Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Quantum Corporation - QMCO CFD

  0.57
  3.39%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Quantum Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.59
  Άνοιγμα* 0.59
  Μεταβολή 1 έτους* -44.86%
  Εύρος ημέρας* 0.57 - 0.59
  Εύρος 52 εβδ. 0.58-2.00
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 334.72K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 8.29M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 58.93M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 95.04M
  Έσοδα 407.47M
  EPS -0.41
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.58
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Oct 31, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 29, 2023 0.59 0.00 0.00% 0.59 0.62 0.58
  Sep 28, 2023 0.60 0.00 0.00% 0.60 0.60 0.59
  Sep 27, 2023 0.59 -0.01 -1.67% 0.60 0.60 0.59
  Sep 26, 2023 0.59 -0.01 -1.67% 0.60 0.61 0.58
  Sep 25, 2023 0.63 -0.02 -3.08% 0.65 0.66 0.62
  Sep 22, 2023 0.63 -0.01 -1.56% 0.64 0.67 0.63
  Sep 21, 2023 0.65 -0.05 -7.14% 0.70 0.71 0.63
  Sep 20, 2023 0.69 -0.03 -4.17% 0.72 0.72 0.68
  Sep 19, 2023 0.72 0.01 1.41% 0.71 0.74 0.70
  Sep 18, 2023 0.73 0.00 0.00% 0.73 0.74 0.68
  Sep 15, 2023 0.76 0.05 7.04% 0.71 0.78 0.71
  Sep 14, 2023 0.72 0.07 10.77% 0.65 0.73 0.65
  Sep 13, 2023 0.64 0.02 3.23% 0.62 0.65 0.61
  Sep 12, 2023 0.61 -0.03 -4.69% 0.64 0.64 0.60
  Sep 11, 2023 0.65 0.02 3.17% 0.63 0.66 0.63
  Sep 8, 2023 0.62 0.01 1.64% 0.61 0.63 0.60
  Sep 7, 2023 0.60 -0.02 -3.23% 0.62 0.65 0.60
  Sep 6, 2023 0.64 0.02 3.23% 0.62 0.68 0.62
  Sep 5, 2023 0.64 0.03 4.92% 0.61 0.69 0.59
  Sep 1, 2023 0.61 0.00 0.00% 0.61 0.64 0.59

  Quantum Corporation Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, October 31, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Quantum Corp Earnings Release
  Q2 2024 Quantum Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, January 31, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2024 Quantum Corp Earnings Release
  Q3 2024 Quantum Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 412.752 372.827 349.576 402.949 402.68
  Έσοδα 412.752 372.827 349.576 402.949 402.68
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 278.813 225.792 198.823 230.441 235.066
  Ακαθάριστο Εισόδημα 133.939 147.035 150.753 172.508 167.614
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 440.151 391.627 355.962 381.745 424.884
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 113.786 108.213 96.946 113.981 134.677
  Έρευνα & Ανάπτυξη 44.555 51.812 41.703 36.301 32.113
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.997 5.81 18.49 1.022 23.028
  Λειτουργικά Έσοδα -27.399 -18.8 -6.386 21.204 -22.204
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -10.56 -11.888 -27.522 -25.35 -21.095
  Άλλο, Καθαρό 1.956 -0.251 -1.312 -0.261 2.878
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -36.003 -30.939 -35.22 -4.407 -40.421
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -37.943 -32.28 -35.459 -5.21 -43.004
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -37.943 -32.28 -35.459 -5.21 -43.004
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0.207
  Καθαρά Κέρδη -37.943 -32.28 -35.459 -5.21 -42.797
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -38.332 -32.28 -35.459 -5.21 -43.004
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -38.332 -32.28 -35.459 -5.21 -42.797
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -38.332 -32.28 -35.459 -5.21 -42.797
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 90.348 58.871 42.852 37.593 35.551
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.42427 -0.54832 -0.82748 -0.13859 -1.20964
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.40271 -0.48417 -0.54701 -0.12092 -0.78861
  Total Adjustments to Net Income -0.389
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 91.787 105.345 111.196 99.137 97.074
  Έσοδα 91.787 105.345 111.196 99.137 97.074
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 56.854 73.574 70.907 71.306 63.026
  Ακαθάριστο Εισόδημα 34.933 31.771 40.289 27.831 34.048
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 97.634 114.873 109.428 110.306 105.544
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 28.538 30.669 27.308 27.533 28.276
  Έρευνα & Ανάπτυξη 10.913 10.63 11.254 10.546 12.125
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.329 0 -0.041 0.921 2.117
  Λειτουργικά Έσοδα -5.847 -9.528 1.768 -11.169 -8.47
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.201 -3.023 -2.701 -2.745 -2.091
  Άλλο, Καθαρό -0.998 -0.682 -0.544 2.431 0.751
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -10.046 -13.233 -1.477 -11.483 -9.81
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -10.576 -13.609 -2.17 -11.944 -10.22
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -10.576 -13.609 -2.17 -11.944 -10.22
  Καθαρά Κέρδη -10.576 -13.609 -2.17 -11.944 -10.22
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -10.576 -13.609 -2.17 -11.944 -10.609
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -10.576 -13.609 -2.17 -11.944 -10.609
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -10.576 -13.609 -2.17 -11.944 -10.609
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 93.673 93.387 92.752 91.55 83.641
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.1129 -0.14573 -0.0234 -0.13046 -0.12684
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.10368 -0.14573 -0.02368 -0.12393 -0.11039
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Total Adjustments to Net Income 0 0 0 -0.389
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 153.055 145.197 156.066 135.827 154.288
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25.963 5.21 27.43 6.44 10.79
  Μετρητά & Ισοδύναμα 25.963 5.21 27.43 6.44 10.79
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 72.464 69.354 73.102 70.37 97.705
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 72.464 69.354 73.102 70.37 86.828
  Συνολικό Απόθεμα 44.745 57.8 47.888 49.698 37.51
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.725 4.98 7.646 9.319 4.427
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 213.657 201.635 194.924 165.995 172.871
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 26.846 23.96 19.434 21.735 8.437
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 71.714 64.805 55.637 55.088 39.369
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -44.868 -40.845 -36.203 -33.353 -30.932
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4.941 9.584 5.037 0.034
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15.846 9.925 10.921 8.433 10.112
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 152.596 157.815 159.09 158.254 178.47
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 35.716 34.22 35.245 36.949 37.395
  Δεδουλευμένα Έξοδα 26.863 28.113 35.062 30.837 49.018
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5 4.375 1.85 7.321 1.65
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 85.017 91.107 86.933 83.147 90.407
  Σύνολο Οφειλών 300.545 328.318 307.169 364.52 372.651
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 83.104 107.183 90.89 146.847 145.621
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 83.104 107.183 90.89 146.847 145.621
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 64.845 63.32 57.189 59.419 48.56
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -86.888 -126.683 -112.245 -198.525 -199.78
  Κοινή Μετοχή 0.936 0.605 0.57 0.399 0.36
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 722.603 645.038 626.664 505.762 499.224
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -808.846 -770.903 -738.623 -703.164 -697.954
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.581 -1.423 -0.856 -1.522 -1.41
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 213.657 201.635 194.924 165.995 172.871
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 93.574 60.433 56.915 39.905 36.04
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.158 7.853 3.856
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Υπεραξία, Καθαρό 12.969 12.969 3.466
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 153.055 172.069 150.439 164.752 145.197
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25.963 26.028 25.698 26.528 5.21
  Μετρητά & Ισοδύναμα 25.963 26.028 25.698 26.528 5.21
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 72.464 72.911 61.309 64.909 69.354
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 72.464 72.911 61.309 64.909 69.354
  Συνολικό Απόθεμα 44.745 58.224 49.129 57.771 57.8
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.725 7.708 5.062 4.829 4.98
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 213.657 232.397 209.682 221.671 201.635
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 26.846 27.262 26.552 24.734 23.96
  Υπεραξία, Καθαρό 12.969 12.969 12.969 12.969 12.969
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4.941 6.497 7.245 8.42 9.584
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15.846 13.6 12.477 10.796 9.925
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 152.596 150.836 137.141 141.822 157.815
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 35.716 41.788 34.263 33.867 34.22
  Δεδουλευμένα Έξοδα 26.863 31.379 27.694 28.688 32.703
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5 5 5 5 4.375
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 85.017 72.669 70.184 74.267 86.517
  Σύνολο Οφειλών 300.545 309.45 289.024 290.458 328.318
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 83.104 95.042 89.75 86.495 107.183
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 83.104 95.042 89.75 86.495 107.183
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 64.845 63.572 62.133 62.141 63.32
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -86.888 -77.053 -79.342 -68.787 -126.683
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.936 0.932 0.922 0.907 0.605
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 722.603 719.769 716.8 714.128 645.038
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -808.846 -795.237 -793.067 -781.123 -770.903
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.581 -2.517 -3.997 -2.699 -1.423
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 213.657 232.397 209.682 221.671 201.635
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 93.574 93.144 92.158 90.606 60.433
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.158 7.198 9.241 10.715 7.853
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -37.943 -32.28 -35.459 -5.21 -42.797
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -4.894 -33.728 -0.767 -1.181 -16.859
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10.118 9.418 5.697 4.287 4.266
  Deferred Taxes 0.034 0.458 2.356
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 29.351 19.622 32.606 20.227 32.093
  Cash Taxes Paid 1.418 0.944 2.283 -0.49 0.068
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 8.701 9.14 24.324 16.488 17.677
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -6.42 -30.488 -3.645 -20.943 -12.777
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -15.601 -14.124 -9.586 -4.599 0.235
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -12.581 -6.316 -6.931 -2.633 -2.708
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -3.02 -7.808 -2.655 -1.966 2.943
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 41.165 20.157 31.328 1.211 16.21
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 96.52 -0.171 -0.354
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 67.146 1.762 1.335 0 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -25.981 18.395 -66.527 1.382 16.564
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.012 0.051 -0.108 -0.016 0.062
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 20.682 -27.644 20.867 -4.585 -0.352
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -37.943 -24.334 -22.164 -10.22 -32.28
  Cash From Operating Activities -4.894 -19.596 -17.935 -18.346 -33.728
  Cash From Operating Activities 10.118 7.235 5.133 2.586 9.418
  Deferred Taxes
  Non-Cash Items 29.351 18.674 14.145 4.559 19.622
  Cash Taxes Paid 1.418 0.837 0.465 0.115 0.944
  Cash Interest Paid 8.701 6.27 4.114 1.863 9.14
  Changes in Working Capital -6.42 -21.171 -15.049 -15.271 -30.488
  Cash From Investing Activities -15.601 -12.644 -9.795 -5.036 -14.124
  Capital Expenditures -12.581 -10.644 -7.795 -3.036 -6.316
  Other Investing Cash Flow Items, Total -3.02 -2 -2 -2 -7.808
  Cash From Financing Activities 41.165 52.973 47.992 44.643 20.157
  Financing Cash Flow Items 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 67.146 66.718 66.723 66.324 1.762
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -25.981 -13.745 -18.731 -21.681 18.395
  Foreign Exchange Effects 0.012 0.021 0.166 0.029 0.051
  Net Change in Cash 20.682 20.754 20.428 21.29 -27.644

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Quantum Corporation Company profile

  Σχετικά με την Quantum Corporation

  Η Quantum Corporation είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που παρέχει λύσεις σε οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει και πωλεί τεχνολογία και υπηρεσίες που επιτρέπουν στους πελάτες να καταγράφουν, να δημιουργούν και να μοιράζονται ψηφιακό περιεχόμενο. Η εταιρεία προσφέρει προϊόντα, τα οποία περιλαμβάνουν την πλατφόρμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων CatDV, το σύστημα αρχείων All-Terrain (ATFS), το σύστημα αρχείων StorNext, τις συσκευές StorNext και τα συστήματα αποθήκευσης μπλοκ StorNext, την αποθήκευση αντικειμένων ActiveScale, την αποθήκευση ταινιών, τις συσκευές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, καθώς και την επιτήρηση και την άκρη. Προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών για τα συστήματα και την τεχνολογία της, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, των επαγγελματικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών υλοποίησης και εκπαίδευσης και των υπηρεσιών υποστήριξης για τους πελάτες της. Η εταιρεία προσφέρει επίσης λογισμικό καταλογογράφησης δεδομένων, συνεργασίας χρηστών και διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

  Industry: Computer Hardware (NEC)

  Suite 700
  1650 Technology Drive
  SAN JOSE
  CALIFORNIA 95110
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0113%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου