Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές QuickLogic Corporation - QUIK CFD

  11.81
  8.05%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.13
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 10.93
  Άνοιγμα* 10.82
  Μεταβολή 1 έτους* 76.8%
  Εύρος ημέρας* 10.82 - 11.91
  Εύρος 52 εβδ. 4.92-11.74
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 81.18K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 898.11K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 159.55M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 13.91M
  Έσοδα 17.80M
  EPS -0.27
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.64
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 11.81 0.94 8.65% 10.87 11.97 10.72
  Nov 30, 2023 10.93 -1.57 -12.56% 12.50 12.50 10.72
  Nov 29, 2023 12.91 0.52 4.20% 12.39 12.93 11.89
  Nov 28, 2023 12.42 0.50 4.19% 11.92 12.63 11.80
  Nov 27, 2023 12.42 -0.34 -2.66% 12.76 13.56 12.30
  Nov 24, 2023 12.70 1.11 9.58% 11.59 13.23 11.47
  Nov 22, 2023 11.67 0.46 4.10% 11.21 11.76 11.14
  Nov 21, 2023 11.38 0.21 1.88% 11.17 11.46 10.87
  Nov 20, 2023 11.12 -0.05 -0.45% 11.17 11.60 10.97
  Nov 17, 2023 10.94 0.71 6.94% 10.23 10.95 10.23
  Nov 16, 2023 10.43 0.56 5.67% 9.87 10.55 9.87
  Nov 15, 2023 10.01 0.03 0.30% 9.98 10.43 9.75
  Nov 14, 2023 9.83 -0.34 -3.34% 10.17 10.17 9.74
  Nov 13, 2023 9.52 0.05 0.53% 9.47 9.63 9.26
  Nov 10, 2023 9.45 0.23 2.49% 9.22 9.78 9.21
  Nov 9, 2023 9.35 0.09 0.97% 9.26 9.39 9.26
  Nov 8, 2023 9.29 -0.18 -1.90% 9.47 9.55 9.27
  Nov 7, 2023 9.43 0.41 4.55% 9.02 9.56 9.02
  Nov 6, 2023 9.12 -0.16 -1.72% 9.28 9.31 9.00
  Nov 3, 2023 9.27 0.12 1.31% 9.15 9.47 9.11

  QuickLogic Corporation Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, February 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Quicklogic Corp Earnings Release
  Q4 2023 Quicklogic Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 16.18 12.685 8.634 10.31 12.629
  Έσοδα 16.18 12.685 8.634 10.31 12.629
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7.378 5.266 4.386 4.405 6.295
  Ακαθάριστο Εισόδημα 8.802 7.419 4.248 5.905 6.334
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 19.98 19.009 19.503 25.673 26.225
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.601 8.008 6.82 8.918 9.982
  Έρευνα & Ανάπτυξη 5.001 6.927 7.544 12.35 9.948
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -1.192 0.753
  Λειτουργικά Έσοδα -3.8 -6.324 -10.869 -15.363 -13.596
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.369 -0.173 -0.328 -0.35 -0.108
  Άλλο, Καθαρό 0.097 0.189 0.077
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -4.169 -6.497 -11.1 -15.524 -13.627
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.267 -6.616 -11.151 -15.444 -13.779
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.267 -6.616 -11.151 -15.444 -13.779
  Καθαρά Κέρδη -4.267 -6.616 -11.151 -15.444 -13.779
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.267 -6.616 -11.151 -15.444 -13.779
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.267 -6.616 -11.151 -15.444 -13.779
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.267 -6.616 -11.151 -15.444 -13.779
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 12.588 11.535 9.781 7.663 6.36513
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.33897 -0.57356 -1.14007 -2.0154 -2.16476
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.33897 -0.64073 -1.09003 -2.0154 -2.16476
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 2.921 4.133 4.084 3.459 4.541
  Έσοδα 2.921 4.133 4.084 3.459 4.541
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.718 1.743 1.965 1.781 1.997
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1.203 2.39 2.119 1.678 2.544
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5.147 5.233 5.008 4.699 5.168
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.924 1.861 1.583 1.9 1.981
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.505 1.629 1.46 1.018 1.19
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα -2.226 -1.1 -0.924 -1.24 -0.627
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.05 -0.121 -0.229 -0.104 0.12
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.276 -1.221 -1.153 -1.344 -0.507
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.269 -1.228 -1.232 -1.347 -0.524
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.269 -1.228 -1.232 -1.347 -0.524
  Καθαρά Κέρδη -2.269 -1.228 -1.232 -1.347 -0.524
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.269 -1.228 -1.232 -1.347 -0.524
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.269 -1.228 -1.232 -1.347 -0.524
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.269 -1.228 -1.232 -1.347 -0.524
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 13.709 13.215 13.149 12.664 12.412
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.16551 -0.09292 -0.0937 -0.10636 -0.04222
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.16551 -0.09292 -0.0937 -0.10636 -0.04222
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 27.94 24.158 28.19 28.364 34.283
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19.201 19.605 22.748 21.448 26.363
  Μετρητά & Ισοδύναμα 19.201 19.605 22.748 21.448 26.363
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.676 1.294 1.688 1.991 2.209
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.676 1.294 1.688 1.991 2.209
  Συνολικό Απόθεμα 2.493 2.078 2.688 3.26 3.836
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.305 0.921 0.884 1.296 1.483
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.265 0.26 0.182 0.369 0.392
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 32.586 28.973 32.888 33.404 36.086
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.862 2.028 2.387 3.2 1.449
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 13.864 14.246 14.592 15.363 14.149
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -12.002 -12.218 -12.205 -12.163 -12.7
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.14 0.309 0.28 0.314 0.354
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 20.022 18.873 18.012 17.998 18.707
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.391 0.934 0.935 1.003 1.488
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.359 2.484 2.025 1.837 1.903
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 15 15 15 15 15
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.316
  Σύνολο Οφειλών 20.691 19.764 20.401 19.581 18.831
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 1.192 0 0.108
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 1.192
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.108
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.669 0.891 1.197 1.583 0.016
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11.895 9.209 12.487 13.823 17.255
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.013 0.012 0.011 0.008 0.095
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 317.174 310.222 306.885 297.073 284.974
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -305.292 -301.025 -294.409 -283.258 -267.814
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 32.586 28.973 32.888 33.404 36.086
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 13.202 11.863 11.094 8.331 6.82249
  Υπεραξία, Καθαρό 0.185 0.185 0.185 0.185
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2.159 1.993 1.846 1.341
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.272 0.455 0.052 0.158
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.3 0.3
  Oct 2023 Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 28.063 28.015 29.881 27.94 27.499
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18.625 20.565 20.902 19.201 20.036
  Μετρητά & Ισοδύναμα 18.625 20.565 20.902 19.201 20.036
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.682 3.122 4.418 4.676 3.905
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.496 1.95 4.418 4.676 3.905
  Συνολικό Απόθεμα 2.03 2.455 2.497 2.493 2.201
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.312 1.445 1.847 1.305 0.936
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.414 0.428 0.217 0.265 0.421
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 36.549 34.376 34.736 32.586 31.756
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 5.629 3.521 2.034 1.862 1.458
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 17.848 15.627 14.086 13.864 13.407
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -12.219 -12.106 -12.052 -12.002 -11.949
  Υπεραξία, Καθαρό 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2.23 2.213 2.194 2.159 2.123
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.142 0.142 0.142 0.14 0.191
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 22.052 21.579 20.275 20.022 18.977
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.851 3.406 2.265 2.391 1.602
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.868 2.879 2.711 2.359 2.159
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 15 15 15 15 15
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.333 0.294 0.299 0.272 0.216
  Σύνολο Οφειλών 22.509 22.201 21.061 20.691 19.448
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.457 0.622 0.786 0.669 0.471
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 14.04 12.175 13.675 11.895 12.308
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.014 0.014 0.014 0.013 0.013
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 321.623 320.95 320.181 317.174 316.355
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -307.597 -308.789 -306.52 -305.292 -304.06
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 36.549 34.376 34.736 32.586 31.756
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 13.906 13.725 13.686 13.202 13.11
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -4.267 -6.616 -11.151 -15.444 -13.779
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -4.056 -2.859 -6.744 -11.594 -12.638
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.71 0.626 0.817 1.201 1.276
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.25 1.616 1.982 3.057 2.23
  Cash Taxes Paid 0.016 0.073 0.024 0.126 0.171
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.086 0.077 0.277 0.3 0.089
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2.749 1.515 1.608 -0.408 -2.365
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.814 -0.718 -1.054 -0.921 -0.288
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.814 -0.718 -1.054 -0.941 -0.351
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 0 0.02 0.063
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 4.466 0.434 8.998 7.6 22.862
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.017 -0.53 -1.219 -1.472 -1.946
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 4.935 1.342 9.296 9.437 16.215
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.452 -0.378 0.921 -0.365 8.593
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.404 -3.143 1.2 -4.915 9.936
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line -1.228 -4.267 -3.035 -1.688 -1.164
  Cash From Operating Activities -0.262 -4.056 -3.423 -2.063 -0.7
  Cash From Operating Activities 0.197 0.71 0.516 0.334 0.162
  Non-Cash Items 0.876 2.25 1.392 0.838 0.357
  Changes in Working Capital -0.107 -2.749 -2.296 -1.547 -0.055
  Cash From Investing Activities -0.188 -0.814 -0.634 -0.402 -0.149
  Capital Expenditures -0.188 -0.814 -0.634 -0.402 -0.149
  Cash From Financing Activities 2.151 4.466 4.488 1.406 1.384
  Financing Cash Flow Items -0.02 -0.017 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 2.313 4.935 4.787 1.604 1.482
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.142 -0.452 -0.299 -0.198 -0.098
  Net Change in Cash 1.701 -0.404 0.431 -1.059 0.535
  Other Investing Cash Flow Items, Total
  Cash Taxes Paid 0.002
  Cash Interest Paid 0.056
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.1723 716805 11963 2023-06-30 LOW
  Taylor Frigon Capital Management LLC Investment Advisor 4.2813 593324 -59350 2023-09-30 LOW
  AWM Investment Company, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.9962 415230 0 2023-06-30 LOW
  Herald Investment Management Limited Investment Advisor 2.9388 407279 0 2023-06-30 LOW
  Perkins Capital Management, Inc. Investment Advisor 1.6341 226463 -6000 2023-06-30 LOW
  Faith (Brian C) Individual Investor 1.1248 155888 21471 2023-07-19 LOW
  EAM Investors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0331 143169 143169 2023-06-30 HIGH
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.9624 133379 4252 2023-06-30 LOW
  Saxe (Timothy) Individual Investor 0.9294 128801 13424 2023-07-19 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8548 118464 16750 2023-06-30 LOW
  Osaic Holdings, Inc. Investment Advisor 0.4192 58092 30194 2023-06-30 LOW
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.2895 40119 7248 2023-06-30 LOW
  Raymond James & Associates, Inc. Research Firm 0.2821 39090 39090 2023-09-30 LOW
  UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.2775 38455 33501 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2661 36881 0 2023-06-30 LOW
  Farese (Michael J) Individual Investor 0.2283 31638 7490 2023-08-25 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.175 24248 0 2023-06-30 LOW
  Pease (Andrew J) Individual Investor 0.1742 24140 4444 2023-08-25 LOW
  Envestnet Asset Management, Inc. Investment Advisor 0.1387 19219 19219 2023-06-30 LOW
  Tauss (Gary H) Individual Investor 0.1354 18759 4444 2023-08-25 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  QuickLogic Corporation Company profile

  Σχετικά με την QuickLogic Corporation

  Η QuickLogic Corporation είναι μια εταιρεία ημιαγωγών χωρίς εργοστάσιο. Η εταιρεία αναπτύσσει μια πλατφόρμα πλήρους στοίβας για την επεξεργασία τεχνητής νοημοσύνης (AI), φωνής και αισθητήρων. Η πλατφόρμα βασίζεται στην ενσωματωμένη FPGA (eFPGA), την πνευματική ιδιοκτησία (IP), τα πολυπύρηνα ημιαγωγικά συστήματα-σε-τσιπ (SoCs) και το λογισμικό AI. Τα προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνουν τα προϊόντα EOS, QuickAI, SensiML Analytics Toolkit, ArcticLink III, PolarPro3, PolarPro II, PolarPro και Eclipse II, τα οποία μαζί αποτελούν μια κατηγορία προϊόντων. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν επίσης κυρίως οικογένειες FPGA με την ονομασία pASIC3 και QuickRAM, καθώς και υλικό προγραμματισμού και λογισμικό σχεδιασμού. Το προϊόν eFPGA IP της περιλαμβάνει την ArcticPro. Εκτός από την παροχή των δικών της λύσεων ημιαγωγών, διαθέτει μια επιχείρηση IP που παραχωρεί άδειες χρήσης της τεχνολογίας eFPGA της για χρήση σε SoCs άλλων εταιρειών ημιαγωγών. Οι λύσεις ημιαγωγών της διακρίνονται σε κατηγορίες Sensor Processing, Display and Visual Enhancement και Smart Connectivity.

  Industry: Semiconductors (NEC)

  2220 Lundy Avenue
  SAN JOSE
  CALIFORNIA 95131-1816
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου