Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τι από τα παρακάτω χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά χαμηλό βαθμό ρευστότητας;

Εισιτήρια για συναυλία του Justin Bieber ή της Beyonce
Μετοχές της Apple ή της Unilever
Μετρητά
Σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως τα παράγωγα