Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Regis Resources - RRLau CFD

  1.4785
  2.42%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:05

  Mon - Fri: 00:05 - 06:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0080
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022082 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022082%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000164 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000164%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.4435
  Άνοιγμα* 1.4635
  Μεταβολή 1 έτους* 3.14%
  Εύρος ημέρας* 1.4535 - 1.4885
  Εύρος 52 εβδ. 1.29-2.47
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.96M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 79.67M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.43B
  Αναλογία P/E 104.80
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 754.84M
  Έσοδα 1.02B
  EPS 0.02
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.05263
  Beta 1.01
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 29, 2023 1.4785 0.0150 1.02% 1.4635 1.4885 1.4535
  Sep 28, 2023 1.4435 0.0050 0.35% 1.4385 1.4685 1.4385
  Sep 27, 2023 1.4835 -0.0050 -0.34% 1.4885 1.5084 1.4785
  Sep 26, 2023 1.4935 -0.0099 -0.66% 1.5034 1.5134 1.4885
  Sep 25, 2023 1.5234 -0.0150 -0.98% 1.5384 1.5384 1.5034
  Sep 22, 2023 1.5434 -0.0200 -1.28% 1.5634 1.5634 1.5334
  Sep 21, 2023 1.5983 0.0099 0.62% 1.5884 1.5983 1.5734
  Sep 20, 2023 1.5834 -0.0050 -0.31% 1.5884 1.6033 1.5834
  Sep 19, 2023 1.6183 0.0000 0.00% 1.6183 1.6483 1.6183
  Sep 18, 2023 1.6033 -0.0250 -1.54% 1.6283 1.6483 1.5983
  Sep 15, 2023 1.6283 0.0050 0.31% 1.6233 1.6433 1.6133
  Sep 14, 2023 1.6133 0.0299 1.89% 1.5834 1.6183 1.5784
  Sep 13, 2023 1.5834 -0.0149 -0.93% 1.5983 1.6083 1.5783
  Sep 12, 2023 1.6033 -0.0100 -0.62% 1.6133 1.6183 1.5934
  Sep 11, 2023 1.5934 -0.0149 -0.93% 1.6083 1.6133 1.5734
  Sep 8, 2023 1.5983 0.0299 1.91% 1.5684 1.6033 1.5684
  Sep 7, 2023 1.5634 0.0050 0.32% 1.5584 1.5834 1.5534
  Sep 6, 2023 1.5684 0.0050 0.32% 1.5634 1.5784 1.5584
  Sep 5, 2023 1.5734 -0.0249 -1.56% 1.5983 1.6033 1.5684
  Sep 4, 2023 1.5983 -0.0100 -0.62% 1.6083 1.6133 1.5784

  Regis Resources Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 1133.73 1015.94 819.162 756.657 654.807
  Έσοδα 1133.73 1015.94 819.162 756.657 654.807
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1093.66 887.259 593.333 462.073 411.33
  Ακαθάριστο Εισόδημα 40.07 128.684 225.829 294.584 243.477
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1167.33 996.5 606.768 471.997 421.334
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14.955 10.804 10.158 4.849 5.267
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.085 0.885
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 13.991 9.749 1.9 1.105 -1.281
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 32.042 85.315 0.61 1.816 6.784
  Other Operating Expenses, Total 12.685 3.373 0.767 1.069 -1.651
  Λειτουργικά Έσοδα -33.603 19.443 212.394 284.66 233.473
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -33.603 19.443 212.394 284.66 233.473
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -24.333 13.775 146.198 199.517 163.15
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -24.333 13.775 146.198 199.517 163.15
  Καθαρά Κέρδη -24.333 13.775 146.198 199.517 163.15
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -24.333 13.775 146.198 199.517 163.15
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -24.333 13.775 146.198 199.517 163.15
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -24.333 13.775 146.198 199.517 163.15
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 754.84 755.724 555.403 528.368 527.037
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.03224 0.01823 0.26323 0.37761 0.30956
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02 0.06855 0.15419 0.15419
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00464 0.09821 0.26398 0.38002 0.31856
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 596.386 537.346 527.153 488.79 418.117
  Έσοδα 596.386 537.346 527.153 488.79 418.117
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 549.755 543.907 477.108 410.151 322.167
  Ακαθάριστο Εισόδημα 46.631 -6.561 50.045 78.639 95.95
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 587.175 580.16 549.581 446.919 328.916
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.11 6.845 4.864 5.94 4.213
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 10.16 7.993 5.026 4.723 1.294
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 12.841 19.201 60.063 25.252 0.61
  Other Operating Expenses, Total 6.309 2.214 2.52 0.853 0.632
  Λειτουργικά Έσοδα 9.211 -42.814 -22.428 41.871 89.201
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 9.211 -42.814 -22.428 41.871 89.201
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5.849 -30.182 -12.724 26.499 61.393
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5.849 -30.182 -12.724 26.499 61.393
  Καθαρά Κέρδη 5.849 -30.182 -12.724 26.499 61.393
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5.849 -30.182 -12.724 26.499 61.393
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5.849 -30.182 -12.724 26.499 61.393
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5.849 -30.182 -12.724 26.499 61.393
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 755.13 754.55 754.295 757.114 580.37
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00775 -0.04 -0.01687 0.035 0.10578
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.02 0 0.03
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01854 -0.02346 0.03489 0.05611 0.10651
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 372.436 423.515 277.705 254.915 253.368
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 207.537 242.81 192.698 188.966 181.462
  Μετρητά 207.354 242.627 192.428 188.697 181.118
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.183 0.183 0.27 0.269 0.344
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 21.231 14.832 7.799 7.674 27.114
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0 21.16
  Συνολικό Απόθεμα 141.033 161.475 74.43 56.077 43.438
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.635 4.398 2.778 2.198 1.354
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2329.27 2313.17 1151.88 953.997 822.53
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1741.4 1701.32 808.097 640.612 520.604
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2082.61 1890.11 1111.84 849.63 684.521
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -965.306 -699.145 -536.194 -438.929 -365.065
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2.301 2.688 2.572 2.572 2.572
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 213.132 185.643 63.503 55.898 45.986
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 184.444 182.129 101.502 84.109 67.101
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 35.425 30.833 30.178 28.716 21.075
  Δεδουλευμένα Έξοδα 61.949 60.826 32.52 30.015 19.235
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 28.202 24.481 15.856 0.793 0.806
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 58.868 65.989 22.948 24.585 25.985
  Σύνολο Οφειλών 751.973 728.86 316.796 237.533 185.688
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 322.528 329.186 22.041 1.328 0.036
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 26.645 35.365 22.041 1.328 0.036
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 125.314 113.624 117.408 91.305 75.098
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 119.687 103.921 75.845 60.791 43.453
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1577.3 1584.31 835.081 716.464 636.842
  Κοινή Μετοχή 1096.57 1095.53 435.145 434.88 433.248
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 479.92 487.055 398.219 279.867 201.877
  Unrealized Gain (Loss) 0.804 1.717 1.717 1.717 1.717
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0 0
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2329.27 2313.17 1151.88 953.997 822.53
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 754.84 754.141 527.323 527 523.44
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 295.883 293.821
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 384.653 372.436 433.006 423.515 297.042
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 106.685 207.537 164.608 242.81 202.812
  Μετρητά 106.492 207.354 164.425 242.627 202.573
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.193 0.183 0.183 0.183 0.239
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 80.895 21.231 50.751 14.832 9.762
  Συνολικό Απόθεμα 190.504 141.033 211.719 161.475 80.438
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6.569 2.635 5.928 4.398 4.03
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2270.93 2329.27 2328.15 2313.17 1209.89
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1703.39 1741.4 1731.49 1701.32 838.448
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2.108 2.301 2.495 2.688 2.71
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 180.78 213.132 161.157 185.643 71.686
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 134.474 184.444 175.477 182.129 110.688
  Payable/Accrued 113.583 151.339 140.04 151.348 74.46
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 16.022 28.202 29.635 24.481 17.942
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4.869 4.903 5.802 6.3 18.286
  Σύνολο Οφειλών 738.244 751.973 738.342 728.86 310.931
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 321.425 322.528 330.315 329.186 15.847
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 24.162 26.645 35.468 35.365 15.847
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 171.639 125.314 128.997 113.624 108.698
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 110.706 119.687 103.553 103.921 75.698
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1532.69 1577.3 1589.81 1584.31 898.955
  Κοινή Μετοχή 1096.57 1096.57 1096.58 1095.53 451.376
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 436.114 479.92 493.232 487.055 447.579
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2270.93 2329.27 2328.15 2313.17 1209.89
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 755.026 754.84 754.776 754.141 531.315
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 297.263 295.883 294.847 293.821
  Unrealized Gain (Loss) 0.804 1.717
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 346.994 276.286 343.013 275.485 259.727
  Cash Receipts 1015.7 790.619 755.791 652.45 608.2
  Cash Payments -658.972 -435.767 -348.923 -326.68 -314.824
  Cash Taxes Paid -2.444 -77.125 -63.792 -53.971 -36.868
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -7.567 -1.9 -1.105 -0.085 -0.069
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.279 0.459 1.042 3.771 3.288
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -321.922 -1088.69 -244.344 -187.29 -117.63
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -321.922 -1088.72 -244.365 -187.396 -117.548
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 0.038 0.021 0.106 -0.082
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -60.345 862.598 -94.938 -80.616 -80.407
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -7.739 -9.594 -0.014 -0.065 -0.053
  Total Cash Dividends Paid -21.58 -51.089 -81.309 -81.196 -80.659
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 650.026 0.279 1.697 1.81
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -31.026 273.255 -13.894 -1.052 -1.505
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -35.273 50.199 3.731 7.579 61.69
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 148.118 346.994 135.883 276.286 147.773
  Cash Receipts 536.15 1015.7 492.119 790.619 400.88
  Cash Payments -383.029 -658.972 -322.088 -435.767 -212.426
  Cash Taxes Paid 0 -2.444 -30.508 -77.125 -40.269
  Cash Interest Paid -6.158 -7.567 -3.765 -1.9 -0.606
  Changes in Working Capital 1.155 0.279 0.125 0.459 0.194
  Cash From Investing Activities -219.053 -321.922 -169.169 -1088.69 -94.239
  Capital Expenditures -180.083 -321.922 -169.169 -1088.72 -94.301
  Other Investing Cash Flow Items, Total -38.97 0.038 0.062
  Cash From Financing Activities -29.927 -60.345 -44.916 862.598 -43.389
  Financing Cash Flow Items 0 -7.739 -7.736 -9.594 -0.059
  Total Cash Dividends Paid -15.1 -21.58 -21.575 -51.089 -34.275
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 -0.008 650.026 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -14.827 -31.026 -15.597 273.255 -9.055
  Net Change in Cash -100.862 -35.273 -78.202 50.199 10.145

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Gold Mining

  L 2 516 Hay Street
  SUBIACO
  WESTERN AUSTRALIA 6008
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0661%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0881%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου