Ο λογαριασμός μου
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τι από τα παρακάτω χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά χαμηλό βαθμό ρευστότητας;

Μετοχές της Apple ή της Unilever
Σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως τα παράγωγα
Μετρητά
Εισιτήρια για συναυλία του Justin Bieber ή της Beyonce