Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Recordati SPA - RECm CFD

  44.77
  1.73%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

  Mon - Fri: 07:00 - 15:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.18
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021388 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.06)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021388%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000834 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000834%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Italy
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 44.01
  Άνοιγμα* 44.55
  Μεταβολή 1 έτους* 18.52%
  Εύρος ημέρας* 44.55 - 45.4
  Εύρος 52 εβδ. 34.52-47.34
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 285.08K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.07M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 9.41B
  Αναλογία P/E 23.94
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 205.54M
  Έσοδα 2.01B
  EPS 1.88
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.55499
  Beta 0.25
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 7, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 29, 2023 44.77 0.48 1.08% 44.29 45.41 44.29
  Sep 28, 2023 44.01 0.04 0.09% 43.97 44.52 43.88
  Sep 27, 2023 44.00 -0.74 -1.65% 44.74 45.01 43.88
  Sep 26, 2023 44.67 0.55 1.25% 44.12 44.78 44.12
  Sep 25, 2023 44.77 -0.24 -0.53% 45.01 45.41 44.27
  Sep 22, 2023 45.23 0.73 1.64% 44.50 45.66 44.21
  Sep 21, 2023 45.04 -2.15 -4.56% 47.19 47.30 44.95
  Sep 20, 2023 47.45 0.48 1.02% 46.97 47.78 46.86
  Sep 19, 2023 46.87 0.04 0.09% 46.83 47.23 46.29
  Sep 18, 2023 46.84 0.25 0.54% 46.59 47.07 46.41
  Sep 15, 2023 46.43 -0.15 -0.32% 46.58 47.60 46.42
  Sep 14, 2023 46.26 0.66 1.45% 45.60 46.31 45.06
  Sep 13, 2023 45.64 0.33 0.73% 45.31 45.71 45.13
  Sep 12, 2023 45.33 0.27 0.60% 45.06 45.62 44.92
  Sep 11, 2023 45.11 -0.50 -1.10% 45.61 45.70 44.40
  Sep 8, 2023 45.37 0.37 0.82% 45.00 45.45 44.71
  Sep 7, 2023 45.00 0.84 1.90% 44.16 45.07 43.72
  Sep 6, 2023 44.29 -0.65 -1.45% 44.94 45.23 44.18
  Sep 5, 2023 45.06 -0.20 -0.44% 45.26 45.76 45.06
  Sep 4, 2023 45.33 -0.40 -0.87% 45.73 45.90 45.33

  Recordati SPA Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, November 7, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  IT

  Γεγονός

  Q3 2023 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA Earnings Release
  Q3 2023 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, February 19, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  IT

  Γεγονός

  Q4 2023 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA Earnings Release
  Q4 2023 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1853.31 1580.07 1448.87 1481.85 1352.23
  Έσοδα 1853.31 1580.07 1448.87 1481.85 1352.23
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 566.737 427.727 406.831 436.901 395.569
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1286.57 1152.35 1042.04 1044.95 956.666
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1411.47 1089.88 979.851 1016.58 910.016
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 572.158 480.889 421.857 445.586 401.219
  Έρευνα & Ανάπτυξη 220.102 166.138 146.236 77.081 67.093
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 52.975 14.478 4.927 0.264 3.535
  Λειτουργικά Έσοδα 441.832 490.19 469.016 465.266 442.219
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -40.252 -26.718 -13.203 -20.616 -17.977
  Άλλο, Καθαρό -0.145 -0.123 -0.157 -0.506 -6.307
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 401.435 463.349 455.656 444.144 417.935
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 312.336 385.966 355.027 368.866 312.422
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 -0.043 -0.041 -0.046
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 312.336 385.966 354.984 368.825 312.376
  Καθαρά Κέρδη 312.336 385.966 354.984 368.825 312.376
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 312.336 385.966 354.984 368.825 312.376
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 312.336 385.966 354.984 368.825 312.376
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 312.336 385.966 354.984 368.825 312.376
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 205.582 209.082 209.06 209.084 209.087
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.51928 1.846 1.698 1.764 1.494
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.15 1.1 1.05 1 0.92
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.57912 1.89642 1.7131 1.76505 1.50664
  Depreciation / Amortization 52.6 42.6
  Other Operating Expenses, Total -0.497 0.652 0 4.15
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 492.909 551.363 475.765 485.052 473.109
  Έσοδα 492.909 551.363 475.765 485.052 473.109
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 148.3 163.654 143.933 154.924 152.402
  Ακαθάριστο Εισόδημα 344.609 387.709 331.832 330.128 320.707
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 351.991 377.95 384.224 362.353 376.788
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 145.206 150.429 160.39 144.952 145.083
  Έρευνα & Ανάπτυξη 58.585 60.458 64.402 56.367 55.664
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.095 1.937 12.992 6.715 23.978
  Other Operating Expenses, Total -1.195 1.472 2.507 -0.605 -0.339
  Λειτουργικά Έσοδα 140.918 173.413 91.541 122.699 96.321
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -11.898 -13.38 0.239 -7.103 -26.462
  Άλλο, Καθαρό -0.091 -0.092 -0.063 -0.028 -0.027
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 128.929 159.941 91.717 115.568 69.832
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 103.617 123.954 70.878 90.053 54.685
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 103.617 123.954 70.878 90.053 54.685
  Καθαρά Κέρδη 103.617 123.954 70.878 90.053 54.685
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 103.617 123.954 70.878 90.053 54.685
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 103.617 123.954 70.878 90.053 54.685
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 103.617 123.954 70.878 90.053 54.685
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 205.421 209.029 205.417 205.602 208.895
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.50441 0.593 0.34504 0.438 0.26178
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.6 0 0.55
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.55119 0.6427 0.36713 0.4423 0.29466
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1173.62 850.101 772.951 809.35 699.931
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 284.734 244.578 188.23 187.923 198.036
  Μετρητά 162.636 230.924 175.227 141.384 172.421
  Μετρητά & Ισοδύναμα 122.098 13.654 13.003 46.539 25.615
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 424.062 350.335 313.859 374.328 281.276
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 361.898 307.778 268.897 296.961 245.742
  Συνολικό Απόθεμα 424.08 228.732 251.252 226.885 206.084
  Προπληρωθέντα Εξοδα 17.138 15.307 12.574 10.265 8.121
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 23.603 11.149 7.036 9.949 6.414
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3998.82 2816.2 2711.65 2808.93 2161.26
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 159.184 131.12 133.25 133.342 103.582
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 521.17 462.825 453.036 437.716 387.858
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -361.986 -331.705 -319.786 -304.374 -284.276
  Υπεραξία, Καθαρό 780.057 553.209 562.116 577.973 577.786
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1758.17 1138.79 1115.81 1161.76 672.106
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 28.871 34.124 45.581 38.566 20.773
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 98.921 108.859 81.945 87.939 87.087
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 923.743 626.416 578.464 586.754 490.742
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 224.703 177.925 132.096 175.481 165.02
  Δεδουλευμένα Έξοδα 82.96 56.191 39.649 45.267 42.289
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 83.425 8.657 12.567 13.392 16.905
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 291.546 223.061 270.254 149.817 130.583
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 241.109 160.582 123.898 202.797 135.945
  Σύνολο Οφειλών 2452.57 1434.57 1435.67 1610.35 1197.87
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1341.55 760.473 778.238 937.344 640.647
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1319.98 745.382 760.587 937.344 640.647
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 167.865 26.675 41.219 43.172 43.486
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0.277 0.234 0.193
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 19.418 21.01 37.473 42.849 22.804
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1546.25 1381.62 1275.98 1198.58 963.393
  Κοινή Μετοχή 26.141 26.141 26.141 26.141 26.141
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 83.719 83.719 83.719 83.719 83.719
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1785.72 1612.81 1473.6 1334.42 1161.69
  Treasury Stock - Common -149.559 -126.981 -87.516 -93.48 -145.608
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -199.769 -214.06 -219.962 -152.223 -162.545
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3998.82 2816.2 2711.65 2808.93 2161.26
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 205.441 205.911 206.296 204.959 204.379
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 21.571 15.091 17.651
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1191.21 1173.62 1242.55 1263.25 961.621
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 231.294 284.734 346.609 373.762 261.43
  Μετρητά & Ισοδύναμα 231.294 284.734 346.609 373.762 261.43
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 488.17 425.813 443.062 440.645 407.68
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 439.594 361.898 393.437 386.711 367.012
  Συνολικό Απόθεμα 427.664 424.08 403.981 409.794 256.489
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 44.08 23.603 48.9 39.046 36.022
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3982.07 3998.82 3977.85 3984.1 3642.95
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 162.311 159.184 147.226 143.839 129.207
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 528.919 521.17 504.681 495.512 464.469
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -366.608 -361.986 -357.455 -351.673 -335.262
  Υπεραξία, Καθαρό 784.537 780.057 707.709 709.042 1125.12
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1725.66 1758.17 1714.51 1711.72 1292.75
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 24.48 28.871 26.972 19.57 23.34
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 93.88 98.921 138.884 136.683 110.922
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 880.962 923.743 778.04 851.202 725.019
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 246.983 224.703 219.638 222.533 194.998
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 23.232 83.425 5.656 74.279 15.022
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 293.631 291.546 290.496 303.406 252.279
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 317.116 324.069 262.25 250.984 262.72
  Σύνολο Οφειλών 2327.6 2452.57 2367.38 2490.21 2193.52
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1263.98 1341.55 1404.18 1450.22 1403.58
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1241.75 1319.98 1389.79 1435 1389.77
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 163.737 167.865 163.776 167.462 26.909
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 18.924 19.418 21.39 21.33 38.015
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1654.47 1546.25 1610.47 1493.89 1449.43
  Κοινή Μετοχή 26.141 26.141 26.141 26.141 26.141
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 83.719 83.719 83.719 83.719 83.719
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1920.3 1785.72 1761.87 1663.8 1699.78
  Treasury Stock - Common -152.695 -149.559 -149.782 -141.16 -144.381
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -222.995 -199.769 -111.476 -138.613 -215.826
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3982.07 3998.82 3977.85 3984.1 3642.95
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 205.358 205.441 205.459 205.665 205.587
  Προπληρωθέντα Εξοδα 15.387
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 22.233 21.571 14.387 15.219 13.81
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 312.336 385.966 355.027 368.866 312.422
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 461.691 492.129 403.575 318.7 357.838
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 27.289 25.294 25.355 25.17 13.901
  Amortization 98.467 72.291 68.317 53.078 42.959
  Deferred Taxes -6.637
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 209.716 113.194 124.979 102.747 4.697
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -186.117 -104.616 -170.103 -231.161 -9.504
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -767.124 -87.499 -131.555 -441.209 -231.778
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -96.339 -87.36 -131.678 -443.288 -19.362
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -670.785 -0.139 0.123 2.079 -212.416
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 341.277 -355.943 -264.288 109.526 -224.688
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1.74 -2.19 0.439
  Total Cash Dividends Paid -230.602 -216.742 -212.718 -190.916 -178.887
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -38.619 -59.308 -12.17 26.187 -149.552
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 610.498 -79.893 -41.14 276.445 103.312
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 40.156 56.348 0.307 -10.113 -104.369
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 4.312 7.661 -7.425 2.87 -5.741
  Cash Taxes Paid 89.764 91.646 65.272 140.14
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 20.093 18.279 18.699 17.597
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 123.954 312.336 241.458 151.405 96.72
  Cash From Operating Activities 107.923 461.691 361.692 226.113 113.431
  Cash From Operating Activities 7.004 27.289 19.675 12.895 6.016
  Amortization 27.188 98.467 70.563 44.289 18.635
  Non-Cash Items 66.727 209.716 145.296 97.032 35.714
  Cash Taxes Paid 12.33 89.764 55.992 42.515 10.653
  Cash Interest Paid 17.818 20.093 14.385 8.569 2.344
  Changes in Working Capital -116.95 -186.117 -115.3 -79.508 -43.654
  Cash From Investing Activities -14.006 -767.124 -736.385 -715.11 -722.27
  Capital Expenditures -17.557 -96.339 -83.684 -62.222 -15.599
  Other Investing Cash Flow Items, Total 3.551 -670.785 -652.701 -652.888 -706.671
  Cash From Financing Activities -144.562 341.277 452.436 601.573 571.438
  Total Cash Dividends Paid -6.139 -230.602 -120.017 -119.544 -6.219
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -4.075 -38.619 -29.989 -16.634 -18.383
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -134.348 610.498 602.442 737.751 596.04
  Foreign Exchange Effects -2.795 4.312 24.288 16.608 1.018
  Net Change in Cash -53.44 40.156 102.031 129.184 -36.383
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Fimei Finanziaria Industriale Mobiliare Ed Immobiliare SpA Holding Company 51.82 108368656 0 2022-12-31 LOW
  Mawer Investment Management Ltd. Investment Advisor 4.997 10449984 -43916 2022-12-07 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.402 7114438 0 2022-12-31 LOW
  FMR Investment Management (U.K.) Limited Investment Advisor 1.7394 3637578 -12900 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4165 2962262 25699 2023-07-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.2673 2650202 14183 2023-07-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.968 2024252 293858 2022-12-31 LOW
  La Financière de l'Echiquier Investment Advisor 0.6879 1438565 -63157 2023-05-31 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5654 1182440 718 2023-07-31 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4835 1011020 22229 2023-07-31 LOW
  Manulife Investment Management (North America) Limited Investment Advisor 0.4779 999364 1609 2023-06-30 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.4384 916749 -1663 2023-07-31 LOW
  INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4198 877833 12866 2023-06-30 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.3717 777303 69272 2023-06-30 LOW
  California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.3634 759886 -15901 2022-06-30 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3562 744985 0 2023-06-30 LOW
  Walter Scott & Partners Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3371 705012 -1664 2023-06-30 LOW
  TD Asset Management Inc. Investment Advisor 0.3182 665492 1359 2023-07-31 LOW
  Epoch Investment Partners, Inc. Investment Advisor 0.3134 655311 898 2023-07-31 LOW
  Anima SGR S.p.A. Investment Advisor 0.2878 601954 65096 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Recordati Company profile

  Σχετικά με την Recordati SPA

  Η Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA είναι ένας όμιλος με έδρα την Ιταλία που ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων. Προωθεί ένα ευρύ φάσμα φαρμακευτικών προϊόντων, τόσο ιδιόκτητων όσο και με άδεια χρήσης, σε διάφορους θεραπευτικούς τομείς, όπως αντιβιοτικά και αντιιικά, καρδιαγγειακά, κεντρικό νευρικό σύστημα, δερματολογία, γαστρεντερολογία, γεννητικό-ουροποιητικό σύστημα, μυοσκελετικές διαταραχές και θεραπεία πόνου, μαιευτική και γυναικολογία και μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα. Η Εταιρεία ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών οντοτήτων στους θεραπευτικούς τομείς του καρδιαγγειακού και ουρογεννητικού συστήματος και των θεραπειών για σπάνιες ασθένειες. Το προϊόν της είναι το ZANIDIP, ένας αναστολέας διαύλων ασβεστίου τελευταίας γενιάς για τη θεραπεία της υπέρτασης. Δραστηριοποιείται μέσω της Italchimici SpA, της Pro Farma AG και των δικαιωμάτων εμπορίας της Cystadane στη Βόρεια Αμερική. Η εταιρεία κατέχει και δραστηριοποιείται μέσω της Natural Point srl επίσης στον τομέα των συμπληρωμάτων διατροφής.

  Industry: Pharmaceuticals (NEC)

  Via M. Civitali, 1
  MILANO
  MILANO 20148
  IT

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0661%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0881%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου