Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές RealNetworks - RNWK CFD

  Market is not available at the moment

  Market information is presented
  as of 2023-09-21

  • Περίληψη
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.06
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  RealNetworks Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.7
  Άνοιγμα* 0.7
  Μεταβολή 1 έτους* 1.45%
  Εύρος ημέρας* 0.69 - 0.7
  Εύρος 52 εβδ. 0.46-1.27
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 263.20K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.82M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 34.34M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 47.70M
  Έσοδα 50.24M
  EPS -0.40
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.22
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 21, 2022 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.69
  Dec 20, 2022 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.70
  Dec 19, 2022 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.70
  Dec 16, 2022 0.70 -0.01 -1.41% 0.71 0.71 0.70
  Dec 15, 2022 0.69 -0.01 -1.43% 0.70 0.70 0.67
  Dec 14, 2022 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.69
  Dec 13, 2022 0.69 0.00 0.00% 0.69 0.70 0.69
  Dec 12, 2022 0.69 -0.01 -1.43% 0.70 0.70 0.69
  Dec 9, 2022 0.69 0.00 0.00% 0.69 0.69 0.69
  Dec 8, 2022 0.69 -0.01 -1.43% 0.70 0.70 0.68
  Dec 7, 2022 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.69
  Dec 6, 2022 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.69
  Dec 5, 2022 0.70 0.01 1.45% 0.69 0.70 0.69
  Dec 2, 2022 0.70 0.01 1.45% 0.69 0.70 0.69
  Dec 1, 2022 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.70
  Nov 30, 2022 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.69
  Nov 29, 2022 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.70 0.69
  Nov 28, 2022 0.70 0.01 1.45% 0.69 0.70 0.69
  Nov 25, 2022 0.70 0.01 1.45% 0.69 0.70 0.69
  Nov 23, 2022 0.69 0.00 0.00% 0.69 0.70 0.69

  RealNetworks Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Συνολικά έσοδα 58.183 68.062 65.802 69.51 78.718
  Έσοδα 58.183 68.062 65.802 69.51 78.718
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 13.756 16.465 17.226 17.727 23.164
  Ακαθάριστο Εισόδημα 44.427 51.597 48.576 51.783 55.554
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 76.159 73.086 84.566 91.781 99.349
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 40.079 38.373 43.336 41.846 43.949
  Έρευνα & Ανάπτυξη 23.132 24.319 27.85 30.789 29.71
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.232 2.529 -4.846 1.419 2.526
  Λειτουργικά Έσοδα -17.976 -5.024 -18.764 -22.271 -20.631
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.061 0.129 12.436 -0.413 0.945
  Άλλο, Καθαρό 2.024 -0.164 -8.198 -0.103 -0.506
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -21.013 -5.059 -14.526 -22.787 -20.192
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -21.492 -5.114 -15.228 -24.989 -21.014
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -21.248 -4.83 -15.065 -24.989 -21.014
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.733 -0.022 -4.936 0 4.709
  Καθαρά Κέρδη -21.981 -4.852 -20.001 -24.989 -16.305
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -21.248 -4.83 -15.065 -24.989 -21.014
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -21.981 -4.852 -20.001 -24.989 -16.305
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -21.981 -4.852 -20.001 -24.989 -16.305
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 44.277 38.272 37.994 37.582 37.163
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.47989 -0.1262 -0.39651 -0.66492 -0.56545
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.47648 -0.08325 -0.47942 -0.64038 -0.52127
  Other Operating Expenses, Total -1.04 -8.6 1
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.244 0.284 0.163
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 13.276 13.402 14.332 14.561 15.888
  Έσοδα 13.276 13.402 14.332 14.561 15.888
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.736 3.386 3.119 3.572 3.679
  Ακαθάριστο Εισόδημα 10.54 10.016 11.213 10.989 12.209
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 18.233 15.927 20.791 17.358 22.083
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.409 9.004 11.405 9.635 10.035
  Έρευνα & Ανάπτυξη 5.798 5.314 5.25 6.33 6.238
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.29 -1.777 1.017 -2.179 3.171
  Other Operating Expenses, Total 0 0 0 -1.04
  Λειτουργικά Έσοδα -4.957 -2.525 -6.459 -2.797 -6.195
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.204 1.128 -1.249 -0.586 -4.354
  Άλλο, Καθαρό 0.019 -0.042 0.046 1.916 0.104
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.142 -1.439 -7.662 -1.467 -10.445
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.225 -1.785 -7.668 -1.485 -10.554
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0.138 0.106
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.225 -1.785 -7.668 -1.347 -10.448
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.733 0 0 0
  Καθαρά Κέρδη -5.225 -2.518 -7.668 -1.347 -10.448
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.225 -1.785 -7.668 -1.347 -10.448
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.225 -2.518 -7.668 -1.347 -10.448
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.225 -2.518 -7.668 -1.347 -10.448
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 47.276 47.172 47.055 44.284 38.502
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.11052 -0.03784 -0.16296 -0.03042 -0.27136
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.10653 -0.06233 -0.14891 -0.0624 -0.21783
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 41.635 47.81 54.58 53.578 94.261
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 28.864 33.905 8.472 35.585 59.975
  Μετρητά 22.853 31.065
  Μετρητά & Ισοδύναμα 27.109 23.94 8.472 12.708 20.131
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.755 9.965 0 0.024 8.779
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.556 10.229 12.767 11.751 12.689
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 9.556 10.229 12.767 11.751 12.689
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.166 3.48 4.428 5.911 3.715
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.049 0.196 28.913 0.331 17.882
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 69.308 81.756 159.754 80.319 121.496
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 5.462 9.808 12.618 2.754 3.86
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 36.206 41.439 44.968 40.75 49.953
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -30.744 -31.631 -32.35 -37.996 -46.093
  Υπεραξία, Καθαρό 16.976 17.375 16.908 16.955 13.06
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.026 0.325
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.235 6.763 75.648 7.006 9.99
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 18.478 22.722 96.181 20.097 39.104
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.578 2.75 4.042 3.91 3.785
  Δεδουλευμένα Έξοδα 10.119 15.065 13.434 7.218 9.131
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 2.75 2.75
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5.781 4.907 78.705 6.219 23.438
  Σύνολο Οφειλών 23.235 35.607 120.979 23.479 42.323
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 2.895 10.151 0.96 1.775
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 2.895 10.151 0.96 1.775
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1.132 1.129 1.076 1.168 0.019
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3.625 9.123 14.073 1.254 1.425
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 46.073 46.149 38.775 56.84 79.173
  Κοινή Μετοχή 0.047 0.038 0.038 0.037 0.037
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 678.381 655.606 644.07 641.93 638.727
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -570.843 -548.862 -544.01 -524.009 -500.044
  Unrealized Gain (Loss) 0.019 0.002
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -61.52 -60.641 -61.323 -61.137 -59.549
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 69.308 81.756 159.754 80.319 121.496
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 47.257 38.424 38.227 37.728 37.341
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -0.262 -0.502
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.008 0.008
  Total Preferred Shares Outstanding 8.065 8.065
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 35.441 41.635 48.438 53.21 39.272
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 21.775 28.864 31.748 33.833 22.708
  Μετρητά & Ισοδύναμα 21.775 27.109 28.99 29.86 17.015
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 1.755 2.758 3.973 5.693
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8.182 9.556 10.465 12.858 12.469
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 8.182 9.556 10.465 12.858 12.469
  Προπληρωθέντα Εξοδα 5.456 3.166 6.155 6.428 3.833
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.028 0.049 0.07 0.091 0.262
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 62.879 69.308 74.879 80.45 69.278
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 5.508 5.462 5.932 6.524 6.448
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 34.466 36.206 36.869 37.522 37.829
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -28.958 -30.744 -30.937 -30.998 -31.381
  Υπεραξία, Καθαρό 16.875 16.976 17.073 17.229 17.191
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.055 5.235 3.436 3.487 6.367
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 18.196 18.478 19.159 17.549 20.98
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.272 2.578 2.183 2.932 3.448
  Δεδουλευμένα Έξοδα 9.079 10.119 12.093 10.293 12.988
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 6.845 5.781 4.883 4.324 4.544
  Σύνολο Οφειλών 21.76 23.235 26.569 24.625 32.919
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 2.171
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 2.171
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1.115 1.132 1.068 1.1 1.101
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 -0.368
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.449 3.625 6.342 5.976 9.035
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 41.119 46.073 48.31 55.825 36.359
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
  Κοινή Μετοχή 0.047 0.047 0.047 0.047 0.038
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 678.884 678.381 677.948 677.498 656.8
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -576.068 -570.843 -568.325 -560.657 -559.31
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -61.752 -61.52 -61.368 -61.071 -61.177
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 62.879 69.308 74.879 80.45 69.278
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 47.324 47.257 47.115 46.998 38.653
  Total Preferred Shares Outstanding 8.065 8.065 8.065 8.065 8.065
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -21.492 -5.114 -21.258 -24.989 -16.305
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -15.041 -10.638 -25.37 -19.221 -21.35
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.749 0.944 5.834 2.135 2.936
  Deferred Taxes 0.201 -0.191 -0.03 1.17 -3.871
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.095 -8.461 -8.767 2.935 2.95
  Cash Taxes Paid 0 0.298 -1.061 0.89 0.824
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 3.406 2.184 -1.149 -0.472 -7.06
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 0.746 -2.568 11.081 3.798 36.818
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.466 -0.408 -1.192 -0.765 -0.734
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1.212 -2.16 12.273 4.563 37.552
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 17.962 15.979 -0.623 -0.062 -0.117
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2.686 7.025 -0.031 -0.261 -0.356
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 20.648 10 0.199 0.199 0.239
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.498 0.618 -0.1 -0.92 1.824
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 3.169 3.391 -15.012 -16.405 17.175
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.317 0.412
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -1.046 -0.791
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -5.225 -21.492 -19.707 -12.039 -10.554
  Cash From Operating Activities -4.973 -15.041 -11.416 -10.905 -6.976
  Cash From Operating Activities 0.19 0.749 0.6 0.397 0.204
  Non-Cash Items 0.881 2.095 6.36 2.66 6.426
  Changes in Working Capital -0.819 3.406 1.331 -1.923 -3.052
  Cash From Investing Activities -0.101 0.746 -1.116 -0.967 -0.056
  Capital Expenditures -0.101 -0.466 -0.28 -0.131 -0.056
  Other Investing Cash Flow Items, Total 1.212 -0.836 -0.836 0
  Cash From Financing Activities -0.019 17.962 17.962 18.031 0.358
  Financing Cash Flow Items -0.019 -2.686 -2.686 -2.617 -0.11
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 20.648 20.648 20.648 0.468
  Foreign Exchange Effects -0.241 -0.498 -0.38 -0.239 -0.251
  Net Change in Cash -5.334 3.169 5.05 5.92 -6.925
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0
  Deferred Taxes 0.201

  RealNetworks Company profile

  Σχετικά με την RealNetworks

  Η RealNetworks, Inc. παρέχει λογισμικό και υπηρεσίες ψηφιακών μέσων σε καταναλωτές, φορείς κινητής τηλεφωνίας, κατασκευαστές συσκευών, ενοποιητές συστημάτων και άλλες επιχειρήσεις. Έχει αναπτύξει προϊόντα που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση. Δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Καταναλωτικά μέσα, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και παιχνίδια. Τα Consumer Media της περιλαμβάνουν την αδειοδότηση της τεχνολογίας κωδικοποιητών της και των προϊόντων RealPlayer που βασίζονται σε PC. Οι κινητές υπηρεσίες της παρέχουν λύση λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS). Ο τομέας Games περιλαμβάνει εικονικά αγαθά εντός του παιχνιδιού, παιχνίδια για κινητά, συνδρομητικές υπηρεσίες παιχνιδιών και διαφήμιση εντός του παιχνιδιού και διαφήμιση σε ιστότοπους παιχνιδιών. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας περιλαμβάνει το Secure Accurate Facial Recognition (SAFR), το οποίο είναι μια πλατφόρμα υπολογιστικής όρασης για ζωντανό βίντεο και το Kontxt, μια πλατφόρμα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) για πλατφόρμα ταξινόμησης και ανάλυσης μηνυμάτων. Η δραστηριότητά της στον τομέα των παιχνιδιών περιλαμβάνει την ανάπτυξη, την έκδοση και τη διανομή περιστασιακών παιχνιδιών με τα εμπορικά σήματα GameHouse και Zylom.

  Industry: Software (NEC)

  Suite 600
  1501 First Avenue South
  SEATTLE
  WASHINGTON 98121
  US

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0415%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0634%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου