry: Advanced Medical Equipment & Technology (NEC)

1001 Calle Amanecer
SAN CLEMENTE
CALIFORNIA 92673
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.53 Price
+0.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00403

BTC/USD

26,543.55 Price
+0.630% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

71.04 Price
-2.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,965.52 Price
+1.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.33

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου