Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές RenovoRx, Inc. - RNXT CFD

  1.16
  3.33%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.2
  Άνοιγμα* 1.17
  Μεταβολή 1 έτους* -57.3%
  Εύρος ημέρας* 1.12 - 1.21
  Εύρος 52 εβδ. 0.53-5.75
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 74.69K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.78M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 11.23M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 10.69M
  Έσοδα N/A
  EPS -0.95
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 29, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 1.20 -0.01 -0.83% 1.21 1.21 1.17
  Apr 11, 2024 1.22 0.06 5.17% 1.16 1.26 1.16
  Apr 10, 2024 1.13 -0.01 -0.88% 1.14 1.15 1.13
  Apr 9, 2024 1.12 -0.02 -1.75% 1.14 1.17 1.10
  Apr 8, 2024 1.11 -0.03 -2.63% 1.14 1.52 1.10
  Apr 5, 2024 1.11 -0.09 -7.50% 1.20 1.22 1.11
  Apr 4, 2024 1.15 -0.05 -4.17% 1.20 1.23 1.15
  Apr 3, 2024 1.22 0.00 0.00% 1.22 1.22 1.17
  Apr 2, 2024 1.20 -0.06 -4.76% 1.26 1.26 1.17
  Apr 1, 2024 1.29 0.02 1.57% 1.27 1.29 1.27
  Mar 28, 2024 1.33 0.10 8.13% 1.23 1.33 1.20
  Mar 27, 2024 1.34 0.06 4.69% 1.28 1.34 1.28
  Mar 26, 2024 1.28 -0.03 -2.29% 1.31 1.31 1.28
  Mar 25, 2024 1.35 0.00 0.00% 1.35 1.39 1.35
  Mar 22, 2024 1.35 -0.01 -0.74% 1.36 1.38 1.30
  Mar 21, 2024 1.38 -0.06 -4.17% 1.44 1.44 1.38
  Mar 20, 2024 1.40 -0.03 -2.10% 1.43 1.43 1.39
  Mar 19, 2024 1.41 0.03 2.17% 1.38 1.43 1.37
  Mar 18, 2024 1.32 -0.01 -0.75% 1.33 1.36 1.30
  Mar 15, 2024 1.26 0.03 2.44% 1.23 1.29 1.19

  RenovoRx, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, May 13, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 RenovoRx Inc Earnings Release
  Q1 2024 RenovoRx Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  RenovoRx Inc Annual Shareholders Meeting
  RenovoRx Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, August 15, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 RenovoRx Inc Earnings Release
  Q2 2024 RenovoRx Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9.95 5.609 3.204 3.896
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.649 2.632 0.818 0.899
  Έρευνα & Ανάπτυξη 4.301 3.039 2.386 2.997
  Λειτουργικά Έσοδα -9.95 -5.609 -3.204 -3.896
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.057 -0.834 -0.587 0.063
  Άλλο, Καθαρό 0.004 0.119 -0.007 -0.006
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -9.889 -6.324 -3.798 -3.839
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -9.889 -6.324 -3.798 -3.839
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -9.889 -6.324 -3.798 -3.839
  Καθαρά Κέρδη -9.889 -6.324 -3.798 -3.839
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -9.889 -6.324 -3.798 -3.839
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -9.889 -6.324 -3.798 -3.839
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -9.889 -6.324 -3.798 -3.839
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.05173 5.217 8.38437 8.38437
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.0925 -1.21219 -0.45299 -0.45788
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.0925 -1.22408 -0.45299 -0.45788
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.062
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.375 3.261 2.17 2.161 2.614
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.45 1.923 1.394 1.315 1.224
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.925 1.338 0.776 0.846 1.39
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα -3.375 -3.261 -2.17 -2.161 -2.614
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.05 0.004 0.014 0.022 0.02
  Άλλο, Καθαρό 0.998 0 0 0.003 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.327 -3.257 -2.156 -2.136 -2.594
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.327 -3.257 -2.156 -2.136 -2.594
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.327 -3.257 -2.156 -2.136 -2.594
  Καθαρά Κέρδη -2.327 -3.257 -2.156 -2.136 -2.594
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.327 -3.257 -2.156 -2.136 -2.594
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.327 -3.257 -2.156 -2.136 -2.594
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.327 -3.257 -2.156 -2.136 -2.594
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 10.6552 9.08999 9.08898 9.06751 9.05719
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.21839 -0.35831 -0.23721 -0.23557 -0.2864
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.21839 -0.35831 -0.23721 -0.23557 -0.2864
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7.265 16.281 1.91 2.266
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.44 15.192 1.795 2.104
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4.391 15.192 1.795 2.104
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.825 1.089 0.115 0.142
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.02
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 7.265 16.287 1.914 2.27
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.004 0.004
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.102 0.938 4.096 0.805
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.534 0.525 0.162 0.538
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.568 0.413 0.311 0.232
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 2.65 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0.117 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0.856 0.035
  Σύνολο Οφειλών 1.102 0.938 4.119 0.805
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0.023 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.023 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.163 15.349 -2.205 1.465
  Redeemable Preferred Stock 0 0 12.451 12.391
  Κοινή Μετοχή 0.001 0.001 0.001 0.001
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 37.318 36.632 0.303 0.235
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -31.173 -21.284 -14.96 -11.162
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 7.265 16.287 1.914 2.27
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 9.0977 8.93399 8.38437 8.38437
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0 0.006
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.049
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.017
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3.519 6.314 4.561 7.265 9.25
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.226 5.954 3.723 6.44 8.114
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3.226 5.954 3.723 4.391 3.093
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.252 0.324 0.592 0.825 1.136
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3.519 6.314 4.561 7.265 9.25
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.605 1.699 1.305 1.102 1.102
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.35 0.872 0.828 0.534 0.538
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.255 0.827 0.477 0.568 0.564
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών 3.513 5.126 1.305 1.102 1.102
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 0.006 1.188 3.256 6.163 8.148
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 38.183 37.944 37.685 37.318 37.151
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -38.178 -36.757 -34.43 -31.173 -29.017
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3.519 6.314 4.561 7.265 9.25
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 10.6931 10.6931 9.13125 9.0977 9.07226
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0 0
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 0 2.049 5.021
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0 0 0 0.017 0.013
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.041 0.036 0.246
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.908 3.427
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -9.889 -6.324 -3.798 -3.839
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -8.811 -5.916 -3.528 -3.35
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.65 0.673 0.539 0.046
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.428 -0.265 -0.269 0.443
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2.032 -0.015 0 -0.001
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2.032 0 -0.001
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.042 19.328 3.199 0
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 0.003 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.042 17.351 0.018 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 1.977 3.178 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -10.801 13.397 -0.329 -3.351
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 0 -0.015
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -3.257 -9.889 -7.733 -5.597 -3.003
  Cash From Operating Activities -2.706 -8.811 -7.13 -4.458 -2.097
  Non-Cash Items 0.115 0.65 0.486 0.343 0.171
  Changes in Working Capital 0.436 0.428 0.117 0.796 0.735
  Cash From Financing Activities 0.006 0.042 0.039 0.035 0.026
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.006 0.042 0.039 0.035 0.026
  Net Change in Cash -0.668 -10.801 -12.099 -12.423 -2.071
  Cash From Investing Activities 2.032 -2.032 -5.008 -8
  Capital Expenditures 0 0 0
  Financing Cash Flow Items
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0
  Other Investing Cash Flow Items, Total 2.032 -2.032 -5.008 -8

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  RenovoRx, Inc. Company profile

  Σχετικά με την RenovoRx, Inc.

  Η RenovoRx, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη θεραπειών για την τοπική θεραπεία συμπαγών όγκων. Το κύριο υποψήφιο προϊόν της Εταιρείας RenovoGem. Τα άλλα υποψήφια προϊόντα της περιλαμβάνουν το Renovo Trans-Arterial Micro-Perfusion (RenovoTAMP) και το σύστημα χορήγησης RenovoCath. Το RenovoGem, είναι ένας συνδυασμός φαρμάκου και συσκευής που αποτελείται από ενδοαρτηριακή γεμσιταβίνη και RenovoCath. Η θεραπευτική της πλατφόρμα, RenovoRx Trans-Arterial Micro-Perfusion (RenovoTAMP) επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση της συγκέντρωσης φαρμάκων σε συμπαγείς όγκους χρησιμοποιώντας χημειοθεραπευτικά μικρού μορίου που επιτρέπουν στους γιατρούς να απομονώσουν τμήματα της αγγειακής ανατομίας που βρίσκονται πλησιέστερα στους όγκους και να εξαναγκάσουν τη χημειοθεραπεία διαμέσου του τοιχώματος των αιμοφόρων αγγείων για να λούσουν αυτούς τους δυσπρόσιτους όγκους με χημειοθεραπεία.

  Industry: Medical Equipment, Supplies & Distribution (NEC)

  333 W Santa Clara St Ste 900
  SAN JOSE
  CALIFORNIA 95110
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου