Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Repro Med Systems, Inc. - KRMD CFD

3.93
7.67%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

KORU Medical Systems Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 3.65
Άνοιγμα* 3.65
Μεταβολή 1 έτους* 77.18%
Εύρος ημέρας* 3.65 - 3.99
Εύρος 52 εβδ. 1.82-4.48
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 44.58K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 972.01K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 169.68M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 45.61M
Έσοδα 29.04M
EPS -0.19
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.41
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 3.93 0.27 7.38% 3.66 3.99 3.64
Jun 1, 2023 3.65 0.06 1.67% 3.59 3.67 3.58
May 31, 2023 3.63 0.05 1.40% 3.58 3.65 3.58
May 30, 2023 3.63 0.02 0.55% 3.61 3.72 3.60
May 26, 2023 3.63 0.02 0.55% 3.61 3.72 3.59
May 25, 2023 3.62 -0.02 -0.55% 3.64 3.68 3.59
May 24, 2023 3.63 0.04 1.11% 3.59 3.77 3.59
May 23, 2023 3.70 -0.07 -1.86% 3.77 3.81 3.69
May 22, 2023 3.73 -0.21 -5.33% 3.94 3.96 3.71
May 19, 2023 3.96 0.16 4.21% 3.80 3.96 3.69
May 18, 2023 3.82 -0.06 -1.55% 3.88 3.92 3.78
May 17, 2023 3.94 0.15 3.96% 3.79 3.94 3.78
May 16, 2023 3.89 -0.02 -0.51% 3.91 3.99 3.85
May 15, 2023 3.94 0.14 3.68% 3.80 3.94 3.78
May 12, 2023 3.93 0.13 3.42% 3.80 3.97 3.78
May 11, 2023 3.92 0.12 3.16% 3.80 3.98 3.80
May 10, 2023 3.87 0.13 3.48% 3.74 3.92 3.73
May 9, 2023 3.77 -0.06 -1.57% 3.83 3.87 3.69
May 8, 2023 3.89 0.01 0.26% 3.88 3.97 3.88
May 5, 2023 3.95 0.02 0.51% 3.93 4.01 3.91

Repro Med Systems, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, August 1, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 KORU Medical Systems Inc Earnings Release
Q2 2023 KORU Medical Systems Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, November 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 KORU Medical Systems Inc Earnings Release
Q3 2023 KORU Medical Systems Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 27.896 23.4902 24.1765 23.1626 17.3537
Έσοδα 27.896 23.4902 24.1765 23.1626 17.3537
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 12.5271 9.7206 9.24036 8.30881 6.54325
Ακαθάριστο Εισόδημα 15.369 13.7696 14.9361 14.8538 10.8105
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 38.6769 30.5197 25.4312 22.5769 16.1892
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20.6065 17.8623 12.0283 9.77174 9.09557
Έρευνα & Ανάπτυξη 4.95622 2.47367 1.29675 0.74048 0.24112
Depreciation / Amortization 0.58714 0.46313 0.4186 0.34023 0.30926
Λειτουργικά Έσοδα -10.7809 -7.02953 -1.25478 0.58568 1.16454
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.10572 -0.01583 0.04394 0.06291 0.00748
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -10.6752 -6.36444 -1.19426 0.69642 1.17695
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -8.66114 -4.56282 -1.21206 0.56435 0.91057
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -8.66114 -4.56282 -1.21206 0.56435 0.91057
Καθαρά Κέρδη -8.66114 -4.56282 -1.21206 0.56435 0.91057
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -8.66114 -4.56282 -1.21206 0.56435 0.91057
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -8.66114 -4.56282 -1.21206 0.56435 0.91057
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -8.66114 -4.56282 -1.21206 0.56435 0.91057
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 45.0021 44.385 41.9297 39.0613 38.9216
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.19246 -0.1028 -0.02891 0.01445 0.02339
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.19246 -0.10282 0.00877 0.08432 0.0233
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0.00101 0.01659 0.04783 0.00493
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 2.44721 3.41568
Άλλο, Καθαρό 0 0.67991
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 7.39261 7.34468 7.7604 6.54663 6.24433
Έσοδα 7.39261 7.34468 7.7604 6.54663 6.24433
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3.24557 3.26654 3.43804 3.20046 2.62203
Ακαθάριστο Εισόδημα 4.14704 4.07814 4.32236 3.34617 3.6223
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.4494 9.8561 9.28988 10.1601 9.37085
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.42588 4.75992 4.82535 5.53002 5.49121
Έρευνα & Ανάπτυξη 1.56487 1.64198 0.86215 1.30373 1.14836
Depreciation / Amortization 0.21312 0.18766 0.16434 0.12588 0.10925
Λειτουργικά Έσοδα -3.05682 -2.51142 -1.52948 -3.61346 -3.12652
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.12482 0.10003 0.03242 -0.01814 -0.0086
Gain (Loss) on Sale of Assets -0.05628 0 0 0 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.98829 -2.41139 -1.49706 -3.6316 -3.13511
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.41089 -1.97673 -1.22556 -2.92134 -2.53751
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.41089 -1.97673 -1.22556 -2.92134 -2.53751
Καθαρά Κέρδη -2.41089 -1.97673 -1.22556 -2.92134 -2.53751
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.41089 -1.97673 -1.22556 -2.92134 -2.53751
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.41089 -1.97673 -1.22556 -2.92134 -2.53751
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.41089 -1.97673 -1.22556 -2.92134 -2.53751
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 45.4876 45.3762 45.0382 44.9219 44.668
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.053 -0.04356 -0.02721 -0.06503 -0.05681
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.0522 -0.04356 -0.02721 -0.06503 -0.05681
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
Άλλο, Καθαρό
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 29.8016 37.3212 37.5258 11.8813 9.03305
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17.4083 25.3349 27.3153 5.87093 5.25673
Μετρητά & Ισοδύναμα 17.4083 25.3349 27.3153 5.87093 3.7388
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 1.51793
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.53128 4.31111 2.57295 3.23452 1.42585
Accounts Receivable - Trade, Net 3.55888 3.59289 2.57295 3.23452 1.42585
Total Inventory 6.40487 6.10634 6.82977 2.38848 2.10388
Prepaid Expenses 1.45723 1.56882 0.80778 0.3874 0.24659
Total Assets 42.3324 41.293 39.9189 13.8819 10.545
Property/Plant/Equipment, Total - Net 7.67352 1.202 1.40447 0.98558 0.85878
Intangibles, Net 0.78718 0.80881 0.84359 0.80714 0.63216
Other Long Term Assets, Total 4.07011 1.96107 0.14509 0.20782 0.02105
Total Current Liabilities 6.95894 4.79198 3.6664 2.40629 1.58423
Accounts Payable 2.3918 1.22753 0.62492 0.57266 0.4535
Accrued Expenses 3.77817 2.96586 3.03884 1.82834 1.12697
Notes Payable/Short Term Debt 0.4333 0.50858 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.25734 0.09 0 0.00376
Total Liabilities 11.0065 4.79198 3.76196 2.64578 1.58423
Total Long Term Debt 0.39428 0 0 0.00265 0
Deferred Income Tax 0
Other Liabilities, Total 3.65326 0 0.09555 0.23685 0
Total Equity 31.326 36.5011 36.157 11.2361 8.96081
Common Stock 0.48862 0.48044 0.4668 0.4224 0.40933
Additional Paid-In Capital 44.2521 40.7743 35.881 6.29307 4.59521
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -9.57121 -0.91007 3.65275 4.86482 4.30047
Treasury Stock - Common -3.84356 -3.84356 -3.84356 -0.3442 -0.3442
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 42.3324 41.293 39.9189 13.8819 10.545
Total Common Shares Outstanding 45.4414 44.6237 43.2596 39.5026 38.1957
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 10.4679 3.51403 3.39009 2.80482
Accumulated Depreciation, Total -2.7944 -2.31203 -1.98562 -1.81924
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.09834 0 0.00265 0.0053
Capital Lease Obligations 0.39428 0 0.00265
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 25.2147 29.8016 30.7423 30.9683 33.9313
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12.2249 17.4083 16.4413 18.2656 22.5772
Μετρητά & Ισοδύναμα 12.2249 17.4083 16.4413 18.2656 22.5772
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.17927 4.53128 5.75619 4.76556 3.82547
Accounts Receivable - Trade, Net 4.16451 3.55888 5.07008 4.08476 3.1454
Total Inventory 6.63842 6.40487 6.88416 6.77151 6.01774
Prepaid Expenses 1.1721 1.45723 1.66066 1.16567 1.51085
Total Assets 38.254 42.3324 42.6658 42.4613 43.4276
Property/Plant/Equipment, Total - Net 7.61294 7.67352 7.51538 7.36317 6.07255
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 9.8376 10.4679 10.166 9.86705 8.46595
Accumulated Depreciation, Total -2.22466 -2.7944 -2.65064 -2.50387 -2.39339
Intangibles, Net 0.78253 0.78718 0.79853 0.79178 0.79534
Other Long Term Assets, Total 4.64385 4.07011 3.6096 3.3381 2.62844
Total Current Liabilities 4.52422 6.95894 6.16749 5.73013 4.71262
Accounts Payable 1.50312 2.3918 1.36561 2.38986 1.26798
Accrued Expenses 2.44146 3.77817 3.73519 3.03327 3.0734
Notes Payable/Short Term Debt 0.2184 0.4333 0.64473 0 0.25561
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.09969 0.09834 0.06447 0.0665
Total Liabilities 8.45768 11.0065 10.1741 9.83999 8.62654
Total Long Term Debt 0.36884 0.39428 0.26554 0.28196 0
Other Liabilities, Total 3.56462 3.65326 3.74102 3.8279 3.91392
Total Equity 29.7963 31.326 32.4917 32.6213 34.8011
Common Stock 0.48961 0.48862 0.48657 0.48408 0.48121
Additional Paid-In Capital 45.1324 44.2521 43.4432 42.3498 41.611
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -11.9821 -9.57121 -7.59448 -6.36892 -3.44758
Treasury Stock - Common -3.84356 -3.84356 -3.84356 -3.84356 -3.84356
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 38.254 42.3324 42.6658 42.4613 43.4276
Total Common Shares Outstanding 45.5403 45.4414 45.2365 44.9871 44.7008
Other Current Liabilities, Total 0.26154 0.25734 0.35749 0.2405 0.11563
Capital Lease Obligations 0.36884 0.39428 0.26554 0.28196
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -8.66114 -4.56282 -1.21206 0.56435 0.91057
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -5.40455 -4.31951 -0.74332 0.32062 1.47966
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.58714 0.46313 0.4186 0.34023 0.30926
Deferred Taxes -2.02623 -1.81598 0.06297 -0.18678 -0.02314
Μη Χρηματικά Στοιχεία 3.29197 2.70655 2.92099 1.1484 0.2991
Cash Taxes Paid 0 0.0019 0.32198 0.13088 0.378
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.02849 0.01324 0.02774 0.00034 0
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1.40371 -1.11038 -2.93381 -1.54558 -0.01613
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2.80157 -0.36617 -1.03615 1.31021 -1.72982
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.80157 -0.37523 -1.06115 -0.42554 -0.48117
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 0.00907 0.025 1.73575 -1.24866
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.27949 2.70528 23.2238 0.5013 0.01443
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.07529 0.50858 0 -0.00282 -0.03682
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.40662 2.19935 23.2291 0.5089 0.05125
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -7.92663 -1.9804 21.4444 2.13213 -0.23573
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.05185 -0.00265 -0.0053 -0.00478
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -2.41089 -8.66114 -6.68442 -5.45886 -2.53751
Cash From Operating Activities -4.66058 -5.40455 -6.74101 -4.62531 -1.75207
Cash From Operating Activities 0.21312 0.58714 0.39948 0.23513 0.10925
Deferred Taxes -0.5774 -2.02623 -1.57957 -1.30807 -0.5976
Non-Cash Items 0.932 3.29197 2.57913 1.57915 0.83756
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
Cash Interest Paid 0.01233 0.02849 0.0157 0.0062 0.00443
Changes in Working Capital -2.81742 1.40371 -1.45564 0.32733 0.43623
Cash From Investing Activities -0.28384 -2.80157 -2.5777 -1.92883 -0.7526
Capital Expenditures -0.28384 -2.80157 -2.5777 -1.92883 -0.7526
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 0 0
Cash From Financing Activities -0.23897 0.27949 0.42509 -0.51519 -0.25297
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.40662 0.314 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.02408 -0.05185 -0.02506 -0.00661 0
Net Change in Cash -5.18339 -7.92663 -8.89362 -7.06934 -2.75764
Financing Cash Flow Items -0.21489 -0.07529 0.13615 -0.50858 -0.25297
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Horton Capital Management LLC Hedge Fund 21.4308 9775261 -876758 2023-02-24 LOW
First Light Asset Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 13.5735 6191317 -146765 2023-03-31 LOW
Archon Capital Management LLC Hedge Fund 6.5107 2969732 0 2023-03-31
Frommer (Kathy S) Individual Investor 3.804 1735139 5221 2022-03-31
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.7124 1693342 346760 2023-03-31 LOW
Tharby (Linda M) Individual Investor 3.4012 1551404 1187132 2023-03-24
Parkman Healthcare Partners LLC Hedge Fund 1.8665 851375 128319 2023-03-31 HIGH
Albion Financial Group Investment Advisor/Hedge Fund 1.8095 825361 -51091 2023-03-31 LOW
B. Riley Asset Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.7341 790990 -113035 2023-03-31 HIGH
Altium Capital Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.5018 685002 -169998 2023-03-31 LOW
Goldberger (Daniel S) Individual Investor 1.2504 570334 105221 2022-03-31 LOW
Meros Investment Management, LP Investment Advisor 0.9375 427642 -5204 2023-03-31 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.7446 339628 459 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7432 339015 0 2023-03-31 LOW
Boothbay Fund Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.6945 316791 14354 2023-03-31 HIGH
Beck (James M.) Individual Investor 0.5015 228744 -5793 2023-03-31 LOW
KeyBanc Capital Markets Research Firm 0.474 216224 0 2023-03-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.2986 136223 136223 2023-03-31 HIGH
Empire Financial Management Company, LLC Investment Advisor 0.296 135000 135000 2023-03-31
HighMark Wealth Management LLC Investment Advisor 0.2651 120935 0 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Repro Med Systems, Inc. Company profile

Σχετικά με την Repro Med Systems, Inc.

Η Repro Med Systems, Inc. είναι μια εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας, η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία ειδικών λύσεων έγχυσης. Η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται ιατρικές συσκευές, κυρίως για την αγορά των περιπατητικών εγχύσεων. Η εστίαση της ανάπτυξης και εμπορίας της επικεντρώνεται κυρίως στα προϊόντα μηχανικής έγχυσης. Τα προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα συστήματα έγχυσης FREEDOM, τα οποία αποτελούνται από τον οδηγό σύριγγας FREEDOM60, τον οδηγό σύριγγας FreedomEdge, τα σετ υποδόριας βελόνας ασφαλείας HIgHFlo και τους σωλήνες ροής ακριβείας. Το σύστημα FREEDOM λειτουργεί σε χαμηλότερη πίεση και διατηρεί ισορροπία μεταξύ αυτού που μπορούν να απορροφήσουν οι υποδόριοι ιστοί του ασθενούς και αυτού που παρέχει το σύστημα. Η εταιρεία πραγματοποιεί τη συναρμολόγηση των προϊόντων, τη βαθμονόμηση, την επιθεώρηση και τις δοκιμές ποιοτικού ελέγχου πριν και μετά τη συναρμολόγηση και την τελική συσκευασία όλων των προϊόντων της στις εγκαταστάσεις της στο Τσέστερ της Νέας Υόρκης.

100 Corporate Drive
MAHWAH
NEW JERSEY 07430
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.53 Price
+0.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00394

US100

14,557.80 Price
+0.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου