Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Relmada Therapeutics, Inc. - RLMD CFD

  4.43
  4.11%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Relmada Therapeutics Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.62
  Άνοιγμα* 4.51
  Μεταβολή 1 έτους* 67.66%
  Εύρος ημέρας* 4.39 - 4.54
  Εύρος 52 εβδ. 2.00-4.78
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 511.72K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.20M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 102.64M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 30.10M
  Έσοδα N/A
  EPS -3.71
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.11
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 21, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 4.62 0.04 0.87% 4.58 4.63 4.42
  Apr 11, 2024 4.64 0.13 2.88% 4.51 4.75 4.43
  Apr 10, 2024 4.49 -0.19 -4.06% 4.68 4.86 4.23
  Apr 9, 2024 4.78 -0.08 -1.65% 4.86 5.03 4.66
  Apr 8, 2024 4.84 0.22 4.76% 4.62 4.92 4.61
  Apr 5, 2024 4.56 -0.13 -2.77% 4.69 4.76 4.51
  Apr 4, 2024 4.67 0.01 0.21% 4.66 4.99 4.63
  Apr 3, 2024 4.68 -0.25 -5.07% 4.93 5.07 4.63
  Apr 2, 2024 4.87 0.12 2.53% 4.75 5.02 4.65
  Apr 1, 2024 4.86 0.37 8.24% 4.49 4.94 4.48
  Mar 28, 2024 4.59 0.07 1.55% 4.52 4.61 4.43
  Mar 27, 2024 4.57 -0.06 -1.30% 4.63 4.78 4.38
  Mar 26, 2024 4.65 -0.23 -4.71% 4.88 4.97 4.59
  Mar 25, 2024 4.86 0.13 2.75% 4.73 5.08 4.65
  Mar 22, 2024 4.83 0.41 9.28% 4.42 4.90 4.42
  Mar 21, 2024 4.61 0.28 6.47% 4.33 4.61 3.96
  Mar 20, 2024 4.41 -1.10 -19.96% 5.51 5.62 4.30
  Mar 19, 2024 5.33 -0.15 -2.74% 5.48 5.73 5.32
  Mar 18, 2024 5.48 0.03 0.55% 5.45 5.68 5.34
  Mar 15, 2024 5.43 0.55 11.27% 4.88 5.50 4.88

  Relmada Therapeutics, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 9, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Relmada Therapeutics Inc Earnings Release
  Q1 2024 Relmada Therapeutics Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, May 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Relmada Therapeutics Inc Annual Shareholders Meeting
  Relmada Therapeutics Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Relmada Therapeutics Inc Annual Shareholders Meeting
  Relmada Therapeutics Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, August 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Relmada Therapeutics Inc Earnings Release
  Q2 2024 Relmada Therapeutics Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2019
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 161.249 125.703 60.8387 16.5024 8.27161
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 47.9261 35.0819 24.8659 5.70317 4.758
  Έρευνα & Ανάπτυξη 113.323 90.6216 35.9727 7.02475 3.51361
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.77447 0
  Λειτουργικά Έσοδα -161.249 -125.703 -60.8387 -16.5024 -8.27161
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.14635 -0.04832 1.38228 -0.81567 0.07506
  Gain (Loss) on Sale of Assets
  Άλλο, Καθαρό 6.35161 0 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -157.044 -125.752 -59.4564 -17.3181 -8.19654
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -157.044 -125.752 -59.4564 -17.3181 -8.19654
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -157.044 -125.752 -59.4564 -17.3181 -8.19654
  Καθαρά Κέρδη -157.044 -125.752 -59.4564 -17.3181 -8.19654
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -157.044 -125.752 -59.4564 -17.3181 -8.19654
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -157.044 -125.752 -59.4564 -17.3181 -8.19654
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -157.044 -125.752 -59.4564 -17.3181 -8.19654
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 29.6287 17.5527 15.5942 6.31177 10.5779
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -5.3004 -7.16423 -3.81272 -2.74377 -0.77488
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -5.3004 -7.16423 -3.81272 -2.14577 -0.77488
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 26.0267 28.1536 38.7024 38.7372 45.5121
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 12.2865 12.2926 11.8341 8.20805 14.5994
  Έρευνα & Ανάπτυξη 13.7402 15.861 26.8684 30.5291 30.9127
  Λειτουργικά Έσοδα -26.0267 -28.1536 -38.7024 -38.7372 -45.5121
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.72377 1.83203 0.75806 -0.68155 -0.7745
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -25.3029 -26.3216 -37.9444 -39.4187 -39.935
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -25.3029 -26.3216 -37.9444 -39.4187 -39.935
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -25.3029 -26.3216 -37.9444 -39.4187 -39.935
  Καθαρά Κέρδη -25.3029 -26.3216 -37.9444 -39.4187 -39.935
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -25.3029 -26.3216 -37.9444 -39.4187 -39.935
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -25.3029 -26.3216 -37.9444 -39.4187 -39.935
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -25.3029 -26.3216 -37.9444 -39.4187 -39.935
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 30.0992 30.0992 30.1041 30.0637 29.9359
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.84065 -0.87449 -1.26044 -1.31117 -1.33402
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.84065 -0.87449 -1.26044 -1.31117 -1.33402
  Άλλο, Καθαρό 0 0 0 6.35161
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 152.87 223.298 118.074 9.98438 116.94
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 148.323 211.91 117.091 9.21655 116.443
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5.39591 44.4434 2.4954 9.21655 36.2785
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.51243 0.08638 0.07946 0.24708 0.07309
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.03519 11.3015 0.90319 0.52075 0.42386
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 152.905 223.326 118.186 10.2197 117.136
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0 0.00126 0.00721 0.005
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0.08638 0.20314 0.16583
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.03488 0.02829 0.025 0.025 0.025
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 12.4689 15.0609 12.6035 2.60642 1.45785
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 5.26194 11.1925 8.34648 0.92436 0.52266
  Δεδουλευμένα Έξοδα 7.20694 3.86842 4.25698 1.31786 0.82494
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0.3642 0.11025
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0
  Σύνολο Οφειλών 12.4689 15.0609 12.6035 2.60642 1.45785
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 140.436 208.265 105.583 7.61332 115.678
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.0301 0.02774 0.01633 0.03898 0.01446
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 602.517 513.304 284.882 119.237 235.523
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -462.111 -305.067 -179.315 -111.662 -119.859
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 152.905 223.326 118.186 10.2197 117.136
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 30.0992 27.7402 16.3329 9.74464 14.457
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 142.927 167.466 114.596 80.1648
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.0167 0.0167 0.0167
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.0167 -0.01544 -0.0117
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 109.101 122.004 135.532 152.87 187.106
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 106.267 118.529 132.442 148.323 184.152
  Μετρητά & Ισοδύναμα 6.6986 14.4693 28.8944 5.39591 42.5244
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 99.5685 104.06 103.548 142.927 141.628
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0 0 0.51243 0
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.83404 3.47454 3.08958 4.03519 2.95374
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 109.149 122.038 135.566 152.905 187.122
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.04772 0.03459 0.03488 0.03488 0.0161
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8.42222 10.7025 10.0973 12.4689 20.7771
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.85675 4.85362 4.42197 5.26194 10.4258
  Δεδουλευμένα Έξοδα 5.56547 5.84885 5.67529 7.20694 10.3513
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 8.42222 10.7025 10.0973 12.4689 20.7771
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 100.727 111.336 125.469 140.436 166.345
  Κοινή Μετοχή 0.0301 0.0301 0.0301 0.0301 0.02864
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 636.434 625.041 613.872 602.517 590.483
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -535.738 -513.735 -488.432 -462.111 -424.167
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 109.149 122.038 135.566 152.905 187.122
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 30.0992 30.0992 30.0992 30.0992 28.642
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -157.044 -125.752 -59.4564 -17.3181 -8.19654
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -103.802 -91.8734 -27.8088 -10.4979 -6.41378
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0 0.00126 0.00375 0.00487 0.0022
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 42.6489 41.7419 20.7942 5.30986 2.367
  Cash Taxes Paid 0 0 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.00242 0.00593 0.00461
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 10.5933 -7.86471 10.8496 1.50548 -0.58643
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 19.7336 -54.118 -34.4477 0 -80.1648
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 0 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 45.0205 187.939 28.4733 17.4755 113.641
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -0.11025 -0.28517 -0.25396
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -39.0475 41.948 -33.7831 6.97761 27.062
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 44.6468 187.939 28.5836 17.7606 113.895
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 19.7336 -54.118 -34.4477 -80.1648
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.37363
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -26.3216 -157.044 -119.099 -79.6807 -39.7458
  Cash From Operating Activities -16.5051 -103.802 -67.9187 -41.0559 -19.4297
  Cash From Operating Activities 0 0 0 0 0
  Non-Cash Items 10.7301 42.6489 37.0181 20.8142 13.709
  Cash Taxes Paid 0 0
  Cash Interest Paid 0 0
  Changes in Working Capital -0.91358 10.5933 14.1626 17.8106 6.60705
  Cash From Investing Activities 40.0036 19.7336 21.3891 -10.1682 -10.0277
  Other Investing Cash Flow Items, Total 40.0036 19.7336 21.3891 -10.1682 -10.0277
  Cash From Financing Activities 0 45.0205 44.6106 44.0415 29.9484
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 44.6468 44.6106 44.0415 29.9484
  Issuance (Retirement) of Debt, Net
  Net Change in Cash 23.4985 -39.0475 -1.91907 -7.18257 0.49094
  Financing Cash Flow Items 0.37363

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Relmada Therapeutics, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Relmada Therapeutics, Inc.

  Η Relmada Therapeutics, Inc. είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας κλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της εσμεθαδόνης (REL-1017), ενός ανταγωνιστή του υποδοχέα N-methyl-D-aspartate (NMDA). Το υποψήφιο προϊόν της, η εσμεθαδόνη, είναι μια νέα χημική οντότητα (NCE) που αναπτύσσεται ως ένας ταχέως δρών, από του στόματος παράγοντας για τη θεραπεία της κατάθλιψης, ασθενειών του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) και άλλων πιθανών ενδείξεων. Το REL-1017, είναι ένας αναστολέας διαύλων υποδοχέα NMDA (NMDAR) που στοχεύει σε υπερδραστήριους διαύλους, διατηρώντας παράλληλα τη φυσιολογική γλουταμινεργική νευροδιαβίβαση. Το κλινικό πρόγραμμα της Εταιρείας για το REL-1017 αξιολογεί τις δυνατότητές του ως μια ταχείας δράσης, από του στόματος, άπαξ ημερησίως χορηγούμενη αντικαταθλιπτική θεραπεία.

  Industry: Bio Therapeutic Drugs

  2222 Ponce De Leon Blvd. 3Rd Floor
  CORAL GABLES
  FLORIDA 33134
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου