Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Research Frontiers - REFR CFD

  1.37
  2.24%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Research Frontiers Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.34
  Άνοιγμα* 1.34
  Μεταβολή 1 έτους* -17.79%
  Εύρος ημέρας* 1.34 - 1.37
  Εύρος 52 εβδ. 0.90-2.24
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 52.93K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 994.51K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 33.84M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 33.51M
  Έσοδα 727.27K
  EPS -0.07
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.32
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 1.37 0.03 2.24% 1.34 1.38 1.34
  Apr 11, 2024 1.34 0.06 4.69% 1.28 1.39 1.28
  Apr 10, 2024 1.25 0.02 1.63% 1.23 1.25 1.23
  Apr 9, 2024 1.23 0.04 3.36% 1.19 1.23 1.19
  Apr 8, 2024 1.24 0.04 3.33% 1.20 1.24 1.19
  Apr 5, 2024 1.23 0.05 4.24% 1.18 1.24 1.17
  Apr 4, 2024 1.21 -0.07 -5.47% 1.28 1.30 1.21
  Apr 3, 2024 1.20 -0.02 -1.64% 1.22 1.25 1.19
  Apr 2, 2024 1.26 0.02 1.61% 1.24 1.28 1.20
  Apr 1, 2024 1.24 -0.05 -3.88% 1.29 1.31 1.20
  Mar 28, 2024 1.28 -0.01 -0.78% 1.29 1.29 1.27
  Mar 27, 2024 1.30 -0.02 -1.52% 1.32 1.33 1.30
  Mar 26, 2024 1.30 -0.19 -12.75% 1.49 1.49 1.28
  Mar 25, 2024 1.46 0.23 18.70% 1.23 1.51 1.23
  Mar 22, 2024 1.20 -0.01 -0.83% 1.21 1.21 1.19
  Mar 21, 2024 1.19 -0.01 -0.83% 1.20 1.23 1.18
  Mar 20, 2024 1.20 -0.04 -3.23% 1.24 1.25 1.18
  Mar 19, 2024 1.21 -0.02 -1.63% 1.23 1.26 1.20
  Mar 18, 2024 1.23 0.02 1.65% 1.21 1.25 1.18
  Mar 15, 2024 1.19 -0.05 -4.03% 1.24 1.27 1.15

  Research Frontiers Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 2, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Research Frontiers Inc Earnings Release
  Q1 2024 Research Frontiers Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Research Frontiers Inc Annual Shareholders Meeting
  Research Frontiers Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, August 1, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Research Frontiers Inc Earnings Release
  Q2 2024 Research Frontiers Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0.53969 1.26303 0.82845 1.56402 1.48864
  Έσοδα 0.53969 1.26303 0.82845 1.56402 1.48864
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.55569 2.52185 2.77754 3.67774 3.04346
  Ακαθάριστο Εισόδημα -2.016 -1.25882 -1.94909 -2.11372 -1.55482
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.16482 3.10185 3.20379 4.71336 3.90686
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.60913 0.58 0.6283 1.03562 0.8634
  Λειτουργικά Έσοδα -2.62513 -1.83882 -2.37534 -3.14934 -2.41822
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.04422 -0.00754 0.03447 -0.60897 -0.26791
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.66935 -1.84635 -2.34086 -3.80898 -2.68613
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.66935 -1.84635 -2.34086 -3.80898 -2.68613
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.66935 -1.84635 -2.34086 -3.80898 -2.68613
  Καθαρά Κέρδη -2.66935 -1.84635 -2.34086 -3.80898 -2.68613
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.66935 -1.84635 -2.34086 -3.80898 -2.68613
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.66935 -1.84635 -2.34086 -3.80898 -2.68613
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.66935 -1.84635 -2.34086 -3.80898 -2.68613
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 32.0702 31.6465 31.4878 30.0116 25.9562
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.08323 -0.05834 -0.07434 -0.12692 -0.10349
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.08323 -0.05834 -0.08076 -0.12523 -0.10349
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.20205 0
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 -0.05067
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0.18504 0.24818 0.1299 0.15044 0.08551
  Έσοδα 0.18504 0.24818 0.1299 0.15044 0.08551
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.56469 0.5878 0.78528 0.48748 0.68224
  Ακαθάριστο Εισόδημα -0.37965 -0.33962 -0.65538 -0.33704 -0.59673
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 0.7103 0.73702 0.94999 0.63663 0.82867
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.14561 0.14922 0.16471 0.14916 0.14643
  Λειτουργικά Έσοδα -0.52526 -0.48884 -0.82009 -0.48619 -0.74316
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.03161 0.02621 0.00465 0.00246 0.00132
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.49365 -0.46264 -0.81543 -0.48373 -0.74184
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.49365 -0.46264 -0.81543 -0.48373 -0.74184
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.49365 -0.46264 -0.81543 -0.48373 -0.74184
  Καθαρά Κέρδη -0.49365 -0.46264 -0.81543 -0.48373 -0.74184
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.49365 -0.46264 -0.81543 -0.48373 -0.74184
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.49365 -0.46264 -0.81543 -0.48373 -0.74184
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.49365 -0.46264 -0.81543 -0.48373 -0.74184
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 33.5093 33.2867 33.1504 31.8297 31.6504
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.01473 -0.0139 -0.0246 -0.0152 -0.02344
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.01473 -0.0139 -0.0246 -0.0152 -0.02344
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4.92149 3.94964 5.42751 7.30686 3.71182
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.23092 3.02508 4.77271 6.59196 2.96942
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4.23092 0.26996 4.77271 6.59196 2.96942
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 2.75511
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.5896 0.83164 0.59829 0.65606 0.68968
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.5896 0.83164 0.59829 0.65606 0.68968
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.10097 0.09293 0.05651 0.05884 0.05273
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5.36645 4.54599 6.19929 8.25613 4.05857
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.3889 0.56278 0.73821 0.91571 0.31318
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3.13026 3.2753 3.42084 3.584
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2.74136 -2.71253 -2.68263 -2.66829
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.05607 0.03357 0.03357 0.03357 0.03357
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 0.30186 0.29794 0.22607 0.38743 0.45766
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.07108 0.06646 0.03341 0.16975 0.13349
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.23078 0.23148 0.19266 0.20995 0.27361
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.00773 0.05057
  Σύνολο Οφειλών 0.56959 0.76206 0.87229 1.20003 0.95908
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.79687 3.78392 5.32701 7.05611 3.09949
  Κοινή Μετοχή 0.00332 0.00317 0.00316 0.00313 0.00277
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 127.15 123.468 123.165 122.553 114.788
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -122.356 -119.687 -117.841 -115.5 -111.691
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5.36645 4.54599 6.19929 8.25613 4.05857
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 33.1504 31.6504 31.5758 31.2543 27.6652
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.26772 0.46413 0.64622 0.8126 0.50141
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3.91044 4.4155 4.91754 4.92149 5.49925
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.02461 3.51757 4.14049 4.23092 4.79815
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0.52499 3.51757 1.15243 4.23092 4.79815
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.72124 0.66616 0.68386 0.5896 0.53453
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.72124 0.66616 0.68386 0.5896 0.53453
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.16458 0.23176 0.09319 0.10097 0.16657
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4.22713 4.77479 5.31944 5.36645 5.96554
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.26062 0.30323 0.34583 0.3889 0.43272
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.05607 0.05607 0.05607 0.05607 0.03357
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 0.26425 0.28589 0.28376 0.30186 0.26772
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.0321 0.04579 0.02544 0.07108 0.03801
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.22841 0.22731 0.2464 0.23078 0.22613
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.00374 0.01279 0.01192 0.00359
  Σύνολο Οφειλών 0.37421 0.44971 0.50071 0.56959 0.58553
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.10997 0.16383 0.21694 0.26772 0.31781
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.85291 4.32508 4.81873 4.79687 5.38001
  Κοινή Μετοχή 0.00335 0.00335 0.00335 0.00332 0.00332
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 127.634 127.634 127.634 127.15 126.918
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -123.785 -123.313 -122.819 -122.356 -121.541
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4.22713 4.77479 5.31944 5.36645 5.96554
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 33.5093 33.5093 33.5093 33.1504 33.1504
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.49963 2.98806 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -2.66935 -1.84635 -2.34086 -3.80898 -2.68613
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -2.18275 -1.80429 -2.25269 -2.08272 -2.07106
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.02884 0.01014 0.06708 0.19538 0.18105
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.58052 0.29001 0.20687 1.70094 0.3907
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.12275 -0.25808 -0.18578 -0.17006 0.04332
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 2.6937 -2.78471 -0.05282 -0.06528 -0.01166
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.00127 -0.00108 -0.05654 -0.06528 -0.01166
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2.69497 -2.78363 0.00371 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 3.45 0.08626 0.48626 5.77055 3.31429
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 3.45 0.08626 0.28421 5.77055 3.31429
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 3.96095 -4.50274 -1.81926 3.62254 1.23157
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.20205
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -0.46264 -2.66935 -1.85392 -1.37019 -0.62835
  Cash From Operating Activities -0.59712 -2.18275 -1.61557 -1.07978 -0.49795
  Cash From Operating Activities 0.00682 0.02884 0.02161 0.01441 0.0001
  Non-Cash Items 0.00906 0.58052 0.32158 0.28992 0.06014
  Changes in Working Capital -0.15036 -0.12275 -0.10484 -0.01392 0.07016
  Cash From Investing Activities -2.96586 2.6937 2.69375 2.6939 2.69436
  Capital Expenditures -0.0007 -0.00127 -0.00122 -0.00107 -0.00061
  Other Investing Cash Flow Items, Total -2.96516 2.69497 2.69497 2.69497 2.69497
  Cash From Financing Activities 0.4845 3.45 3.45 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.4845 3.45 3.45 0 0
  Net Change in Cash -3.07848 3.96095 4.52819 1.61412 2.19641
  Issuance (Retirement) of Debt, Net

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Research Frontiers Company profile

  Σχετικά με την Research Frontiers

  Η Research Frontiers Incorporated (η Εταιρεία) ασχολείται με την ανάπτυξη και την εμπορία τεχνολογίας και συσκευών για τον έλεγχο της ροής του φωτός. Η Εταιρεία αναπτύσσει και παραχωρεί άδειες χρήσης της κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίας ελέγχου του φωτός της συσκευής αιωρούμενων σωματιδίων (SPD-Smart) σε άλλες εταιρείες που κατασκευάζουν ή/και εμπορεύονται: το χημικό γαλάκτωμα SPD-Smart, το φιλμ ελέγχου του φωτός που κατασκευάζεται από το χημικό γαλάκτωμα, τα πάνελ ελέγχου του φωτός που κατασκευάζονται με πλαστικοποίηση του φιλμ, τα ηλεκτρονικά για την τροφοδοσία των τελικών προϊόντων που ενσωματώνουν το φιλμ, ή τα ίδια τα τελικά προϊόντα, όπως έξυπνα παράθυρα, φεγγίτες και οροφές. Διαθέτει περίπου 40 εταιρείες που έχουν άδεια να εξυπηρετούν κυρίως πέντε τομείς εφαρμογών της SPD-Smart, όπως η αεροδιαστημική, η αρχιτεκτονική, η αυτοκινητοβιομηχανία, η ναυτιλία και τα προϊόντα προβολής. Η εταιρεία διαθέτει περίπου 246 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί παγκοσμίως. Επιπλέον, έχει αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

  Industry: Copyright Management

  240 Crossways Park Dr
  WOODBURY
  NEW YORK 11797-2033
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου